סיוע (MB 1.9) - המרכז למיפוי ישראל

‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫סיוע‬
‫המרכז למיפוי ישראל הנו הגוף הסטטוטורי והרגולטיבי בנושא מדידות‪.‬‬
‫המרכז למיפוי ישראל תומך מקצועית בסוגיות שנדרש להן מענה בחקיקה ותקינה בתחום המדידות‬
‫)עבודה לפי תקנות‪ ,‬הנחיות ונהלים‪ ,‬מפרטי עבודה וכו'(‪ .‬ניתן לפנות למרכז למיפוי ישראל בשאלות‬
‫וקבלת סיוע מקצועי בכל הקשור לשימוש בתקנות המודדים‪ ,‬הנחיות מנהל ומפרטי עבודה שנגזרים מהם‪.‬‬
‫המרכז למיפוי ישראל נותן מענה לבחינת תלונות על מודדים הקשורות לעבודה רשלנית )שלא על פי‬
‫תקנות המודדים והנחיות המנהל(‪ .‬ניתן ליצור קשר עם המרכז למיפוי ישראל ולהעביר אליו לבחינה את‬
‫התלונות לגבי איכות עבודת המדידה שבוצעה על ידי המודד שלא עפ"י התקנות והנחיות המנהל‪.‬‬
‫בנוסף לפעילויות הרגולטיביות המרכז למיפוי ישראל יזם תהליכים שמטרתם להאיץ‬
‫תהליכי תכנון‪ ,‬פיתוח ורישום זכויות‪ ,‬להלן הפרויקטים והפעילויות‪:‬‬
‫פרויקט התאמת השכבה התכנונית לשכבת הקדסטר – בפרויקט זה נעשית עבודה לצורך‬
‫אפיון מפרט קליטה ליצירת שכבת תכנון עליונה מותאמת קדסטר‪ ,‬שתכלול מאפיינים חיוניים לפעילות‬
‫של הרשות המקומית‪ ,‬ועדות התכנון והאזרח‪.‬‬
‫מפרט מיפוי הנדסי לאומי – התפתחות הצרכים והטכנולוגיה הצריכה כתיבת מפרט מיפוי מתקדם‬
‫שיאפשר שפה משותפת בין ציבור המודדים והמתכננים לרשויות המוניציפאליות והממשלה‪ .‬מפרט‬
‫מבא"ת הגדיר את אופן הגשת המיפוי לצורכי מיפוי סטטוטורי‪ .‬מפרט זה מגדיר את אופן עריכת נתוני‬
‫המיפוי ההנדסי לרבות מפות לצורכי תכנון‪ ,‬היתרי בנייה וכד'‪ .‬מפרט זה ילווה בפיתוח כלי בקרת איכות‬
‫אוטומטי שיונגש באינטרנט לכל מאן דבעי‪.‬‬
‫תאימות תצ"ר לתכנית תכנונית ‪ -‬המרכז למיפוי ישראל אפיין ומתכנן לפתח כלי אינטרנטי‬
‫שיאפשר לבודק תכניות )מטעם ועדות התכנון( לבצע בדיקות תאימות תצ"ר לתכנית תכנונית‪ .‬כלי זה‬
‫יהווה כלי תומך קבלת החלטה בוועדה המקומית ובמרכז למיפוי ישראל‪.‬‬
‫תשריט לתיעוד גבולות )תת"ג( – חלק גדול מהחלקות במדינת ישראל אינו מוגדר קואורדינטיבית‬
‫ברשת ישראל התקפה‪ .‬המרכז למיפוי ישראל מאפשר לגורם שיוזם תכניות בניין עיר‪ ,‬מגיש היתרי בנייה‬
‫וכו' לקבל אישור רשמי לקואורדינטות וגבולות חלקות‪ .‬תהליך זה מתבצע באמצעות תשריט לתיעוד‬
‫גבולות שמהווה אסמכתה לשחזור הגבולות של החלקות ומבוקר על ידי המרכז למיפוי ישראל‪ .‬הגושים‬
‫והחלקות יהיו "נעולים" כך שלא ייוצרו סטיות בין התכניות התכנוניות לתצ"ר‪ .‬יתרון נוסף הוא קיצור לוח‬
‫זמנים בין אישור תב"ע לאישור תצ"ר‪ .‬יצירת תת"ג יקצר משמעותית את תהליך אישור התצ"ר‪.‬‬
‫הרשויות המקומיות על המפה‬
‫ידע‬
‫מידע‬
‫כנולוגיה‬
‫טכנולוגיה‬
‫יוע‬
‫סיוע‬