אזורית עמק לוד מועצה - מועצה אזורית עמק לוד

‫מועצה אזורית עמק לוד‬
‫אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה‬
‫מכרז מס' ‪0040-50/14-4060‬‬
‫מועצה אזורית עמק לוד (להלן‪" :‬מועצה") יוצאת במכרז ‪ /‬חוזה פומבי מס'‬
‫‪ 0040-50/14-4060‬שדרוג תחנות שאיבה וקווי סניקה ביישובים אחיעזר וזיתן (להלן‪:‬‬
‫"המכרז")‪.‬‬
‫על המציע לעמוד בכל תנאי הסף ובמלוא דרישות המכרז‪.‬‬
‫מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למכרז‪ ,‬נדרש לשלם סך של ‪ ,₪ 2000‬שלא יוחזרו‪,‬‬
‫כתנאי להשתתפותו במכרז‪.‬‬
‫את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הרשות‪ ,‬בבניין המוא"ז עמק לוד הממוקם‬
‫בכפר חב"ד החל מיום ‪ 16/7/15‬ועד ליום ‪ ,30/7/15‬בין השעות ‪.9:00-12:00‬‬
‫ניתן לעיין במסמכי המכרז‪ ,‬ללא תשלום‪ ,‬קודם לרכישתם‪ ,‬אצל מנכ"ל הרשות‪ ,‬זאת‬
‫בתאום מראש בטלפון ‪073-2230626/06 :‬‬
‫את ההצעה (בשני עותקים חתומים מקור) יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת‬
‫בלשכת ראש המועצה עד לתאריך ‪ 30/7/15‬בשעה ‪.13:00‬‬
‫סיור עם המציעים יתקיים בתאריך ‪ 21/7/15‬בשעה ‪14:30‬במשרדי המועצה‪.‬‬
‫ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫דוד יפרח‬
‫ראש המועצה‬
‫ת‪.‬ד ‪ 15‬כפר חב"ד מיקוד‪ [email protected] 60840 :‬טל‪073-2230626 :‬‬
‫פקס‪03-9608890 :‬‬