טופס הצהרה להורה עצמאי או משפחה שבראשה הורה עצמאי לרבות גרושים/פרודים

‫עיריית ראשון לציון‬
‫מינהל החינוך‬
‫האגף לחינוך קדם יסודי‬
‫היחידה לרישום ושיבוץ‬
‫טופס מס' ‪(1‬א)‪ :‬הצהרה להורים עצמאיים*‬
‫(לרבות הורים גרושים או פרודים)‬
‫לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫תאריך‬
‫‪.‬‬
‫*"‬
‫‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫"–‬
‫‪,‬‬
‫‪/‬‬
‫'‪/‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪/‬‬
‫**‬
‫–‬
‫*‬
‫"‬
‫)‬
‫"‬
‫)‬
‫"( –‬
‫‪" :‬‬
‫‪/‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪":‬‬
‫‪/‬‬
‫‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫–‬
‫‪:‬‬
‫–‬
‫‪/‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫*‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪, /‬‬
‫‪.‬‬
‫** ‪:‬‬
‫" (‪.‬‬
‫" (‪.‬‬
‫"(‬
‫_________________‪,‬‬
‫‪/‬‬
‫‪, /‬‬
‫‪/‬‬
‫______________ ‪:. .‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪,‬‬
‫_____________ )‬
‫‪":‬‬
‫"(‬
‫‪:‬‬
‫‪) _____________ :. . ______________ :‬‬
‫‪____ _ __ __ ___ _ : . _ _____ __ _________ ' /‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪:‬‬
‫‪) _____________ :. . ______________ :‬‬
‫–‬
‫‪____________ __ __ : . __ __ ___________ ' /‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪, /‬‬
‫‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫" ‪. 1992 -‬‬
‫‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫"( –‬
‫‪":‬‬
‫)‬
‫__________________ ‪: .‬‬
‫–‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪14‬‬
‫‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪,‬‬
‫–‬
‫‪,‬‬
‫_______________‬
‫‪.‬‬
‫____________________‬
‫‪+‬‬
‫‪.‬‬