מבקר המדינה דוחות על הביקורת בשלטון המקומי

‫מבקר המדינה‬
‫דוחות על הביקורת‬
‫בשלטון המקומי‬
‫לשנת ‪2014‬‬
‫מסגרת הפרסום‪:‬‬
‫שנת פרסום‪:‬‬
‫דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ‪2014‬‬
‫התשע"ה‪2014-‬‬
‫מסגרת הפרסום‪:‬‬
‫שנת פרסום‪:‬‬
‫דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ‪2014‬‬
‫התשע"ה‪2014-‬‬
‫מבקר המדינה‬
‫דוחות על הביקורת‬
‫בשלטון המקומי‬
‫לשנת ‪2014‬‬
‫ירושלים‪ ,‬כסלו התשע"ה‪ ,‬דצמבר ‪2014‬‬
‫מסגרת הפרסום‪:‬‬
‫שנת פרסום‪:‬‬
‫דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ‪2014‬‬
‫התשע"ה‪2014-‬‬
‫מס' קטלוגי ‪2014-007‬‬
‫‪ISSN 0793-1948‬‬
‫דוח זה מובא גם באתר האינטרנט של‬
‫משרד מבקר המדינה בכתובת‬
‫‪www.mevaker.gov.il‬‬
‫סדר‪ :‬אונית שרותי מחשב בע"מ‬
‫מסגרת הפרסום‪:‬‬
‫שנת פרסום‪:‬‬
‫דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ‪2014‬‬
‫התשע"ה‪2014-‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫פרק ראשון‬
‫נושאים מערכתיים‬
‫ארנונה ברשויות המקומיות ‪ -‬הטלה‪ ,‬הנחות והסדרת‬
‫הגבייה ‪3 ...........................................................................................‬‬
‫טיפול הרשויות בתופעה של ניצול קטינים לזנות‪51 .......................‬‬
‫שימוש אסור במשאבי הרשות המקומית לצורכי בחירות ‪93 .........‬‬
‫יישום תוכנית ציל"ה ‪ -‬צהרי יום להעשרה ‪111 ................................‬‬
‫הפעלת מסגרות משלימות בשעות אחר הצהרים )צהרונים(‬
‫בגני ילדים ובבתי ספר יסודיים באשכולות ‪149 ....................... 10-4‬‬
‫טיפול הרשויות המקומיות ובעלים פרטיים‬
‫בקרינה בלתי מייננת במוסדות חינוך ‪193 ..........................................‬‬
‫היבטים במתן שירותים לזקן ברשויות המקומיות‪231 .....................‬‬
‫התקשרויות של רשויות מקומיות‬
‫עם קבלנים לפינוי פסולת ‪267 .............................................................‬‬
‫תאורת רחובות ברשויות המקומיות ‪303 ............................................‬‬
‫מתקני ספורט ציבוריים ברשויות המקומיות ‪335 .............................‬‬
‫ניהול רשומות אלקטרוניות ורשומות נייר‬
‫ברשויות המקומיות ‪359 ......................................................................‬‬
‫מסגרת הפרסום‪:‬‬
‫שנת פרסום‪:‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ‪2014‬‬
‫התשע"ה‪2014-‬‬
‫פרק שני‬
‫מטלות נקודתיות‬
‫עיריית ירושלים‬
‫החברה העירונית אריאל לתרבות‪ ,‬חברה‪ ,‬חינוך‪ ,‬רווחה‪,‬‬
‫ספורט ואומנויות בע"מ‪413 ................................................................‬‬
‫עיריית תל אביב‪-‬יפו‬
‫שיפוץ בניין היכל התרבות ‪457 ............................................................‬‬
‫עיריית חיפה‬
‫הקמת קריית הספורט‪ :‬ניהול והתקשרויות ‪495 ....................................‬‬
‫עיריית באר שבע‬
‫עסקאות במקרקעין‪533 .....................................................................‬‬
‫עיריית פתח תקווה‬
‫מתן תמיכות למוסדות על ידי עיריית פתח תקווה ‪553 ...........................‬‬
‫המועצה האזורית מטה יהודה‬
‫מינהל כספי‪ ,‬התקשרויות וסדרי מינהל ‪589 ..........................................‬‬
‫פרק שלישי‬
‫תכנון ובנייה‬
‫הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רחובות ‪617 ....................................‬‬
‫פרק רביעי‬
‫דוחות נוספים‬
‫המשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים‬
‫זיהום אוויר מאוטובוסים בתחנה המרכזית בירושלים ‪665 ....................‬‬
‫חוק יסוד‪ :‬מבקר המדינה ‪711 .............................................................‬‬
‫חוק מבקר המדינה‪ ,‬התשי"ח‪] 1958-‬נוסח משולב[ ‪713 ...................‬‬
‫מסגרת הפרסום‪:‬‬
‫שנת פרסום‪:‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ‪2014‬‬
‫התשע"ה‪2014-‬‬