הודעה על מחירי מטרה לחלב גולמי בחודשים יולי

‫המועצה לענף החלב בישראל – ייצור ושיווק (חל"צ)‬
‫)‪ISRAEL DAIRY BOARD (Production & Marketing) (P.B.C‬‬
‫ז' תמוז‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪ 42‬יוני‪4102 ,‬‬
‫‪02-204-04‬‬
‫מחלבת‬
‫שלום וברכה‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬מחירי מטרה לחלב גולמי בחודשים יולי‪-‬ספטמבר ‪5102‬‬
‫המחירים בתוקף מה‪ ,10.14.4102-‬למחירים יש להוסיף מע"מ כחוק‬
‫‪ .0‬מחיר המטרה לחלב בקר גולמי יהיה כדלקמן‪:‬‬
‫ש"ח לליטר‬
‫‪0.4241‬‬
‫מחיר מטרה בשער המשק‬
‫‪1.1141‬‬
‫היטל יצרנים‬
‫‪0.79.1‬‬
‫ס"ה מחיר מטרה בשער המשק‬
‫ערך חלבון (ש"ח לק"ג)‬
‫ערך שומן (ש"ח לק"ג)‬
‫ערך נוזלים לפני ההיטל (ש"ח לליטר)‬
‫ערך נוזלים כולל ההיטל (ש"ח לליטר)‬
‫‪14.8241‬‬
‫‪04.6844‬‬
‫‪1.0424‬‬
‫‪1.4462‬‬
‫‪ .5‬מחיר חלב עזים גולמי יהיה כדלקמן ‪:‬‬
‫ש"ח לליטר‬
‫‪1.4181‬‬
‫מחיר בסיס‬
‫‪1.1264‬‬
‫היטל יצרנים‬
‫עונתיות‬
‫‪-0.1869‬‬
‫‪6.1180‬‬
‫ס"ה מחיר‬
‫ערך חלבון בגין חלבון מעל ‪ 6..%‬בממוצע שנתי‪ 25.6. ,‬ש"ח לק"ג‬
‫‪.6‬‬
‫מחיר חלב כבשים גולמי יהיה כדלקמן ‪:‬‬
‫מחיר בסיס‬
‫היטל יצרנים‬
‫ס"ה מחיר לפני חשבון העונתיות‬
‫עונתיות‬
‫ס"ה מחיר‬
‫ש"ח לליטר‬
‫‪1.8411‬‬
‫‪1.0164‬‬
‫‪6.7111‬‬
‫‪-1.0411‬‬
‫‪6.8.11‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫מיכל קראוס‬
‫מנכ"לית מועצת החלב‬
‫העתק‪ :‬שלמה בן אליהו‪ -‬מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬
‫יו"ר מועצת החלב‬
‫ערן אטינגר –‬
‫המפקח על המחירים‪ ,‬משרד החקלאות‬
‫אורי צוק בר‪-‬‬
‫מנהל תחום בע"ח‪ ,‬משרד החקלאות‬
‫אהוד אלפרט‪-‬‬
‫אגף התקציבים‪ ,‬משרד האוצר‬
‫עלי בינג‪-‬‬
‫התאחדות חקלאי ישראל‬
‫רחל בורושק‪-‬‬
‫משרד הכלכלה‬
‫יאיר שירן‪-‬‬
‫המחלקה לבקר‪ ,‬שה"מ‬
‫ד"ר גבי עדין ‪-‬‬
‫המחלקה לצאן‪ ,‬שה"מ‬
‫דורית כבביה‪-‬‬
‫תכנון‪ ,‬כלכלה וכספים‪ ,‬כאן‬
‫מחלקות‪-‬‬
‫התאחדות מגדלי בקר לחלב‪ ,‬אגודת הנוקדים‪ ,‬ארגון מגדלי צאן‪ ,‬אגודת עזיזה‬
‫ארגוני מגדלים‪-‬‬