אופן המלצה חברת עמדה

‫תאריך אסיפה נושאים‬
‫שם חברה‬
‫שווי שוק‬
‫מישורים‬
‫‪195,920‬‬
‫‪6/2/2014‬‬
‫מישורים‬
‫‪195,920‬‬
‫‪6/2/2014‬‬
‫מישורים‬
‫‪195,920‬‬
‫‪6/2/2014‬‬
‫מישורים‬
‫מישורים‬
‫לייבפרסון‬
‫לייבפרסון‬
‫‪195,920‬‬
‫‪195,920‬‬
‫‪1,921,830‬‬
‫‪1,921,830‬‬
‫‪6/2/2014‬‬
‫‪6/2/2014‬‬
‫‪6/5/2014‬‬
‫‪6/5/2014‬‬
‫לייבפרסון‬
‫לייבפרסון‬
‫‪1,921,830‬‬
‫‪1,921,830‬‬
‫‪6/5/2014‬‬
‫‪6/5/2014‬‬
‫הכשרת הישוב‬
‫‪435,167‬‬
‫‪6/8/2014‬‬
‫מזרחי טפחות‬
‫‪10,685,186‬‬
‫‪6/10/2014‬‬
‫מזרחי טפחות‬
‫‪10,685,186‬‬
‫‪6/10/2014‬‬
‫מזרחי טפחות‬
‫אוריין‬
‫‪10,685,186‬‬
‫‪198,244‬‬
‫‪6/10/2014‬‬
‫‪6/11/2014‬‬
‫אוריין‬
‫אוריין‬
‫אוריין‬
‫‪198,244‬‬
‫‪198,244‬‬
‫‪198,244‬‬
‫‪6/11/2014‬‬
‫‪6/11/2014‬‬
‫‪6/11/2014‬‬
‫אוריין‬
‫אוריין‬
‫אוריין‬
‫סאמיט‬
‫סאמיט‬
‫שטראוס‬
‫שטראוס‬
‫‪198,244‬‬
‫‪198,244‬‬
‫‪198,244‬‬
‫‪769,566‬‬
‫‪769,566‬‬
‫‪6,738,953‬‬
‫‪6,738,953‬‬
‫‪6/11/2014‬‬
‫‪6/11/2014‬‬
‫‪6/11/2014‬‬
‫‪6/11/2014‬‬
‫‪6/11/2014‬‬
‫‪6/12/2014‬‬
‫‪6/12/2014‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואה החשבון גיא‪ ,‬גופר‪ ,‬יהב‪ ,‬גילמן‪,‬‬
‫אודם ושות' כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר גיל בלוטרייך (שאינו דירקטור חיצוני)‬
‫כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אהרון זיידנברג (שאינו דירקטור חיצוני)‬
‫כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר רמי שריקי (שאינו דירקטור חיצוני)‬
‫כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויה של גב' סופי גלפר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מר פיטר בלוק כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מר דוד ווסקביץ' כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מחדש של משרד ‪ BDO USA, LLP‬רואי חשבון כמשרד‬
‫רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫אישור חידוש ועדכון תנאי הסכם העסקתה של גב' יעל ברנט‬
‫נמרודי ("יעל")‪ ,‬שהנה קרובה של בעלי השליטה בחברה‪,‬‬
‫כסמנכ"ל שיווק ומשאבי אנוש בחברה וכמנהלת השיווק‬
‫אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בבנק‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל הבנק‪ ,‬מר אלדד‬
‫פרשר‪.‬‬
‫אישור רכיב שיקול הדעת במענק הכספי ליו"ר הדירקטוריון‪,‬‬
‫מר משה וידמן‪.‬‬
‫אישור מינוי מר אופיר פינס‪-‬פז‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬כדירקטור‬
‫אישור מינוי מר חן למדן‪ ,‬מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה‪,‬‬
‫כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינוי מר יעקב רז כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫אישור מינוי גב' הילה אמסטרדם כדירקטורית בחברה‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד רואה החשבון ברייטמן אלמגור‬
‫זוהר ושות'‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫עדכון הסכם הניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור גמול ליו"ר הדירקטוריון מר זוהר לוי‪.‬‬
‫אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים‬
‫מינוי מחדש של גב' עפרה שטראוס כדירקטורית בחברה‬
‫המלצה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫הבהרה‬
‫שטראוס‬
‫שטראוס‬
‫‪6,738,953‬‬
‫‪6,738,953‬‬
‫‪6/12/2014‬‬
‫‪6/12/2014‬‬
‫שטראוס‬
‫‪6,738,953‬‬
‫‪6/12/2014‬‬
‫שטראוס‬
‫אופקו הלת'‬
‫אופקו הלת'‬
‫אופקו הלת'‬
‫אופקו הלת'‬
‫אופקו הלת'‬
‫אופקו הלת'‬
‫אופקו הלת'‬
‫אופקו הלת'‬
‫אופקו הלת'‬
‫אופקו הלת'‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪6,738,953‬‬
‫‪13,203,448‬‬
‫‪13,203,448‬‬
‫‪13,203,448‬‬
‫‪13,203,448‬‬
‫‪13,203,448‬‬
‫‪13,203,448‬‬
‫‪13,203,448‬‬
‫‪13,203,448‬‬
‫‪13,203,448‬‬
‫‪13,203,448‬‬
‫‪13,203,448‬‬
‫‪6/12/2014‬‬
‫‪6/12/2014‬‬
‫‪6/12/2014‬‬
‫‪6/12/2014‬‬
‫‪6/12/2014‬‬
‫‪6/12/2014‬‬
‫‪6/12/2014‬‬
‫‪6/12/2014‬‬
‫‪6/12/2014‬‬
‫‪6/12/2014‬‬
‫‪6/12/2014‬‬
‫‪6/12/2014‬‬
‫אילקס מדיקל‬
‫‪172,602‬‬
‫‪6/18/2014‬‬
‫אילקס מדיקל‬
‫‪172,602‬‬
‫‪6/18/2014‬‬
‫אילקס מדיקל‬
‫‪172,602‬‬
‫‪6/18/2014‬‬
‫מדטכניקה‬
‫‪182,814‬‬
‫‪6/18/2014‬‬
‫מדטכניקה‬
‫‪182,814‬‬
‫‪6/18/2014‬‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫‪534,138‬‬
‫‪534,138‬‬
‫‪534,138‬‬
‫‪6/18/2014‬‬
‫‪6/18/2014‬‬
‫‪6/18/2014‬‬
‫סלע נדלן‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫‪534,138‬‬
‫‪1,644,481‬‬
‫‪1,644,481‬‬
‫‪1,644,481‬‬
‫‪1,644,481‬‬
‫‪1,644,481‬‬
‫‪1,644,481‬‬
‫‪6/18/2014‬‬
‫‪6/19/2014‬‬
‫‪6/19/2014‬‬
‫‪6/19/2014‬‬
‫‪6/19/2014‬‬
‫‪6/19/2014‬‬
‫‪6/19/2014‬‬
‫מינוי מחדש של פרופ' אריה עובדיה כדירקטור בחברה‬
‫מינוי מחדש של מר דוד מושביץ כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫מינוי מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫וזאת לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫מינוי מחדש של פרופ' דפנה שוורץ כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת ‪ 3‬שנים‪,‬‬
‫אישור מינוי ד"ר פיליפ פרוסט כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי ד"ר ג'יין הסיאו כדירקטורית בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי סטיבן רובין כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי רוברט ברון כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי תומאס באיאר כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי דימטרי קולוסוב כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי ד"ר ריצ'רד לרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי ג'ון פאגאנלי כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי ריצ'רד פניגר ג'וניור כדירקטור בדירקטוריון‬
‫אישור מינוי ד"ר אליס לין‪-‬צין יו כדירקטורית בדירקטוריון‬
‫אישור מדיניות תגמול החברה (‪ )SAY ON PAY‬לנושאי משרה‬
‫מינויו מחדש הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור‬
‫חיצוני)‪ ,‬מר בני צוקר‪.‬‬
‫מינויו מחדש הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור‬
‫חיצוני)‪ ,‬מר דני נוה‪.‬‬
‫מינויו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‪-‬‬
‫ארנסט אנד יאנג ושות'‪ ,‬רואי חשבון לכהונה כרואה חשבון‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט‬
‫הדירקטורים החיצוניים)‪ ,‬ה"ה‪ :‬קלוד בן‪-‬שאול‪ ,‬תמר גלילי‪ ,‬בני‬
‫מינויו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‪-‬‬
‫ארנסט אנד יאנג ושות'‪ ,‬רואי חשבון לכהונה כרואה חשבון‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר‬
‫ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר אלי בן חמו‪ ,‬כדירקטור בחברה בקבוצה‬
‫מינוי מחדש של מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫מינוי מחדש של הגב' יהודית טיטלמן זידנברג כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫מינוי מר לאון רקאנטי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר ראובן בכר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר יונתן האן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר זיו קופ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר טוביה שוהם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר דוד צור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫‪1,644,481‬‬
‫‪1,644,481‬‬
‫‪6/19/2014‬‬
‫‪6/19/2014‬‬
‫פועלים איביאי‬
‫וילי פוד‬
‫וילי פוד‬
‫‪212,422‬‬
‫‪280,614‬‬
‫‪280,614‬‬
‫‪6/22/2014‬‬
‫‪6/23/2014‬‬
‫‪6/23/2014‬‬
‫וילי פוד‬
‫‪280,614‬‬
‫‪6/23/2014‬‬
‫וילי פוד‬
‫‪280,614‬‬
‫‪6/23/2014‬‬
‫וילי פוד‬
‫‪280,614‬‬
‫‪6/23/2014‬‬
‫וילי פוד‬
‫‪280,614‬‬
‫‪6/23/2014‬‬
‫וילי פוד‬
‫‪280,614‬‬
‫‪6/23/2014‬‬
‫וילי פוד‬
‫אפליי‬
‫אפליי‬
‫אפליי‬
‫אפליי‬
‫אפליי‬
‫אלון גז‬
‫‪280,614‬‬
‫‪80,058‬‬
‫‪80,058‬‬
‫‪80,058‬‬
‫‪80,058‬‬
‫‪80,058‬‬
‫‪1,060,855‬‬
‫‪6/23/2014‬‬
‫‪6/23/2014‬‬
‫‪6/23/2014‬‬
‫‪6/23/2014‬‬
‫‪6/23/2014‬‬
‫‪6/23/2014‬‬
‫‪6/23/2014‬‬
‫אפקון החזקות‬
‫‪302,649‬‬
‫‪6/24/2014‬‬
‫אישור תשלום מענק למר דוד צור‪ ,‬מנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי משרד רואי חשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫מינוי הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה גב' סיון סדן‬
‫לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫מתן התחייבות לשיפוי לה"ה יוסף ויליגר‪ ,‬צבי ויליגר וישראל‬
‫מתן התחייבות לפטור לה"ה יוסף ויליגר‪ ,‬צבי ויליגר וישראל‬
‫הכללתם של ה"ה יוסף ויליגר‪ ,‬צבי ויליגר וישראל יוסף‬
‫שניאורסון בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪,‬‬
‫מינוי מחדש את ה"ה יוסף ויליגר‪ ,‬צבי ויליגר‪ ,‬ישראל יוסף‬
‫שניאורסון‪ ,‬גרשון חנוך וינדרבוים‪ ,‬שניאור זלמן ויגלר‪ ,‬דוד‬
‫אמסלם (דירקטור בלתי תלוי) ואמיל בודילובסקי‪ ,‬כדירקטורים‬
‫מינוי מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר‬
‫ושות'‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫הכללתם של ה"ה גרשון חנוך וינדרבוים‪ ,‬שניאור זלמן ויגלר‪,‬‬
‫דוד אמסלם‪ ,‬אמיל בודילובסקי‪ ,‬אייל מרדלר ושמואל מסנברג‬
‫בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪ ,‬בה‬
‫מתן התחייבות לפטור לה"ה גרשון חנוך וינדרבוים‪ ,‬שניאור‬
‫זלמן ויגלר‪ ,‬דוד אמסלם‪ ,‬אמיל בודילובסקי ואייל מרדלר‪.‬‬
‫מתן התחייבות לשיפוי לה"ה גרשון חנוך וינדרבוים‪ ,‬שניאור‬
‫זלמן ויגלר‪ ,‬דוד אמסלם‪ ,‬אמיל בודילובסקי ואייל מרדלר‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של קסלמן וקסלמן כרואי החשבון של‬
‫אישור מינוי מחדש של מר נועם לניר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר אורון צל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר עמנואל עזיאל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר איתי אהרונסון כדירקטור בחברה‬
‫אישור מענק לשנת ‪ 2013‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר אלי משגב‪.‬‬
‫אישור חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסכום כולל‬
‫(ברוטו) של ‪ 10,000,000‬ש"ח‪.‬‬
‫בעד‬
‫הכשרת הישוב‬
‫‪464,292‬‬
‫‪6/24/2014‬‬
‫תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫הכשרת הישוב‬
‫לוי‪-‬ש‬
‫‪464,292‬‬
‫‪6,727‬‬
‫‪6/24/2014‬‬
‫‪6/24/2014‬‬
‫לוי‪-‬ש‬
‫לוי‪-‬ש‬
‫לוי‪-‬ש‬
‫לוי‪-‬ש‬
‫נובה‬
‫‪6,727‬‬
‫‪6,727‬‬
‫‪6,727‬‬
‫‪6,727‬‬
‫‪999,713‬‬
‫‪6/24/2014‬‬
‫‪6/24/2014‬‬
‫‪6/24/2014‬‬
‫‪6/24/2014‬‬
‫‪6/24/2014‬‬
‫הכרזה על דיבידנדים כסופיים‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר‪,‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה עזרא‬
‫לוי‪ ,‬אברהם לוי‪ ,‬רמי דותן וגדעון שגיא‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‬
‫מינויו של מר משה ויזל לתקופת כהונה של שלוש שנים‬
‫מינויה של גב' דגנית הכט‪-‬פומן לתקופת כהונה של שלוש‬
‫אישור חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זוהר‪ ,‬רואי חשבון‪,‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נובה‬
‫‪999,713‬‬
‫‪6/24/2014‬‬
‫נובה‬
‫נובה‬
‫‪999,713‬‬
‫‪999,713‬‬
‫‪6/24/2014‬‬
‫‪6/24/2014‬‬
‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיות‬
‫‪104,032‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיות‬
‫‪104,032‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫קרור‬
‫‪887,722‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫קרור‬
‫‪887,722‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫קרור‬
‫‪887,722‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫קרור‬
‫קרור‬
‫קרור‬
‫‪887,722‬‬
‫‪887,722‬‬
‫‪887,722‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫אישור תיקון תנאי העסקתו של מר איתן אופנהיים‪ ,‬נשיא‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה‬
‫מיכאל ברונשטיין‪ ,‬אלון דומניס‪ ,‬אבי כהן‪ ,‬ורענן כהן כדירקטורים‬
‫מינויה של הגב' זהבה סיימון כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את ה"ה יעקב רוזנברג‪ ,‬גדליה המרמן ואריה‬
‫רהב כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר רואי‬
‫חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה‬
‫ואשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה שלמה רודב‪ ,‬דורון‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את‬
‫קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אימוץ ואישור מנגנון חלוקת תשלומי הפרמיות בגין פוליסות‬
‫ביטוח בין חברות הקבוצה‪ ,‬ביניהן החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרויות החברה‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬בפוליסת ביטוח‬
‫אחריות דירקטורים ונושאי משרה המכהנים או שיכהנו בה‬
‫בעתיד‪ ,‬לרבות דירקטורים ונושאי משרה הנחשבים בעלי‬
‫אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה‪ ,‬רטרואקטיבית‬
‫אישור הסדר שירותי יו"ר דירקטוריון יפאורה‪ -‬תבורי בע"מ ויפ‪-‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אלביט מערכות‬
‫‪9,195,236‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫אישור מינויו של מר אברהם אשרי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלביט מערכות‬
‫‪9,195,236‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫אישור מינויו של גב' רינה באום כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלביט מערכות‬
‫‪9,195,236‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫אישור מינויו של מר יורם בן‪-‬זאב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלביט מערכות‬
‫‪9,195,236‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫אישור מינויו של מר דיויד פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלביט מערכות‬
‫‪9,195,236‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫אישור מינויו של מר מיכאל פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלביט מערכות‬
‫‪9,195,236‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫אישור מינויו של מר יגאל נאמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלביט מערכות‬
‫‪9,195,236‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫אלביט מערכות‬
‫‪9,195,236‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫וואן טכנולוגיות‬
‫‪546,363‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫וואן טכנולוגיות‬
‫‪546,363‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫אישור מינויו של מר דב נינוה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד‬
‫רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר‬
‫ושות'‪ ,‬כרו"ח המבקר של החברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתם של הדירקטורים הבאים (שאינם דח"צים)‪:‬‬
‫ה"ה דינה עמיר‪ ,‬יצחק בדר‪ ,‬ניצן ספיר‪ ,‬עדי אייל ודני שטרן‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אישור שינוי שמה הנוכחי של החברה לשם כדלקמן‪ :‬בעברית‪:‬‬
‫וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ; ו‪ -‬באנגלית‪ONE SOFTWARE" :‬‬
‫‪ ,"TECHNOLOGIES LTD‬ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה‬
‫אישור הארכת הסכם העסקתו של מר דני אייל (אחיו של בעל‬
‫השליטה בחברה) כעובד בחברה בת של החברה על פי תנאי‬
‫וואן טכנולוגיות‬
‫‪546,363‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫וואן טכנולוגיות‬
‫‪546,363‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫וואן טכנולוגיות‬
‫‪546,363‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫פוקס‬
‫פוקס‬
‫עוגן נדלן‬
‫‪1,130,023‬‬
‫‪1,130,023‬‬
‫‪555,304‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫עוגן נדלן‬
‫‪555,304‬‬
‫‪6/25/2014‬‬
‫חברה לישראל‬
‫אינסוליין‬
‫‪15,989,716‬‬
‫‪221,387‬‬
‫‪6/27/2014‬‬
‫‪6/29/2014‬‬
‫אינסוליין‬
‫אינסוליין‬
‫‪221,387‬‬
‫‪221,387‬‬
‫‪6/29/2014‬‬
‫‪6/29/2014‬‬
‫בינלאומי‬
‫‪5,714,799‬‬
‫‪6/29/2014‬‬
‫טאואר‬
‫טאואר‬
‫‪1,628,041‬‬
‫‪1,628,041‬‬
‫‪6/29/2014‬‬
‫‪6/29/2014‬‬
‫טאואר‬
‫טאואר‬
‫‪1,628,041‬‬
‫‪1,628,041‬‬
‫‪6/29/2014‬‬
‫‪6/29/2014‬‬
‫אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור תשלום רכיב שיקול הדעת במענק השנתי למר אלעד‬
‫ורד‪ ,‬קרובו של בעל השליטה בהתאם לתוכנית התגמול של‬
‫מינוי מר אלון כהן לכהונה שניה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרואי‬
‫מינוי מחדש של ה"ה שלמה איזנברג (יו"ר הדירקטוריון) וירח‬
‫ניסן‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת כחברים בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫לאשר את חלקה של החברה בהסדר צים ולהסמיך את‬
‫הנהלת החברה לפעול בקשר עם ביצוע ההסדר‪ ,‬וכן לאשר את‬
‫ההסדרים בין צים לבין בעלי שליטה בחברה וצדדים קשורים‬
‫אישור הסכם העסקה בין החברה לבין מר מיכאל נץ‪ ,‬בקשר‬
‫אישור הסכם בין החברה לבין מר רון נגר‪ ,‬באמצעות חברה‬
‫בשליטתו‪ ,‬נורביטק בע"מ‪ ,‬למתן שירותי ליווי וייעוץ אסטרטגי‪.‬‬
‫אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה בנושא ביטוח‬
‫לאשר את התקשרות הבנק עבורו ועבור החברות בקבוצה‬
‫בחידוש פוליסות ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫מינויים של מר אמיר אלשטיין‪ ,‬מר קלמן קאופמן‪ ,‬גב' דנה גרוס‪,‬‬
‫מר רמי גוזמן‪ ,‬מר יואב דופלט ומר שגיא קבלה כדירקטורים‬
‫אישור מינויו של מר אמיר אלשטיין כיו"ר הדירקטוריון של‬
‫מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר‪ ,‬רואי חשבון כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מינויו של מר אלכס קורנהאוזר כדירקטור חיצוני‬
‫‪6,629,892‬‬
‫‪3,171,079‬‬
‫‪6/29/2014‬‬
‫‪6/30/2014‬‬
‫‪3,171,079‬‬
‫‪7,178,403‬‬
‫‪7,178,403‬‬
‫‪7,178,403‬‬
‫‪19,091‬‬
‫‪724,519‬‬
‫‪6/30/2014‬‬
‫‪7/2/2014‬‬
‫‪7/2/2014‬‬
‫‪7/2/2014‬‬
‫‪7/2/2014‬‬
‫‪7/3/2014‬‬
‫תיקון תקנון הבנק‪.‬‬
‫אישרו ביצוע תיקונים במדיניות התגמול לנושאי משרה של‬
‫אישור חידוש והארכת תוקף הסכם ההעסקה המקורי של מר‬
‫אייל לפידות כמנכ"ל החברה וביצוע תיקון בתנאים‬
‫תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות בהסכם העסקה עם יו"ר דירקטוריון החברה‪,‬‬
‫מתן כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס‪.‬‬
‫אישור תגמול למנכ"ל החברה החדש‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונה ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר דב בהרב‪.‬‬
‫דיסקונט‬
‫פניקס ‪1‬‬
‫פניקס ‪1‬‬
‫שטראוס‬
‫שטראוס‬
‫שטראוס‬
‫פטרוכימיים‬
‫גילת‬
‫א‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אסם‬
‫אסם‬
‫‪8,760,827‬‬
‫‪8,760,827‬‬
‫‪7/3/2014‬‬
‫‪7/3/2014‬‬
‫אסם‬
‫אסם‬
‫אסם‬
‫פיסיבי טכנ‬
‫פיסיבי טכנ‬
‫‪8,760,827‬‬
‫‪8,760,827‬‬
‫‪8,760,827‬‬
‫‪194,801‬‬
‫‪194,801‬‬
‫‪7/3/2014‬‬
‫‪7/3/2014‬‬
‫‪7/3/2014‬‬
‫‪7/3/2014‬‬
‫‪7/3/2014‬‬
‫פיסיבי טכנ‬
‫פיבי‬
‫‪194,801‬‬
‫‪2,312,687‬‬
‫‪7/3/2014‬‬
‫‪7/6/2014‬‬
‫פיבי‬
‫פיבי‬
‫‪2,312,687‬‬
‫‪2,312,687‬‬
‫‪7/6/2014‬‬
‫‪7/6/2014‬‬
‫פלסאון תעשיות‬
‫‪1,420,736‬‬
‫‪7/6/2014‬‬
‫פלסאון תעשיות ‪1,420,736‬‬
‫‪405,127‬‬
‫סרגון‬
‫‪405,127‬‬
‫סרגון‬
‫‪405,127‬‬
‫סרגון‬
‫‪405,127‬‬
‫סרגון‬
‫‪7/6/2014‬‬
‫‪7/6/2014‬‬
‫‪7/6/2014‬‬
‫‪7/6/2014‬‬
‫‪7/6/2014‬‬
‫סרגון‬
‫‪405,127‬‬
‫‪7/6/2014‬‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫‪83,490‬‬
‫‪83,490‬‬
‫‪83,490‬‬
‫‪7/7/2014‬‬
‫‪7/7/2014‬‬
‫‪7/7/2014‬‬
‫מדיגוס‬
‫‪83,490‬‬
‫‪7/7/2014‬‬
‫מדיגוס‬
‫דלק רכב‬
‫‪83,490‬‬
‫‪3,346,846‬‬
‫‪7/7/2014‬‬
‫‪7/7/2014‬‬
‫דלק רכב‬
‫‪3,346,846‬‬
‫‪7/7/2014‬‬
‫אישור מינויים מחדש לכהונת דירקטורים בחברה של ה"ה דן‬
‫פרופר‪ ,‬גד פרופר‪ ,‬אברהם פינקלשטיין‪ ,‬יצחק ירקוני‪ ,‬גבי הייק‪,‬‬
‫אלי זהר‪ ,‬ריצ'רד סייקס‪ ,‬פייר סטרייט‪ ,‬רוג'ר סטטלר‪ ,‬דורסוואמי‬
‫(ננדו) ננדקישורה ויוסף אלשייך‪ ,‬וכן מינויו של מר הליו וייציק‬
‫מינויו מחדש של משרד רו"ח סומך‪-‬חייקין ושות' כרואה‬
‫אישור מינויו מחדש של יקי ירושלמי כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור תשלום מענק שנתי למנכ"ל בגין שנת ‪.2013‬‬
‫אישור הקצאת אופציות למנכ"ל בגין שנת ‪.2014‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר רונן הראל כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫אישור מינוי מחדש של גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית‬
‫אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה‪,‬‬
‫הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבת רואי חשבון‪ ,‬כרואה‬
‫אישור התקשרות הבנק בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה‬
‫גיל בינו‪ ,‬גארי סטוק‪ ,‬הרי קופר‪ ,‬דבי ספיריה ודפנה בינו אור‪,‬‬
‫אישור מינויו של משרד רו''ח סומך חייקין כרואי החשבון‬
‫אישור תיקונים שונים בתקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫אישור תיקון סעיפי השיפוי והביטוח בתקנון ההתאגדות של‬
‫החברה‪.‬‬
‫אישור לביטול תזכיר ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫אישור מתן בונוס למנכ"ל החברה בגין שנת ‪.2014‬‬
‫מינוי מחדש של גב' יעל לנגר כדירקטורית בדירקטוריון‬
‫מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי‬
‫חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור הגדלת הבונוס השנתי המקסימלי בשנת ‪ 2014‬למר‬
‫כריסטופר רולנד המכהן כמנכ"ל החברה ודירקטור בה‪.‬‬
‫אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‬
‫תיקון הסכם ההעסקה עם מר מנשה זוננשיין‪.‬‬
‫אישור הכללתו של מר זוננשיין במתאר עובדים של החברה‬
‫כניצע‪ ,‬ובכלל זה לאשר הענקת אופציות‪.‬‬
‫אישור הכללתו של ד"ר אביאל רועי‪-‬שפירא במתאר עובדים‬
‫של החברה כניצע‪ ,‬ובכלל זה לאשר הענקת אופציות‪.‬‬
‫למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר‪,‬‬
‫לאשר התקשרות עם כלל חברה לביטוח בע"מ בפוליסת‬
‫ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫לאשר את התקשרויות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ‬
‫כל או מבטח אחר‪ ,‬מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של‬
‫האסיפה הכללית‪ ,‬בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫להאריך את כהונתה של גב' מלכה בן דור כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' עתליה ארד כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת (שלישית)‪.‬‬
‫הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬
‫תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫תיקון הסכם העסקה של הגב' סוזנה נחום זילברברג‪ ,‬מנכ"ל‬
‫אישור הענקת אופציות (לא סחירות) לגב' סוזנה נחום‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון‬
‫החברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬היינו ה"ה יגאל זילכה‪,‬‬
‫אישור המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של‬
‫החברה‪ ,‬משרד שטראוס לזר ושות' רואי חשבון‪ ,‬כרואה‬
‫אישור מינויו של מר כרמי גילון כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר כרמי גילון כדירקטור‬
‫מתן התחייבות לשיפוי למר ברק בינג‪ ,‬אשר מכהן כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫מתן התחייבות לפטור למר ברק בינג‪ ,‬אשר מכהן כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את ה"ה שלמה אליה (יו"ר הדירקטוריון)‪ ,‬ריצ'רד‬
‫נמיר‪ ,‬אברהם עזרן‪ ,‬ברק בינג וקליינפלד רון אלעזר (דירקטור‬
‫למנות מחדש את משרד עמית‪ ,‬חלפון רואי חשבון יחד עם‬
‫משרד בריטמן אלמגור זהר‪ Deloitte -‬כרואי החשבון‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט‬
‫הדירקטורים החיצוניים)‪ ,‬ה"ה משה בן שאול וקלוד בן שאול‪.‬‬
‫בעד‬
‫דלק רכב‬
‫‪3,346,846‬‬
‫‪7/7/2014‬‬
‫דלק רכב‬
‫‪3,346,846‬‬
‫‪7/7/2014‬‬
‫נייר חדרה‬
‫ביו לייט‬
‫ביו לייט‬
‫ביו לייט‬
‫ביו לייט‬
‫‪778,741‬‬
‫‪97,490‬‬
‫‪97,490‬‬
‫‪97,490‬‬
‫‪97,490‬‬
‫‪7/8/2014‬‬
‫‪7/8/2014‬‬
‫‪7/8/2014‬‬
‫‪7/8/2014‬‬
‫‪7/8/2014‬‬
‫קווינקו‪-‬ס‬
‫‪70,792‬‬
‫‪7/9/2014‬‬
‫קווינקו‪-‬ס‬
‫דן מלונות‬
‫דן מלונות‬
‫‪70,792‬‬
‫‪2,182,511‬‬
‫‪2,182,511‬‬
‫‪7/9/2014‬‬
‫‪7/9/2014‬‬
‫‪7/9/2014‬‬
‫מנדלסוןתשת‬
‫‪247,336‬‬
‫‪7/10/2014‬‬
‫מנדלסוןתשת‬
‫‪247,336‬‬
‫‪7/10/2014‬‬
‫מנדלסוןתשת‬
‫‪247,336‬‬
‫‪7/10/2014‬‬
‫מנדלסוןתשת‬
‫‪247,336‬‬
‫‪7/10/2014‬‬
‫פלייט מדיקל‪-‬ש‬
‫‪21,061‬‬
‫‪7/10/2014‬‬
‫פלייט מדיקל‪-‬ש‬
‫‪21,061‬‬
‫‪7/10/2014‬‬
‫פלייט מדיקל‪-‬ש‬
‫‪21,061‬‬
‫‪7/10/2014‬‬
‫פלייט מדיקל‪-‬ש‬
‫סאטקום‬
‫מערכות‬
‫סאטקום‬
‫מערכות‬
‫סאטקום‬
‫מערכות‬
‫‪21,061‬‬
‫‪7/10/2014‬‬
‫‪43,096‬‬
‫‪7/14/2014‬‬
‫‪43,096‬‬
‫‪7/14/2014‬‬
‫מינוי מר עוזי בלומנזון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‪,‬‬
‫רואי חשבון לכהונה כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור תנאי העסקה של מר רון דודזון‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪ ,‬לרבות‬
‫אישור הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציה למר דודזון‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר‪,‬‬
‫כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט‬
‫דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬ה"ה שאול אלוביץ‪ ,‬אור אלוביץ‪ ,‬עמיקם‬
‫בעד‬
‫‪43,096‬‬
‫‪7/14/2014‬‬
‫אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מטעי הדר ‪-5‬ס‬
‫‪12,303‬‬
‫‪7/14/2014‬‬
‫מטעי הדר ‪-1‬ס‬
‫‪58,932‬‬
‫‪7/14/2014‬‬
‫פרידנזון‬
‫‪76,848‬‬
‫‪7/14/2014‬‬
‫פרידנזון‬
‫פרידנזון‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫‪76,848‬‬
‫‪76,848‬‬
‫‪7/14/2014‬‬
‫‪7/14/2014‬‬
‫‪7,839‬‬
‫‪7/14/2014‬‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫אקסלנז‬
‫‪7,839‬‬
‫‪7/14/2014‬‬
‫‪7,839‬‬
‫‪7/14/2014‬‬
‫‪7,839‬‬
‫‪103,896‬‬
‫‪7/14/2014‬‬
‫‪7/15/2014‬‬
‫אינטק פארמ‬
‫‪163,062‬‬
‫‪7/15/2014‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫‪21,260‬‬
‫‪7/16/2014‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫‪21,260‬‬
‫‪21,260‬‬
‫‪7/16/2014‬‬
‫‪7/16/2014‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫אמת‬
‫‪21,260‬‬
‫‪252,101‬‬
‫‪7/16/2014‬‬
‫‪7/16/2014‬‬
‫אמת‬
‫‪252,101‬‬
‫‪7/16/2014‬‬
‫מר‬
‫‪417,808‬‬
‫‪7/16/2014‬‬
‫מר‬
‫‪417,808‬‬
‫‪7/16/2014‬‬
‫מר‬
‫מר‬
‫‪417,808‬‬
‫‪417,808‬‬
‫‪7/16/2014‬‬
‫‪7/16/2014‬‬
‫אישור מינוי של מר מישאל וקנין לתקופת כהונה ראשונה בת‬
‫שלוש (‪ )3‬שנים כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי של מר מישאל וקנין לתקופת כהונה ראשונה בת‬
‫שלוש (‪ )3‬שנים כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של כל הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים‬
‫החיצוניים)‪ ,‬דהיינו ה"ה רפאל אלול‪ ,‬רמי פרידנזון‪ ,‬דוד פרידנזון‬
‫מינוי מחדש של זיו האפט ואונגר כהן ושות' במשותף כרואי‬
‫החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויה של עו"ד אפרת ארדמן כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור הענקת כתבי שיפוי לה"ה רלי דנון‪ ,‬אוהד מלניק‪ ,‬ג'אק‬
‫מוריס ווינט‪ ,‬ניר זיכלינסקי ואדיב ברוך המכהנים כדירקטורים‬
‫בחברה‪ ,‬וכן למר זיו רייך‪ ,‬אשר כיהן כדירקטור בחברה‪ ,‬וכן‬
‫אישור הענקת כתבי שיפוי למר שמואל הכהן (יו"ר דירקטוריון‬
‫החברה) אשר נחשב לבעל שליטה בחברה‪.‬‬
‫אישרור התקשרות החברה עם ‪AIG ISRAEL Insurance‬‬
‫בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה‪,‬‬
‫אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ב‪ 500,000,000-‬מניות‬
‫אישור תנאי ההתקשרות של המנכ"ל המשותף של החברה‪,‬‬
‫מר זאב וייס‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם‬
‫דירקטורים חיצוניים)‪ :‬ה"ה ד"ר זיגמונד בלובבנד‪ ,‬מר חן דר‪,‬‬
‫אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור חידוש הסכם העסקה של מר דותן משה‪ ,‬סמנכ"ל‬
‫התפעול בחברה‪ ,‬שהינו קרוב של בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של רו"ח יוסף שמעוני‪ ,‬כרואה חשבון מבקר של‬
‫אישור חידוש ועדכון חוזה העסקתה של גב' שירי שפר בוטנר‬
‫כמנהלת תקשורת שיווקית בחברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור חידוש מינויים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים)‪,‬‬
‫המכהנים בחברה‪ ,‬דהיינו‪ ,‬ה"ה חיים מר‪ ,‬יצחק בן בסט‪ ,‬ישי‬
‫דוידי‪ ,‬עמית בן צבי‪ ,‬מריאן כהן‪ ,‬שלמה וקס‪ ,‬גלית כהן‪ ,‬דוד‬
‫אישור תנאי העסקתו של מר מריאן כהן‪ ,‬כדירקטור בחברה‪ ,‬וכן‬
‫אישור תכנית מענקים עבור מר כהן‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪,‬‬
‫רו"ח‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתה והעסקתה של הדירקטורית הגב' שירית‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אורד‬
‫‪71,871‬‬
‫‪7/17/2014‬‬
‫אשטרום קבוצה‬
‫‪1,116,007‬‬
‫‪7/17/2014‬‬
‫אשטרום קבוצה‬
‫‪1,116,007‬‬
‫‪7/17/2014‬‬
‫מינוי משרד רואי החשבון בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‪ ,‬כרואי‬
‫אישור מינויה של הגב' תמר גולדנברג כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' תמר גולדנברג וכן‬
‫אישור הכללתה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫אשטרום קבוצה‬
‫‪1,116,007‬‬
‫‪7/17/2014‬‬
‫אשטרום קבוצה‬
‫‪1,116,007‬‬
‫‪7/17/2014‬‬
‫אישור מינויו של מתתיהו טל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר מתתיהו טל‪ ,‬וכן‬
‫אישור הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫בעד‬
‫אשטרום קבוצה‬
‫‪1,116,007‬‬
‫‪7/17/2014‬‬
‫אישור מינוי‪ u‬של מר יעקב שור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אשטרום קבוצה‬
‫‪1,116,007‬‬
‫‪7/17/2014‬‬
‫אשטרום קבוצה‬
‫‪1,116,007‬‬
‫‪7/17/2014‬‬
‫אשטרום קבוצה‬
‫‪1,116,007‬‬
‫‪7/17/2014‬‬
‫פטרוכימיים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫‪19,487‬‬
‫‪493,554‬‬
‫‪493,554‬‬
‫‪493,554‬‬
‫‪493,554‬‬
‫‪493,554‬‬
‫‪7/20/2014‬‬
‫‪7/20/2014‬‬
‫‪7/20/2014‬‬
‫‪7/20/2014‬‬
‫‪7/20/2014‬‬
‫‪7/20/2014‬‬
‫ירושלים‬
‫‪493,554‬‬
‫‪7/20/2014‬‬
‫ירושלים‬
‫קרדן יזמות‬
‫קרדן יזמות‬
‫‪493,554‬‬
‫‪79,585‬‬
‫‪79,585‬‬
‫‪7/20/2014‬‬
‫‪7/20/2014‬‬
‫‪7/20/2014‬‬
‫קרדן יזמות‬
‫קרדן יזמות‬
‫קרדן יזמות‬
‫דניה סיבוס‬
‫‪79,585‬‬
‫‪79,585‬‬
‫‪79,585‬‬
‫‪660,035‬‬
‫‪7/20/2014‬‬
‫‪7/20/2014‬‬
‫‪7/20/2014‬‬
‫‪7/20/2014‬‬
‫אפריקה מגורים ‪714,563‬‬
‫‪7/20/2014‬‬
‫אישור מינויה של הגב' הגב' ליאורה לב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר יעקב שור‪ ,‬וכן‬
‫אישור הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' ליאורה לב‪ ,‬וכן‬
‫אישור הכללתה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫החלטה לעדכן את החלטת המסגרת הקודמת בקשר עם‬
‫רכישת פוליסת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק‪.‬‬
‫לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק‪ ,‬מר אורי‬
‫לאשר את ביטול הפחתת דמי הניהול של החברה שבשליטתו‬
‫לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מנהל החטיבה‬
‫לאשר תנאי הכהונה והעסקה של מנהל אגף הכספים‬
‫לאשר למר ארנון זית‪ ,‬מנהל אגף הכספים היוצא של הבנק‪,‬‬
‫תשלום מענק פרישה ומענק הסתגלות‪.‬‬
‫לאשר למר ניסן לוי‪ ,‬מנהל החטיבה הפיננסית היוצא של‬
‫הבנק תשלום מענק פרישה וכן מענק הסתגלות‪.‬‬
‫לאשרר מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫לאשרר מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫מינוי משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר (ארנסט יאנג)‬
‫כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של ה"ה יוסף גרינפלד‪ ,‬איתן רכטר ואברהם שנור‬
‫מינוי מר אורי אשר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה‬
‫התקשרות החברה עם אפריקה השקעות‪ ,‬בהסכם למתן‬
‫התקשרות החברה עם דניה סיבוס בע"מ‪ ,‬בהסכם למתן‬
‫שירותי ניהול‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אישור התקשרות החברה עם כיתן תעשיות טקסטיל בע"מ‬
‫ועם תשלובת כיתן בע"מ‪ ,‬בהסכם‪ ,‬על‪-‬פיו‪ ,‬תרכוש החברה‬
‫מתשלובת כיתן בע"מ ‪ 100%‬מהון המניות המונפק והנפרע של‬
‫אישור הענקת מענק שנתי למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יותם שטרן‪,‬‬
‫אישור יעדי המענק השנתי למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יותם שטרן‪,‬‬
‫אישור מענק למר אלון וולקן‪ ,‬משנה למנכ"ל ויועץ כלכלי‬
‫בחברה‪.‬‬
‫הארכת תוקפו של הסכם מתן השירותים וההשתתפות בשכר‬
‫דירה שבין החברה לבין אי‪.‬בי‪.‬אי בית השקעות בע"מ ‪ -‬בעלת‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור‬
‫זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים (שאינם דח"צים)‬
‫המכהנים בדירקטוריון החברה‪ ,‬ה"ה גיא ישראלי‪ ,‬צבי רז‬
‫אישור מינויו של מר מיכאל ברמן כדירקטור בחברה‪ ,‬ואישור‬
‫תנאי העסקתו‪.‬‬
‫בעד‬
‫מזור רובוטיקה‬
‫‪1,214,840‬‬
‫‪7/22/2014‬‬
‫אישור הענקת אופציות למר מיכאל ברמן‪ ,‬דירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫מזור רובוטיקה‬
‫‪1,214,840‬‬
‫‪7/22/2014‬‬
‫ארקו החזקות‬
‫‪346,084‬‬
‫‪7/22/2014‬‬
‫ארקו החזקות‬
‫‪346,084‬‬
‫‪7/22/2014‬‬
‫אישור עדכון תנאי העסקה למר אורי הדומי‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר דב נוה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‬
‫כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' מיכל מרום‪-‬בריקמן‪ ,‬לתקופת‬
‫כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫ספקטרוניקס‬
‫‪194,340‬‬
‫‪7/22/2014‬‬
‫מינוי קסלמן וקסלמן כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת ‪.2014‬‬
‫בעד‬
‫ספקטרוניקס‬
‫‪194,340‬‬
‫‪7/22/2014‬‬
‫ספקטרוניקס‬
‫‪194,340‬‬
‫‪7/22/2014‬‬
‫ספקטרוניקס‬
‫‪194,340‬‬
‫‪7/22/2014‬‬
‫ספקטרוניקס‬
‫‪194,340‬‬
‫‪7/22/2014‬‬
‫קביעת גמולם של הדירקטורים‪.‬‬
‫מינוי מחדש של יורם ברג לדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופת‬
‫כהונה נוספת בת שלוש שנים‪ ,‬וקביעת גמולו‪.‬‬
‫אישור הדיבידנד בסך כולל של ‪ 40,000,000‬ש"ח אשר שולם‪,‬‬
‫כדיבידנד סופי לשנת ‪.2013‬‬
‫אישור מענק שנתי למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יחיאל ספקטור‪ ,‬בגין‬
‫שנת ‪.2012‬‬
‫בעד‬
‫ספקטרוניקס‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫‪194,340‬‬
‫‪21,260‬‬
‫‪21,260‬‬
‫‪7/22/2014‬‬
‫‪7/23/2014‬‬
‫‪7/23/2014‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫‪21,260‬‬
‫‪7/23/2014‬‬
‫אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור תיקונים בתקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫אישור עדכון כתבי השיפוי שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫אישור עדכון כתבי השיפוי לד"ר זיגמונד בלובבנד‪ ,‬בעל שליטה‬
‫בחברה‪ ,‬המכהן כמנכ"ל ולמר משה‪ ,‬קרובו של בעל השליטה‬
‫גולף‬
‫פיסיבי טכנ‬
‫פיסיבי טכנ‬
‫‪500,123‬‬
‫‪194,801‬‬
‫‪194,801‬‬
‫‪7/20/2014‬‬
‫‪7/21/2014‬‬
‫‪7/21/2014‬‬
‫קרדן ישראל‬
‫‪264,444‬‬
‫‪7/21/2014‬‬
‫פועלים איביאי‬
‫‪221,868‬‬
‫‪7/21/2014‬‬
‫נקסטקום‬
‫‪44,980‬‬
‫‪7/22/2014‬‬
‫נקסטקום‬
‫‪44,980‬‬
‫‪7/22/2014‬‬
‫מזור רובוטיקה‬
‫‪1,214,840‬‬
‫‪7/22/2014‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רימוני‬
‫‪217,291‬‬
‫‪7/24/2014‬‬
‫רימוני‬
‫‪217,291‬‬
‫‪7/24/2014‬‬
‫רימוני‬
‫‪217,291‬‬
‫‪7/24/2014‬‬
‫רימוני‬
‫‪217,291‬‬
‫‪7/24/2014‬‬
‫רימוני‬
‫‪217,291‬‬
‫‪7/24/2014‬‬
‫רימוני‬
‫‪217,291‬‬
‫‪7/24/2014‬‬
‫רימוני‬
‫רימוני‬
‫‪217,291‬‬
‫‪217,291‬‬
‫‪7/24/2014‬‬
‫‪7/24/2014‬‬
‫אלקטרה צריכה‬
‫‪494,513‬‬
‫‪7/27/2014‬‬
‫דלק רכב‬
‫‪3,346,846‬‬
‫‪7/28/2014‬‬
‫פועלים איביאי‬
‫‪228,801‬‬
‫‪7/28/2014‬‬
‫פועלים איביאי‬
‫‪228,801‬‬
‫‪7/28/2014‬‬
‫פועלים איביאי‬
‫‪228,801‬‬
‫‪7/28/2014‬‬
‫פועלים איביאי‬
‫‪228,801‬‬
‫‪7/28/2014‬‬
‫פועלים איביאי‬
‫‪228,801‬‬
‫‪7/28/2014‬‬
‫נטו אחזקות‬
‫‪770,555‬‬
‫‪7/29/2014‬‬
‫נטו אחזקות‬
‫‪770,555‬‬
‫‪7/29/2014‬‬
‫נטו אחזקות‬
‫‪770,555‬‬
‫‪7/29/2014‬‬
‫נטו אחזקות‬
‫‪770,555‬‬
‫‪7/29/2014‬‬
‫נטו אחזקות‬
‫‪770,555‬‬
‫‪7/29/2014‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד דלויט‪-‬ברייטמן‪-‬אלמגור זוהר‬
‫ושות'‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו‬
‫דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר רפי רימוני‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו‬
‫דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר דני רימוני‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו‬
‫דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר גדי רימוני‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו‬
‫דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר עומר ברנע‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו‬
‫דירקטור חיצוני)‪ ,‬ד"ר דב רייכמן‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור הארכת התקשרות חברת הבת של החברה‪ ,‬רימוני‬
‫פלסט בע"מ‪ ,‬בהסכם העסקה עם מר עופר וייס‪.‬‬
‫אישור הענקת תגמול חד פעמי למר עופר וייס‪ ,‬מנהל מפעל‬
‫התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר זאב קלימי‪ ,‬מנכ"ל‬
‫החברה הנכנס‪.‬‬
‫לאשר את הארכת התקשרות דלק מוטורס בע"מ עם מר גיל‬
‫אגמון בהסכם למתן שירותי ניהול ואת הארכת תוקפו של כתב‬
‫מינוי מחדש של משרד זיו האפט רואי חשבון לרואה חשבון‬
‫מבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר צבי‬
‫לובצקי‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר רון‬
‫ויסברג‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר גדעון פרייטג לדירקטור בחברה‪ ,‬ואישור גמולו‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר עומר קרייזל לדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד זיו האפט – רו"ח‪ ,‬כרואה חשבון‬
‫המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור‬
‫חיצוני)‪ ,‬מר דוד עזרא‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור‬
‫חיצוני)‪ ,‬מר עדי עזרא‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור‬
‫חיצוני)‪ ,‬מר עמיהוד גולדין‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור‬
‫חיצוני)‪ ,‬מר דוד זרנצ'נסקי‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נטו אחזקות‬
‫‪770,555‬‬
‫‪7/29/2014‬‬
‫נטו מלינדה‬
‫‪625,229‬‬
‫‪7/29/2014‬‬
‫נטו מלינדה‬
‫‪625,229‬‬
‫‪7/29/2014‬‬
‫נטו מלינדה‬
‫‪625,229‬‬
‫‪7/29/2014‬‬
‫נטו מלינדה‬
‫‪625,229‬‬
‫‪7/29/2014‬‬
‫נטו מלינדה‬
‫‪625,229‬‬
‫‪7/29/2014‬‬
‫נטו מלינדה‬
‫‪625,229‬‬
‫‪7/29/2014‬‬
‫נטו מלינדה‬
‫‪625,229‬‬
‫‪7/29/2014‬‬
‫נטו מלינדה‬
‫‪625,229‬‬
‫‪7/29/2014‬‬
‫אלקטרה נדלן‬
‫‪323,669‬‬
‫‪7/29/2014‬‬
‫אלקטרה נדלן‬
‫‪323,669‬‬
‫‪7/29/2014‬‬
‫אלקטרה נדלן‬
‫‪323,669‬‬
‫‪7/29/2014‬‬
‫אלקטרה נדלן‬
‫‪323,669‬‬
‫‪7/29/2014‬‬
‫אלקטרה נדלן‬
‫טבע‬
‫טבע‬
‫טבע‬
‫טבע‬
‫טבע‬
‫טבע‬
‫טבע‬
‫טבע‬
‫בריל‬
‫בריל‬
‫בריל‬
‫‪323,669‬‬
‫‪173,749,633‬‬
‫‪173,749,633‬‬
‫‪173,749,633‬‬
‫‪173,749,633‬‬
‫‪173,749,633‬‬
‫‪173,749,633‬‬
‫‪173,749,633‬‬
‫‪173,749,633‬‬
‫‪130,906‬‬
‫‪130,906‬‬
‫‪130,906‬‬
‫‪7/29/2014‬‬
‫‪7/30/2014‬‬
‫‪7/30/2014‬‬
‫‪7/30/2014‬‬
‫‪7/30/2014‬‬
‫‪7/30/2014‬‬
‫‪7/30/2014‬‬
‫‪7/30/2014‬‬
‫‪7/30/2014‬‬
‫‪7/30/2014‬‬
‫‪7/30/2014‬‬
‫‪7/30/2014‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור‬
‫חיצוני)‪ ,‬מר אריה פלדמן‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד זיו האפט ‪ -‬רו"ח‪ ,‬כרואה חשבון‬
‫המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור‬
‫חיצוני)‪ ,‬מר דוד עזרא‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור‬
‫חיצוני)‪ ,‬מר עדי עזרא‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור‬
‫חיצוני)‪ ,‬מר עמיהוד גולדין‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור‬
‫חיצוני)‪ ,‬מר יוסף כהנוף‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור‬
‫חיצוני)‪ ,‬מר דוד קורן‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה (שאינה‬
‫דירקטורית חיצונית)‪ ,‬גב' גלית מלול‪ ,‬כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫אישור תשלום מענק חד פעמי למר יוסף כהנוף‪ ,‬סמנכ"ל‬
‫הכספים ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד‪ ,‬כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד‪ ,‬כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה והענקה לו של‬
‫כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה וכיסוי ביטוחי‪.‬‬
‫מינוי מר יצחק זינגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור‬
‫תנאי כהונתו‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר‬
‫ושות'‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מר דן פרופר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר אורי סלונים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר יוסף (יוסי) ניצני כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת‬
‫מינוי מר ז'אן‪ -‬מישל חלפון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת‬
‫אישור יעדי המענק הכספי השנתי לנשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬מר‬
‫אישור תגמול הוני שנתי לנשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬מר ארז‬
‫אישור רכישת כיסוי ביטוחי לאחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫מינוי משרד קסלמן וקסלמן‪ ,‬רואי חשבון כרואי החשבון‬
‫מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה‪ ,‬משרד‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן‪ ,‬מר עופר גנזי (יו"ר‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן‪ ,‬מר משה גנזי‪ ,‬שאינו‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בריל‬
‫בריל‬
‫בריל‬
‫‪130,906‬‬
‫‪130,906‬‬
‫‪130,906‬‬
‫‪7/30/2014‬‬
‫‪7/30/2014‬‬
‫‪7/30/2014‬‬
‫בריל‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫‪130,906‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪7/30/2014‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫בריינסוויי‬
‫בריינסוויי‬
‫בריינסוויי‬
‫בריינסוויי‬
‫בריינסוויי‬
‫בריינסוויי‬
‫בריינסוויי‬
‫בריינסוויי‬
‫בריינסוויי‬
‫‪821,757‬‬
‫‪821,757‬‬
‫‪821,757‬‬
‫‪821,757‬‬
‫‪821,757‬‬
‫‪821,757‬‬
‫‪821,757‬‬
‫‪821,757‬‬
‫‪821,757‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫‪7/31/2014‬‬
‫אשטרום נכסים‬
‫‪678,122‬‬
‫‪8/3/2014‬‬
‫אשטרום נכסים‬
‫‪678,122‬‬
‫‪8/3/2014‬‬
‫אשטרום נכסים‬
‫‪678,122‬‬
‫‪8/3/2014‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן‪ ,‬מר שמעון בוסקילה‪ ,‬שאינו‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת‪ ,‬גב' נעמי קנרק‪ ,‬שאינה‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור (הבלתי תלוי) המכהן‪ ,‬מר חן לוי‪,‬‬
‫הארכת כהונתה (לתקופת כהונה שניה) של גב' איריס‬
‫לוונשטיין בתפקיד דירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬ל‪ 3-‬שנים‬
‫אישור מינוי לואיס פל כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי ד"ר יואב בן‪-‬דרור כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי ד"ר דולב רפאלי כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי דניס מקגראת' כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי טרוור האריס כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי ג'ימס סייט כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי סטיבן קונלי כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי משרד פאהן קנה ושות'‪ ,‬גרנט ת'ורנטון ישראל‪,‬‬
‫רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור תיקון תכנית תגמול הוני של שנת ‪.2005‬‬
‫אישור תיקון תכנית האופציות לדירקטורים‪.‬‬
‫אישור פיצוי לנושאי משרה בכירים בחברה‪.‬‬
‫בחירת תקופה לייעוץ על פיצויים לנושאי משרה‪ -‬בכל שנה‪.‬‬
‫בחירת תקופה לייעוץ על פיצויים לנושאי משרה‪ -‬בכל שנתיים‪.‬‬
‫בחירת תקופה לייעוץ על פיצויים לנושאי משרה‪ -‬בכל שלוש‬
‫בחירת תקופה לייעוץ על פיצויים לנושאי משרה‪ -‬נמנע‪.‬‬
‫מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה‪ ,‬קוסט‪,‬‬
‫פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אלי רוזנבאום כדירקטור מומחה בתחום‬
‫מינוי מחדש של מר גבריאל מגן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של ד"ר יובל לביא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מדיניות תגמול‪.‬‬
‫אישור עדכון תנאי התגמול של מר עוזי סופר‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור הענקת תגמול הוני לד"ר דוד זכות‪ ,‬יו"ר דירקטוריון‬
‫אישור הענקת תגמול הוני למר רונן סגל‪ ,‬משנה למנכ"ל‬
‫אשרור איחוד הון ושינוי תקנון החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם‬
‫דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬דהיינו ה"ה מר אברהם נוסבאום‪ ,‬מר גיל‬
‫גירון‪ ,‬מר ירון משורר‪ ,‬מר אלכס ליפשיץ‪ ,‬הגב' דליה שאשו‪ ,‬מר‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אשטרום נכסים‬
‫‪678,122‬‬
‫‪8/3/2014‬‬
‫ריט ‪1‬‬
‫אפריקה‬
‫‪1,366,740‬‬
‫‪1,414,330‬‬
‫‪8/4/2014‬‬
‫‪8/4/2014‬‬
‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪-‬ש‬
‫‪13,115‬‬
‫‪8/4/2014‬‬
‫אורתם סהר‬
‫‪59,813‬‬
‫‪8/5/2014‬‬
‫אורתם סהר‬
‫‪59,813‬‬
‫‪8/5/2014‬‬
‫ישראל קנדה‬
‫לאומי‬
‫לאומי‬
‫לאומי‬
‫לאומי‬
‫לאומי‬
‫לאומי‬
‫לאומי‬
‫לאומי‬
‫לאומי‬
‫‪209,672‬‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪8/6/2014‬‬
‫‪8/6/2014‬‬
‫‪8/6/2014‬‬
‫‪8/6/2014‬‬
‫‪8/6/2014‬‬
‫‪8/6/2014‬‬
‫‪8/6/2014‬‬
‫‪8/6/2014‬‬
‫‪8/6/2014‬‬
‫‪8/6/2014‬‬
‫לאומי‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪8/6/2014‬‬
‫לאומי‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪8/6/2014‬‬
‫נייר חדרה‬
‫פרידנזון‬
‫קומפיוגן‬
‫קומפיוגן‬
‫קומפיוגן‬
‫קומפיוגן‬
‫‪755,837‬‬
‫‪74,992‬‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪8/6/2014‬‬
‫‪8/7/2014‬‬
‫‪8/7/2014‬‬
‫‪8/7/2014‬‬
‫‪8/7/2014‬‬
‫‪8/7/2014‬‬
‫קומפיוגן‬
‫קומפיוגן‬
‫קומפיוגן‬
‫קומפיוגן‬
‫קומפיוגן‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪8/7/2014‬‬
‫‪8/7/2014‬‬
‫‪8/7/2014‬‬
‫‪8/7/2014‬‬
‫‪8/7/2014‬‬
‫אישור הרחבת ביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה‬
‫בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה‪ ,‬לתקופות ביטוח נוספות‪.‬‬
‫למנות את גב' אירית שלומי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון‬
‫החברה‪ ,‬לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫התקשרות בתוספת להסכם שירותים עם סגן יו"ר דירקטוריון‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם עם בעלי השליטה בחברה‬
‫לעדכון תנאי מסגרת הלוואה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של ה"ה אורי דורי‪ ,‬אמיר נחום‪ ,‬אילן לבנון‪ ,‬חי‬
‫נתוביץ' וניצן צדוק כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר רואי חשבון‬
‫כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתה של גב' אורית סתיו המכהנת כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים‪ ,‬משרד סומך חייקין‬
‫אישור תיקון לתקנון הבנק‪.‬‬
‫בחירה בשני דירקטורים מתוך ‪ 3‬המועמדים‪ :‬מר דוד אבנר‪.‬‬
‫בחירה בשני דירקטורים מתוך ‪ 3‬המועמדים‪ :‬עו"ד גלעד ברנע‪.‬‬
‫בחירה בשני דירקטורים מתוך ‪ 3‬המועמדים‪ :‬ד"ר סאמר חאג‬
‫בחירה בדירקטור חיצוני אחד מתוך ‪ 2‬המועמדים‪ :‬עו"ד אביה‬
‫בחירה בדירקטור חיצוני אחד מתוך ‪ 2‬המועמדים‪ :‬פרופ' חיים‬
‫בחירה בדירקטור חיצוני אחד מתוך ‪ 2‬המועמדים‪ :‬רו"ח יחיאל‬
‫בחירה בדירקטור חיצוני אחד מתוך ‪ 2‬המועמדים‪ :‬גב' צפורה‬
‫אישור הארכת החלטת המסגרת אשר מסמיכה מראש את‬
‫הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫אישור ההחלטות בדבר אשור מילוי תפקיד ובדבר גילוי ע"י‬
‫נושאי משרה לפי הנוסח שהוצג בפני האסיפה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה עם חברת כלל אנרגיה (צד קשור)‪,‬‬
‫בעסקה למכירת ‪ 50.1%‬מהון המניות של חברת הבת אנרגיה‬
‫אישור תנאי כהונתו של מר רפאל אלול כיושב ראש דירקטוריון‬
‫מינוי פרופ' רות ארנון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינוי ד"ר ענת כהן דייג כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר מרטין גרסטל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר דב הרשברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬חבר‬
‫ארנסט אנד יאנג גלובל‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של‬
‫תיקון סעיף ‪ 2‬לתזכיר ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫הוספת סעיף ‪ 5‬לתזכיר ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫לאשר ולאשרר את הנוסח המתוקן של תזכיר ההתאגדות של‬
‫תיקון תנאי העסקתה של ד"ר ענת כהן דייג כנשיאת החברה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫קומפיוגן‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪8/7/2014‬‬
‫קומפיוגן‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪8/7/2014‬‬
‫קומפיוגן‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪8/7/2014‬‬
‫קומפיוגן‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪8/7/2014‬‬
‫קומפיוגן‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪8/7/2014‬‬
‫אלקטרה נדלן‬
‫‪323,669‬‬
‫‪8/7/2014‬‬
‫אלקטרה נדלן‬
‫‪323,669‬‬
‫‪8/7/2014‬‬
‫אלקטרה נדלן‬
‫‪323,669‬‬
‫‪8/7/2014‬‬
‫אלקטרה נדלן‬
‫‪323,669‬‬
‫‪8/7/2014‬‬
‫אלקטרה נדלן‬
‫‪323,669‬‬
‫‪8/7/2014‬‬
‫אלקטרה נדלן‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫‪323,669‬‬
‫‪74,597‬‬
‫‪74,597‬‬
‫‪8/7/2014‬‬
‫‪8/8/2014‬‬
‫‪8/8/2014‬‬
‫אינטרנט זהב‬
‫‪680,945‬‬
‫‪8/11/2014‬‬
‫אינטרנט זהב‬
‫‪680,945‬‬
‫‪8/11/2014‬‬
‫אינטרנט זהב‬
‫‪680,945‬‬
‫‪8/11/2014‬‬
‫אינטרנט זהב‬
‫‪680,945‬‬
‫‪8/11/2014‬‬
‫אינטרנט זהב‬
‫‪680,945‬‬
‫‪8/11/2014‬‬
‫אינטרנט זהב‬
‫‪680,945‬‬
‫‪8/11/2014‬‬
‫אינטרנט זהב‬
‫‪680,945‬‬
‫‪8/11/2014‬‬
‫להעניק לד"ר ענת כהן דייג‪ ,‬נשיאת החברה ומנכ"ל החברה‬
‫אופציות לרכישת ‪ 100,000‬מניות רגילות של החברה‪.‬‬
‫לאשר כי הוראות ההאצה החלות על מענק אופציות‬
‫לדירקטורים שאינם מנהלים‪ ,‬יחולו גם על האופציות שהוענקו‬
‫לאשר תשלום מענקים במזומן לד"ר ענת כהן‪-‬דייג‪ ,‬נשיאת‬
‫החברה‪ ,‬מנכ"ל ודירקטורית בחברה ולמר מרטין גרסטל‪ ,‬יו"ר‬
‫לאשר תשלום מענקים במזומן לד"ר ענת כהן‪-‬דייג‪ ,‬נשיאת‬
‫החברה‪ ,‬מנכ"ל ודירקטורית בחברה ולמר מרטין גרסטל‪ ,‬יו"ר‬
‫לאשר ולשמור לעתודה ‪ 3,000,000‬מניות רגילות נוספות‬
‫להנפקה‪ ,‬במסגרת תכנית תמריץ מניות ‪ 2010‬של החברה‪.‬‬
‫תיקון הסכם הניהול עם אלקו‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬כך‬
‫שמר אברהם ישראלי ימנה על קבוצת האנשים‪ ,‬באמצעותה‬
‫הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬
‫מינויה של גב' איריס שפירא ילון כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫מינויו של מר איתן מחובר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה‬
‫של שלוש שנים‪.‬‬
‫הענקת כתבי שיפוי וכיסוי ביטוחי לדירקטורים החיצוניים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫תיקון הסכם שירותי הניהול בין החברה לבין חברת ניהול‬
‫בבעלותו של מר שאול (שי) וינברג‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫התקשרות בהסכמי הקצאה עם ניצעים שונים‪.‬‬
‫התקשרות בהסכם הקצאה עם אורבימד ישראל פרטנרס‪,‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה‪ ,‬מר שאול אלוביץ‪,‬‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה‪ ,‬מר פליקס כהן‪,‬‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה‪ ,‬גב' ענת ווינר‪,‬‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה‪ ,‬מר יוסף אלוביץ‪,‬‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מר דודי עזרא כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬ואישור תנאי‬
‫כהונתו לרבות מתן כתב שיפוי ופוליסת ביטוח‪.‬‬
‫מינוי גב' שושנה שידלו כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬ואישור‬
‫תנאי כהונתה לרבות מתן כתבי שיפוי ופוליסת ביטוח‪.‬‬
‫מינוי משרד סומך חייקין כמשרד רואה החשבון המבקר של‬
‫החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בי קומיונקיישנס‬
‫‪1,972,079‬‬
‫‪8/11/2014‬‬
‫מינוי מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בי קומיונקיישנס‬
‫‪1,972,079‬‬
‫‪8/11/2014‬‬
‫מינוי מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בי קומיונקיישנס‬
‫‪1,972,079‬‬
‫‪8/11/2014‬‬
‫מינוי מר בני גבאי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בי קומיונקיישנס‬
‫‪1,972,079‬‬
‫‪8/11/2014‬‬
‫דקסיה ישראל‬
‫‪477,370‬‬
‫‪8/12/2014‬‬
‫דקסיה ישראל‬
‫‪477,370‬‬
‫‪8/12/2014‬‬
‫דקסיה ישראל‬
‫‪477,370‬‬
‫‪8/12/2014‬‬
‫הרמט‬
‫דולרארהב א‬
‫‪533,403‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪3,086,010‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪357,016‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪251,724‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪315,088‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪399,493‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪797,111‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪424,414‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪249,822‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪262,267‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫הרמט ג'מבו ט‬
‫הראלס פ‬
‫אירופש‬
‫הראלס עז‬
‫אירופ‬
‫הראלס עד‬
‫בריא‬
‫הראלס סט‬
‫תשוא‬
‫הראלס סח‬
‫ספאיי‬
‫הראלס סד‬
‫דאוגנ‬
‫הראלס נג‬
‫דקס‬
‫הראלס נא‬
‫ראסל‬
‫מינוי משרד סומך חייקין כמשרד רואה החשבון המבקר של‬
‫החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מינוי משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר כרואה החשבון‬
‫המבקר של הבנק לשנת ‪.2014‬‬
‫בחירה במר הרי לנגמן כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬
‫אישור עדכון בתנאי הכהונה וההעסקה של סגן ומ"מ יו"ר‬
‫הדירקטוריון‪ ,‬מר משה קלצ'ין‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫הראלס נ‬
‫ספשק‬
‫הראלס מט‬
‫נסשק‬
‫הראלס מח‬
‫אנרגיה‬
‫הראלס מז‬
‫תקשורת‬
‫הראלס כח‬
‫דקס‬
‫הראלס כו‬
‫נסדק‬
‫הראלס כה‬
‫ספ‬
‫הראלס כד‬
‫תבשקל‬
‫הראלס יד‬
‫יתר‪50‬‬
‫הראלס יב‬
‫בנק‬
‫הראלס יא‬
‫תא‪75‬‬
‫הראלס ז‬
‫תא‪25‬‬
‫הראלס א אג‬
‫תא‪25‬‬
‫הראלס ב‬
‫תא‪100‬‬
‫‪2,513,672‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪359,538‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪608,569‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪227,034‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪599,774‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪1,338,169‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪2,599,241‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪422,356‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪368,008‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪950,176‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪2,087,511‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪1,183,324‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪175,695‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪2,558,184‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫אורד‬
‫‪71,490‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫אורד‬
‫אורד‬
‫אורד‬
‫‪71,490‬‬
‫‪71,490‬‬
‫‪71,490‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫אורד‬
‫‪71,490‬‬
‫‪8/13/2014‬‬
‫אלביט הדמיה‬
‫‪370,047‬‬
‫‪8/14/2014‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי‬
‫אישור מינויו של מר ניר פלג‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה ונמנה‬
‫על בעלי השליטה בה‪ ,‬ליו"ר דירקטוריון החברה ואישור‬
‫אישור שינוי בתנאיהם של ‪ 253,062‬כתבי אופציה (סדרה ה) ו‪-‬‬
‫‪ 253,062‬כתבי אופציה (סדרה ו)‪ ,‬אשר הוקצו למר אילן בן גיגי‪,‬‬
‫אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של כל אחד מהדירקטורים המכהנים בחברה‬
‫(למעט הדירקטורים החיצוניים המכהנים)‪ ,‬ה"ה אמנון אדורם‪,‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם‬
‫דירקטורים חיצוניים) היינו‪ :‬ה"ה אלון בכר‪ ,‬אליעזר אברהם‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אלביט הדמיה‬
‫‪370,047‬‬
‫‪8/14/2014‬‬
‫אישור לבצע איחוד מניות‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלביט הדמיה‬
‫‪370,047‬‬
‫‪8/14/2014‬‬
‫אישור ליו"ר דירקטוריון לכהן כמנהל כללי בפועל בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלביט הדמיה‬
‫‪370,047‬‬
‫‪8/14/2014‬‬
‫אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלביט הדמיה‬
‫‪370,047‬‬
‫‪8/14/2014‬‬
‫אישור תגמול לרון הדסי‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלביט הדמיה‬
‫‪370,047‬‬
‫‪8/14/2014‬‬
‫אישור הסכם שירותים עם בועז ליפשיץ‪ ,‬דירקטור החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫אלביט הדמיה‬
‫‪370,047‬‬
‫‪8/14/2014‬‬
‫אלביט הדמיה‬
‫‪370,047‬‬
‫‪8/14/2014‬‬
‫דורי קבוצה‬
‫‪184,402‬‬
‫‪8/14/2014‬‬
‫דורי קבוצה‬
‫‪184,402‬‬
‫‪8/14/2014‬‬
‫דורי קבוצה‬
‫‪184,402‬‬
‫‪8/14/2014‬‬
‫ויקטורי‬
‫מיקרונט‬
‫‪312,531‬‬
‫‪51,839‬‬
‫‪8/17/2014‬‬
‫‪8/18/2014‬‬
‫דנאל כא‬
‫‪680,588‬‬
‫‪8/18/2014‬‬
‫דנאל כא‬
‫דנאל כא‬
‫‪680,588‬‬
‫‪680,588‬‬
‫‪8/18/2014‬‬
‫‪8/18/2014‬‬
‫דנאל כא‬
‫‪680,588‬‬
‫‪8/18/2014‬‬
‫דנאל כא‬
‫דנאל כא‬
‫אינרום‬
‫אינרום‬
‫‪680,588‬‬
‫‪680,588‬‬
‫‪768,700‬‬
‫‪768,700‬‬
‫‪8/18/2014‬‬
‫‪8/18/2014‬‬
‫‪8/18/2014‬‬
‫‪8/18/2014‬‬
‫מעיינות טמדא‬
‫‪109,275‬‬
‫‪8/19/2014‬‬
‫אישור תגמול לדירקטורים שאינם חיצונים‪.‬‬
‫מינויו של משרד ברייטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‪ ,‬חברי דלויט‬
‫העולמית‪ ,‬לרואי החשבון של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם‬
‫דח"צים)‪ ,‬ה"ה אריה מינטקביץ‪ ,‬דור (יוסף) סגל‪ ,‬שרון זוזובסקי‪,‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את‬
‫קסירר‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינויה של גב' רות דהן פורטנוי לדירקטורית חיצונית נוספת‬
‫בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור מינויה של גב' מיכל טייכר לתקופת כהונה ראשונה בת‬
‫שלוש (‪ )3‬שנים כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה ‪ -‬מר שי לוסטגרטן‪.‬‬
‫אישור מנוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין‬
‫(‪ )KPMG‬לכהונה כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬למעט‬
‫הדח"צים‪ ,‬היינו ה"ה ברק דותן‪ ,‬יוסף בן שלום‪ ,‬ניר כהן‪ ,‬דפנה‬
‫אישור הארכת ההתקשרות למתן שירותי ניהול לחברה על ידי‬
‫אישור מתן התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה המכהנים‬
‫בחברה ובחברות בת וכפי שיכהנו בה מעת לעת‪ ,‬שהינם בעלי‬
‫אישור חידוש כהונת הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה‪,‬‬
‫גב' איילת חייק‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור חידוש כהונת הדירקטור החיצוני המכהן בחברה‪ ,‬מר זיו‬
‫מינוי מר ישראל טאובר‪ ,‬כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫מינוי גב' הילה אמסטרדם‪ ,‬כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫חידוש מינויו של משרד רו"ח "קסלמן וקסלמן" כרואה החשבון‬
‫המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מעיינות טמדא‬
‫‪109,275‬‬
‫‪8/19/2014‬‬
‫מעיינות טמדא‬
‫‪109,275‬‬
‫‪8/19/2014‬‬
‫מעיינות טמדא‬
‫פמס‬
‫‪109,275‬‬
‫‪386,371‬‬
‫‪8/19/2014‬‬
‫‪8/20/2014‬‬
‫פמס‬
‫פמס‬
‫פמס‬
‫‪386,371‬‬
‫‪386,371‬‬
‫‪386,371‬‬
‫‪8/20/2014‬‬
‫‪8/20/2014‬‬
‫‪8/20/2014‬‬
‫פמס‬
‫‪386,371‬‬
‫‪8/20/2014‬‬
‫פמס‬
‫רבד‬
‫רבד‬
‫רבד‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫‪386,371‬‬
‫‪144,960‬‬
‫‪144,960‬‬
‫‪144,960‬‬
‫‪8/20/2014‬‬
‫‪8/20/2014‬‬
‫‪8/20/2014‬‬
‫‪8/20/2014‬‬
‫‪7,628‬‬
‫‪8/21/2014‬‬
‫ביוקנסל‬
‫‪46,790‬‬
‫‪8/21/2014‬‬
‫ביוקנסל‬
‫ביוקנסל‬
‫‪46,790‬‬
‫‪46,790‬‬
‫‪8/21/2014‬‬
‫‪8/21/2014‬‬
‫רימוני‬
‫‪207,576‬‬
‫‪8/24/2014‬‬
‫מדיקל‬
‫‪173,532‬‬
‫‪8/24/2014‬‬
‫בית הזהב‬
‫‪150,343‬‬
‫‪8/24/2014‬‬
‫בית הזהב‬
‫בית הזהב‬
‫אימקו‬
‫‪150,343‬‬
‫‪150,343‬‬
‫‪89,019‬‬
‫‪8/24/2014‬‬
‫‪8/24/2014‬‬
‫‪8/24/2014‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים החברה‬
‫(למעט הדירקטורים החיצוניים)‪ ,‬ה"ה רוני נפתלי וגיורא נפתלי‪,‬‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪ ,‬לרבות אישור חידוש כהונתו של מר‬
‫אישור ביצוע הצעת רכש עצמית מלאה (בלתי מותנית)‬
‫לרכישת מניות החברה והצעת רכש עצמית רגילה לרכישת‬
‫אישור הארכת תוקף כתבי השיפוי שניתנו לנושאי משרה‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬למשך שלוש שנים נוספות‪.‬‬
‫אישור המשך כהונתם של משרד סומך חייקין ושות' (‪)KPMG‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ :‬ה"ה‬
‫דניאל בלום‪ ,‬אבי בלום‪ ,‬יעקב יחיאלי וגרשון בן ברוך‪,‬‬
‫חידוש תנאי העסקתו של מר דניאל בלום ‪-‬מנכ"ל משותף ובעל‬
‫חידוש תנאי העסקתו של מר אבי בלום ‪ -‬מנכ"ל משותף וקרוב‬
‫חידוש תנאי העסקתה של גב' רבקה ברק ‪ -‬סמנכ"ל משאבי‬
‫אנוש ומנהלת קשרי משקיעים של החברה‪ -‬קרובה לבעל‬
‫חידוש תנאי העסקתה של גב' דבורה פרנקנטל‪ -‬סמנכ"ל מלאי‬
‫וחומרים‪ -‬קרובה של בעל השליטה‪.‬‬
‫אישור הארכת הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר שרון‬
‫אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל‬
‫אישור תשלום בונוס למנכ"ל החברה‪ ,‬מר שרון זכות‪ ,‬בגין שנת‬
‫אישור מינויו של משרד ‪ – PWC‬קסלמן וקסלמן רו"ח‪ ,‬כרואי‬
‫חשבון המבקר של החברה‬
‫אישור הארכת כהונתו של משרד רואי החשבון סומך חייקין‪,‬‬
‫כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור הארכת כהונתם של כל הדירקטורים בחברה ואשר‬
‫אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬קרי‪ :‬ה"ה ד"ר אהרון שוורץ (יו"ר‬
‫הדירקטוריון)‪ ,‬מר‬
‫עופר‬
‫‬
‫אישור מינויו של פרופ' איתמר שליט כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות בהסכם ניהול בין החברה וחברת הבת‬
‫שלה‪ ,‬רימוני פלסט בע"מ‪ ,‬לבין ה"ה דני רימוני גדי רימוני ורפי‬
‫אישור מינויו‪ ,‬לרבות תנאי כהונתו של מר איתן נחום‪ ,‬יו"ר‬
‫הדירקטוריון‪ ,‬למשרת מנכ"ל זמני של החברה‪ ,‬בנוסף על‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט‬
‫דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬היינו‪ -‬הגב' לירז רגב וה"ה מרדכי‬
‫אישור המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של‬
‫החברה (משרד קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון)‪.‬‬
‫מינוי מר אילן ארידור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו‪-‬האפט כרואי‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אימקו‬
‫איביאי בית‬
‫השק‬
‫איביאי בית‬
‫השק‬
‫איביאי בית‬
‫השק‬
‫איביאי בית‬
‫השק‬
‫איביאי בית‬
‫השק‬
‫איביאי בית‬
‫השק‬
‫איביאי בית‬
‫השק‬
‫איביאי בית‬
‫השק‬
‫איביאי בית‬
‫השק‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון‬
‫החברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ :‬אברהם בר דוד‪ ,‬אפרים‬
‫אישור מינוי מחדש של הגב' ענת אופיר ונגר לכהן כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון‪ BDO ,‬זיו האפט‬
‫רואי חשבון‪ ,‬כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪398,800‬‬
‫‪8/26/2014‬‬
‫הארכת כהונתו של מר דוד ויסברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪398,800‬‬
‫‪8/26/2014‬‬
‫הארכת כהונתו של מר צבי לובצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪398,800‬‬
‫‪8/26/2014‬‬
‫הארכת כהונתו של עמנואל קוק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪398,800‬‬
‫‪8/26/2014‬‬
‫הארכת כהונתו של מר דוד לובצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪398,800‬‬
‫‪8/26/2014‬‬
‫הארכת כהונתה של גב' אלה אלקלעי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪398,800‬‬
‫‪8/26/2014‬‬
‫‪398,800‬‬
‫‪8/26/2014‬‬
‫הארכת כהונתו של מר גדעון פרייטג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של מר ארנון טיברג כדירקטור חיצוני המכהן‬
‫בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪398,800‬‬
‫‪8/26/2014‬‬
‫נכסים ובנין‬
‫פניקס ‪1‬‬
‫פניקס ‪1‬‬
‫‪1,354,055‬‬
‫‪3,093,674‬‬
‫‪3,093,674‬‬
‫‪8/28/2014‬‬
‫‪9/1/2014‬‬
‫‪9/1/2014‬‬
‫איטיג'יאי‬
‫‪16,873‬‬
‫‪9/2/2014‬‬
‫איטיג'יאי‬
‫איטיג'יאי‬
‫איטיג'יאי‬
‫בזק‬
‫פריורטק‬
‫פריורטק‬
‫‪16,873‬‬
‫‪16,873‬‬
‫‪16,873‬‬
‫‪17,879,730‬‬
‫‪261,096‬‬
‫‪261,096‬‬
‫‪9/2/2014‬‬
‫‪9/2/2014‬‬
‫‪9/2/2014‬‬
‫‪9/3/2014‬‬
‫‪9/3/2014‬‬
‫‪9/3/2014‬‬
‫פריורטק‬
‫בזק‬
‫בזק‬
‫‪261,096‬‬
‫‪17,434,569‬‬
‫‪17,434,569‬‬
‫‪9/3/2014‬‬
‫‪9/3/2014‬‬
‫‪9/3/2014‬‬
‫אישור גמול למר ארנון טיברג‪ ,‬דירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫הארכת תוקף הסכם ההעסקה עם מר רפי ביסקר‪ ,‬יו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪ ,‬וכן אישור תוכנית מענקים שנתית למר‬
‫אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫אישרו חידוש תוקף ותיקון הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה‪,‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫כרואי החשבון של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט‬
‫הדירקטורים החיצוניים)‪ :‬ה"ה צבי בומס‪ ,‬רחל בומס‪ ,‬יוריק בן‬
‫אישור הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬
‫אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‬
‫אישור חלוקת דיבידנד שוטף‪.‬‬
‫אישור הענקת מענקים שנתיים למנכ"ל החברה וליו"ר‬
‫אישור יעדי המענקים השנתיים למנכ"ל החברה וליו"ר‬
‫אישור מינוי מחדש משרד רווה רביד‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מינוי מר חגי הרמן כדירקטור חיצוני חדש בחברה‪.‬‬
‫אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר חגי הרמן‪.‬‬
‫אימקו‬
‫‪89,019‬‬
‫‪8/24/2014‬‬
‫‪89,019‬‬
‫‪8/24/2014‬‬
‫‪398,800‬‬
‫‪8/26/2014‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫גזית גלוב‬
‫גזית גלוב‬
‫גזית גלוב‬
‫גזית גלוב‬
‫גזית גלוב‬
‫גזית גלוב‬
‫‪8,021,075‬‬
‫‪8,021,075‬‬
‫‪8,021,075‬‬
‫‪8,021,075‬‬
‫‪8,021,075‬‬
‫‪8,021,075‬‬
‫‪9/4/2014‬‬
‫‪9/4/2014‬‬
‫‪9/4/2014‬‬
‫‪9/4/2014‬‬
‫‪9/4/2014‬‬
‫‪9/4/2014‬‬
‫פיברולן‪-‬ש‬
‫‪8,985‬‬
‫‪9/4/2014‬‬
‫דלק קבוצה‬
‫דלק קבוצה‬
‫‪15,990,817‬‬
‫‪15,990,817‬‬
‫‪9/4/2014‬‬
‫‪9/4/2014‬‬
‫דלק קבוצה‬
‫דלק קבוצה‬
‫נייר חדרה‬
‫‪15,990,817‬‬
‫‪15,990,817‬‬
‫‪697,304‬‬
‫‪9/4/2014‬‬
‫‪9/4/2014‬‬
‫‪9/4/2014‬‬
‫נייר חדרה‬
‫יוניטרוניקס‬
‫‪697,304‬‬
‫‪65,115‬‬
‫‪9/4/2014‬‬
‫‪9/4/2014‬‬
‫יוניטרוניקס‬
‫יוניטרוניקס‬
‫‪65,115‬‬
‫‪65,115‬‬
‫‪9/4/2014‬‬
‫‪9/4/2014‬‬
‫יוניטרוניקס‬
‫יוניטרוניקס‬
‫יוניטרוניקס‬
‫‪65,115‬‬
‫‪65,115‬‬
‫‪65,115‬‬
‫‪9/4/2014‬‬
‫‪9/4/2014‬‬
‫‪9/4/2014‬‬
‫גזית גלוב‬
‫אבגול‬
‫‪8,021,075‬‬
‫‪975,121‬‬
‫‪9/7/2014‬‬
‫‪9/7/2014‬‬
‫אנלייט אנרגיה‬
‫‪254,154‬‬
‫‪9/7/2014‬‬
‫אנלייט אנרגיה‬
‫‪254,154‬‬
‫‪9/7/2014‬‬
‫אנלייט אנרגיה‬
‫‪254,154‬‬
‫‪9/7/2014‬‬
‫אלקטרה צריכה‬
‫‪422,911‬‬
‫‪9/8/2014‬‬
‫אלקטרה צריכה‬
‫‪422,911‬‬
‫‪9/8/2014‬‬
‫אישור הענקה מחדש של כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים‬
‫הנמנים על בעלי השליטה בחברה‪ ,‬ה"ה חיים כצמן ודורי סגל‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬כרואה‬
‫מינוי מחדש של מר שי פלפל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר גארי אפשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר דאגלס ססלר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה עם בעלי השליטה בה ועם חברה‬
‫יעודית בשליטתם בעסקת מיזוג בדרך של מיזוג משולש הפכי‪.‬‬
‫מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה‪ ,‬משרד‬
‫רואה החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪.‬‬
‫אישור התקשרות עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ בפוליסת‬
‫אישור התקשרויות החברה‪ ,‬מעת לעת ומבלי שיידרש אישור‬
‫נוסף של האסיפה הכללית‪ ,‬בפוליסות ביטוח אחריות נושאי‬
‫תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בחוזה העסקה אישי עם מר שלמה‬
‫לירן בתפקיד מנכ"ל החברה ובכלל זה אישור הענקת אופציות‬
‫מינוי מחדש של רו"ח עמית חלפון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של‬
‫מינויים של מר חיים שני והגב' ברקת שני לתקופת כהונה‬
‫נוספת כדירקטורים (קטגוריה ג') בחברה‪.‬‬
‫מינויו של מר יואל סלע כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת‬
‫אישור מחדש של הסכמי העסקה של מר חיים שני והגב'‬
‫ברקת שני‪ ,‬בעל השליטה בחברה ורעייתו‪.‬‬
‫תיקון הסכמי העסקה של מר חיים שני והגב' ברקת שני‪.‬‬
‫אישור מחדש של כתב השיפוי והפטור למר חיים שני והגב'‬
‫אישור חידוש התקשרות החברה עם נורסטאר החזקות אינק‪,.‬‬
‫בעלת השליטה בה‪ ,‬בהסכם הניהול ובתניית אי התחרות‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונה והעסקה של מר דיוויד מלדרם‪ ,‬אזרח‬
‫אישור עדכון השכר החודשי של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר גלעד יעבץ‪.‬‬
‫אישור עדכון השכר החודשי של סמנכ"ל ההנדסה והתפעול‪,‬‬
‫מר עמית פז‪.‬‬
‫אישור עדכון השכר החודשי של סמנכ"ל השיווק‪ ,‬מכירות‬
‫ופיתוח עסקי של החברה‪ ,‬מר צפריר יואלי‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את‬
‫קסירר רו"ח‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של ה"ה דניאל זלקינד‪ ,‬מיכאל זלקינד ואברהם‬
‫אבישי ישראלי‪ ,‬כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אלקטרה צריכה‬
‫‪422,911‬‬
‫‪9/8/2014‬‬
‫מינוי מחדש של מר רונן ישראל כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪,‬‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫ארקו החזקות‬
‫‪390,068‬‬
‫‪9/9/2014‬‬
‫מינויו של מר יעקב אלינב לכהונת דירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫ארקו החזקות‬
‫‪390,068‬‬
‫‪9/9/2014‬‬
‫באטמ תקשורת‬
‫‪406,376‬‬
‫‪9/10/2014‬‬
‫מינויה של גב' רונית כהן לכהונת דירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫אישור קבלת ואימוץ הדוחות הכספיים של החברה ודוח‬
‫הדירקוריון לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד‬
‫באטמ תקשורת‬
‫‪406,376‬‬
‫‪9/10/2014‬‬
‫באטמ תקשורת‬
‫‪406,376‬‬
‫‪9/10/2014‬‬
‫באטמ תקשורת‬
‫‪406,376‬‬
‫‪9/10/2014‬‬
‫באטמ תקשורת‬
‫‪406,376‬‬
‫‪9/10/2014‬‬
‫באטמ תקשורת‬
‫‪406,376‬‬
‫‪9/10/2014‬‬
‫באטמ תקשורת‬
‫‪406,376‬‬
‫‪9/10/2014‬‬
‫אישור הדוח של ועדת התגמול של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫אישור מינוי משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬רואי חשבון‪,‬‬
‫כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר פיטר שלדון כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של ד"ר צבי מרום כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר עופר ברנר כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של ד"ר גדעון שטיאט כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫באטמ תקשורת‬
‫‪406,376‬‬
‫‪9/10/2014‬‬
‫אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬ד"ר צבי מרום‪.‬‬
‫נגד‬
‫באטמ תקשורת‬
‫‪406,376‬‬
‫‪9/10/2014‬‬
‫אישור תנאי כהונתו של מר עופר ברנר‪.‬‬
‫נגד‬
‫באטמ תקשורת‬
‫ברן‬
‫ברן‬
‫‪406,376‬‬
‫‪187,140‬‬
‫‪187,140‬‬
‫‪9/10/2014‬‬
‫‪9/10/2014‬‬
‫‪9/10/2014‬‬
‫אלומיי‬
‫אלומיי‬
‫אלומיי‬
‫אלומיי‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫‪337,130‬‬
‫‪337,130‬‬
‫‪337,130‬‬
‫‪337,130‬‬
‫‪2,180,491‬‬
‫‪2,180,491‬‬
‫‪2,180,491‬‬
‫‪2,180,491‬‬
‫‪9/11/2014‬‬
‫‪9/11/2014‬‬
‫‪9/11/2014‬‬
‫‪9/11/2014‬‬
‫‪9/11/2014‬‬
‫‪9/11/2014‬‬
‫‪9/11/2014‬‬
‫‪9/11/2014‬‬
‫שופרסל‬
‫‪2,180,491‬‬
‫‪9/11/2014‬‬
‫אישור מדיניות התגמול המתוקנת לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫חידוש כהונת מר צבי ליבר כדירקטור חיצוני‪.‬‬
‫חידוש כהונת הגב' אסתר לוצאטו כדירקטורית חיצונית‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים)‪,‬‬
‫ה"ה שלמה נחמה‪ ,‬רן פרידריך‪ ,‬חמי רפאל ואניטה לבינט‪,‬‬
‫מינוי מחדש של מר מרדכי ביגניץ כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונה של מר מרדכי ביגניץ‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין‪ ,‬לרואי החשבון‬
‫לאשר תשלום גמול לדירקטורים של החברה לתקופה של‬
‫לאשר את מינויו של מר אהרון אדלר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫לאשר את מינויו של מר אלדד מזרחי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫לאשר את מינויו של מר גדעון שור כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫לאשר מחדש מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫פרשקובסקי‬
‫‪129,525‬‬
‫‪9/14/2014‬‬
‫ברם תעשיות‬
‫‪69,595‬‬
‫‪9/14/2014‬‬
‫ברם תעשיות‬
‫‪69,595‬‬
‫‪9/14/2014‬‬
‫ברם תעשיות‬
‫‪69,595‬‬
‫‪9/14/2014‬‬
‫ברם תעשיות‬
‫מהדרין‪-‬ס‬
‫‪69,595‬‬
‫‪498,391‬‬
‫‪9/14/2014‬‬
‫‪9/16/2014‬‬
‫חלל תקשורת‬
‫‪1,029,228‬‬
‫‪9/16/2014‬‬
‫אייאיאס‬
‫‪518,381‬‬
‫‪9/16/2014‬‬
‫אייאיאס‬
‫אייאיאס‬
‫‪518,381‬‬
‫‪518,381‬‬
‫‪9/16/2014‬‬
‫‪9/16/2014‬‬
‫אייאיאס‬
‫אייאיאס‬
‫‪518,381‬‬
‫‪518,381‬‬
‫‪9/16/2014‬‬
‫‪9/16/2014‬‬
‫מגדל ביטוח‬
‫‪5,788,064‬‬
‫‪9/17/2014‬‬
‫מגדל ביטוח‬
‫‪5,788,064‬‬
‫‪9/17/2014‬‬
‫מגדל ביטוח‬
‫‪5,788,064‬‬
‫‪9/17/2014‬‬
‫אדגר‬
‫‪634,422‬‬
‫‪9/18/2014‬‬
‫אדגר‬
‫מגה אור‬
‫‪634,422‬‬
‫‪308,077‬‬
‫‪9/18/2014‬‬
‫‪9/18/2014‬‬
‫מגה אור‬
‫‪308,077‬‬
‫‪9/18/2014‬‬
‫אישור לכהונת מר ארנון פרשקובסקי כיו"ר הדירקטוריון‬
‫ולכהונת מר יוסף פרשקובסקי‪ ,‬בנו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה‬
‫אישור התקשרותה של החברה עם חברת ח‪ .‬ברמלי אחזקות‬
‫בע"מ‪ ,‬בתוספת להסכם שירותי ניהול והארכת תוקף הסכם‬
‫אישור התקשרותה של החברה עם חי ברמלי בתוספת להסכם‬
‫העסקה והארכת תוקף הסכם העסקתו כנשיא החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרותה של חי פלסטיק בע"מ‪ ,‬חברת הבת של‬
‫החברה‪ ,‬עם מר יצחק בובליל בתוספת להסכם העסקתו‬
‫הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה (שהינם מבעלי‬
‫השליטה או קרוביהם)‪.‬‬
‫למנות את מר נתן (נתי) גלבוע כדירקטור חיצוני בחברה‪,‬‬
‫הארכת תוקף כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫שהינם בעל השליטה בחברה או קרובו‪.‬‬
‫אישור מנוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור‬
‫זהר ושות' לכהונה כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מנוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬למעט‬
‫הדח"צים‪ ,‬היינו ה"ה חיים גייר ומירי קידרון‪.‬‬
‫אישור מינויים של ה"ה עו"ד נועה גייר ורו"ח יעקב לסקוב‬
‫חידוש ועדכון ההתקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול לחברה‬
‫על ידי בעל השליטה בחברה‪ ,‬מר חיים גייר‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון‬
‫מינוי מר שמואל מסנברג לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בחירה מחדש ברואי החשבון המבקרים סומך חייקין וקוסט‬
‫פורר גבאי את קסירר‪.‬‬
‫בחירה מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם‬
‫דירקטורים חיצוניים)‪ -‬ה"ה שלמה אליהו (יו"ר)‪ ,‬רונית אברמזון‪,‬‬
‫ישראל אליהו וד"ר גבריאל‬
‫פיקר‪.‬‬
‫‬
‫מינוי מר יעקב דנון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה‬
‫נוספת של שלוש שנים (כהונה שלישית)‪.‬‬
‫אישור חידוש מינויים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים)‪,‬‬
‫המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת‪ ,‬דהיינו ה"ה מר דורון‬
‫שנידמן‪ ,‬מר אבינועם שנידמן‪ ,‬מר משה (מוקי) שנידמן‪ ,‬מר זאב‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור הארכת תוקף הסכם ניהול עם מר צחי נחמיאס – יו"ר‬
‫אישור מחדש של הסכם העסקה בין החברה לבין היועצת‬
‫המשפטית של החברה‪ ,‬גב' אפרת דרורי‪ ,‬רעייתו של בעל‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫מגה אור‬
‫‪308,077‬‬
‫‪9/18/2014‬‬
‫מגה אור‬
‫מגה אור‬
‫חג'ג'‬
‫חג'ג'‬
‫‪308,077‬‬
‫‪308,077‬‬
‫‪331,244‬‬
‫‪331,244‬‬
‫‪9/18/2014‬‬
‫‪9/18/2014‬‬
‫‪9/18/2014‬‬
‫‪9/18/2014‬‬
‫חג'ג'‬
‫חג'ג'‬
‫חג'ג'‬
‫‪331,244‬‬
‫‪331,244‬‬
‫‪331,244‬‬
‫‪9/18/2014‬‬
‫‪9/18/2014‬‬
‫‪9/18/2014‬‬
‫חג'ג'‬
‫‪331,244‬‬
‫‪9/18/2014‬‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫טיב טעם‬
‫‪156,499‬‬
‫‪156,499‬‬
‫‪255,455‬‬
‫‪9/18/2014‬‬
‫‪9/18/2014‬‬
‫‪9/21/2014‬‬
‫טיב טעם‬
‫‪255,455‬‬
‫‪9/21/2014‬‬
‫ביוליין‬
‫ביוליין‬
‫ביוליין‬
‫ביוליין‬
‫ביוליין‬
‫ביוליין‬
‫ביוליין‬
‫ביוליין‬
‫‪217,654‬‬
‫‪217,654‬‬
‫‪217,654‬‬
‫‪217,654‬‬
‫‪217,654‬‬
‫‪217,654‬‬
‫‪217,654‬‬
‫‪217,654‬‬
‫‪9/21/2014‬‬
‫‪9/21/2014‬‬
‫‪9/21/2014‬‬
‫‪9/21/2014‬‬
‫‪9/21/2014‬‬
‫‪9/21/2014‬‬
‫‪9/21/2014‬‬
‫‪9/21/2014‬‬
‫ביוליין‬
‫‪217,654‬‬
‫‪9/21/2014‬‬
‫אוריין‬
‫אוריין‬
‫אוריין‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‬
‫‪208,156‬‬
‫‪208,156‬‬
‫‪208,156‬‬
‫‪118,093‬‬
‫‪118,093‬‬
‫‪118,093‬‬
‫‪118,093‬‬
‫‪118,093‬‬
‫‪9/21/2014‬‬
‫‪9/21/2014‬‬
‫‪9/21/2014‬‬
‫‪9/22/2014‬‬
‫‪9/22/2014‬‬
‫‪9/22/2014‬‬
‫‪9/22/2014‬‬
‫‪9/22/2014‬‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה ובחברות בנות של החברה‪.‬‬
‫אישור הסכם מסגרת להתקשרות החברה בפוליסת ביטוח‬
‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות של החברה‬
‫אישור הארכת כהונת גב' רלי דנון‪ ,‬כדירקטורית חיצונית‬
‫החזר הוצאות למר יצחק חג'ג'‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון‬
‫מינוי מר יצחק חג'ג' ליו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון עמית חלפון רואי חשבון‬
‫ושל משרד רואי החשבון קדרון ושות'‪ ,‬כרואי החשבון‬
‫אישור מתן התחייבות לפטור למר דורון רוזנבלום‪.‬‬
‫אישור מתן התחייבות לשיפוי למר דורון רוזנבלום‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‬
‫(שאינם דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬קרי‪ ,‬ה"ה יצחק חג'ג'‪ ,‬עידו חג'ג'‪,‬‬
‫אישור תנאי התגמול למר ג'רלד פלדמן‪ ,‬דירקטור בחברה‪,‬‬
‫לרבות מתן כתבי שיפוי‪ ,‬הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫אישור הענקת כתב פטור למר ג'רלד פלדמן‪ ,‬דירקטור בחברה‪.‬‬
‫חידוש כהונת משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רו"ח‪ ,‬כרואה‬
‫חידוש כהונת הדירקטורים הקיימים בחברה‪ ,‬ה"ה עדי כהן‪ ,‬חגי‬
‫שלום‪ ,‬מיכאל כרמון‪ ,‬אהרון מידן (יו"ר הדירקטוריון) ואסף גרוס‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה אהרון‬
‫שוורץ‪ ,‬מיכאל אנגל‪ ,‬בי‪.‬ג'יי‪ .‬בורמן‪ ,‬רפאל הופשטיין וסנדרה‬
‫אישור מענק ראשוני לגב' סנדרה פנם של ‪ 150,000‬אופציות‪.‬‬
‫אישור מענק ‪ 100,000‬אופציות למר אהרון שוורץ‪.‬‬
‫אישור מענק ‪ 100,000‬אופציות למר מיכאל אנגל‪.‬‬
‫אישור מענק ‪ 100,000‬אופציות למר בי‪.‬ג'יי‪ .‬בורמן‪.‬‬
‫אישור מענק ‪ 100,000‬אופציות למר רפאל הופשטיין‪.‬‬
‫אישור מענק ‪ 75,000‬אופציות לגב' סנדרה פנם‪.‬‬
‫אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן‪ ,‬רואי חשבון‪,‬‬
‫כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫הארכת התקשרות החברה עם למדן אחזקות בע"מ‪ ,‬חברה‬
‫פרטית בבעלותו המלאה של מר חן למדן‪ ,‬בעל השליטה‬
‫הענקה מחדש של כתב שיפוי למר למדן בגין כהונתו‬
‫הענקת כתבי פטור ושיפוי למר יעקב רז‪ ,‬המכהן כדירקטור‬
‫למנות מחדש את מר תנחום אורן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את מר רון אורן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את מר אלכס מילנר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את מר יגאל ברמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את מר גיא ועדיה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‬
‫‪118,093‬‬
‫‪118,093‬‬
‫‪118,093‬‬
‫‪118,093‬‬
‫‪9/22/2014‬‬
‫‪9/22/2014‬‬
‫‪9/22/2014‬‬
‫‪9/22/2014‬‬
‫הכשרת הישוב‬
‫‪492,850‬‬
‫‪9/23/2014‬‬
‫הכשרת הישוב‬
‫קרור‬
‫קרור‬
‫אפריקה‬
‫אפריקה‬
‫אפריקה‬
‫אפריקה‬
‫אפריקה‬
‫‪492,850‬‬
‫‪827,853‬‬
‫‪827,853‬‬
‫‪1,203,239‬‬
‫‪1,203,239‬‬
‫‪1,203,239‬‬
‫‪1,203,239‬‬
‫‪1,203,239‬‬
‫‪9/23/2014‬‬
‫‪9/23/2014‬‬
‫‪9/23/2014‬‬
‫‪9/23/2014‬‬
‫‪9/23/2014‬‬
‫‪9/23/2014‬‬
‫‪9/23/2014‬‬
‫‪9/23/2014‬‬
‫אפריקה‬
‫אפריקה‬
‫אפריקה‬
‫גולף‬
‫‪1,203,239‬‬
‫‪1,203,239‬‬
‫‪1,203,239‬‬
‫‪422,747‬‬
‫‪9/23/2014‬‬
‫‪9/23/2014‬‬
‫‪9/23/2014‬‬
‫‪9/23/2014‬‬
‫גולף‬
‫גולף‬
‫גולף‬
‫‪422,747‬‬
‫‪422,747‬‬
‫‪422,747‬‬
‫‪9/23/2014‬‬
‫‪9/23/2014‬‬
‫‪9/23/2014‬‬
‫אורביט‬
‫‪101,385‬‬
‫‪9/23/2014‬‬
‫אורביט‬
‫‪101,385‬‬
‫‪9/23/2014‬‬
‫אורביט‬
‫אורביט‬
‫‪101,385‬‬
‫‪101,385‬‬
‫‪9/23/2014‬‬
‫‪9/23/2014‬‬
‫אורביט‬
‫אורביט‬
‫אורביט‬
‫אוהה‬
‫דורי קבוצה‬
‫דורי קבוצה‬
‫‪101,385‬‬
‫‪101,385‬‬
‫‪101,385‬‬
‫‪664,028‬‬
‫‪123,838‬‬
‫‪123,838‬‬
‫‪9/23/2014‬‬
‫‪9/23/2014‬‬
‫‪9/23/2014‬‬
‫‪9/24/2014‬‬
‫‪9/28/2014‬‬
‫‪9/28/2014‬‬
‫למנות את ‪ BDO‬זיו האפט‪ ,‬כרואי חשבון מבקרים של החברה‪.‬‬
‫לאשר את הסך הכולל של הדיבידנדים ביניים שחולקו או‬
‫אישור תנאי העסקתה של גב' תמר אורן‪ ,‬בתו של בעל‬
‫אישור הסכם שירותי ייעוץ עם אינטרגאמא חברה להשקעות‬
‫למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה‪ :‬שלמה‬
‫מעוז (יו"ר)‪ ,‬עופר נמרודי‪ ,‬רון ויסברג‪ ,‬חן לבון‪ ,‬רוית נמרודי‪,‬‬
‫למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את‬
‫קסירר לרואי החשבון של החברה‪.‬‬
‫אישור הסדר שירותי יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור הסדר שירותי מנכ"ל יפאורה‪ -‬תבורי בע"מ‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר לב לבייב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר שמואל שקדי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר שלמה בורוכוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר איתן רף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של סומך חייקין‪ -‬רואי חשבון; וכן מינוי מחדש של‬
‫בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי חשבון‬
‫אישור המשך התקשרותה של החברה עם בעל השליטה‬
‫הארכת תוקף כתב שיפוי לבעל השליטה בחברה‪ ,‬מר לב לבייב‪.‬‬
‫אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור תיקון תנאי התגמול ההוני בתנאי העסקתו של יו"ר‬
‫הדירקטוריון הפעיל של החברה‪ ,‬מר אהרון מידן‪.‬‬
‫אישור תיקון תנאי התגמול ההוני בתנאי העסקתו של מנכ"ל‬
‫אישור מענק פרישה למנכ"לית החברה היוצאת‪ ,‬הגב' אילנה‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר‬
‫אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה זאב שטיין‪ ,‬ענת גור‪ -‬אל‪,‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את‬
‫קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מחדש של תנאי העסקתו של מר זאב שטיין‪ ,‬יו"ר‬
‫דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה‪ ,‬בתפקידו כיו"ר‬
‫תיקון תקנון החברה בעניין שיפוי נושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה ודירקטורים‬
‫בחברה‪ ,‬למעט דירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו‪.‬‬
‫אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהם בעל‬
‫מינוי מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה‬
‫אישור עסקה של החברה עם גזית‪-‬גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ‪,‬‬
‫הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנה ‪10‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נתנאל גרופ‬
‫‪107,846‬‬
‫‪9/28/2014‬‬
‫נתנאל גרופ‬
‫‪107,846‬‬
‫‪9/28/2014‬‬
‫נתנאל גרופ‬
‫‪107,846‬‬
‫‪9/28/2014‬‬
‫נתנאל גרופ‬
‫‪107,846‬‬
‫‪9/28/2014‬‬
‫קליל‬
‫קליל‬
‫‪663,594‬‬
‫‪663,594‬‬
‫‪9/29/2014‬‬
‫‪9/29/2014‬‬
‫קליל‬
‫קליל‬
‫‪663,594‬‬
‫‪663,594‬‬
‫‪9/29/2014‬‬
‫‪9/29/2014‬‬
‫דניה סיבוס‬
‫דניה סיבוס‬
‫‪638,147‬‬
‫‪638,147‬‬
‫‪9/29/2014‬‬
‫‪9/29/2014‬‬
‫אפריקה נכסים‬
‫‪1,847,437‬‬
‫‪9/30/2014‬‬
‫אפריקה נכסים‬
‫‪1,847,437‬‬
‫‪9/30/2014‬‬
‫אפריקה מגורים ‪724,518‬‬
‫‪9/30/2014‬‬
‫אפריקה מגורים ‪724,518‬‬
‫‪9/30/2014‬‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫‪1,053,215‬‬
‫‪1,053,215‬‬
‫‪1,053,215‬‬
‫‪1,053,215‬‬
‫‪1,053,215‬‬
‫‪1,053,215‬‬
‫‪1,053,215‬‬
‫‪9/30/2014‬‬
‫‪9/30/2014‬‬
‫‪9/30/2014‬‬
‫‪9/30/2014‬‬
‫‪9/30/2014‬‬
‫‪9/30/2014‬‬
‫‪9/30/2014‬‬
‫לוינשטין נכסים‬
‫נפטא‬
‫נפטא‬
‫נפטא‬
‫נפטא‬
‫‪390,201‬‬
‫‪2,491,178‬‬
‫‪2,491,178‬‬
‫‪2,491,178‬‬
‫‪2,491,178‬‬
‫‪9/30/2014‬‬
‫‪9/30/2014‬‬
‫‪9/30/2014‬‬
‫‪9/30/2014‬‬
‫‪9/30/2014‬‬
‫אישור כהונת מר אריה נתנאל כיו"ר הדירקטוריון ולכהונת מר‬
‫דני נתנאל‪ ,‬אחיו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‪.‬‬
‫מינוי מחדש לכהונה של משרד עובדיה‪ ,‬פיק‪ ,‬קריכלי ושות' רואי‬
‫חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש לכהונה של הדירקטורים המכהנים בחברה‬
‫(שאינם דח"צים)‪ ,‬היינו‪ ,‬מר אריה נתנאל‪ ,‬הגב' אירן מלכה לוי‪,‬‬
‫הארכת התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם‬
‫דבוש השקעות בע"מ חברה בשליטתו ובבעלותו המלאה של‬
‫מינויו של מר מיכה לזר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫דירקטורים חיצוניים ה"ה צור דבוש‪ ,‬קובי לוי ונעמי אנוך‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה אברהם‬
‫נובוגרוצקי‪ ,‬אבינדב גרינשפון‪ ,‬מנשה שגיב וגב' שרונה חריש‬
‫מינוי מחדש של סומך חייקין ‪ -‬רואי חשבון כרואי חשבון‬
‫למנות מחדש את ה"ה אברהם נובוגרוצקי‪ ,‬אבינדב גרינשפון‪,‬‬
‫מנשה שגיב ודוד בלומברג כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את סומך חייקין‪ -‬רואי חשבון; וכן למנות מחדש‬
‫את בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי חשבון‬
‫למנות מחדש מר את ה"ה אברהם נובוגרוצקי‪ ,‬רונן גינזבורג‬
‫וזאב וורמברנד כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‪ -‬רואי חשבון‪,‬‬
‫כרואי חשבון מבקרים של החברה‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את‬
‫קסירר רו"ח‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫מינוי מחדש של מר גרשון זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫מינוי מחדש של גב' גבריאלה הלר‪ ,‬כדירקטורית בלתי תלויה‬
‫עדכון השכר השנתי של מר מרדכי פרידמן‪ ,‬יו"ר דירקטוריון‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואי החשבון‬
‫המבקרים של החברה‪.‬‬
‫חידוש מינויו של משרד סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני‪ ,‬מר חיים‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני‪ ,‬מר יצחק‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני‪ ,‬מר בעז‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נפטא‬
‫נפטא‬
‫‪2,491,178‬‬
‫‪2,491,178‬‬
‫‪9/30/2014‬‬
‫‪9/30/2014‬‬
‫אספן גרופ‬
‫אספן גרופ‬
‫אספן גרופ‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫‪312,512‬‬
‫‪312,512‬‬
‫‪312,512‬‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪10/1/2014‬‬
‫‪10/1/2014‬‬
‫‪10/1/2014‬‬
‫‪10/1/2014‬‬
‫‪10/1/2014‬‬
‫‪10/1/2014‬‬
‫‪10/1/2014‬‬
‫‪10/1/2014‬‬
‫‪10/1/2014‬‬
‫‪10/1/2014‬‬
‫‪10/1/2014‬‬
‫‪10/1/2014‬‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪10/1/2014‬‬
‫‪10/1/2014‬‬
‫פז נפט‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪10/1/2014‬‬
‫דלק אנרגיה‬
‫‪12,611,933‬‬
‫‪10/1/2014‬‬
‫דלק אנרגיה‬
‫‪12,611,933‬‬
‫‪10/1/2014‬‬
‫דלק אנרגיה‬
‫‪12,611,933‬‬
‫‪10/1/2014‬‬
‫צנורות המזה"ת ‪118,616‬‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫צנורות המזה"ת ‪118,616‬‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫צנורות המזה"ת ‪118,616‬‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫צנורות המזה"ת ‪118,616‬‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫צנורות המזה"ת ‪118,616‬‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫צנורות המזה"ת ‪118,616‬‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫מינוי מר שמואל מסנברג לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת‬
‫הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה‬
‫אישור עסקה בין אספן נכסים (‪ )1990‬בע"מ (חברת הבת) לבין‬
‫עמותת יוינסטרים‪ ,‬ולפיה תשכיר חברת הבת לעמותה‬
‫מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה (למעט דח"צים)‪ ,‬ה"ה‬
‫מינוי משרד דלויט בריטמן אלמגור זהר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד‬
‫מינויו מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר אהרון פוגל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' הדר בינו שמואלי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪ KPMG‬סומך‬
‫חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור תיקונים במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫אישור מחדש וללא שינוי את הסכם ההתקשרות בין החברה‬
‫לבין מר צדיק בינו‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל שליטה בה‪,‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד זיו האפט‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬לרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ בפוליסת‬
‫ביטוח קבוצתית לביטוח אחריות נושאי משרה‪.‬‬
‫אישור התקשרויות עתידיות בפוליסת ביטוח אחריות נושאי‬
‫משרה‪.‬‬
‫חידוש מינויו של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר הראל בית און כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יונתן קולבר כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר גיא רגב כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר דורון ענבר כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר משה גאון כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אישור מינויו מחדש של גב' מעין בר כדירקטורית (בלתי תלויה)‬
‫בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫צנורות המזה"ת ‪118,616‬‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫צנורות המזה"ת ‪118,616‬‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫צנורות המזה"ת ‪118,616‬‬
‫‪93,134‬‬
‫אמנת‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫‪93,134‬‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫אישור מינויו של מר תדהר גולן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מתן‪/‬הארכת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה או שהינם קשורים לבעלי‬
‫אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי וביטוח לנושאי משרה‪.‬‬
‫אישור ועדכון תנאי העסקתה של גב' ענבל גביש אסף‪ ,‬כלתו‬
‫של מר אברהם אסף‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫אישור דיבידנד ביניים לבעלי מניות בכורה כדיבידנד סופי‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואה חשבון זיו האפט כרואה חשבון‬
‫מבקר ושל משרד רואה חשבון סומך חייקין כרואה חשבון‬
‫בעד‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫מינוי מר יהודה לוי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫מינוי מר ברוך לדרמן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫מינוי מר אילן בירן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫מינוי גב' עידית לוסקי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון הבנק‪.‬‬
‫מינוי גב' רות פלאטו‪-‬שנער כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון‬
‫הבנק‪.‬‬
‫מינוי גב' לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון‬
‫הבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫מינוי מר דוד לוינסון כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫מינוי מר בשארה שוקייר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫מינוי מר שאול קוברינסקי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫מינוי מר אריה אור לב כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫דיסקונט‬
‫עשות‬
‫א‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪163,239‬‬
‫‪10/2/2014‬‬
‫‪10/5/2014‬‬
‫‪163,239‬‬
‫‪10/5/2014‬‬
‫אישור תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק‪.‬‬
‫מינוי מחדש של סומך‪-‬חייקין ושות'‪ ,‬רואי חשבון (‪,)KPMG‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכמים הקיבוציים ובהסכם‬
‫המימון והכל בקשר עם הפרטת החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫אמנת‬
‫עשות‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אפריקה‬
‫תעשיות‬
‫אפריקה‬
‫תעשיות‬
‫ביג‬
‫‪490,089‬‬
‫‪10/6/2014‬‬
‫‪490,089‬‬
‫‪1,862,744‬‬
‫‪10/6/2014‬‬
‫‪10/6/2014‬‬
‫ביג‬
‫‪1,862,744‬‬
‫‪10/6/2014‬‬
‫ביג‬
‫‪1,862,744‬‬
‫‪10/6/2014‬‬
‫ביג‬
‫‪1,862,744‬‬
‫‪10/6/2014‬‬
‫ביג‬
‫‪1,862,744‬‬
‫‪10/6/2014‬‬
‫סקופ‬
‫סקופ‬
‫סקופ‬
‫סקופ‬
‫אלוני חץ‬
‫אלוני חץ‬
‫אלוני חץ‬
‫אלוני חץ‬
‫אלוני חץ‬
‫‪492,294‬‬
‫‪492,294‬‬
‫‪492,294‬‬
‫‪492,294‬‬
‫‪3,613,147‬‬
‫‪3,613,147‬‬
‫‪3,613,147‬‬
‫‪3,613,147‬‬
‫‪3,613,147‬‬
‫‪10/6/2014‬‬
‫‪10/6/2014‬‬
‫‪10/6/2014‬‬
‫‪10/6/2014‬‬
‫‪10/6/2014‬‬
‫‪10/6/2014‬‬
‫‪10/6/2014‬‬
‫‪10/6/2014‬‬
‫‪10/6/2014‬‬
‫אלוני חץ‬
‫‪3,613,147‬‬
‫‪10/6/2014‬‬
‫אלוני חץ‬
‫‪3,613,147‬‬
‫‪10/6/2014‬‬
‫אלוני חץ‬
‫טלסיס‬
‫‪3,613,147‬‬
‫‪68,107‬‬
‫‪10/6/2014‬‬
‫‪10/6/2014‬‬
‫טלסיס‬
‫‪68,107‬‬
‫‪10/6/2014‬‬
‫טלסיס‬
‫‪68,107‬‬
‫‪10/6/2014‬‬
‫לודן‬
‫‪67,500‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫לודן‬
‫‪67,500‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫למנות מחדש את ה"ה אברהם נובוגרוצקי‪ ,‬אבינדב גרינשפון‪,‬‬
‫מנשה שגיב‪ ,‬וגיא כהן כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫למנות את סומך חייקין‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואי‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו‬
‫דח"צ)‪ ,‬מר יהודה נפתלי‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו‬
‫דח"צ)‪ ,‬מר רון (רוני) נפתלי‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו‬
‫דח"צ)‪ ,‬מר איתן בר זאב‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה‬
‫(שאינה דח"צ)‪,‬גב' מזל כהן בהארי‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם‬
‫דח"צים) דהיינו‪ :‬ה"ה שמואל שילה‪ ,‬מתתיהו דב‪ ,‬שלום זינגר‬
‫מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר גבאי את קסירר כרו"ח‬
‫מינוי מר עזי נתנאל לכהונה נוספת של ‪ 3‬שנים כדירקטור‬
‫מינוי מר דן שיאון לכהונה נוספת של ‪ 3‬שנים כדירקטור חיצוני‬
‫מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות'‪ ,‬כרואה‬
‫מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דח"צ)‪ ,‬מר‬
‫מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דח"צ)‪ ,‬מר‬
‫מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה (שאינה‬
‫מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דח"צ)‪ ,‬מר‬
‫מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה (שאינה‬
‫דח"צ)‪ ,‬גב' מרים ליבנה (דירקטורית בלתי תלויה)‪.‬‬
‫מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה (שאינה‬
‫דח"צ)‪ ,‬גב' גתית גוברמן (דירקטורית בלתי תלויה)‪.‬‬
‫אישור להחלת ההסדר הקיים בדבר שיפוי לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם‪.‬‬
‫אישור ההתקשרות עם מר אמיר יגודה (בעל שליטה)‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים‬
‫החיצוניים) דהיינו‪ ,‬ה"ה טומס יגודה‪ ,‬אשר רשף‪ ,‬צלי רשף‪ ,‬ורד‬
‫הארכת כהונתו של משרד רואה החשבון הטיס‪ ,‬גרינבאום‬
‫ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים המכהנים‪ ,‬משרד‬
‫הורוביץ עידן סבו טבת & טבח כהן (‪ ,)Baker Tilly‬כרואי חשבון‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם‬
‫דח"צים) ה"ה משה לוסקי‪ ,‬אורלי בן יוסף ואבי וינטר לתקופת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫לודן‬
‫לודן‬
‫לודן‬
‫לודן‬
‫‪67,500‬‬
‫‪67,500‬‬
‫‪67,500‬‬
‫‪67,500‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫לודן‬
‫‪67,500‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫לודן‬
‫לודן‬
‫‪67,500‬‬
‫‪67,500‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫דן מלונות‬
‫‪2,196,383‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫דן מלונות‬
‫‪2,196,383‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫דן מלונות‬
‫‪2,196,383‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫דן מלונות‬
‫‪2,196,383‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫דן מלונות‬
‫‪2,196,383‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫דן מלונות‬
‫‪2,196,383‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫דן מלונות‬
‫נורסטאר‬
‫נורסטאר‬
‫נורסטאר‬
‫נורסטאר‬
‫ביוסל‬
‫ביוסל‬
‫ביוסל‬
‫‪2,196,383‬‬
‫‪2,637,776‬‬
‫‪2,637,776‬‬
‫‪2,637,776‬‬
‫‪2,637,776‬‬
‫‪95,668‬‬
‫‪95,668‬‬
‫‪95,668‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫ביוסל‬
‫ביוסל‬
‫ביוסל‬
‫ביוסל‬
‫ביוסל‬
‫‪95,668‬‬
‫‪95,668‬‬
‫‪95,668‬‬
‫‪95,668‬‬
‫‪95,668‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫מינויה של הגב' יפעת אדורם זק כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫מינויו של מר רני ליפשיץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת‬
‫הענקת כתבי שיפוי וכיסוי ביטוחי למועמדים לכהונת דח"צ‪.‬‬
‫מינויו של מר יוסף זינגר כדירקטור בחברה‪ ,‬ואישור תנאי שכרו‪.‬‬
‫חידוש ההתקשרות עם המנכ"ל המשותף (שהינו אף בעל ענין‬
‫בחברה)‪ ,‬מר ארנון אהרון‪ ,‬למתן שירותי ניהול לחברה‬
‫חידוש ההתקשרות עם המנכ"ל המשותף (שהינו אף בעל ענין‬
‫בחברה)‪ ,‬מר יהודה שריד‪ ,‬למתן שירותי ניהול לחברה‬
‫אישור מענק שנתי (חלקי) למר שמואל גורדין‪.‬‬
‫חידוש מינויים של חברי הדירקטוריון (שאינם דירקטורים‬
‫חיצוניים)‪ ,‬קרי ה"ה מיכאל פדרמן‪ ,‬עמי פדרמן‪ ,‬אירית פדרמן‪,‬‬
‫דוד פדרמן‪ ,‬גדעון פדרמן‪ ,‬דב נינוה‪ ,‬רנה באום‪ ,‬אברהם רוזנטל‬
‫חידוש מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר מיכאל‬
‫פדרמן‪ ,‬יושב ראש דירקטוריון החברה‪ ,‬אשר הינו בעל השליטה‬
‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר עמי פדרמן‪,‬‬
‫סגן יושב ראש דירקטוריון החברה‪ ,‬בן דודו של מר מיכאל‬
‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר דניאל‬
‫פדרמן‪ ,‬עוזר למנכ"ל החברה‪ ,‬בנו של מר מיכאל פדרמן‪.‬‬
‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' רוני פדרמן‪,‬‬
‫אדריכלית בחברה‪ ,‬רעייתו של בנו של מר מיכאל פדרמן‪.‬‬
‫אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי לנושאי משרה‬
‫(לרבות דירקטורים)‪ ,‬הנמנים על בעל השליטה וקרוביו‪ ,‬קרי‪,‬‬
‫ה"ה מיכאל פדרמן‪ ,‬עמי פדרמן‪ ,‬אירית פדרמן‪ ,‬דוד פדרמן‪,‬‬
‫מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬כרואה‬
‫מינוי מחדש של מר דורי סגל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הגב' בת עמי כצמן גורדון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של פרופ' אביעד (עדי) ערמוני כדירקטור חיצוני‬
‫חידוש כהונת הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור‬
‫חידוש כהונת הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור‬
‫חידוש כהונת הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור‬
‫אישור הארכת כהונתו של רו"ח מבקר של החברה‪ ,‬קסלמן‬
‫וקסלמן‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬לשנת ‪ 2013‬ושנת ‪.2014‬‬
‫אישור למר זאב ברונפלד‪ ,‬בעל השליטה בחברה ומנהלה‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי מנהל כללי עם מר‬
‫אישור החלת סעיף ‪ 14‬על כל תקופת העסקתו של מר זאב‬
‫הארכת הכהונה של הגברת שירלי כהן גנון‪ ,‬כדירקטורית‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫ביוסל‬
‫בריל‬
‫סאטקום‬
‫מערכות‬
‫סאטקום‬
‫מערכות‬
‫‪95,668‬‬
‫‪131,208‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪43,351‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫תשלום עמלת תיווך לברק קפיטל‪ ,‬בעלת עניין בחברה‪.‬‬
‫אישור העסקה עם מנכ"ל החברה‪ ,‬מר יהודה אלבז‪.‬‬
‫הארכת תוקף כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬לרבות שהינם בעל השליטה או קרובו‪.‬‬
‫‪43,351‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫אישור מינויה של גב' קרן בירמן לדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫חידוש כהונתו של משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואי החשבון‬
‫של החברה‪.‬‬
‫הארכת תקופת כהונתה של הדירקטורית החיצונית המכהנת‬
‫בחברה‪ ,‬הגברת דיטה פז‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫הארכת תקופת כהונתו של הדירקטור החיצוני המכהן בחברה‪,‬‬
‫מר איתן ברק‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם העסקה הקיים עם‬
‫הגב' יעל ליבני לוטן‪ ,‬בתו של בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם העסקה הקיים עם‬
‫מר אמיר לוטן‪ ,‬בנו של בעל השליטה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם הגברת‬
‫חן גור לוטן‪ ,‬בתו של בעל השליטה‪.‬‬
‫הארכת תוקף ועדכון כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬לרבות דירקטורים‪/‬נושאי משרה שהינם בעל השליטה‬
‫לאשר את חידוש מינויים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים)‪,‬‬
‫המכהנים בחברה‪ ,‬דהיינו‪ ,‬מר משה (מוקי) שנידמן‪ ,‬מר יוסי‬
‫לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את‬
‫קסירר ושות'‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫לאשר את מינויו ותנאי כהונתו של מר אבי זמיר כדירקטור‬
‫חידוש מינויו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור‬
‫חידוש מינויו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור‬
‫חידוש מינויו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור‬
‫חידוש מינויו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור‬
‫אישור חידוש התקשרות בהסכם העסקתו של מר אבינועם‬
‫שנידמן כדירקטור פעיל‪ ,‬הנמנה על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪,‬‬
‫רו"ח‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מחדש ליתן כתבי התחייבות לשיפוי לה"ה אסתר רוטר‬
‫וגבריאל רוטר‪ ,‬שהינם דירקטורים ומנכ"לים משותפים בחברה‬
‫מינוי מחדש של משרד רואה חשבון‬
‫המשך כהונתה של גב' יעל כדירקטורית‬
‫אישור מינויו של פרופ' יהודה אדלר‬
‫אישור התקשרות עם חברת ביטוח אחריות נושאי משרה‬
‫לוינשטין הנדסה ‪308,186‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫לוינשטין הנדסה ‪308,186‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫לוינשטין הנדסה ‪308,186‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫לוינשטין הנדסה ‪308,186‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫לוינשטין הנדסה ‪308,186‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫לוינשטין הנדסה ‪308,186‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫אנלייט אנרגיה‬
‫‪267,713‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫ביטוח ישיר‬
‫‪1,264,271‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫ביטוח ישיר‬
‫ביטוח ישיר‬
‫צור‬
‫צור‬
‫צור‬
‫צור‬
‫‪1,264,271‬‬
‫‪1,264,271‬‬
‫‪504,106‬‬
‫‪504,106‬‬
‫‪504,106‬‬
‫‪504,106‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫צור‬
‫‪504,106‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫צור‬
‫‪504,106‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫קסטרו‬
‫אפוסנס‬
‫אפוסנס‬
‫אפוסנס‬
‫אפוסנס‬
‫‪595,025‬‬
‫‪23,688‬‬
‫‪23,688‬‬
‫‪23,688‬‬
‫‪23,688‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫אפוסנס‬
‫אפוסנס‬
‫אפוסנס‬
‫אפוסנס‬
‫‪23,688‬‬
‫‪23,688‬‬
‫‪23,688‬‬
‫‪23,688‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫אפריקה מגורים ‪655,216‬‬
‫‪355,082‬‬
‫איתמר‬
‫‪355,082‬‬
‫איתמר‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫איתמר‬
‫‪355,082‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫איתמר‬
‫‪355,082‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫איתמר‬
‫איתמר‬
‫‪355,082‬‬
‫‪355,082‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫איתמר‬
‫איתמר‬
‫‪355,082‬‬
‫‪355,082‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫איתמר‬
‫איתמר‬
‫‪355,082‬‬
‫‪355,082‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫‪10/7/2014‬‬
‫ארקו החזקות‬
‫‪300,943‬‬
‫‪10/12/2014‬‬
‫ארקו החזקות‬
‫‪300,943‬‬
‫‪10/12/2014‬‬
‫אפקון החזקות‬
‫‪297,015‬‬
‫‪10/13/2014‬‬
‫פועלים איביאי‬
‫‪208,817‬‬
‫‪10/14/2014‬‬
‫פועלים איביאי‬
‫‪208,817‬‬
‫‪10/14/2014‬‬
‫חד‬
‫‪167,274‬‬
‫‪10/15/2014‬‬
‫חד‬
‫‪167,274‬‬
‫‪10/15/2014‬‬
‫חד‬
‫‪167,274‬‬
‫‪10/15/2014‬‬
‫אינרום‬
‫‪776,600‬‬
‫‪10/19/2014‬‬
‫אישור התקשרות עם חברת ביטוח אחריותם של נושאי משרה‬
‫הענקה כתב שיפוי‬
‫אישור מדיניות תגמול‬
‫אישור התקשרות עם פרופ' אילן זיו‬
‫אישור התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה‬
‫סיבוס בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה– פרויקט מגדל מופת‪.‬‬
‫אישור הארכת ההתקשרות בהסכם ייעוץ עם ד"ר גיורא ירון‬
‫אישור הארכת ההתקשרות בהסכם ייעוץ עם מר מרטין גרסטל‬
‫אישור תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה אשר אינם נחשבים בעלי שליטה ו‪/‬או שלבעלי‬
‫אישור תיקון נוסח כתב השיפוי לדירקטורים‪ ,‬אשר לבעלת‬
‫השליטה בחברה יש עניין אישי בהתקשרות עימם‪.‬‬
‫אישור חידוש כתב השיפוי לדירקטורים‪ ,‬אשר לבעלת השליטה‬
‫בחברה יש עניין אישי בהתקשרות עימם‪.‬‬
‫אישור תיקון תקנון החברה בנוגע להרכב הדירקטוריון‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬מר‬
‫אילן בירן וד"ר שמואל מורי בלומנפלד‪ ,‬לתקופת כהונה בת‬
‫אישור תיקון תקנון החברה‪ -‬הגדלת ההון הרשום‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪,‬‬
‫שאינם דירקטורים חיצוניים או בלתי תלויים‪ -‬מר גארי אליס‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין‬
‫מינויה מחדש של גב' מיכל מרום‪-‬בריקמן‪ ,‬לתקופת כהונה‬
‫נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫מינויה של גב' טל ירון‪-‬אלדר כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫עדכון הסכם הניהול בין החברה לבין חברת טוביאס שירותי‬
‫ניהול וייעוץ בע"מ‪ ,‬חברה בשליטתו של מר שלמה שמלצר‬
‫קביעת תנאי העסקתו של מר רון ויסברג‪ ,‬שהינו בנו של מר‬
‫דוד ויסברג‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫קביעת תנאי העסקתו של מר ירון מוזס כמנכ"ל החברה‬
‫בהיקף של משרה מלאה‪.‬‬
‫לאשר ולאשרר את התקשרות החברה עם מנורה מבטחים‬
‫בע"מ לרכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫לאשר מראש את התקשרויות החברה‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬לרכישת‬
‫פוליסה ו‪/‬או פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫לאשר את הארכת התקשרות החברה עם מר אברהם (רמי)‬
‫שני‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬בקשר עם כהונתו כיו"ר דירקטוריון‬
‫אישור הארכת כהונתו של משרד ברייטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זוהר ושות'‬
‫כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אינרום‬
‫אינרום‬
‫אינרום‬
‫אינרום‬
‫אינרום‬
‫‪776,600‬‬
‫‪776,600‬‬
‫‪776,600‬‬
‫‪776,600‬‬
‫‪776,600‬‬
‫‪10/19/2014‬‬
‫‪10/19/2014‬‬
‫‪10/19/2014‬‬
‫‪10/19/2014‬‬
‫‪10/19/2014‬‬
‫סנו‬
‫סנו‬
‫סנו‬
‫‪1,617,101‬‬
‫‪1,617,101‬‬
‫‪1,617,101‬‬
‫‪10/19/2014‬‬
‫‪10/19/2014‬‬
‫‪10/19/2014‬‬
‫סנו‬
‫‪1,617,101‬‬
‫‪10/19/2014‬‬
‫סנו‬
‫‪1,617,101‬‬
‫‪10/19/2014‬‬
‫סנו‬
‫‪1,617,101‬‬
‫‪10/19/2014‬‬
‫קרדן ישראל‬
‫‪275,969‬‬
‫‪10/19/2014‬‬
‫קרדן ישראל‬
‫‪275,969‬‬
‫‪10/19/2014‬‬
‫קרדן ישראל‬
‫‪275,969‬‬
‫‪10/19/2014‬‬
‫קרדן ישראל‬
‫‪275,969‬‬
‫‪10/19/2014‬‬
‫קרדן ישראל‬
‫‪275,969‬‬
‫‪10/19/2014‬‬
‫קרדן ישראל‬
‫גניגר‬
‫‪275,969‬‬
‫‪153,467‬‬
‫‪10/19/2014‬‬
‫‪10/19/2014‬‬
‫גניגר‬
‫‪153,467‬‬
‫‪10/19/2014‬‬
‫גניגר‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫‪153,467‬‬
‫‪150,226‬‬
‫‪150,226‬‬
‫‪150,226‬‬
‫‪150,226‬‬
‫‪150,226‬‬
‫‪150,226‬‬
‫‪150,226‬‬
‫‪10/19/2014‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ישי דוידי (יו"ר הדירקטוריון)‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אלדד בן מושה לכהונה כדירקטור‬
‫אישור מינויו מחדש של מר גילון בק לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר רון בן חיים לכהונה כדירקטור‬
‫אישור מינויו מחדש של מר רמי ארמון לכהונה כדירקטור‬
‫אישור מחדש של שכרו והסכם העסקתו של מר אלכס‬
‫לנדסברג‪ -‬דירקטור פעיל בחברה וסגן יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫אישור שכרו ותנאי העסקתו של מר יצחק זינגר‪ ,‬יו"ר‬
‫אישור חידוש של פוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה‪,‬‬
‫אישור מחדש למתן כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר את‬
‫גבאי‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנים ‪ 2013‬ו‪-‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ואשר‬
‫אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה אלכס לנדסברג‪ ,‬צביה גרוס‪,‬‬
‫התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יוסף גרינפלד‪,‬‬
‫מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם לפיו יכהן כיו"ר דירקטוריון‬
‫הסכם שירותים בין חברת יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ‬
‫("‪ ,)"UMI‬חברה בשליטה משותפת של החברה ושל חברת‬
‫התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר איתן רכטר‪ ,‬מבעלי‬
‫השליטה בה‪ ,‬לפיו יכהן כמנכ"ל החברה‬
‫אישור הארכת התקשרות קרדן רכב בע"מ עם מר איתן רכטר‪,‬‬
‫מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם ייעוץ בקשר עם כהונתו כיו"ר‬
‫התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אלון וולקן‪ ,‬משנה‬
‫למנכ"ל ויועץ כלכלי בחברה‬
‫אישור הארכת כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪.‬‬
‫הארכת התקשרות החברה בהסכם לאספקת ארוחות על ידי‬
‫הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בשליטת‬
‫יו"ר דירקטוריון החברה והתאמת התגמול המשתנה‪ -‬מענק‬
‫אישור תוקפם של כתבי השיפוי לנושאי המשרה ולדירקטורים‬
‫אשר מכהנים מטעם בעלי השליטה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר איתן‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬ד"ר אורי‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר מנחם‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר תומר‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר ג'רלד‬
‫אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד‬
‫הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון מסמכי ההתאגדות של‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מלם תים‬
‫‪160,131‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫מלם תים‬
‫‪160,131‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫מלם תים‬
‫‪160,131‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫מלם תים‬
‫‪160,131‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫מלם תים‬
‫‪160,131‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫מלם תים‬
‫‪160,131‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫ניסקו תעשיות‬
‫‪143,379‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫ניסקו תעשיות‬
‫‪143,379‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫ניסקו תעשיות‬
‫‪143,379‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫ניסקו תעשיות‬
‫‪143,379‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫ניסקו תעשיות‬
‫‪143,379‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫ניסקו תעשיות‬
‫‪143,379‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫ניסקו תעשיות‬
‫‪143,379‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫מיטרוניקס‬
‫‪802,493‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫אלוט תקשורת‬
‫‪1,384,246‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫אלוט תקשורת‬
‫‪1,384,246‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫אלוט תקשורת‬
‫‪1,384,246‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרואי‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ :‬מר שלמה‬
‫איזנברג‪ ,‬גב' יוכבד יעקובי ומר דוד עוזיאל‪.‬‬
‫אישור הסכם העסקתו של מר שלמה איזנברג‪ ,‬מבעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה‪.‬‬
‫אישור מנגנון בונוס המותנה ביעדים למר שלמה איזנברג‪,‬‬
‫מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל‬
‫חידוש הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר שלמה איזנברג‪,‬‬
‫מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין פעילותו כנושא משרה בחברה‪.‬‬
‫אישור מנגנון בונוס למר שלמה איזנברג‪ ,‬מבעלי השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬המכהן כמנהל העסקים הראשי של החברה‪ ,‬כמנכ"ל‬
‫חידוש מינויו של משרד רו"ח "קסלמן וקסלמן" כרואה החשבון‬
‫המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו‬
‫דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר יצחק ניצן‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו‬
‫דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר אריה קידרון‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו‬
‫דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר משה ארנס‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו‬
‫דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר איתן רוב‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו‬
‫דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר ניר קפלון‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מתן‪/‬הארכת תוקף כתבי השיפוי שניתנו לנושאי משרה‬
‫שנמנים עם בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל‪ -‬קבוצת פועלים‬
‫להתיישבות שיתופית בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בעקיפין בחברה‪,‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יצחק דנציגר לכהונה כדירקטור‬
‫בחברה (מקבוצה ‪.)2‬‬
‫אישור מינויו של מר מירון (רוני) קנת לכהונה כדירקטור‬
‫בחברה (מקבוצה ‪.)2‬‬
‫אישור חבילת התגמול שתשולם למר אנדרי אלפנט‪ ,‬שמונה‬
‫לאחרונה לנשיא ומנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אלוט תקשורת‬
‫‪1,384,246‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫אלוט תקשורת‬
‫פרטנר‬
‫‪1,384,246‬‬
‫‪4,195,234‬‬
‫‪10/20/2014‬‬
‫‪10/21/2014‬‬
‫אישור ההתחייבות לשיפוי כלפי המנכ"ל‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‬
‫פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של משרד קסלמן וקסלמן‪ ,‬רואי חשבון‪,‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫פרטנר‬
‫‪4,195,234‬‬
‫‪10/21/2014‬‬
‫פרטנר‬
‫‪4,195,234‬‬
‫‪10/21/2014‬‬
‫פרטנר‬
‫פרטנר‬
‫פרטנר‬
‫פרטנר‬
‫פרטנר‬
‫פרטנר‬
‫פוליגון‬
‫פוליגון‬
‫‪4,195,234‬‬
‫‪4,195,234‬‬
‫‪4,195,234‬‬
‫‪4,195,234‬‬
‫‪4,195,234‬‬
‫‪4,195,234‬‬
‫‪72,982‬‬
‫‪72,982‬‬
‫‪10/21/2014‬‬
‫‪10/21/2014‬‬
‫‪10/21/2014‬‬
‫‪10/21/2014‬‬
‫‪10/21/2014‬‬
‫‪10/21/2014‬‬
‫‪10/21/2014‬‬
‫‪10/21/2014‬‬
‫פוליגון‬
‫נורסטאר‬
‫נורסטאר‬
‫נורסטאר‬
‫‪72,982‬‬
‫‪2,637,776‬‬
‫‪2,637,776‬‬
‫‪2,637,776‬‬
‫‪10/21/2014‬‬
‫‪10/22/2014‬‬
‫‪10/22/2014‬‬
‫‪10/22/2014‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים‪ ,‬ה"ה אדם צ'זנוף‪ ,‬אלון‬
‫שליו‪ ,‬פרד גלוקמן‪ ,‬סומיט ג'איסינגהאני‪ ,‬יואב רובינשטיין‪ ,‬אריה‬
‫כדירקטורים‬
‫אלוןירון‪,‬‬
‫ואורי‬
‫שטיינברג‬
‫אריק)‬
‫אריה (‬
‫אישורשחר‪,‬‬
‫סבן)‪ ,‬יהל‬
‫שליו‪ ,‬פרד‬
‫זנוף‪,‬‬
‫ה אדם צ'‬
‫של ה"‬
‫התגמול‬
‫(א‬
‫בעד‬
‫גלוקמן‪ ,‬סומיט ג'איסינגהאני‪ ,‬יואב רובינשטיין‪ ,‬אריה סבן ויהל‬
‫‪.‬שחר‪ ,‬ואישור ואישרור התגמול של מר אורי ירון‬
‫(ב) אישור ואשרור החזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי‬
‫תפקידם של כל אחד מהדירקטורים שצויינו בסעיף‬
‫;)א(‬
‫(ג) אישור כי הדירקטורים שצויינו בסעיף (א) ימשיכו ליהנות‬
‫מפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת של‬
‫‪.‬החברה‬
‫(ד) אישור כי הדירקטורים שצויינו בסעיף (א) ימשיכו ליהנות‬
‫‪(.‬א) אישור התגמול של גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג‬
‫בעד‬
‫(ב) אישור ואשרור החזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי‬
‫;תפקידם של גב' אסנת רונן ושל מר אריה שטיינברג‬
‫(ג) אישור כי גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג ימשיכו ליהנות‬
‫;מפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת של החברה‬
‫(ד) אישור כי גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג שלהם כתבי‬
‫שיפוי ימשיכו ליהנות מהשיפוי הקיים וכתבי השיפוי שלהם‬
‫אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אורי ירון‪.‬‬
‫אישור התקשרות בפוליסת ביטוח נושאי משרה חדשה‪.‬‬
‫אישור תיקון לתקנון החברה‪ :‬לעניין אופן המינוי והפסקת‬
‫אישור תיקון לתקנון החברה‪ :‬לעניין השיפוי לנושאי משרה‪.‬‬
‫אישור ואשרור תגמול של יו"ר הדירקטוריון לשעבר‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון כרואה חשבון‬
‫מינוי מחדש של ה"ה יעקב מימון‪ ,‬אורן ונונו ורונית בן‪ -‬יעקב‬
‫מינוי גב' מירב הורוביץ לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת‬
‫כהונה של שלוש שנים ואישור תנאי כהונתה‪.‬‬
‫הענקה מחדש של כתב התחייבות לשיפוי למר חיים כצמן‪ ,‬יו"ר‬
‫הענקה מחדש של כתב התחייבות לשיפוי למר דורי סגל‪ ,‬סגן‬
‫הענקה של כתב התחייבות לשיפוי לגב' בת‪-‬עמי כצמן גורדון‪,‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אשטרום נכסים‬
‫‪765,872‬‬
‫‪10/22/2014‬‬
‫אשטרום נכסים‬
‫‪765,872‬‬
‫‪10/22/2014‬‬
‫מזור רובוטיקה‬
‫‪975,562‬‬
‫‪10/22/2014‬‬
‫לידר שוקי הון‬
‫‪397,623‬‬
‫‪10/22/2014‬‬
‫וילאר‬
‫‪1,148,489‬‬
‫‪10/22/2014‬‬
‫וילאר‬
‫‪1,148,489‬‬
‫‪10/22/2014‬‬
‫וילאר‬
‫וילאר‬
‫וילאר‬
‫וילאר‬
‫וילאר‬
‫וילאר‬
‫וילאר‬
‫וילאר‬
‫‪1,148,489‬‬
‫‪1,148,489‬‬
‫‪1,148,489‬‬
‫‪1,148,489‬‬
‫‪1,148,489‬‬
‫‪1,148,489‬‬
‫‪1,148,489‬‬
‫‪1,148,489‬‬
‫‪10/22/2014‬‬
‫‪10/22/2014‬‬
‫‪10/22/2014‬‬
‫‪10/22/2014‬‬
‫‪10/22/2014‬‬
‫‪10/22/2014‬‬
‫‪10/22/2014‬‬
‫‪10/22/2014‬‬
‫ממן‬
‫‪238,041‬‬
‫‪10/23/2014‬‬
‫גולד‬
‫פלרם‬
‫פלרם‬
‫‪494,548‬‬
‫‪358,099‬‬
‫‪358,099‬‬
‫‪10/23/2014‬‬
‫‪10/23/2014‬‬
‫‪10/23/2014‬‬
‫פלרם‬
‫‪358,099‬‬
‫‪10/23/2014‬‬
‫פלרם‬
‫‪358,099‬‬
‫‪10/23/2014‬‬
‫אלקטרה‬
‫‪1,906,732‬‬
‫‪10/23/2014‬‬
‫אלקטרה‬
‫אלקטרה‬
‫אלקטרה‬
‫‪1,906,732‬‬
‫‪1,906,732‬‬
‫‪1,906,732‬‬
‫‪10/23/2014‬‬
‫‪10/23/2014‬‬
‫‪10/23/2014‬‬
‫הארכת כהונתו של מר אבנר נווה כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית)‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר אבנר נווה‪ ,‬וכן‬
‫אישור הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫אישור מענק ‪ 150,000‬אופציות למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫חידוש כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה בחברה העשויים‬
‫להיחשב כבעלי שליטה בחברה ו‪/‬או שלבעלי השליטה בחברה‬
‫אישור הסכם הניהול בין החברה לבין מר שלמה טיסר‬
‫(באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה)‪ ,‬בעל השליטה‬
‫הענקת כתבי השיפוי למר שלמה טיסר‪ ,‬מנכ"ל‪ ,‬דירקטור ובעל‬
‫השליטה בחברה ולרעייתו גב' מיכל טיסר‪ ,‬דירקטורית בחברה‪.‬‬
‫אישור עדכון תנאי העסקתו של מר מתן טיסר‪ ,‬בנו של בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כסגן מנהל נכסים בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה‪,‬‬
‫מינוי מחדש של מר אלי וינברג כדירקטור בחברה לתקופה‬
‫מינוי מחדש של מר שלמה טיסר כדירקטור בחברה לתקופה‬
‫מינוי מחדש של מר אברהם בורג כדירקטור בחברה לתקופה‬
‫מינוי מחדש של מר רמי דותן כדירקטור בחברה לתקופה‬
‫מינוי מחדש של מר דוד מימון כדירקטור בחברה לתקופה‬
‫מינוי מחדש של גב' מיכל טיסר כדירקטורית בחברה לתקופה‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון‬
‫החברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים ה"ה‪ :‬נחמה רונן‪ ,‬אליצור‬
‫עדכון והארכת התקשרות קיימת בין החברה (לרבות‬
‫באמצעות חברות בנות של החברה)‪ ,‬לבין לוסי בורכרד ספנות‬
‫בע"מ (לרבות באמצעות חברות בשליטתה)‪ ,‬חברה הנשלטת‬
‫אישור תנאי העסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר ארנון‬
‫מינוי מחדש של מר אבנר לושי כדירקטור חיצוני לתקופת‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון "קוסט פורר גבאי את‬
‫קסירר"‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים (שאינם דח"צים) לדירקטוריון‬
‫החברה‪ ,‬ה"ה ארנון אשד‪ ,‬אהוד פלד‪ ,‬יגאל אופק‪ ,‬טלילה חורש‪,‬‬
‫חיים קרש‪ ,‬אביהו גלעד‪ ,‬ורד מרציאנו‪ ,‬אבנר אחיטוב‪ ,‬יורם‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי‪-‬החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי‬
‫את קסירר כרואה‪-‬החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט‬
‫דירקטורים חיצוניים)‪ :‬דניאל זלקינד ומיכאל זלקינד‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני‬
‫אישור מינויה של גב' אירית שטרן כדירקטורית בלתי תלויה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אשרור ואישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה מכהנים ו‪/‬או אשר יכהנו בעתיד‪,‬‬
‫אשרור ואישור הארכת תוקף כתבי השיפוי שניתנו לנושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬מקרב בעל השליטה בחברה ו‪/‬או קרובו‪.‬‬
‫מינוי ד"ר יעקב ליפשיץ לתקופת כהונה נוספת כדירקטור‬
‫מינוי מחדש של מר ישעיהו לנדאו כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר יצחק מנור כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫אישור גמול למר יצחק מנור עבור כהונתו כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫מענק חתימה למנכ"ל הבנק‪ ,‬מר ישראל טראו‪.‬‬
‫תיקון תקנה ‪ 76‬לתקנון הבנק‪.‬‬
‫מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק‪,‬סומך חייקין‪.‬‬
‫אישור מנוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור‬
‫זהר ושות' (‪ )Deloitte‬לכהונה כרואה החשבון המבקר של‬
‫בעד‬
‫מבטח שמיר‬
‫‪1,144,518‬‬
‫‪10/26/2014‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור מר מאיר שמיר‬
‫נגד‬
‫מבטח שמיר‬
‫‪1,144,518‬‬
‫‪10/26/2014‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור מר יחזקאל דברת‬
‫בעד‬
‫מבטח שמיר‬
‫‪1,144,518‬‬
‫‪10/26/2014‬‬
‫מבטח שמיר‬
‫‪1,144,518‬‬
‫‪10/26/2014‬‬
‫מבטח שמיר‬
‫‪1,144,518‬‬
‫‪10/26/2014‬‬
‫נכסים ובנין‬
‫‪1,349,647‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫נכסים ובנין‬
‫‪1,349,647‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫מגדל ביטוח‬
‫‪5,727,991‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫מגדל ביטוח‬
‫‪5,727,991‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫מגדל ביטוח‬
‫‪5,727,991‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור מר דוד שוורץ‬
‫הארכת ההתקשרות בהסכם שירותי עם חברה בבעלות‬
‫ובשליטה מלאה של מאיר שמיר‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫מתן התחייבות לשיפוי לנושאי משרה המכהנים בחברה‬
‫שהינם בעל השליטה‬
‫אישור המשך כהונתו של משרד רואי החשבון סומך חייקין‬
‫ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪,‬‬
‫שאינם דירקטורים חיצוניים‪ :‬ה"ה רפי ביסקר‪ ,‬תמר גולדנברג‬
‫שינוי ועדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה‬
‫לשנים ‪.2014-2016‬‬
‫אישור מענק שנתי לשנים ‪ 2014-2016‬למר אלי אליהו‪ ,‬קרובו‬
‫של בעל השליטה המועסק במגדל ביטוח‪.‬‬
‫אישור מענק שנתי לשנת ‪ 2013‬למר אלי אליהו‪ ,‬קרובו של בעל‬
‫השליטה המועסק במגדל ביטוח‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מגדל ביטוח‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫‪5,727,991‬‬
‫‪2,256,925‬‬
‫‪2,256,925‬‬
‫‪2,256,925‬‬
‫‪2,256,925‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫אישור חלוקת דיבידנד‪.‬‬
‫לאשר את מינויים מחדש של סומך ‪-‬חייקין כרואי החשבון‬
‫לאשר את מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה‪,‬‬
‫לאשר את מינויו מחדש של מר יעקב שלום פישר כדירקטור‬
‫לאשר את מינויו מחדש של מר חיים גבריאלי כדירקטור‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫אלקטרה‬
‫‪1,906,732‬‬
‫‪10/23/2014‬‬
‫אלקטרה‬
‫אגוד‬
‫אגוד‬
‫אגוד‬
‫אגוד‬
‫אגוד‬
‫אגוד‬
‫אגוד‬
‫‪1,906,732‬‬
‫‪1,129,499‬‬
‫‪1,129,499‬‬
‫‪1,129,499‬‬
‫‪1,129,499‬‬
‫‪1,129,499‬‬
‫‪1,129,499‬‬
‫‪1,129,499‬‬
‫‪10/23/2014‬‬
‫‪10/26/2014‬‬
‫‪10/26/2014‬‬
‫‪10/26/2014‬‬
‫‪10/26/2014‬‬
‫‪10/26/2014‬‬
‫‪10/26/2014‬‬
‫‪10/26/2014‬‬
‫מבטח שמיר‬
‫‪1,144,518‬‬
‫‪10/26/2014‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪2,256,925‬‬
‫‪2,256,925‬‬
‫‪2,256,925‬‬
‫‪2,256,925‬‬
‫‪2,256,925‬‬
‫‪2,256,925‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫כלל עסקי ביטוח ‪3,376,744‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫כלל עסקי ביטוח ‪3,376,744‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫כלל עסקי ביטוח ‪3,376,744‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫כלל עסקי ביטוח ‪3,376,744‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫אלקטרה צריכה‬
‫‪408,201‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫לאשר את מינויו מחדש של מר רון הדסי כדירקטור בחברה‪,‬‬
‫לאשר את מינויה מחדש של גב' סבינה בירן כדירקטורית‬
‫לאשר את מינויו מחדש של מר עמירם אראל כדירקטור‬
‫לאשר את מינויו מחדש של מר רונן צדוק כדירקטור בחברה‪,‬‬
‫לאשר את מינויו מחדש של מר יצחק עידן כדירקטור בחברה‪,‬‬
‫לאשר את מינויו מחדש של מר צבי בן פורת כדירקטור‬
‫אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪,‬‬
‫גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות'‬
‫אישור מינויו מחדש של מר דני נוה (יו"ר) כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר עמוס ערן כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אמנון שדה כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מתן התחייבות לשיפוי מראש לדירקטורים שהינם קרוביו של‬
‫בעל השליטה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלקטרה צריכה‬
‫‪408,201‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלקטרה צריכה‬
‫‪408,201‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫מנדלסוןתשת‬
‫אקס טי אל‬
‫אקס טי אל‬
‫אקס טי אל‬
‫אקס טי אל‬
‫אקס טי אל‬
‫אקס טי אל‬
‫‪280,435‬‬
‫‪87,752‬‬
‫‪87,752‬‬
‫‪87,752‬‬
‫‪87,752‬‬
‫‪87,752‬‬
‫‪87,752‬‬
‫‪10/27/2014‬‬
‫‪10/28/2014‬‬
‫‪10/28/2014‬‬
‫‪10/28/2014‬‬
‫‪10/28/2014‬‬
‫‪10/28/2014‬‬
‫‪10/28/2014‬‬
‫עדכון מדיניות התגמול של חברה‪.‬‬
‫מתן מענק חד פעמי למר צבי איציק‪ ,‬מנכ"ל משותף בחברה‪,‬‬
‫באמצעות חברה בבעלותו‪ ,‬בסכום כולל של ‪ 1.8‬מיליון ש"ח‬
‫מינוי רו"ח‬
‫מינוי מר עמית יונאי כדירקטור בחברה‬
‫מינוי מר דוד בסה כדירקטור בחברה‬
‫מינוי מר יהונתן שפירו כדירקטור בחברה ואישור תנאי כהונתו‬
‫מתן אופציה למר יהונתן שפירו ‪ -‬דירקטור בחברה‬
‫אישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה‬
‫נגד‬
‫קרדן ישראל‬
‫קרדן יזמות‬
‫קרדן יזמות‬
‫גולף‬
‫‪275,969‬‬
‫‪101,671‬‬
‫‪101,671‬‬
‫‪495,287‬‬
‫‪10/28/2014‬‬
‫‪10/28/2014‬‬
‫‪10/28/2014‬‬
‫‪10/28/2014‬‬
‫עשות‬
‫‪149,402‬‬
‫‪10/29/2014‬‬
‫עשות‬
‫אלרון‬
‫אלרון‬
‫‪149,402‬‬
‫‪517,542‬‬
‫‪517,542‬‬
‫‪10/29/2014‬‬
‫‪10/29/2014‬‬
‫‪10/29/2014‬‬
‫מינוי גב' מיכל נוי כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫מינוי גב' ליויה תאודור כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר משה רייכנברג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אישור חידוש כהונתה של גב' רות רלבג כדירקטורית חיצונית‬
‫אישור התקשרות החברה עם בעלת השליטה‪ ,‬התעשיה‬
‫הצבאית לישראל בע"מ‪ ,‬בעסקה למכירת מוטות טונגסטן‬
‫אישור התקשרות החברה עם התעשיה הצבאית לישראל‬
‫בע"מ קריית שמונה (מפעל קשת)‪ ,‬בעסקה לעיבוד משקולות‬
‫מינויה של הגב' לי‪-‬בת נלסון כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫מינויו של מר יהודה פריידנברג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אלרון‬
‫אלרון‬
‫‪517,542‬‬
‫‪517,542‬‬
‫‪10/29/2014‬‬
‫‪10/29/2014‬‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫‪56,727‬‬
‫‪56,727‬‬
‫‪56,727‬‬
‫‪56,727‬‬
‫‪10/29/2014‬‬
‫‪10/29/2014‬‬
‫‪10/29/2014‬‬
‫‪10/29/2014‬‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫‪56,727‬‬
‫‪56,727‬‬
‫‪10/29/2014‬‬
‫‪10/29/2014‬‬
‫לוינשטין הנדסה ‪308,186‬‬
‫‪5,653,598‬‬
‫בינלאומי‬
‫‪5,653,598‬‬
‫בינלאומי‬
‫‪5,653,598‬‬
‫בינלאומי‬
‫‪10/30/2014‬‬
‫‪10/30/2014‬‬
‫‪10/30/2014‬‬
‫‪10/30/2014‬‬
‫בינלאומי‬
‫‪5,653,598‬‬
‫‪10/30/2014‬‬
‫בינלאומי‬
‫אקויטל‬
‫‪5,653,598‬‬
‫‪1,095,231‬‬
‫‪10/30/2014‬‬
‫‪10/30/2014‬‬
‫אקויטל‬
‫‪1,095,231‬‬
‫‪10/30/2014‬‬
‫אקויטל‬
‫אקויטל‬
‫‪1,095,231‬‬
‫‪1,095,231‬‬
‫‪10/30/2014‬‬
‫‪10/30/2014‬‬
‫אקויטל‬
‫‪1,095,231‬‬
‫‪10/30/2014‬‬
‫דלק קידוחים‬
‫יהש‬
‫‪10,972,155‬‬
‫‪10/30/2014‬‬
‫דלק קידוחים‬
‫יהש‬
‫‪10,972,155‬‬
‫‪10/30/2014‬‬
‫אבנר‬
‫יהש‬
‫‪11,831,979‬‬
‫‪10/30/2014‬‬
‫אבנר‬
‫אלקטרה‬
‫יהש‬
‫‪11,831,979‬‬
‫‪1,906,732‬‬
‫‪10/30/2014‬‬
‫‪11/2/2014‬‬
‫אישור המשך התקשרות החברה עם אי‪.‬די‪.‬בי חברה לפתוח‬
‫בע"מ‪ ,‬בעלת שליטה בעקיפין בחברה‪.‬‬
‫אישור הענקת סך של ‪ 69‬אלפי ש"ח ליו"ר הדירקטוריון של‬
‫מינוי מר רמי ארמון לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני‬
‫של החברה‪ ,‬לרבות הענקת גמול דח"צים‪.‬‬
‫אישור הכללת מר רמי ארמון במסגרת פוליסת ביטוח אחריות‬
‫אישור הענקת כתב שיפוי למר רמי ארמון‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב פטור למר רמי ארמון‪.‬‬
‫אישור ההתקשרות ב"עסקת מסגרת" להתקשרות בפוליסות‬
‫ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונת יו"ר דירקטוריון פעיל‪ -‬מר ירון יניב‪.‬‬
‫אישור הארכת תקופת הסכם הניהול הקיים עם חברת לוטן‬
‫ש‪.‬ר‪ .‬ניהול בע"מ‪ ,‬חברה פרטית בשליטתו של מר שאול לוטן‪-‬‬
‫מינוי משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר‬
‫מינוי מר דניאל פורמן כדירקטור חיצוני בבנק לתקופה של‬
‫מינוי של מר יוסף הורביץ לתקופת כהונה שנייה בת שלוש‬
‫אישור מחדש של המשך העסקתה של גב' יהודית דגן כפקידה‬
‫באגף לתפעול בנקאי במתף‪ -‬מחשוב ותפעול פיננסי בע"מ‪,‬‬
‫אישור מחדש של ענקת כתבי שיפוי לדירקטורים שהינם בעלי‬
‫שליטה ו‪/‬או קרוביהם ו‪/‬או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות‬
‫חידוש מינויו של משרד סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים‬
‫חיצוניים‪ :‬חיים צוף‪ ,‬בעז סימונס‪ ,‬רונן פרץ והדר שם טוב (בן‬
‫מינוי מר גלעד ריצ'מן לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה‬
‫של שלוש שנים‪ ,‬ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬
‫הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה‬
‫אישור תנאי הכהונה של הדירקטורים ונושאי משרה שאינם‬
‫בעלי שליטה בחברה‪ ,‬באופן שיכללו ביטוח אחריות דירקטורים‬
‫בעד‬
‫לאשר את התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי‪.‬‬
‫בעד‬
‫לאשר לשותף הכללי ו‪/‬או לשותפות להתקשר בפוליסה‬
‫לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪ ,‬מעת לעת‪.‬‬
‫לאשר את התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי‪.‬‬
‫לאשר לשותף הכללי ו‪/‬או לשותפות להתקשר בפוליסה‬
‫לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪ ,‬מעת לעת‪.‬‬
‫אישור עדכון תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מנורה מב החז‬
‫‪2,658,687‬‬
‫‪11/2/2014‬‬
‫מנורה מב החז‬
‫‪2,658,687‬‬
‫‪11/2/2014‬‬
‫מנורה מב החז‬
‫‪2,658,687‬‬
‫‪11/2/2014‬‬
‫מנורה מב החז‬
‫‪2,658,687‬‬
‫‪11/2/2014‬‬
‫מנורה מב החז‬
‫‪2,658,687‬‬
‫‪11/2/2014‬‬
‫מנורה מב החז‬
‫‪2,658,687‬‬
‫‪11/2/2014‬‬
‫מנורה מב החז‬
‫‪2,658,687‬‬
‫‪11/2/2014‬‬
‫אברות‬
‫‪22,323‬‬
‫‪11/3/2014‬‬
‫אברות‬
‫ביו ויו‬
‫ביו ויו‬
‫ביו ויו‬
‫ביו ויו‬
‫ביו ויו‬
‫ביו ויו‬
‫ביו ויו‬
‫ביו ויו‬
‫ביו ויו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫‪22,323‬‬
‫‪41,642‬‬
‫‪41,642‬‬
‫‪41,642‬‬
‫‪41,642‬‬
‫‪41,642‬‬
‫‪41,642‬‬
‫‪41,642‬‬
‫‪41,642‬‬
‫‪41,642‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪11/3/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫מינוי מחדש את קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪,‬‬
‫לרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫מינוי מחדש של מר גדליה דורון (יור") כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר שלמה מילוא כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני כדירקטורית (בלתי תלויה)‬
‫בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של גב' אלה רובינק כדירקטורית (בלתי תלויה)‬
‫בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫הארכה ואישור מחדש‪ ,‬בלא שינוי‪ ,‬של גמול הדירקטורים‬
‫השנתי המשולם למר גדליה דורון‪.‬‬
‫מינוי מחדש של עו"ד חיים אהרון כדירקטור חיצוני בחברה‪,‬‬
‫לתקופה כהונה נוספת (שניה)‪.‬‬
‫אישור עדכון מחיר המימוש של ‪ 300,000‬כתבי אופציה בלתי‬
‫סחירים‪ ,‬אשר הוענקו למר אבנר גפני‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור עדכון מחיר המימוש של ‪ 300,000‬כתבי אופציה בלתי‬
‫סחירים‪ ,‬אשר הוענקו למר צביקה בר‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי‬
‫מינויו מחדש של מר עמנואל גיל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר ישה סיטון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר וורן אסאנו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר ליאור שב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של ד"ר אלן שוויבל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר יובל הררי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫עדכון שכרו של מנכ"ל החברה‪ ,‬ד"ר אלן שוויבל‪.‬‬
‫עדכון שכרו של משנה למנכ"ל החברה‪ ,‬ד"ר יובל הררי‪.‬‬
‫מינוי מר לורי בלאס כדירקטור בחברה‬
‫מינוי מר גארי כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר ג'קלין פאוס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר דיוויד גיבונס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר אלן הופינג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר מייקל ז'נדרנואה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר גארי קונקל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר הרמן מוריס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר דונאל אוקונור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מר ג'וסף פאפא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי משרד ארנסט אנד יאנג ‪ LLP‬כמשרד רואה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫בזק‬
‫יואל‬
‫יואל‬
‫יואל‬
‫יואל‬
‫יואל‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪17,967,100‬‬
‫‪2,817,534‬‬
‫‪2,817,534‬‬
‫‪2,817,534‬‬
‫‪2,817,534‬‬
‫‪2,817,534‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/4/2014‬‬
‫‪11/5/2014‬‬
‫‪11/6/2014‬‬
‫‪11/6/2014‬‬
‫‪11/6/2014‬‬
‫‪11/6/2014‬‬
‫‪11/6/2014‬‬
‫יואל‬
‫ריט ‪1‬‬
‫ריט ‪1‬‬
‫ריט ‪1‬‬
‫ריט ‪1‬‬
‫ריט ‪1‬‬
‫ריט ‪1‬‬
‫שנפ‬
‫שנפ‬
‫שנפ‬
‫שנפ‬
‫שנפ‬
‫שנפ‬
‫‪2,817,534‬‬
‫‪1,483,506‬‬
‫‪1,483,506‬‬
‫‪1,483,506‬‬
‫‪1,483,506‬‬
‫‪1,483,506‬‬
‫‪1,483,506‬‬
‫‪190,550‬‬
‫‪190,550‬‬
‫‪190,550‬‬
‫‪190,550‬‬
‫‪190,550‬‬
‫‪190,550‬‬
‫‪11/6/2014‬‬
‫‪11/6/2014‬‬
‫‪11/6/2014‬‬
‫‪11/6/2014‬‬
‫‪11/6/2014‬‬
‫‪11/6/2014‬‬
‫‪11/6/2014‬‬
‫‪11/6/2014‬‬
‫‪11/6/2014‬‬
‫‪11/6/2014‬‬
‫‪11/6/2014‬‬
‫‪11/6/2014‬‬
‫‪11/6/2014‬‬
‫שנפ‬
‫שנפ‬
‫שנפ‬
‫שנפ‬
‫שנפ‬
‫‪190,550‬‬
‫‪190,550‬‬
‫‪190,550‬‬
‫‪190,550‬‬
‫‪190,550‬‬
‫‪11/6/2014‬‬
‫‪11/6/2014‬‬
‫‪11/6/2014‬‬
‫‪11/6/2014‬‬
‫‪11/6/2014‬‬
‫פניקס‬
‫‪2,961,338‬‬
‫‪11/9/2014‬‬
‫פניקס‬
‫פניקס‬
‫פניקס‬
‫רמי לוי‬
‫רמי לוי‬
‫רמי לוי‬
‫‪2,961,338‬‬
‫‪2,961,338‬‬
‫‪2,961,338‬‬
‫‪2,476,050‬‬
‫‪2,476,050‬‬
‫‪2,476,050‬‬
‫‪11/9/2014‬‬
‫‪11/9/2014‬‬
‫‪11/9/2014‬‬
‫‪11/9/2014‬‬
‫‪11/9/2014‬‬
‫‪11/9/2014‬‬
‫אישור תגמול למנהלי החברה‪.‬‬
‫לאשר לחברה ו‪/‬או כל חברת בת של החברה לבצע רכישת‬
‫אישור קביעת טווח מחירי הנפקה חוזרת של מניות החברה‪.‬‬
‫אישור יצירה של חלוקה עתודות על ידי הפחתת כל או חלק‬
‫הארכת תוקף כתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם‬
‫אישור חידוש מינויו של משרד סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי‬
‫מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה‬
‫אישור תנאי הכהונה של הדירקטורים ונושאי משרה שאינם‬
‫בעלי שליטה בחברה‪ ,‬באופן שיכללו ביטוח אחריות דירקטורים‬
‫מינוי מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר דוד נצר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אהוד גת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר איציק שריר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד זיו האפט ‪ ,BDO‬כמשרד רואה החשבון‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי‬
‫מינויו מחדש של מר אברהם אורטל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר אורי רוזנשיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר יצחק ארבל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' ליאת בנימיני כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫עדכון והארכת התקשרות בהסכם העסקה עם אורי רוזנשיין‪,‬‬
‫עדכון והארכת התקשרות בהסכם העסקה עם אבישי אמיר‪,‬‬
‫סמנכ"ל המפעל של החברה ואחראי אבטחת האיכות של‬
‫עדכון והארכת התקשרות בהסכם העסקה עם ערן רוזנשיין‪,‬‬
‫התקשרות בהסכם להעסקת נועם אמיר‪ ,‬מהנדס המפעל של‬
‫הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם קרן סקיי‪.‬‬
‫הארכת התחייבות לשיפוי לבעלי השליטה‪ ,‬ה"ה אורי רוזנשיין‪,‬‬
‫אישור מינויו מחדש של רואה חשבון קוסט פורר גבאי את‬
‫קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה חשבון מבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה‬
‫(למעט דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬ה"ה אסי ברטפלד‪ ,‬ישראל קז‪,‬‬
‫אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫אישור חידוש תוקף ותיקון הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה‪,‬‬
‫חידוש תנאי הכהונה של מר רמי לוי‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪,‬‬
‫חידוש תנאי ההעסקה של גב' עדינה לוי‪ ,‬רעייתו של מר רמי‬
‫חידוש ועדכון תנאי העסקה של גב' יפית (עבוד לוי) אטיאס‪,‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רמי לוי‬
‫‪2,476,050‬‬
‫‪11/9/2014‬‬
‫רמי לוי‬
‫רמי לוי‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫‪2,476,050‬‬
‫‪2,476,050‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪11/9/2014‬‬
‫‪11/9/2014‬‬
‫‪11/10/2014‬‬
‫‪11/10/2014‬‬
‫‪11/10/2014‬‬
‫‪11/10/2014‬‬
‫‪11/10/2014‬‬
‫‪11/10/2014‬‬
‫‪11/10/2014‬‬
‫‪11/10/2014‬‬
‫‪11/10/2014‬‬
‫‪11/10/2014‬‬
‫‪11/10/2014‬‬
‫‪11/10/2014‬‬
‫‪11/10/2014‬‬
‫פרוטליקס‬
‫‪839,716‬‬
‫‪11/10/2014‬‬
‫דמרי‬
‫דמרי‬
‫דמרי‬
‫דמרי‬
‫‪589,647‬‬
‫‪589,647‬‬
‫‪589,647‬‬
‫‪589,647‬‬
‫‪11/11/2014‬‬
‫‪11/11/2014‬‬
‫‪11/11/2014‬‬
‫‪11/11/2014‬‬
‫מנרב‬
‫דורי בניה‬
‫דורי בניה‬
‫נ‪ .‬פלדמן ובנו‬
‫בע"מ‬
‫נצבא‬
‫נצבא‬
‫‪390,509‬‬
‫‪44,047‬‬
‫‪44,047‬‬
‫‪11/11/2014‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫‬‫‪3,181,708‬‬
‫‪3,181,708‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫נצבא‬
‫‪3,181,708‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫לכיש‬
‫לכיש‬
‫‪44,519‬‬
‫‪44,519‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫חידוש ועדכון תנאי העסקתם של קרובים של בעל השליטה‬
‫בחברה‪ -‬מר דרור לוי‪ ,‬גב' אורלי אללוף‪ ,‬מר קרלוס אללוף‪ ,‬גב'‬
‫עופרה לוי שרון ומר יעקב שמעוני‪ -‬המועסקים כעובדים‬
‫מינוי מחדש של ה"ה רמי לוי‪ ,‬אופיר אטיאס‪ ,‬יעקב אבישר‪,‬‬
‫מרדכי ברקוביץ ודליה איציק‪ ,‬המכהנים בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי‪-‬קופ ושות'‪ ,‬כרואה‬
‫מינוי מר שלמה ינאי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר משה מנור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר עמוס בר‪-‬שלו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי גב' יודפת הראל‪-‬בוכריס כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר רוג'ר די‪ .‬קורנברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר אהרון שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור התגמול לנושאי המשרה הבכירה בחברה‪.‬‬
‫אישור תדירות ההצבעה בנושא תגמול לנושאי המשרה‬
‫אישור תדירות ההצבעה בנושא תגמול לנושאי המשרה‬
‫אישור תדירות ההצבעה בנושא תגמול לנושאי המשרה‬
‫אישור תיקון לתקנון ההתאגדות של החברה והפחתת הרוב‬
‫אימוץ תיקונים לתכנית התגמול ההונית של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד‬
‫רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר‪,‬‬
‫רו"ח לרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של מר אסי חורב כדירקטור בחברה ואישור‬
‫הארכת כהונתו של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה ואישור‬
‫הארכת כהונתה של גב' דינה סבן כדירקטורית בחברה ואישור‬
‫הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני מר עדי גרוס‪ ,‬המכהן‬
‫כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה נוספת (שלישית)‪.‬‬
‫מינוי מר אבירם ורטהים לכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר וילי (יחזקאל) יצחקי כדירקטור חיצוני לחברה‪.‬‬
‫החלטה בדבר הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה‬
‫עם מר אסף פלדמן‪ ,‬בנו של מר גדעון פלדמן‪ ,‬מנכ"ל החברה‬
‫חידוש מינויו של משרד רואי חשבון סומך חייקין‪ ,‬כרואה‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים חיים צוף‪ ,‬ירון אפק ושרון‬
‫מינוי גב' תמר רובינשטיין לדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫לתקופת כהונה ראשונה ואישור הגמול שלה‪ ,‬לרבות ביטוח‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬למעט‬
‫הדח"צים‪ ,‬היינו ה"ה גרשון גולדנברג‪ ,‬אורן הירש‪ ,‬אלכס‬
‫מינוי גב' טלי איל לכהונה כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫לכיש‬
‫לכיש‬
‫גן שמואל‬
‫‪44,519‬‬
‫‪44,519‬‬
‫‪443,744‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫גן שמואל‬
‫‪443,744‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫גן שמואל‬
‫קמטק‬
‫קמטק‬
‫קמטק‬
‫קמטק‬
‫קמטק‬
‫קמטק‬
‫קמטק‬
‫‪443,744‬‬
‫‪375,635‬‬
‫‪375,635‬‬
‫‪375,635‬‬
‫‪375,635‬‬
‫‪375,635‬‬
‫‪375,635‬‬
‫‪375,635‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫קמטק‬
‫‪375,635‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫אל על‬
‫‪260,748‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫אל על‬
‫אל על‬
‫‪260,748‬‬
‫‪260,748‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫אל על‬
‫‪260,748‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫אל על‬
‫‪260,748‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫אל על‬
‫‪260,748‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫אידיבי פתוח‬
‫‪1,046,099‬‬
‫‪11/13/2014‬‬
‫אידיבי פתוח‬
‫‪1,046,099‬‬
‫‪11/13/2014‬‬
‫אידיבי פתוח‬
‫‪1,046,099‬‬
‫‪11/13/2014‬‬
‫אידיבי פתוח‬
‫קמהדע‬
‫‪1,046,099‬‬
‫‪605,041‬‬
‫‪11/13/2014‬‬
‫‪11/13/2014‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואה החשבון קוסט פורר גבאי את‬
‫קסירר‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬לכהונה כרואה החשבון המבקר של‬
‫מינוי מר דורון חיים כהן לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫הארכת הסכם להעמדת שירותי כוח אדם בין החברה לבין‬
‫הארכת הסכם להעמדת שירותי כוח אדם בין החברה‬
‫באמצעות גניר (‪ )1992‬בע"מ‪ ,‬חברה פרטית בבעלותה המלאה‬
‫אישור הגמול המשולם לקיבוצים גת ובית ניר בגין כהונתם של‬
‫ה"ה אלישע גל‪ ,‬עמוס לאופר ואריאלה ונטורה‪ ,‬נושאי משרה‬
‫מינויו מחדש של מר רפי עמית כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר יותם שטרן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר ערן בנדולי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור תיקון למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫אישור לאמץ את תכנית התגמול ההונית של החברה לשנת‬
‫אישור מחדש של הענקת כתבי שיפוי למר רפי עמית‪.‬‬
‫אישור מחדש של הענקת כתבי שיפוי למר יותם שטרן‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬ורווית‬
‫רביד‪ ,‬כרואי החשבון המשותפים של החברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ -‬רואי‬
‫חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‬
‫(שאינם דח"צים)‪ :‬ה"ה עמיקם כהן‪ ,‬תמר מוזס בורוביץ‪ ,‬יהודה‬
‫(יודי) לוי‪ ,‬פנחס גינזבורג‪ ,‬שלמה חנאל‪ ,‬סופיה קימרלינג ורות‬
‫לאשר את מינויו מחדש של פרופ' יהושע (שוקי) שמר‬
‫לאשר את התקשרות החברה עם חברת כנפיים אחזקות‬
‫בע"מ בעסקת מסגרת לרכישת ביטוח אחריות דירקטורים‬
‫לאשר את עדכון תנאי העסקתו של רו"ח נמרוד בורוביץ עם‬
‫מינויו לתפקיד ראש אגף פיתוח עסקי‪ ,‬תכנון ארוך טווח‬
‫לאשר מחדש הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים הנמנים על‬
‫בעלי השליטה‪ ,‬ה"ה תמר מוזס בורוביץ‪ ,‬סופיה קימרלינג‬
‫אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור עדכון בתנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר‬
‫חיים גבריאלי וכן הענקת מענק מיוחד‪.‬‬
‫אישור תגמול למר אהרון פוגל בגין תקופת כהונתו כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר מאיר שני לכהונה כ"דירקטור הנוסף"‬
‫בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויה של הגב' עליזה רוטברד כדירקטורית חיצונית‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫ארד‬
‫ארד‬
‫‪722,879‬‬
‫‪722,879‬‬
‫‪11/13/2014‬‬
‫‪11/13/2014‬‬
‫ארד‬
‫ארד‬
‫דניה סיבוס‬
‫‪722,879‬‬
‫‪722,879‬‬
‫‪638,147‬‬
‫‪11/13/2014‬‬
‫‪11/13/2014‬‬
‫‪11/17/2014‬‬
‫הראל השקעות‬
‫‪4,153,748‬‬
‫‪11/17/2014‬‬
‫הראל השקעות‬
‫‪4,153,748‬‬
‫‪11/17/2014‬‬
‫הראל השקעות‬
‫‪4,153,748‬‬
‫‪11/17/2014‬‬
‫הראל השקעות‬
‫‪4,153,748‬‬
‫‪11/17/2014‬‬
‫הראל השקעות‬
‫‪4,153,748‬‬
‫‪11/17/2014‬‬
‫הראל השקעות‬
‫‪4,153,748‬‬
‫‪11/17/2014‬‬
‫מר‬
‫‪318,651‬‬
‫‪11/17/2014‬‬
‫רציו‬
‫אפ ‪13‬‬
‫‪13,657‬‬
‫‪11/20/2014‬‬
‫רציו‬
‫יהש‬
‫‪3,585,665‬‬
‫‪11/20/2014‬‬
‫רפק‬
‫רפק‬
‫רפק‬
‫‪104,095‬‬
‫‪104,095‬‬
‫‪104,095‬‬
‫‪11/20/2014‬‬
‫‪11/20/2014‬‬
‫‪11/20/2014‬‬
‫רפק‬
‫אסטיגי‬
‫אסטיגי‬
‫אסטיגי‬
‫אסטיגי‬
‫אסטיגי‬
‫אסטיגי‬
‫‪104,095‬‬
‫‪60,924‬‬
‫‪60,924‬‬
‫‪60,924‬‬
‫‪60,924‬‬
‫‪60,924‬‬
‫‪60,924‬‬
‫‪11/20/2014‬‬
‫‪11/23/2014‬‬
‫‪11/23/2014‬‬
‫‪11/23/2014‬‬
‫‪11/23/2014‬‬
‫‪11/23/2014‬‬
‫‪11/23/2014‬‬
‫אסטיגי‬
‫‪60,924‬‬
‫‪11/23/2014‬‬
‫למנות מחדש את משרד רואי חשבון בריטמן אלמגור זהר‬
‫ושות'‪ ,‬כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫לאשר את המשך כהונתו של מר דרור פז כדירקטור בחברה‬
‫אישור המשך התקשרות החברה בהסכם שכירות עם דליה‬
‫רמות מנשה מקרקעין אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‪.‬‬
‫אישור עדכון לתנאי כהונתו והעסקתו של מר יוסי טווינה–‬
‫התקשרות בהסכם לביצוע עבודות קבלנות עם חברה בשליטת‬
‫למנות את מר דוד גרנות כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת‬
‫כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫למנות את פרופ' ישראל גלעד כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫למנות את הגב' חוה פרידמן‪-‬שפירא כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים‪.‬‬
‫לאשר הארכת התקשרות של החברה עם מר יאיר המבורגר‪,‬‬
‫המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬ויו"ר ודירקטור בחברות בנות‬
‫לאשר הארכת התקשרות של החברה עם מר גדעון המבורגר‪,‬‬
‫המכהן כדירקטור בחברה‪ ,‬וכדירקטור בחברות בנות של‬
‫לאשר התקשרות מחדש של החברה בהסכם העסקה עם מר‬
‫יואב מנור‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה‪ ,‬ודירקטור בחברות בנות‬
‫אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותים משפטיים עבור‬
‫החברה והחברות הבנות‪ ,‬באמצעות עו"ד דורה מר‪ ,‬אשתו של‬
‫לדון‪ ,‬ובאם יראה הדבר‪ ,‬לאשר הסדר‪ ,‬לפיו ישונו תנאי כתבי‬
‫האופציה (סדרה ‪ ,)13‬באופן שתוארך תקופת המימוש שלהם‪.‬‬
‫לאשר הסדר‪ ,‬לפיו ישונו תנאי כתבי האופציה (סדרה ‪,)13‬‬
‫באופן שתוארך תקופת המימוש שלהם עד יום ‪.8.1.2016‬‬
‫מינוי מחדש של ה"ה תנחום אורן‪ ,‬יגאל ברמן‪ ,‬אלכס מילנר‬
‫ואורלי פלנר‪-‬הירדני כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד סומך חייקין‪ ,‬רו"ח‪ ,‬כמשרד רואי‬
‫אישור ותיקון תנאי העסקתו של מר רוני אורן‪ ,‬בנו של בעל‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ייעוץ עם‬
‫אינטרגאמא חברה להשקעות בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יהודה פורת (יו"ר הדירקטוריון)‬
‫אישור מינויו מחדש של מר שלמה בר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר רן ברקובסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר דניאל בנין‪-‬בר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' יפית נגר‪-‬סולומון כדירקטורית‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אביעד שחר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד בריטמן‪-‬אלמגור זהר ושות'‪-‬‬
‫רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אסטיגי‬
‫‪60,924‬‬
‫‪11/23/2014‬‬
‫גב ים‬
‫‪2,080,466‬‬
‫‪11/24/2014‬‬
‫גב ים‬
‫פורמולה‬
‫מערכות‬
‫פורמולה‬
‫מערכות‬
‫פורמולה‬
‫מערכות‬
‫פורמולה‬
‫מערכות‬
‫‪2,080,466‬‬
‫‪11/24/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר איתי גזית כדירקטור חיצוני‬
‫אישור המשך כהונתם של משרדי רואי החשבון סומך חייקין‬
‫ושות' וקוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה רפי ביסקר‪ ,‬סגי איתן וארנון‬
‫בעד‬
‫‪1,409,471‬‬
‫‪11/24/2014‬‬
‫מינויו מחדש של מר מארק פאנק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪1,409,471‬‬
‫‪11/24/2014‬‬
‫מינויו מחדש של מר רפאל קוזלובסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪1,409,471‬‬
‫‪11/24/2014‬‬
‫‪1,409,471‬‬
‫‪11/24/2014‬‬
‫מינויה מחדש של גב' דפנה כהן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי‬
‫חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬
‫בעד‬
‫אילקס מדיקל‬
‫‪151,127‬‬
‫‪11/24/2014‬‬
‫אילקס מדיקל‬
‫‪151,127‬‬
‫‪11/24/2014‬‬
‫אילקס מדיקל‬
‫‪151,127‬‬
‫‪11/24/2014‬‬
‫אילקס מדיקל‬
‫‪151,127‬‬
‫‪11/24/2014‬‬
‫אילקס מדיקל‬
‫‪151,127‬‬
‫‪11/24/2014‬‬
‫אישור תנאי העסקתו של ד"ר משה בן שאול כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫עדכון שכר הבסיס החודשי והחזר הוצאות רכב של סמנכ"ל‬
‫שיווק ומכירות של קבוצת אילקס בארץ ובחו"ל והמשנה‬
‫עדכון החזר הוצאות רכב לסמנכ"ל התפעול והטכנולוגיות של‬
‫החברה‪ ,‬מר קלוד בן שאול‪ ,‬שהינו קרובו של בעל השליטה‬
‫קביעת מנגנון מענק שנתי לגב' תמר גלילי במסגרת תפקידה‬
‫כסמנכ"ל שיווק ומכירות של קבוצת אילקס בארץ ובחו"ל‬
‫קביעת מנגנון מענק שנתי למר קלוד בן שאול במסגרת‬
‫תפקידו כסמנכ"ל התפעול והטכנולוגיות של החברה והקבוצה‪.‬‬
‫נגד‬
‫אילקס מדיקל‬
‫אודיוקודס‬
‫אודיוקודס‬
‫אודיוקודס‬
‫אודיוקודס‬
‫אודיוקודס‬
‫אודיוקודס‬
‫אודיוקודס‬
‫‪151,127‬‬
‫‪689,185‬‬
‫‪689,185‬‬
‫‪689,185‬‬
‫‪689,185‬‬
‫‪689,185‬‬
‫‪689,185‬‬
‫‪689,185‬‬
‫‪11/24/2014‬‬
‫‪11/25/2014‬‬
‫‪11/25/2014‬‬
‫‪11/25/2014‬‬
‫‪11/25/2014‬‬
‫‪11/25/2014‬‬
‫‪11/25/2014‬‬
‫‪11/25/2014‬‬
‫אישור תיקון סעיפים למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫מינוי ד"ר אייל קישון כדח"צ לתקופת כהונה נוספת של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫אישור תגמול לד"ר אייל קישון עבור שירותיו כדירקטור חיצוני‬
‫מינויו מחדש של מר יוסף טנא כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫אישור תגמול למר יוסף טנא עבור כהונתו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויה של הגב' זהבה סימון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫אישור תגמול לגב' זהבה סימון עבור כהונתה כדירקטורית‬
‫אישור ואישרור מינויו של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪,‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בי קומיונקיישנס‬
‫‪2,209,996‬‬
‫‪11/26/2014‬‬
‫קווינקו‬
‫‪59,587‬‬
‫‪11/27/2014‬‬
‫אישור לחידוש הסכמי השיפוי לנושאי המשרה והדירקטורים‬
‫אשר הינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫אישור פניה בהצעת רכש חליפין מלאה לרכישת כל מניות‬
‫החברה הכלולה‪ ,‬קווינקו להז'ר אינטרנשיונל בע"מ (‪,)QLI‬‬
‫למעט המניות המוחזקות על ידי החברה וחברת הבת שחר‬
‫המילניום (‪ )1991‬בע"מ‪ ,‬בתמורה להקצאת מניות של החברה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫ברן‬
‫ברן‬
‫‪187,400‬‬
‫‪187,400‬‬
‫‪11/27/2014‬‬
‫‪11/27/2014‬‬
‫אמת‬
‫‪259,671‬‬
‫‪11/30/2014‬‬
‫פועלים‬
‫פועלים‬
‫פועלים‬
‫אזורים‬
‫אזורים‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫‪25,554,292‬‬
‫‪25,554,292‬‬
‫‪25,554,292‬‬
‫‪629,305‬‬
‫‪629,305‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪11/30/2014‬‬
‫‪11/30/2014‬‬
‫‪11/30/2014‬‬
‫‪11/30/2014‬‬
‫‪11/30/2014‬‬
‫‪12/1/2014‬‬
‫‪12/1/2014‬‬
‫‪12/1/2014‬‬
‫‪12/1/2014‬‬
‫‪12/1/2014‬‬
‫‪12/1/2014‬‬
‫‪12/1/2014‬‬
‫‪12/1/2014‬‬
‫‪12/1/2014‬‬
‫‪12/1/2014‬‬
‫‪12/1/2014‬‬
‫‪12/1/2014‬‬
‫איזיצ'יפ‬
‫איזיצ'יפ‬
‫איזיצ'יפ‬
‫איזיצ'יפ‬
‫‪2,321,264‬‬
‫‪2,321,264‬‬
‫‪2,321,264‬‬
‫‪2,321,264‬‬
‫‪12/2/2014‬‬
‫‪12/2/2014‬‬
‫‪12/2/2014‬‬
‫‪12/2/2014‬‬
‫איזיצ'יפ‬
‫‪2,321,264‬‬
‫‪12/2/2014‬‬
‫אישור רכישת פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫אישור תנאי המשך העסקת מר מאיר דור‪ -‬יו"ר דירקטוריון‬
‫לאשר‪ ,‬באופן רטרואקטיבי‪ ,‬תיקון תקנה ‪(23.4‬ה) לתקנון‬
‫ההתאגדות של החברה כך שניתן יהיה למנות דירקטור חיצוני‬
‫לשתי תקופות נוספות‪ ,‬של שלוש שנים כל אחת‪ ,‬בתום תקופת‬
‫מינוי מחדש של רואי החשבון זיו האפט‪ ,‬רואי חשבון ושל סומך‬
‫חייקין‪ ,‬רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של הבנק‪.‬‬
‫בחירה במר יאיר טאומן לכהונת דירקטור חיצוני בבנק‬
‫בחירה במר אמרי טוב לכהונת דירקטור חיצוני בבנק לתקופה‬
‫אישור הגדלת היקף החזר הוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה‪,‬‬
‫הגדלת היקף החזר ההוצאות למר ג'ק (ינקי) קליין ועדכון‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח ‪ KPMG‬סומך חייקין‪ ,‬כרואי‬
‫מינוי מחדש של מר דיויד פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר ג'רמי אשר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של גב' מאיה אלשיך‪-‬קפלן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר יעקב גוטנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר ניר גלעד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של פרופ' אריה עובדיה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אלכס פסל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר רן קרול כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר ערן שריג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מסגרת מענקים לנושאי משרה לשנת ‪.2014‬‬
‫מינוי הדירקטורים הבאים לדירקטוריון החברה‪ :‬ה"ה אלי‬
‫פרוכטר‪ ,‬פרופ' רן גלעדי‪ ,‬בני חניגל‪ ,‬יואל מרליס וקרן שריד‪.‬‬
‫אישור הגדלת מספר הדירקטורים בדירקטוריון משישה (‪)6‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר דוד שלכט כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫אישור שינויים בתנאי התגמול של מר אלי פרוכטר‪.‬‬
‫אישור מינוי משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪,‬‬
‫כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫בעד‬
‫‪12/2/2014‬‬
‫אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫מזרחי טפחות‬
‫‪9,689,713‬‬
‫‪12/3/2014‬‬
‫מינוי מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫מזרחי טפחות‬
‫‪9,689,713‬‬
‫‪12/3/2014‬‬
‫מינוי מחדש של מר צבי אפרת כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫מזרחי טפחות‬
‫‪9,689,713‬‬
‫‪12/3/2014‬‬
‫מינוי מחדש של מר רון גזית כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫אשטרום קבוצה ‪801,100‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫מזרחי טפחות‬
‫‪9,689,713‬‬
‫‪12/3/2014‬‬
‫מינוי מחדש של גב' ליאורה עופר כדירקטורית בבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫מזרחי טפחות‬
‫‪9,689,713‬‬
‫‪12/3/2014‬‬
‫מינוי מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫מזרחי טפחות‬
‫‪9,689,713‬‬
‫‪12/3/2014‬‬
‫מינוי מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫מזרחי טפחות‬
‫‪9,689,713‬‬
‫‪12/3/2014‬‬
‫מזרחי טפחות‬
‫‪9,689,713‬‬
‫‪12/3/2014‬‬
‫מזרחי טפחות‬
‫‪9,689,713‬‬
‫‪12/3/2014‬‬
‫דלק קבוצה‬
‫דלק קבוצה‬
‫‪15,145,488‬‬
‫‪15,145,488‬‬
‫‪12/3/2014‬‬
‫‪12/3/2014‬‬
‫מנרב‬
‫‪391,546‬‬
‫‪12/3/2014‬‬
‫מנרב‬
‫מנרב‬
‫‪391,546‬‬
‫‪391,546‬‬
‫‪12/3/2014‬‬
‫‪12/3/2014‬‬
‫מנרב‬
‫‪391,546‬‬
‫‪12/3/2014‬‬
‫מנרב‬
‫‪391,546‬‬
‫‪12/3/2014‬‬
‫מנרב‬
‫‪391,546‬‬
‫‪12/3/2014‬‬
‫פוקס‬
‫‪1,124,157‬‬
‫‪12/4/2014‬‬
‫פוקס‬
‫פוקס‬
‫‪1,124,157‬‬
‫‪1,124,157‬‬
‫‪12/4/2014‬‬
‫‪12/4/2014‬‬
‫פוקס‬
‫פוקס‬
‫פוקס‬
‫פוקס‬
‫פוקס‬
‫‪1,124,157‬‬
‫‪1,124,157‬‬
‫‪1,124,157‬‬
‫‪1,124,157‬‬
‫‪1,124,157‬‬
‫‪12/4/2014‬‬
‫‪12/4/2014‬‬
‫‪12/4/2014‬‬
‫‪12/4/2014‬‬
‫‪12/4/2014‬‬
‫פוקס‬
‫‪1,124,157‬‬
‫‪12/4/2014‬‬
‫מינוי מחדש של מר יואב‪-‬אשר נחשון כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' סבינה בירן כדירקטורית חיצונית בבנק‪,‬‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרואי חשבון‬
‫מבקרים של הבנק‪.‬‬
‫לאשר מענק למר גדעון תדמור‪ ,‬האחראי מטעם החברה על‬
‫תחום חיפושי הנפט והגז‪ ,‬בגין שנת ‪.2013‬‬
‫לאשר מענק מיוחד לסמנכ"ל פיתוח עסקי של החברה‪ ,‬מר‬
‫הארכת כהונתם של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות'‬
‫מקבוצת ‪ ,KPMG‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתם של הדירקטורים בחברה (שאינם דח"צים)‪:‬‬
‫ה"ה אברהם קוזניצקי‪ ,‬זיוה קוזניצקי‪ ,‬רונית קוזניצקי– אבנון‬
‫אשרור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי‬
‫אישור הארכת התקשרות החברה עם מר ערן קוזניצקי‪ ,‬מנהל‬
‫חטיבת המגורים במנרב הנדסה ובניין‪ ,‬ב‪ 3 -‬שנים נוספות‪.‬‬
‫אישור המשך העמדת רכב‪ ,‬חלף גמול דירקטורים‪ ,‬לגב' זיוה‬
‫קוזניצקי‪ ,‬דירקטורית בחברה‪ ,‬ל ‪ -3‬שנים נוספות‪.‬‬
‫אישור הארכת התקשרות החברה עם גב' רותי גנץ‪ ,‬אחראית‬
‫תכנון פנים ותחום רווחת העובד בחברה‪ ,‬ב ‪ -3‬שנים נוספות‪.‬‬
‫הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר הראל ויזל‪ ,‬הנמנה עם‬
‫בעלי השליטה בחברה וקרובו של מר אסף ויזל‪.‬‬
‫הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר אסף ויזל‪ ,‬הנמנה עם‬
‫בעלי השליטה בחברה וקרובו של מר הראל ויזל‪.‬‬
‫הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלעד ורד‪ ,‬הנמנה על‬
‫הארכת תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' ריבקינד ‪-‬פוקס‪,‬‬
‫קרובה של מר אברהם פוקס‪ ,‬הנמנה על בעלי השליטה‬
‫מינוי מחדש של מר אברהם זלדמן (יו"ר הדירקטוריון)‬
‫מינוי מחדש של מר הראל ויזל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אברהם פוקס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של גב' אסנת רונן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ -‬רואי‬
‫חשבון‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫איידיאו‬
‫איידיאו‬
‫נ‪ .‬פלדמן ובנו‬
‫בע"מ‬
‫‪1,030,308‬‬
‫‪1,030,308‬‬
‫‪-‬‬
‫‪12/7/2014‬‬
‫‪12/7/2014‬‬
‫‪12/8/2014‬‬
‫מינוי גב' מיכל מרום בריקמן לתקופת כהונה נוספת (שניה‬
‫במספר) בת ‪ 3‬שנים כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫מינוי גב' לימור בלדב לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫למנות מחדש את הגב' אסיא פזי כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫אישור הארכת התקשרות החברה עם קבוצת מיחשוב ישיר‬
‫בע"מ (בעלת השליטה בחברה) בהסכם למתן שירותי ניהול‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫וואן טכנולוגיות‬
‫‪528,054‬‬
‫‪12/9/2014‬‬
‫פריון נטוורק‬
‫‪1,415,431‬‬
‫‪12/9/2014‬‬
‫אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בסעיפים ‪ 79‬ו‪.80-‬‬
‫פריון נטוורק‬
‫‪1,415,431‬‬
‫‪12/9/2014‬‬
‫אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בסעיף ‪.34‬‬
‫בעד‬
‫פריון נטוורק‬
‫‪1,415,431‬‬
‫‪12/9/2014‬‬
‫אישור תיקונים בכתבי השיפוי לדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫פריון נטוורק‬
‫‪1,415,431‬‬
‫‪12/9/2014‬‬
‫פריון נטוורק‬
‫‪1,415,431‬‬
‫‪12/9/2014‬‬
‫על בד‬
‫על בד‬
‫‪397,142‬‬
‫‪397,142‬‬
‫‪12/9/2014‬‬
‫‪12/9/2014‬‬
‫על בד‬
‫על בד‬
‫‪397,142‬‬
‫‪397,142‬‬
‫‪12/9/2014‬‬
‫‪12/9/2014‬‬
‫ירושלים‬
‫‪499,971‬‬
‫‪12/10/2014‬‬
‫ירושלים‬
‫‪499,971‬‬
‫‪12/10/2014‬‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫סאמיט‬
‫סאמיט‬
‫סאמיט‬
‫‪499,971‬‬
‫‪499,971‬‬
‫‪933,276‬‬
‫‪933,276‬‬
‫‪933,276‬‬
‫‪12/10/2014‬‬
‫‪12/10/2014‬‬
‫‪12/10/2014‬‬
‫‪12/10/2014‬‬
‫‪12/10/2014‬‬
‫סאמיט‬
‫‪933,276‬‬
‫‪12/10/2014‬‬
‫כלל ביוטכנו‬
‫‪523,544‬‬
‫‪12/10/2014‬‬
‫אישור תיקונים בכתבי השיפוי למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪,‬‬
‫רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם עם מושב משואות יצחק‬
‫לעניין העמדת שרותי יו"ר הדירקטוריון ודירקטורים נוספים‬
‫אישור מינוי מחדש של הגב' תרצה פלורנטין כדירקטורית‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ואשר‬
‫אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬דהיינו ה"ה אמנון ברודי‪ ,‬מיקי לזר‪,‬‬
‫מינויים מחדש של רואי החשבון של החברה קוסט פורר גבאי‬
‫לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים (אשר אינם‬
‫דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪ :‬ה"ה זאב גוטמן‬
‫(יו"ר)‪ ,‬זלמן שובל‪ ,‬גדעון שובל‪ ,‬משה באואר‪ ,‬פנחס וולובלסקי‪,‬‬
‫למנות את גב' נורית קראוס כדירקטורית בלתי תלויה‬
‫ודירקטורית חיצונית לתקופה כהונה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר‪,‬‬
‫כרואי החשבון המבקרים של הבנק לשנת ‪.2014‬‬
‫לאשר כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים‪.‬‬
‫אישור חידוש מינויו של מר זוהר לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור חידוש מינויו של מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור חידוש מינויו של מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור הארכת כהונת משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור‬
‫זוהר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור העמדת ערבות לטובת ‪ .Medivation Inc‬במסגרת‬
‫עסקת קיורטק‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫אבגול‬
‫‪952,173‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫אבגול‬
‫‪952,173‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫אבגול‬
‫פלרם‬
‫‪952,173‬‬
‫‪333,145‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫כיל‬
‫כיל‬
‫כיל‬
‫כיל‬
‫‪33,334,887‬‬
‫‪33,334,887‬‬
‫‪33,334,887‬‬
‫‪33,334,887‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫אשטרום קבוצה ‪769,221‬‬
‫‪12/14/2014‬‬
‫אשטרום קבוצה ‪769,221‬‬
‫‪12/14/2014‬‬
‫אשטרום קבוצה ‪769,221‬‬
‫‪12/14/2014‬‬
‫אשטרום קבוצה ‪769,221‬‬
‫‪12/14/2014‬‬
‫אשטרום קבוצה ‪769,221‬‬
‫‪12/14/2014‬‬
‫אשטרום קבוצה ‪769,221‬‬
‫‪12/14/2014‬‬
‫אשטרום קבוצה ‪769,221‬‬
‫‪12/14/2014‬‬
‫אמת‬
‫דלתא‬
‫דלתא‬
‫דלתא‬
‫דלתא‬
‫דלתא‬
‫דלתא‬
‫דלתא‬
‫‪247,964‬‬
‫‪2,625,836‬‬
‫‪2,625,836‬‬
‫‪2,625,836‬‬
‫‪2,625,836‬‬
‫‪2,625,836‬‬
‫‪2,625,836‬‬
‫‪2,625,836‬‬
‫‪12/14/2014‬‬
‫‪12/15/2014‬‬
‫‪12/15/2014‬‬
‫‪12/15/2014‬‬
‫‪12/15/2014‬‬
‫‪12/15/2014‬‬
‫‪12/15/2014‬‬
‫‪12/15/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח ‪ Deloitte‬ברייטמן‪,‬‬
‫אלמגור‪ ,‬זוהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה (שאינם‬
‫דירקטורים חיצוניים)‪ :‬ה"ה אדם הנרי טיגר‪ ,‬מארק ריצ'רד‬
‫ג'יקובסון‪ ,‬מייקל ג'ון טיצ'ר (יו"ר הדירקטוריון)‪ ,‬מנו סטופר‬
‫אישור מחדש למתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם‬
‫מקרב בעלת השליטה ו‪/‬או קרוביהם וכן לנושאי משרה‬
‫בחברה שבעלת השליטה עשויה להיחשב בעלת עניין אישי‬
‫אישור הסכם דמי ניהול בין החברה לבין קיבוץ רמת יוחנן‪ ,‬בעל‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‬
‫(שאינם דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬ה"ה ניר גלעד‪ ,‬אבישר פז‪ ,‬ערן‬
‫שריג‪ ,‬עובדיה עלי‪ ,‬ויקטור מדינה‪ ,‬אברהם (בייגה) שוחט‬
‫אישור תיקונים במדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫אישור הקצאת תגמול הוני למנכ"ל החברה‪ ,‬מר סטפן בורגס‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין‪ ,‬כרואי‬
‫אישור חידוש מינויו של מר אברהם נוסבאום כדירקטור‬
‫בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור חידוש מינויו של מר גיל גירון כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור חידוש מינויו של מר ירון משורר כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור חידוש מינויו של מר עפר זהבי כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור חידוש מינויו של מר יונתן לוי כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור חידוש מינויה של גב' ליאורה לב כדירקטורית בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור המשך תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ו‪/‬או‬
‫נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬כפי‬
‫שיכהנו בחברה או בחברות בנות מעת לעת‪ ,‬וביניהם ה"ה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר נועם לאוטמן כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אייזק דבח כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יצחק ויינשטוק כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' ציפה כרמון כדירקטורית בחברה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ישראל באום כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר גדעון שטיאט כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫דלתא‬
‫דלתא‬
‫‪2,625,836‬‬
‫‪2,625,836‬‬
‫‪12/15/2014‬‬
‫‪12/15/2014‬‬
‫איתוראן‬
‫איתוראן‬
‫איתוראן‬
‫‪1,630,900‬‬
‫‪1,630,900‬‬
‫‪1,630,900‬‬
‫‪12/15/2014‬‬
‫‪12/15/2014‬‬
‫‪12/15/2014‬‬
‫פלסטופיל‬
‫‪90,565‬‬
‫‪12/15/2014‬‬
‫פלסטופיל‬
‫אסם‬
‫אסם‬
‫‪90,565‬‬
‫‪8,018,403‬‬
‫‪8,018,403‬‬
‫‪12/15/2014‬‬
‫‪12/16/2014‬‬
‫‪12/16/2014‬‬
‫מהדרין‪-‬ס‬
‫‪475,450‬‬
‫‪12/16/2014‬‬
‫כלכלית ירושלים‬
‫‪1,982,128‬‬
‫‪12/16/2014‬‬
‫כלכלית ירושלים‬
‫‪1,982,128‬‬
‫‪12/16/2014‬‬
‫כלכלית ירושלים‬
‫‪1,982,128‬‬
‫‪12/16/2014‬‬
‫כלכלית ירושלים‬
‫‪1,982,128‬‬
‫‪12/16/2014‬‬
‫כלכלית ירושלים‬
‫‪1,982,128‬‬
‫‪12/16/2014‬‬
‫כלכלית ירושלים‬
‫‪1,982,128‬‬
‫‪12/16/2014‬‬
‫כלכלית ירושלים‬
‫‪1,982,128‬‬
‫‪12/16/2014‬‬
‫מבני תעשיה‬
‫‪1,772,463‬‬
‫‪12/16/2014‬‬
‫מבני תעשיה‬
‫‪1,772,463‬‬
‫‪12/16/2014‬‬
‫מבני תעשיה‬
‫‪1,772,463‬‬
‫‪12/16/2014‬‬
‫מבני תעשיה‬
‫‪1,772,463‬‬
‫‪12/16/2014‬‬
‫מבני תעשיה‬
‫‪1,772,463‬‬
‫‪12/16/2014‬‬
‫אישור הענקה מחדש של כתבי התחייבות לשיפוי נושאי‬
‫משרה ודירקטורים בחברה שהינם בעל השליטה או קרובו‪,‬‬
‫אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של משרד פאהן קנה ושות'‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד‬
‫רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬ה"ה יהודה כהנא‪,‬‬
‫מינויו מחדש של מר ישראל ברון כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫אישור המשך התקשרות החברה עם קיבוץ הזורע אגודת‬
‫שיתופית חקלאית בע״מ‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם למתן‬
‫אישור המשך התקשרות החברה עם קיבוץ הזורע אגודת‬
‫שיתופית חקלאית בע״מ‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם למתן‬
‫אישור מינויים של ה"ה לואיס קאנטרל‪ ,‬פיטר נוזק וטרוור בראון‬
‫תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את מר אבי יהודיוף כדירקטור חיצוני בחברה‪,‬‬
‫לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫חידוש תנאי כהונתו של מר אייל פישמן כיו"ר דירקטוריון‬
‫‪.Svitland Development Limited‬‬
‫מינוי מר אייל פישמן כיועץ לתחום המרכזים המסחריים‬
‫בחברות הקבוצה‪.‬‬
‫חידוש תנאי כהונתה של גב' רונית פישמן‪-‬אופיר כיו"ר חברת‬
‫הניהול באירופה‪.‬‬
‫חידוש התחייבות לשיפוי לבעלי השליטה המכהנים‬
‫כדירקטורים בחברה ובדרבן‪.‬‬
‫שינוי שם החברה משמה הנוכחי ל‪"-‬מבנה‪ -‬כלכלית ירושלים‬
‫בע"מ" ובאנגלית "‪"Mivne-Jerusalem Economy Ltd‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט‬
‫הדירקטורים החיצוניים)‪ ,‬ה"ה אליעזר פישמן‪ ,‬רונית אבן‪ ,‬ענת‬
‫מינוי מחדש של משרד ארנסט אנד יאנג ישראל‪ -‬קוסט פורר‬
‫גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫חידוש תנאי כהונתו של מר אייל פישמן כיו"ר דירקטוריון‬
‫‪.Svitland Development Limited‬‬
‫מינוי מר אייל פישמן כיועץ לתחום המרכזים המסחריים‬
‫בחברות הקבוצה‪.‬‬
‫חידוש תנאי כהונתה של גב' רונית פישמן‪-‬אופיר כיו"ר חברת‬
‫הניהול באירופה‪.‬‬
‫חידוש התחייבות לשיפוי לבעלי השליטה המכהנים‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט‬
‫הדירקטורים החיצוניים)‪ ,‬ה"ה אליעזר פישמן‪ ,‬רונית אבן‪ ,‬ענת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מבני תעשיה‬
‫תדיראן‬
‫הולדינגס‬
‫תדיראן‬
‫הולדינגס‬
‫תדיראן‬
‫הולדינגס‬
‫תדיראן‬
‫הולדינגס‬
‫‪1,772,463‬‬
‫‪12/16/2014‬‬
‫‪158,165‬‬
‫‪12/17/2014‬‬
‫‪158,165‬‬
‫‪12/17/2014‬‬
‫‪158,165‬‬
‫‪12/17/2014‬‬
‫‪158,165‬‬
‫‪12/17/2014‬‬
‫אקסלנז‬
‫‪68,972‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫אביב ארלון‬
‫‪99,888‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫אביב ארלון‬
‫‪99,888‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫סאפיינס‬
‫סאפיינס‬
‫‪1,383,877‬‬
‫‪1,383,877‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫סאפיינס‬
‫‪1,383,877‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫כנפיים‬
‫כנפיים‬
‫כנפיים‬
‫כנפיים‬
‫כנפיים‬
‫כנפיים‬
‫כנפיים‬
‫כנפיים‬
‫כנפיים‬
‫כנפיים‬
‫כנפיים‬
‫סיירן‬
‫סיירן‬
‫סיירן‬
‫סיירן‬
‫סיירן‬
‫‪92,715‬‬
‫‪92,715‬‬
‫‪92,715‬‬
‫‪92,715‬‬
‫‪92,715‬‬
‫‪92,715‬‬
‫‪92,715‬‬
‫‪92,715‬‬
‫‪92,715‬‬
‫‪92,715‬‬
‫‪92,715‬‬
‫‪177,938‬‬
‫‪177,938‬‬
‫‪177,938‬‬
‫‪177,938‬‬
‫‪177,938‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫מינוי מחדש של משרד ארנסט אנד יאנג ישראל‪ -‬קוסט פורר‬
‫גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוד (בעל השליטה‬
‫בחברה) כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר אבי עייני לדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד (המכהן כיו"ר‬
‫הדירקטוריון) כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי‬
‫את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של‬
‫החברה ביחס של ‪ ,1:100‬ואגב כך לתקן את תקנה ‪11.1‬‬
‫מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי‬
‫חשבון‪ ,‬כמשרד רואי חשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של ה"ה דורון אביב‪ ,‬יפתח אלוני‪ ,‬שלמה נס‪,‬‬
‫אלכסנדר שחף וגב' לירון שקד כדירקטורים בחברה לתקופת‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬ה"ה גיא ברנשטיין‪,‬‬
‫אייל בן שלוש‪ ,‬רוני אל דור‪ ,‬יעקב אלינב‪ ,‬עוזי נתנאל‪ ,‬נעמית‬
‫סלומון ויונייטד אינטרנשיונל טראסט אן‪.‬וי‪ ,‬כדירקטורים בחברה‬
‫אישור שחרורו של הדירקטוריון לניהול ענייניה של החברה‬
‫אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי‬
‫חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬
‫למנות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר‬
‫ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫למנות מחדש את מר שלמה חנאל כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫למנות מחדש את גב' תמר מוזס בורוביץ כדירקטורית בחברה‬
‫למנות מחדש את פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ כדירקטור‬
‫למנות מחדש את מר יהודה (יודי) לוי כדירקטור בחברה‬
‫למנות מחדש את מר ערן אילן כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫למנות מחדש את גב' סופיה קימרלינג כדירקטורית בחברה‬
‫למנות מחדש את מר נדב פלטי כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫למנות מחדש את מר יוסי פוקס כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫למנות מחדש את גב' דורית בן סימון כדירקטורית בחברה‬
‫למנות מחדש את מר עמי אראל כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫מינויה מחדש של גב' הילה קארח כדירקטורית בחברה‬
‫מינויו מחדש של מר אביב רייז כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫מינויו מחדש של מר ליאור סמואלסון כדירקטור בחברה‬
‫מינויו מחדש של מר טוד תומסון כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫מינויו מחדש של מר ג'יימס המילטון כדירקטור בחברה‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫סיירן‬
‫‪177,938‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫סיירן‬
‫דן מלונות‬
‫דן מלונות‬
‫מגדלי תיכון‬
‫‪177,938‬‬
‫‪2,103,904‬‬
‫‪2,103,904‬‬
‫‪664,933‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫מגדלי תיכון‬
‫מגדלי תיכון‬
‫מגדלי תיכון‬
‫‪664,933‬‬
‫‪664,933‬‬
‫‪664,933‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫‪12/18/2014‬‬
‫חילן‬
‫‪647,051‬‬
‫‪12/21/2014‬‬
‫חילן‬
‫פריורטק‬
‫‪647,051‬‬
‫‪196,828‬‬
‫‪12/21/2014‬‬
‫‪12/21/2014‬‬
‫פריורטק‬
‫‪196,828‬‬
‫‪12/21/2014‬‬
‫אינסוליין‬
‫‪91,446‬‬
‫‪12/21/2014‬‬
‫אינסוליין‬
‫אינסוליין‬
‫‪91,446‬‬
‫‪91,446‬‬
‫‪12/21/2014‬‬
‫‪12/21/2014‬‬
‫פרשקובסקי‬
‫‪150,987‬‬
‫‪12/21/2014‬‬
‫פרשקובסקי‬
‫‪150,987‬‬
‫‪12/21/2014‬‬
‫פרשקובסקי‬
‫‪150,987‬‬
‫‪12/21/2014‬‬
‫פרשקובסקי‬
‫‪150,987‬‬
‫‪12/21/2014‬‬
‫פרשקובסקי‬
‫‪150,987‬‬
‫‪12/21/2014‬‬
‫פרשקובסקי‬
‫‪150,987‬‬
‫‪12/21/2014‬‬
‫פרשקובסקי‬
‫מליסרון‬
‫‪150,987‬‬
‫‪4,478,175‬‬
‫‪12/21/2014‬‬
‫‪12/21/2014‬‬
‫מליסרון‬
‫‪4,478,175‬‬
‫‪12/21/2014‬‬
‫אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי‬
‫חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬
‫לאשר את הארכת כהונתו של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור‬
‫לאשר מחדש את תנאי כהונתו והעסקתו של ד"ר מיכאל אנגל‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪ BDO‬זיו האפט‪ ,‬כרואה‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים‪ ,‬שאינם דירקטורים‬
‫חיצוניים‪ ,‬ה"ה מרדכי קירשנבאום‪ ,‬ובוריס לוין‪ ,‬לכהונה‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי‬
‫אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי‬
‫את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ :‬רמי אנטין‬
‫(יו"ר הדירקטוריון)‪ ,‬אבי באום‪ ,‬מירון אורן וד"ר הדס גלנדר‪,‬‬
‫אישור הצעה פרטית מהותית של אופציות למנכ"ל החברה‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד רווה רביד‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מינויו של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי‬
‫חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים של הדירקטורים בחברה‪ ,‬ה"ה מר רונן מלניק‪,‬‬
‫מר אייל לוין‪ ,‬מר רון מירון‪ ,‬מר רן נוסבאום ומר יעקב הראל‪,‬‬
‫אישור הגדלת ההון הרשום של החברה‪ ,‬ותיקון תקנון החברה‬
‫אישור הארכה ושינוי בתנאי העסקתו של מר ארנון‬
‫פרשקובסקי‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון‬
‫אישור הארכה ושינוי בתנאי העסקתו של מר יוסף‬
‫פרשקובסקי‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬עבור העסקתו כמנכ"ל‬
‫אישור הארכה ושינוי בתנאי העסקתו של מר שרון‬
‫פרשקובסקי‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬עבור העסקתו כמנכ"ל‬
‫אישור הארכה ושינוי בתנאי העסקתו של מר חיים קרדי‪ ,‬קרוב‬
‫של בעלי השליטה בחברה‪ ,‬עבור העסקתו כסמנכ"ל שיווק של‬
‫אישור הארכת תנאי העסקתה של גב' עדנה פרשקובסקי‪,‬‬
‫מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬עבור העסקתה כמעצבת ראשית‬
‫אישור הארכת תנאי העסקתה של גב' סוזי פרשקובסקי‪,‬‬
‫קרובה של בעלי השליטה בחברה‪ ,‬עבור העסקתה כעוזרת‬
‫הארכת התחייבות לשיפוי נושאי משרה הנמנים על בעלי‬
‫השליטה וקרוביהם‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח זיו האפט (‪ )BDO‬כרואה‬
‫אישור המשך כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה‪,‬‬
‫ה"ה ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון)‪ ,‬נפתלי צדר‪ ,‬מרדכי‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מליסרון‬
‫‪4,478,175‬‬
‫‪12/21/2014‬‬
‫מליסרון‬
‫‪4,478,175‬‬
‫‪12/21/2014‬‬
‫מליסרון‬
‫מג'יק‬
‫מג'יק‬
‫מג'יק‬
‫מג'יק‬
‫מג'יק‬
‫‪4,478,175‬‬
‫‪1,138,169‬‬
‫‪1,138,169‬‬
‫‪1,138,169‬‬
‫‪1,138,169‬‬
‫‪1,138,169‬‬
‫‪12/21/2014‬‬
‫‪12/22/2014‬‬
‫‪12/22/2014‬‬
‫‪12/22/2014‬‬
‫‪12/22/2014‬‬
‫‪12/22/2014‬‬
‫מג'יק‬
‫‪1,138,169‬‬
‫‪12/22/2014‬‬
‫אורמת‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫סאטקום‬
‫מערכות‬
‫סקייליין‬
‫סקייליין‬
‫‪3,019,154‬‬
‫‪76,483‬‬
‫‪76,483‬‬
‫‪76,483‬‬
‫‪76,483‬‬
‫‪76,483‬‬
‫‪76,483‬‬
‫‪76,483‬‬
‫‪12/23/2014‬‬
‫‪12/23/2014‬‬
‫‪12/23/2014‬‬
‫‪12/23/2014‬‬
‫‪12/23/2014‬‬
‫‪12/23/2014‬‬
‫‪12/23/2014‬‬
‫‪12/23/2014‬‬
‫‪37,298‬‬
‫‪392,271‬‬
‫‪392,271‬‬
‫‪12/23/2014‬‬
‫‪12/23/2014‬‬
‫‪12/23/2014‬‬
‫סקייליין‬
‫סקייליין‬
‫סקייליין‬
‫סקייליין‬
‫‪392,271‬‬
‫‪392,271‬‬
‫‪392,271‬‬
‫‪392,271‬‬
‫‪12/23/2014‬‬
‫‪12/23/2014‬‬
‫‪12/23/2014‬‬
‫‪12/23/2014‬‬
‫סקייליין‬
‫‪392,271‬‬
‫‪12/23/2014‬‬
‫אישור התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח אחריות‬
‫לנושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות של החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרויות החברה מעת לעת‪ ,‬לחידוש פוליסת ביטוח‬
‫אחריות לנושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות של החברה‪.‬‬
‫אישור הארכת תנאי הכהונה הנוכחיים של יו"ר הדירקטוריון‪,‬‬
‫הגב' ליאורה עופר‪ ,‬לתקופה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' נעמית סלומון כדירקטורית‬
‫אישור מינויו מחדש של של מר יחזקאל זעירא כדירקטור‬
‫אישור מינויו של מר רון אטלינגר כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫אישור מדיניות התגמול לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪,‬‬
‫רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬
‫אישור עסקה שעיקרה הקצאת מניות חדשות של החברה‬
‫הבת ‪ ,Ormat Technologies, Inc‬לבעלי מניות החברה‪,‬‬
‫בתמורה לקבלת מניות החברה‪ ,‬והפיכתה של החברה לחברה‬
‫בת בבעלות מלאה של אורמת טכנולוגיות‪ ,‬ומיזוג החברה אל‬
‫למנות מחדש את ה"ה ניסים דרוויש‪ ,‬ענת נשיץ וכריסטופר‬
‫למנות מחדש את מר ניסים דרוויש ליו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫לאשר את מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי‬
‫תיקון מדיניות התגמול של החברה ביחס לביטוח אחריות‬
‫התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫התקשרות החברה בפוליסות ביטוח עתידיות‪.‬‬
‫אישור הכללת דירקטורים בחברה בפוליסת הביטוח ובפוליסות‬
‫אישור מינויו של מר אמיר תמרי לדירקטור חיצוני בחברה‪,‬‬
‫לרבות אישור זכאותו לגמול שנתי‪.‬‬
‫אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיל בלוטרייך‪ ,‬יו"ר‬
‫אישור תשלום שכר למר גיל בלוטרייך‪ ,‬בגין כהונתו כיו"ר‬
‫הדירקטוריון של החברה בשנים ‪ 2013 ,2012‬ו‪ ,2014 -‬ותשלום‬
‫אישור עדכונים בתנאי כהונתו והעסקתו של מר מייקל סנייד‪,‬‬
‫אישור תשלום מענק שנתי למר מייקל סנייד‪ ,‬מנכ"ל החברה‪,‬‬
‫אישור תיקון הוראות תקנון החברה בעניין מתן התחייבות‬
‫אישור תיקון ו‪/‬או הענקת כתב השיפוי המתוקן לכל נושאי‬
‫המשרה בחברה‪ ,‬לרבות למנכ"ל החברה‪ ,‬לנושאי משרה‬
‫בחברה שהם ו‪/‬או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה וכן‬
‫לנושאי משרה שלבעלי השליטה בחברה יש עניין אישי בתנאי‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫סקייליין‬
‫‪392,271‬‬
‫‪12/23/2014‬‬
‫סלקום‬
‫סלקום‬
‫מקסימה‬
‫מקסימה‬
‫מקסימה‬
‫מקסימה‬
‫מקסימה‬
‫אגוד‬
‫אלרוב נדלן‬
‫‪3,537,521‬‬
‫‪3,537,521‬‬
‫‪204,292‬‬
‫‪204,292‬‬
‫‪204,292‬‬
‫‪204,292‬‬
‫‪204,292‬‬
‫‪1,044,143‬‬
‫‪1,622,972‬‬
‫‪12/23/2014‬‬
‫‪12/23/2014‬‬
‫‪12/24/2014‬‬
‫‪12/24/2014‬‬
‫‪12/24/2014‬‬
‫‪12/24/2014‬‬
‫‪12/24/2014‬‬
‫‪12/25/2014‬‬
‫‪12/25/2014‬‬
‫אלרוב נדלן‬
‫‪1,622,972‬‬
‫‪12/25/2014‬‬
‫אלרוב נדלן‬
‫‪1,622,972‬‬
‫‪12/25/2014‬‬
‫אלרוב נדלן‬
‫ביוסל‬
‫‪1,622,972‬‬
‫‪3,741‬‬
‫‪12/25/2014‬‬
‫‪12/25/2014‬‬
‫אזורים‬
‫‪649,306‬‬
‫‪12/28/2014‬‬
‫אזורים‬
‫‪649,306‬‬
‫‪12/28/2014‬‬
‫אזורים‬
‫‪649,306‬‬
‫‪12/28/2014‬‬
‫אלרון‬
‫‪491,070‬‬
‫‪12/28/2014‬‬
‫אלרון‬
‫‪491,070‬‬
‫‪12/28/2014‬‬
‫אינטר תעשיות‬
‫‪81,624‬‬
‫‪12/28/2014‬‬
‫עזריאלי קבוצה‬
‫‪15,438,022‬‬
‫‪12/28/2014‬‬
‫עזריאלי קבוצה‬
‫‪15,438,022‬‬
‫‪12/28/2014‬‬
‫עזריאלי קבוצה‬
‫‪15,438,022‬‬
‫‪12/28/2014‬‬
‫אישור התקשרויות מעת לעת בפוליסות ביטוח לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מנכ"ל החברה‪ ,‬נושאי משרה‬
‫בחברה שהם ו‪/‬או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה וכן‬
‫נושאי משרה שלבעלי השליטה בחברה יש עניין אישי בתנאי‬
‫אישור מינויים מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה‬
‫(שאינם דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬ה"ה שלמה וקס ואפרים קונדה‪,‬‬
‫אישור מינויים מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין‬
‫מינוי מחדש של משרד רואה חשבון קסלמן וקסלמן רואי‬
‫מינויו מחדש של ד"ר יוחאי רפאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר אייל גולן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר אברי וולפמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית חיצונית בבנק‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואי החשבון‬
‫אישור מינוים מחדש של הדירקטורים בהחברה‪ ,‬אשר אינם‬
‫דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה אלפרד אקירוב וד"ר יהושע יהושע‬
‫אישור הארכת התקשרות החברה עם הגב' חוה אקירוב‬
‫(רעייתו של מר אלפרד אקירוב) כנאמנת מיצוב וסטנדרטים של‬
‫להמשיך את תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ו‪/‬או‬
‫נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי מנהל כללי עם מר‬
‫לאשר את הארכת כהונתו של משרד רואה החשבון בריטמן‬
‫אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‬
‫לאשר את הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן‬
‫כיו"ר דירקטוריון החברה)‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫לאשר את מינויים של מר דרור נגל (המכהן כמנכ"ל החברה)‪,‬‬
‫מר ג'ק (ינקי) קליין והגב' דפנה דניאלי‪-‬אלגזי (דירקטורית בלתי‬
‫מינוי מחדש של עמירם אראל‪ ,‬גבי ברבש ואריה עובדיה‬
‫כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת‪ ,‬ומינוי של חיים‬
‫מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪,‬‬
‫כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה נוספת‪.‬‬
‫חידוש מינוי של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫כמבקר לחברה לשנת ‪.2014‬‬
‫הארכת תוקפם של כתבי השיפוי לדירקטוריות שהינן בעלות‬
‫שליטה בעקיפין בחברה‪ ,‬לתקופה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם חברה‬
‫בשליטתה של הגב' דנה עזריאלי‪ ,‬הנחשבת כבעלת שליטה‬
‫אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה בקשר עם תנאי‬
‫כהונת יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬הגב' דנה עזריאלי‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫עזריאלי קבוצה‬
‫‪15,438,022‬‬
‫‪12/28/2014‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫עזריאלי קבוצה‬
‫‪15,438,022‬‬
‫‪12/28/2014‬‬
‫עזריאלי קבוצה‬
‫‪15,438,022‬‬
‫‪12/28/2014‬‬
‫עזריאלי קבוצה‬
‫‪15,438,022‬‬
‫‪12/28/2014‬‬
‫עזריאלי קבוצה‬
‫‪15,438,022‬‬
‫‪12/28/2014‬‬
‫עזריאלי קבוצה‬
‫‪15,438,022‬‬
‫‪12/28/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' נעמי עזריאלי כדירקטורית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' שרון עזריאלי כדירקטורית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' ציפורה כרמון כדירקטורית בלתי‬
‫תלויה בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בלתי תלוי‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫עזריאלי קבוצה‬
‫‪15,438,022‬‬
‫‪12/28/2014‬‬
‫עזריאלי קבוצה‬
‫צור‬
‫‪15,438,022‬‬
‫‪479,092‬‬
‫‪12/28/2014‬‬
‫‪12/28/2014‬‬
‫פלסאון תעשיות‬
‫‪1,306,160‬‬
‫‪12/28/2014‬‬
‫אישור מינויו של מר אורן דרור כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור‬
‫זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫לאשר את מינויו של מר יוסף זינגר כדירקטור חיצוני בחברה‪,‬‬
‫אישור המשך התקשרות החברה‪ ,‬חברת בת שלה‪ ,‬פלסאון‬
‫בע"מ‪ ,‬וקיבוץ מעגן מיכאל‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם‬
‫בעד‬
‫אפקון החזקות‬
‫‪306,267‬‬
‫‪12/29/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ישראל רייף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אפקון החזקות‬
‫‪306,267‬‬
‫‪12/29/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יאייל בן יוסף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אפקון החזקות‬
‫‪306,267‬‬
‫‪12/29/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר חזי דברת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אפקון החזקות‬
‫‪306,267‬‬
‫‪12/29/2014‬‬
‫אפקון החזקות‬
‫‪306,267‬‬
‫‪12/29/2014‬‬
‫אפקון החזקות‬
‫‪306,267‬‬
‫‪12/29/2014‬‬
‫ברימאג‬
‫‪104,765‬‬
‫‪12/29/2014‬‬
‫ברימאג‬
‫ברימאג‬
‫אקס טי אל‬
‫‪104,765‬‬
‫‪104,765‬‬
‫‪100,796‬‬
‫‪12/29/2014‬‬
‫‪12/29/2014‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫אקס טי אל‬
‫‪100,796‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יורם הסל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪,‬‬
‫רואי חשבון‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור עריכתה והארכתה של פוליסת ביטוח דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪ ,‬ובכלל זאת נושאי משרה שהינם בעלי שליטה‬
‫מינוי מחדש של משרד קנובל בלצר סוראיה ושות'‪ ,‬כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (ושאינם‬
‫דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬שלהלן‪ :‬ה"ה שאול זילברשטיין‪ ,‬משה‬
‫מינויה של גב' שירה קולמן‪-‬גולובינסקי לכהונה כדירקטורית‬
‫אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד‬
‫אישור מינויו מחדש של מר דוד בסה כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪ ,‬והענקת תגמול הכולל הקצאת אופציות‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אקס טי אל‬
‫‪100,796‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫אקס טי אל‬
‫‪100,796‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫אקס טי אל‬
‫‪100,796‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫אקס טי אל‬
‫אקס טי אל‬
‫‪100,796‬‬
‫‪100,796‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫אקס טי אל‬
‫‪100,796‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫אוהה‬
‫‪673,902‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫אוהה‬
‫אוהה‬
‫אוהה‬
‫גילת‬
‫גילת‬
‫גילת‬
‫גילת‬
‫‪673,902‬‬
‫‪673,902‬‬
‫‪673,902‬‬
‫‪802,685‬‬
‫‪802,685‬‬
‫‪802,685‬‬
‫‪802,685‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫מטי‬
‫מטי‬
‫‪21,550‬‬
‫‪21,550‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫אלרוב ישראל‬
‫‪1,357,233‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫אלרוב ישראל‬
‫‪1,357,233‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫אלרוב ישראל‬
‫בית שמש‬
‫בית שמש‬
‫בית שמש‬
‫בית שמש‬
‫‪1,357,233‬‬
‫‪147,083‬‬
‫‪147,083‬‬
‫‪147,083‬‬
‫‪147,083‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫בית שמש‬
‫‪147,083‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫בית שמש‬
‫‪147,083‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫אישור מינויו של ד"ר יונתן שפירו כדירקטור בחברה ואישור‬
‫הענקת תגמול‪ ,‬הכולל הקצאת אופציות‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר שלמה שלו כדירקטור בחברה ואישור‬
‫הענקת תגמול‪ ,‬הכולל הקצאת אופציות‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר דורון תורג'מן כדירקטור בחברה ואישור‬
‫הענקת תגמול‪ ,‬הכולל הקצאת אופציות‪.‬‬
‫אישור מינויו של ד"ר דוברוסלב מלמד כדירקטור בחברה‬
‫ואישור הענקת תגמול‪ ,‬הכולל הקצאת אופציות‪.‬‬
‫אישור תנאי הייעוץ של ד"ר יונתן שפירו בחברה‪ ,‬כולל הקצאת‬
‫אישור "עסקת מסגרת" של החברה בפוליסות ביטוח אחריות‬
‫לדירקטורים ולנושאי משרה שיכהנו בחברה מעת לעת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד סומך חייקין ‪ KPMG‬רואי חשבון‪,‬‬
‫כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬מר‬
‫אמיר פלד‪ ,‬מר יצחק פורר ומר עלס דוברובסקי‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר ניסן צ'ליק כדירקטור חדש בחברה‪.‬‬
‫אישור חלוקת דיבידנד סופי לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מינויו של מר אמיר אופק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור הענקת אופציות למר אמיר אופק‪.‬‬
‫אישור מינויה של גב' דפנה כהן כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫אישור הענקת אופציות לגב' דפנה כהן‪.‬‬
‫חידוש כהונתם של הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים‪,‬‬
‫קרי‪ :‬ה"ה צבי בורוביץ (המשמש כיו"ר)‪ ,‬עמליה בורוביץ‪ -‬בריל‪,‬‬
‫חידוש כהונתו של משרד רו"ח זיו האפט כרואי החשבון‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואי החשבון‬
‫המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪,‬‬
‫כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫להמשיך את תוקף כתב ההתחיבות לשיפוי לדירקטורים ו‪/‬או‬
‫נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬כפי‬
‫לאשר את חידוש מינויו של מר יוחנן לוקר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫לאשר את חידוש מינויו של מר צבי טרופ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫לאשר את חידוש מינויה של גב' רותם שחם כדירקטורית‬
‫לאשר את מינויה של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה‬
‫לסיים את כהונתו של משרד רו"ח ברייטמן אלמגור זהר ושות'‬
‫כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫לאשר את מינויו של משרד רו"ח ‪ KPMG‬סומך חייקין כרואה‬
‫החשבון המבקר החדש של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫תיא השקעות‬
‫‪140,167‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫תיא השקעות‬
‫‪140,167‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫תיא השקעות‬
‫‪140,167‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫קרדן ישראל‬
‫‪242,691‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫קרדן ישראל‬
‫‪242,691‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫קרדן ישראל‬
‫‪242,691‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫קרדן ישראל‬
‫‪242,691‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫קרדן ישראל‬
‫‪242,691‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫קרדן ישראל‬
‫מטריקס‬
‫מטריקס‬
‫מטריקס‬
‫מטריקס‬
‫מטריקס‬
‫חד‬
‫‪242,691‬‬
‫‪1,056,690‬‬
‫‪1,056,690‬‬
‫‪1,056,690‬‬
‫‪1,056,690‬‬
‫‪1,056,690‬‬
‫‪147,240‬‬
‫‪12/30/2014‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫חד‬
‫‪147,240‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫אורמת‬
‫אורמת‬
‫אורמת‬
‫אורמת‬
‫אורמת‬
‫אורמת‬
‫אורמת‬
‫אורמת‬
‫אורמת‬
‫אורמת‬
‫‪3,029,641‬‬
‫‪3,029,641‬‬
‫‪3,029,641‬‬
‫‪3,029,641‬‬
‫‪3,029,641‬‬
‫‪3,029,641‬‬
‫‪3,029,641‬‬
‫‪3,029,641‬‬
‫‪3,029,641‬‬
‫‪3,029,641‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫גולף‬
‫‪404,209‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים‬
‫החיצוניים)‪ :‬ה"ה דוד שלכט‪ ,‬דר' אריה גניגר וציפורה (ציפי)‬
‫אישור הארכת כהונתו של משרד רו"ח בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר‬
‫ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור הארכת התקשרות החברה עם מר עמירם גניגר‪,‬‬
‫ישירות או באמצעות חברה בשליטתו‪ ,‬בהסכם למתן שירותי‬
‫התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יוסף גרינפלד‪,‬‬
‫מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם לפיו יכהן כיו"ר דירקטוריון‬
‫הסכם שירותים בין חברת יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ‬
‫(‪ ,)UMI‬חברה בשליטה משותפת של החברה ושל חברת‬
‫התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר איתן רכטר‪ ,‬מבעלי‬
‫השליטה בה‪ ,‬לפיו יכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור הארכת התקשרות קרדן רכב בע"מ עם מר איתן רכטר‪,‬‬
‫מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם ייעוץ בקשר עם כהונתו כיו"ר‬
‫התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אלון וולקן‪ ,‬משנה‬
‫למנכ"ל ויועץ כלכלי בחברה‪.‬‬
‫אישור הארכת כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫מינויו מחדש של מר אליעזר אורן כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫מינויו מחדש של מר אייל בן‪-‬שלוש כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫מינויו מחדש של מר פיני גרינפלד כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪,‬‬
‫אישור מינויים מחדש של ה"ה אברהם (רמי) שני (בעל‬
‫השליטה בחברה) וצבי ורדי‪ ,‬כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואה החשבון קסלמן וקסלמן‪ ,‬כמשרד‬
‫רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' יהודית ברוניצקי כדירקטורית בחברה‬
‫מינויו מחדש של מר יהודה ברוניצקי כדירקטור בחברה‬
‫מינויו מחדש של מר יובל ברוניצקי כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫מינויו מחדש של מר אבי זיגלמן כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫מינויו מחדש של מר גילון בק כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫מינויו מחדש של מר ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫מינויו מחדש של מר שחם אבנר כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫מינויו מחדש של מר שרם יצחק כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫מתן התחייבות לשיפוי מראש למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יצחק אנג'ל‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי‬
‫את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה (שאינם‬
‫דירקטורים חיצוניים)‪ -‬ה"ה אהרון מידן (יו"ר דירקטוריון פעיל)‪,‬‬
‫אבי פישר‪ ,‬יוחנן לוקר‪ ,‬דניאל שנער‪ ,‬סיגליה חפץ ואיריס בק‬
‫הארכת הסכם לקבלת שירותי ניהול מאת תשלובת כיתן‬
‫בע"מ‪ ,‬חברה בת בבעלותה המלאה של כלל תעשיות בע"מ‬
‫חידוש אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי על‪-‬ידי החברה‬
‫לנושאי משרה מקרב בעל שליטה‪ ,‬נושאי משרה אשר הינם‬
‫קרובים של בעל שליטה ולנושאי משרה בחברה שבעל שליטה‬
‫אישור מהלך של הפרדה תאגידית על דרך של העברת‬
‫החזקות החברה‪.‬‬
‫אישור מינוים מחדש של קסלמן וקסלמן כרואי החשבון‬
‫המבקרים של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫לידר שוקי הון‬
‫‪376,043‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יאיר פודים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫לידר שוקי הון‬
‫‪376,043‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫לידר שוקי הון‬
‫‪376,043‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' יהודית טיטלמן זיידנברג‬
‫כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫לידר שוקי הון‬
‫‪376,043‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יוסי זיתוני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫לידר שוקי הון‬
‫‪376,043‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫לידר שוקי הון‬
‫‪376,043‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫מזור רובוטיקה‬
‫‪895,315‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫מזור רובוטיקה‬
‫‪895,315‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫מזור רובוטיקה‬
‫‪895,315‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫מזור רובוטיקה‬
‫‪895,315‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫מזור רובוטיקה‬
‫‪895,315‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫שיכון ובינוי‬
‫‪3,624,042‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫שיכון ובינוי‬
‫‪3,624,042‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ליאור בן ארצי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪,‬‬
‫כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יונתן אדרת כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אורי הדומי כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר מיכאל ברמן כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית‬
‫בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬אשר אינם‬
‫דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה משה לחמני‪ ,‬אפרת פלד‪ ,‬אירית‬
‫איזקסון‪ ,‬ניר זיכלינסקי‪ ,‬שלום שמחון (דירקטור בלתי תלוי)‪ ,‬טל‬
‫חידוש כהונתו של משרד ‪ KPMG‬סומך‪-‬חייקין ושות׳‪ ,‬רואי‬
‫חשבון‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫גולף‬
‫‪404,209‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫גולף‬
‫‪404,209‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫גולף‬
‫‪404,209‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫חברה לישראל‬
‫‪14,704,072‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫לידר שוקי הון‬
‫‪376,043‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫ספאנטק‬
‫‪609,745‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫ספאנטק‬
‫‪609,745‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫ספאנטק‬
‫‪609,745‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫ספאנטק‬
‫נעמן‬
‫‪609,745‬‬
‫‪61,752‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫נעמן‬
‫‪61,752‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫נעמן‬
‫נעמן‬
‫‪61,752‬‬
‫‪61,752‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫נעמן‬
‫‪61,752‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫נעמן‬
‫‪61,752‬‬
‫‪12/31/2014‬‬
‫מדיפאואר‪-‬ש‬
‫‪81,034‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫פרידנזון‬
‫‪67,821‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫פרידנזון‬
‫פרידנזון‬
‫פרידנזון‬
‫‪67,821‬‬
‫‪67,821‬‬
‫‪67,821‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫אביב ארלון‬
‫‪105,125‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫ארקו החזקות‬
‫‪405,694‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫ארקו החזקות‬
‫‪405,694‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫ארקו החזקות‬
‫‪405,694‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫ארקו החזקות‬
‫‪405,694‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫ארקו החזקות‬
‫‪405,694‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של‬
‫משרד ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוויג ושות' כרואי החשבון‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט‬
‫הדח"צים)‪ ,‬ה"ה‪ ,‬יחזקאל ניסן‪ ,‬אברהם הראל‪ ,‬יונתן עירוני ויעל‬
‫אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר‬
‫יחזקאל ניסן כיושב ראש דירקטוריון פעיל של החברה‪.‬‬
‫אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל‬
‫ניסן‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן את קסלמן‬
‫מנויים מחדש של הדירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים‬
‫חיצוניים)‪ ,‬ה"ה‪ :‬שלמה זהר‪ ,‬ישעיהו פרי‪ ,‬לימור גנות‪ ,‬ורד רז‬
‫מינויה של גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים (כהונה שנייה)‪.‬‬
‫הארכה ותיקון התקשרות החברה בהסכם אספקה עם מגה‬
‫הארכה ותיקון התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול‬
‫על ידי החברה לקבוצת בי קמעונאות בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה‬
‫הארכה ותיקון התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול‬
‫על ידי החברה לד"ר בייבי שיווק והפצה ‪ 888‬בע"מ‪ ,‬חברה‬
‫המוחזקת בשרשור על ידי אלון רבוע כחול ישראל בע"מ‪,‬‬
‫אישור מינויה של הגב' טל מיש ורד‪ ,‬כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪ ,‬לרבות תנאי כהונתה‪ ,‬לתקופת כהונה בת ‪ 3‬שנים‪,‬‬
‫הארכה של הסכם ניהול עם קמברידג' השקעות בע"מ‪ ,‬חברה‬
‫בבעלות ובשליטה של מר רמי פרידנזון‪ ,‬סגן יושב ראש‬
‫הארכה של הסכם ניהול עם אלשר ניהול ואחזקות בע"מ‪,‬‬
‫חברה בבעלות ובשליטה של מר דוד פרידנזון‪ ,‬דירקטור ומנהל‬
‫הארכה של התקשרות עם גב' פנינה פרידנזון‪.‬‬
‫הארכה של התקשרות עם מר אסף פרידנזון‪.‬‬
‫תיקון הסכמי הניהול עם אביב ושות' חברה קבלנית לעבודות‬
‫צבוריות ועבודות בנין בע"מ ועם ארלון בע"מ‪ ,‬חברות‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬רואי‬
‫חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אריה קוטלר כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר שמעון דיל כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יונתן מלכה כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור הארכת התקשרויות עם מר אריה קוטלר‪ ,‬מבעלי‬
‫השליטה בחברה ויו"ר הדירקטוריון של החברה (בעצמו או‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫ארקו החזקות‬
‫‪405,694‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫ארקו החזקות‬
‫‪405,694‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫וולקן תעשיות‬
‫‪-‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫וולקן תעשיות‬
‫‪-‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫וולקן תעשיות‬
‫‪-‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫מנורה מב החז‬
‫בזן‬
‫‪2,477,729‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫בזן‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫אידיבי פתוח‬
‫קבוצת נץ‬
‫‪583,708‬‬
‫‪104,675‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫אפקון החזקות‬
‫‪306,267‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫אפקון החזקות‬
‫‪306,267‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫אפקון החזקות‬
‫‪306,267‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫איטיג'יאי‬
‫‪6,002‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫איטיג'יאי‬
‫איטיג'יאי‬
‫איטיג'יאי‬
‫איטיג'יאי‬
‫‪6,002‬‬
‫‪6,002‬‬
‫‪6,002‬‬
‫‪6,002‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫אישור הסמכת מר אריה קוטלר להמשיך ולמלא את תפקיד‬
‫מנכ"ל החברה (או להפעיל את סמכויותיו) במקביל לכהונתו‬
‫כיו"ר הדירקטוריון‪ ,‬לתקופה נוספת של שלוש שנים‪ ,‬ללא‬
‫אישור תנאי ההתקשרות של ‪ GPM‬עם מר מוריס וילנר‪ ,‬מבעלי‬
‫השליטה בחברה (בעצמו או באמצעות חברה בשליטתו)‪,‬‬
‫מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ -‬רואי‬
‫חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה יצחק ביטון‪ ,‬שמעון ביטון‪ ,‬דוד‬
‫ביטון‪,‬אליהו ביטון‪ ,‬מאיר ארנון‪ ,‬יעקב (יקי) אנוך ומוטי מרכוס‪,‬‬
‫אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם יו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪ ,‬מר מאיר ארנון‪.‬‬
‫לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר ערן גריפל‪ ,‬מבעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון פעיל במשרה מלאה‪,‬‬
‫לרבות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה וכן כתבי התחייבות‬
‫אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה‬
‫אישור חידוש ההתקשרות בהסכם עם חברה פרטית בבעלותו‬
‫של יו"ר הדירקטוריון של החברה ומבעלי השליטה בה‪ ,‬מר‬
‫דיויד פדרמן‪ ,‬ובני משפחתו‪ ,‬בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון‬
‫הגדלת הון המניות הרשום של החברה (ותיקון תקנון‬
‫ההתאגדות של החברה בהתאם)‪.‬‬
‫אישור מענק חד פעמי למר צבי איציק‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בכתב שיפוי למתן שיפוי מראש‬
‫למר ישראל רייף‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬ולדירקטורים אשר‬
‫יכהנו בחברה מעת לעת‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או‬
‫אישור עדכון תנאי ההעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר ג'רי‬
‫שנירר‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר צביקה שכטר לתקופת כהונה נוספת‬
‫(שניה)‪ ,‬בת ‪ 3‬שנים‪ ,‬כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויה של גב' ליאת בנימיני לדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪ ,‬אישור תנאי העסקתה‪ ,‬אישור כי החברה תכלול את‬
‫גב' בנימיני בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה ואישור‬
‫אישור מינויו של מר דוד גרוסמן לדירקטור בלתי תלוי בחברה‪,‬‬
‫אישור תנאי העסקתו‪ ,‬אישור כי החברה תכלול את מר גרוסמן‬
‫בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה ואישור הענקת‬
‫אישור הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬
‫אישור איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע‬
‫תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אישור "עסקת מסגרת" להתקשרות של החברה בפוליסות‬
‫ביטוח עתידיות‪ ,‬לכיסוי אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪ ,‬כפי‬
‫שיהיו מעת לעת‪ ,‬לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם או‬
‫מינויו מחדש של מר אברהם הראל‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪,‬‬
‫מינויו מחדש של מר יחזקאל ניסן‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' יעל גיט כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינויים מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של‬
‫משרד ורדי‪ ,‬ברוקנר‪ ,‬אינגבר רוזנצוויג ושות' כרואי החשבון‬
‫אישור חידוש הסכם העסקתו של מר יחזקאל ניסן‪ ,‬בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל בחברה‪ ,‬לתקופה נוספת בת שלוש‬
‫אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל‬
‫ניסן‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כמנכ"ל ודירקטור‬
‫מינויה מחדש של אלינה פרנקל רונן לתפקידה כדירקטורית‬
‫חיצונית של החברה‪ ,‬לתקופת כהונה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים הבאים‪ :‬משה ארנס‪ ,‬גיורא‬
‫מיוחס‪ ,‬שוקי גלייטמן‪ ,‬רמי גוטרמן ודוד פוקס ואישור שכרם‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של רו"ח מיכל הוכמן כדירקטורית‬
‫אישור מינויו מחדש של פרופ' דני וייס כדירקטור חיצוני‬
‫הארכת התקשרות ותיקון הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק‬
‫מוטורס בע"מ‪ ,‬חברת בת בבעלות מלאה של החברה‪ ,‬לבין מר‬
‫גיל אגמון‪ ,‬דירקטור‪ ,‬מנכ"ל ובעל השליטה בחברה לתקופה‬
‫הארכת כהונתו של ד"ר עופר צלרמאיר כדירקטור חיצוני‬
‫אישור הארכת כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל חלף משמרת‪-‬חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל חלף משמרת‪-‬חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל חלף משמרת‪-‬חברה לשירותי‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ‬
‫כנאמן למחזיקי תעודת הסל חלף משמרת‪-‬חברה לשירותי‬
‫חידוש מינויו של משרד רואי חשבון סומך חייקין‪ ,‬כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫ארפורט סיטי‬
‫‪2,535,384‬‬
‫‪1/12/2015‬‬
‫מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫ארפורט סיטי‬
‫‪2,535,384‬‬
‫‪1/12/2015‬‬
‫מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫איטיג'יאי‬
‫ניסן‬
‫ניסן‬
‫ניסן‬
‫‪6,002‬‬
‫‪187,030‬‬
‫‪187,030‬‬
‫‪187,030‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫ניסן‬
‫‪187,030‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫ניסן‬
‫‪187,030‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫ניסן‬
‫‪187,030‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫אלביט הדמיה‬
‫תעוזה‬
‫‪165,572‬‬
‫‪51,298‬‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫תעוזה‬
‫תעוזה‬
‫תעוזה‬
‫‪51,298‬‬
‫‪51,298‬‬
‫‪51,298‬‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫דלק רכב‬
‫דלק רכב‬
‫‪3,674,914‬‬
‫‪3,674,914‬‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫קרדן נדלן‬
‫הראלס צב‬
‫מורכב‬
‫הראלס צז‬
‫מאגר‬
‫הראלס עב‬
‫מתעור‬
‫הראלס פח‬
‫פננס‬
‫‪265,215‬‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫‪211,140‬‬
‫‪1/11/2015‬‬
‫‪220,600‬‬
‫‪1/11/2015‬‬
‫‪217,732‬‬
‫‪1/11/2015‬‬
‫‪208,546‬‬
‫‪1/11/2015‬‬
‫ארפורט סיטי‬
‫‪2,535,384‬‬
‫‪1/12/2015‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫ארפורט סיטי‬
‫‪2,535,384‬‬
‫‪1/12/2015‬‬
‫ארפורט סיטי‬
‫פרידנזון‬
‫‪2,535,384‬‬
‫‪69,873‬‬
‫‪1/12/2015‬‬
‫‪1/13/2015‬‬
‫איילון‪-‬ס‬
‫‪397,949‬‬
‫‪1/13/2015‬‬
‫איילון‪-‬ס‬
‫‪397,949‬‬
‫‪1/13/2015‬‬
‫מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אליהו קמר‪ ,‬מנכ"ל‬
‫החברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו של מר גדעון אלטמן כיושב ראש‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה רו"ח יעקב דרזי‪ ,‬לוי יצחק רחמני‪,‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫ביי‪ 2‬נטוורקס‬
‫‪32,546‬‬
‫‪1/14/2015‬‬
‫מינויו מחדש של מר אליהו נחאיסי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫ביי‪ 2‬נטוורקס‬
‫‪32,546‬‬
‫‪1/14/2015‬‬
‫מינויו מחדש של מר זאב רפואה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫ביי‪ 2‬נטוורקס‬
‫‪32,546‬‬
‫‪1/14/2015‬‬
‫מינויו מחדש של מר אביב רפואה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫ביי‪ 2‬נטוורקס‬
‫‪32,546‬‬
‫‪1/14/2015‬‬
‫ביי‪ 2‬נטוורקס‬
‫ביומדיקס‬
‫ביומדיקס‬
‫‪32,546‬‬
‫‪8,326‬‬
‫‪8,326‬‬
‫‪1/14/2015‬‬
‫‪1/14/2015‬‬
‫‪1/14/2015‬‬
‫ביומדיקס‬
‫ביומדיקס‬
‫בזק‬
‫‪8,326‬‬
‫‪8,326‬‬
‫‪19,223,557‬‬
‫‪1/14/2015‬‬
‫‪1/14/2015‬‬
‫‪1/14/2015‬‬
‫לפידות‬
‫‪323,126‬‬
‫‪1/15/2015‬‬
‫לפידות‬
‫לפידות‬
‫לפידות‬
‫‪323,126‬‬
‫‪323,126‬‬
‫‪323,126‬‬
‫‪1/15/2015‬‬
‫‪1/15/2015‬‬
‫‪1/15/2015‬‬
‫לידר השקעות‬
‫‪103,832‬‬
‫‪1/15/2015‬‬
‫לידר השקעות‬
‫‪103,832‬‬
‫‪1/15/2015‬‬
‫לידר השקעות‬
‫‪103,832‬‬
‫‪1/15/2015‬‬
‫מינויו מחדש של מר יוסף קנטור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי של‬
‫החברה‪ ,‬שטראוס לזר ושות' רואי חשבון‪.‬‬
‫אישור הארכת כהונתו של רו"ח מבקר של החברה‪ ,‬קסלמן‬
‫אישור הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה‪,‬‬
‫אישור מינוי עו"ד אורן הירש כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪,‬‬
‫ולקבוע כי שכרו יהא זהה לשכר הדירקטורים החיצוניים‬
‫מינוי מר אליס אסף כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬ולקבוע את‬
‫הזמנת ממירים ע"י די‪.‬בי‪.‬אס שרותי לווין (‪ )1998‬בע"מ‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫דירקטורים חיצוניים‪ ,‬דהיינו ה"ה יעקב לוקסנבורג‪ ,‬עמוס מר‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי‬
‫את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מחדש למתן כתב שיפוי ליו"ר דירקטוריון החברה ובעל‬
‫אישור מחדש למתן כתב פטור ליו"ר דירקטוריון החברה ובעל‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואה החשבון‬
‫המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬אשר אינם‬
‫דירקטורים חיצוניים‪ ,‬דהיינו ה"ה‪ :‬יצחק אפלויג (יו"ר‬
‫הדירקטוריון)‪ ,‬אליהו חורי ויקותיאל גביש (דירקטור בלתי תלוי)‬
‫אישור‪ ,‬הארכת תוקפו של כתב השיפוי לדירקטור מר אליהו‬
‫חורי‪ ,‬אשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אישור הארכת תוקפם של כתבי השיפוי לנושאי המשרה‬
‫ולדירקטורים אשר מכהנים מטעם בעלי השליטה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם‬
‫ש‪.‬וולודינגר ניהול והשקעות בע"מ‪ ,‬חברה בבעלות מר שמואל‬
‫אישור ביצוע הקצאה פרטית מהותית של כתבי אופציה לקו‬
‫שמורה בע"מ‪ ,‬חברה בשליטת מר ניר אלימלך מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור ביצוע הקצאה פרטית מהותית של כתבי אופציה לקיבוץ‬
‫רביבים בגין הצבתה של הגב' ברוריה טאובה כמנהלת האיכות‬
‫אישור ביצוע הקצאה פרטית מהותית של כתבי אופציה לקיבוץ‬
‫רביבים בגין הצבתם של שני עובדים חברי קיבוץ רביבים‪ ,‬אשר‬
‫אינם נושאי משרה בחברה ו‪/‬או במי מהחברות בשליטתה‪,‬‬
‫אישור מחדש של גמול למר יגאל אהובי‪ ,‬בעל השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬עבור שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה‪.‬‬
‫אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יגאל‬
‫הגדלת הון המניות הרשום של החברה (ותיקון תקנון‬
‫ההתאגדות של החברה בהתאם)‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור‬
‫זהר ושות' (‪ )Deloitte‬לכהונה כרואה החשבון המבקר של‬
‫בעד‬
‫מבטח שמיר‬
‫‪994,518‬‬
‫‪1/20/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫מבטח שמיר‬
‫‪994,518‬‬
‫‪1/20/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫מבטח שמיר‬
‫גולד‬
‫‪994,518‬‬
‫‪527,788‬‬
‫‪1/20/2015‬‬
‫‪1/20/2015‬‬
‫גולד‬
‫‪527,788‬‬
‫‪1/20/2015‬‬
‫גולד‬
‫‪527,788‬‬
‫‪1/20/2015‬‬
‫גולד‬
‫‪527,788‬‬
‫‪1/20/2015‬‬
‫דור אלון‬
‫‪459,358‬‬
‫‪1/21/2015‬‬
‫דור אלון‬
‫דיסקונט‬
‫השקעות‬
‫‪459,358‬‬
‫‪1/21/2015‬‬
‫‪580,473‬‬
‫‪1/22/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר דוד שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים‪ ,‬שאינם‬
‫דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ואישור שכרם‪ :‬ה"ה פרופ' רחל אדטו‪,‬‬
‫עתליה שמלצר‪ ,‬אסי שמלצר‪ ,‬שלומי פוגל‪ ,‬טניה פוגל‪ ,‬גל תורן‪,‬‬
‫אישור התקשרות עם חברת ביטוח מנורה מבטחים לרכישת‬
‫פוליסות ביטוח מנהלים אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫התקשרות בהסכם עם חברות אמרז ואמגט (עסקה עם בעלי‬
‫שליטה) למתן שירותים ע"י החברה לחברות אלה‪.‬‬
‫לאשר את מינויה של גב' שרה גאני לכהן כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים‪.‬‬
‫לאשר את מינויו של מר עודד שמיר לכהן כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים‪.‬‬
‫למנות את ה"ה אדוארדו אלשטיין‪ ,‬מרדכי בן משה‪ ,‬מיכה בן‬
‫חורין‪ ,‬יוסף זינגר‪ ,‬שולם לפידות וסאול זאנג כדירקטורים‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רבל‬
‫‪385,990‬‬
‫‪1/15/2015‬‬
‫רבל‬
‫‪385,990‬‬
‫‪1/15/2015‬‬
‫רבל‬
‫‪385,990‬‬
‫‪1/15/2015‬‬
‫רבל‬
‫‪385,990‬‬
‫‪1/15/2015‬‬
‫רבל‬
‫‪385,990‬‬
‫‪1/15/2015‬‬
‫רבד‬
‫רבד‬
‫‪146,321‬‬
‫‪146,321‬‬
‫‪1/18/2015‬‬
‫‪1/18/2015‬‬
‫אידיבי פתוח‬
‫‪466,078‬‬
‫‪1/20/2015‬‬
‫מבטח שמיר‬
‫‪994,518‬‬
‫‪1/20/2015‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫דיסקונט‬
‫השקעות‬
‫‪580,473‬‬
‫‪1/22/2015‬‬
‫הכשרת הישוב‬
‫לוי‪-‬ש‬
‫לוי‪-‬ש‬
‫אינסוליין‬
‫ביוקנסל‬
‫‪403,215‬‬
‫‪3,035‬‬
‫‪3,035‬‬
‫‪77,069‬‬
‫‪43,243‬‬
‫‪1/25/2015‬‬
‫‪1/27/2015‬‬
‫‪1/27/2015‬‬
‫‪1/27/2015‬‬
‫‪1/29/2015‬‬
‫נפטא‬
‫‪1,864,491‬‬
‫‪2/3/2015‬‬
‫נפטא‬
‫‪1,864,491‬‬
‫‪2/3/2015‬‬
‫נפטא‬
‫נפטא‬
‫נפטא‬
‫‪1,864,491‬‬
‫‪1,864,491‬‬
‫‪1,864,491‬‬
‫‪2/3/2015‬‬
‫‪2/3/2015‬‬
‫‪2/3/2015‬‬
‫אקויטל‬
‫‪869,897‬‬
‫‪2/4/2015‬‬
‫אקויטל‬
‫‪869,897‬‬
‫‪2/4/2015‬‬
‫אקויטל‬
‫אקויטל‬
‫אקויטל‬
‫‪869,897‬‬
‫‪869,897‬‬
‫‪869,897‬‬
‫‪2/4/2015‬‬
‫‪2/4/2015‬‬
‫‪2/4/2015‬‬
‫מעברות‬
‫מעברות‬
‫ביוסל‬
‫‪379,914‬‬
‫‪379,914‬‬
‫‪3,436‬‬
‫‪2/4/2015‬‬
‫‪2/4/2015‬‬
‫‪2/5/2015‬‬
‫יואל‬
‫‪2,019,464‬‬
‫‪2/5/2015‬‬
‫יואל‬
‫‪2,019,464‬‬
‫‪2/5/2015‬‬
‫יואל‬
‫יואל‬
‫יואל‬
‫‪2,019,464‬‬
‫‪2,019,464‬‬
‫‪2,019,464‬‬
‫‪2/5/2015‬‬
‫‪2/5/2015‬‬
‫‪2/5/2015‬‬
‫למנות את רואי החשבון סומך חייקין כרואי החשבון של‬
‫החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור חידוש ועדכון תנאי הסכם העסקתה של גב' יעל ברנט‬
‫נמרודי‪ ,‬שהנה קרובה של בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫חידוש התקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול על ידי טל אי‬
‫אישור תנאי העסקתו של מר יוסי סטלקאל בחברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות בהצעה פרטית חריגה עם בעלי עניין‬
‫אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים‪ ,‬הנערכת על‪-‬ידי אקויטל בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית של אקויטל‪,‬‬
‫מעת לעת ומבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה‬
‫תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעלי‬
‫השליטה או קרובו‪ ,‬כפי שיכהנו בחברה מעת לעת‪.‬‬
‫תיקון נוסח כתב השיפוי למר ערן סער‪ ,‬המנהל הכללי של‬
‫תיקון נוסח כתב השיפוי למר חיים צוף‪ ,‬יו"ר דירקטוריון‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים‪ ,‬הנערכת עבורה ועבור חברות בנות שלה‪.‬‬
‫אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית‪ ,‬מעת לעת ומבלי שיידרש‬
‫תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעל‬
‫שליטה או קרובו‪ ,‬כפי שיכהנו בחברה מעת לעת‪.‬‬
‫תיקון נוסח כתב השיפוי למר ערן סער‪ ,‬המנהל הכללי של‬
‫תיקון נוסח כתב השיפוי למר חיים צוף‪ ,‬יו"ר דירקטוריון‬
‫אישור הארכה‪ ,‬לתקופה נוספת של ‪ 3‬שנים‪ ,‬של התקשרות‬
‫החברה עם קיבוץ מעברות‪ ,‬בהסכם לפיו מעמיד הקיבוץ‬
‫באמצעות חברי הקיבוץ יו"ר דירקטוריון‪ ,‬מנהלים בכירים‪ ,‬חברי‬
‫אישור מינוים של ה"ה אבנר גזית ואופיר צדוק כדירקטורים‬
‫אישור השקעה בסך של כ‪ 7.6-‬מליון ‪ ₪‬בחברה בתמורה‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים‪ ,‬הנערכת על‪-‬ידי אקויטל בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה‬
‫אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית של אקויטל בע"מ‪ ,‬מעת‬
‫לעת ומבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית‪,‬‬
‫תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעל‬
‫שליטה או קרובו‪ ,‬כפי שיכהנו בחברה מעת לעת‪.‬‬
‫תיקון נוסח כתב השיפוי למר ערן סער‪ ,‬המנהל הכללי של‬
‫תיקון נוסח כתב השיפוי למר חיים צוף‪ ,‬יו"ר דירקטוריון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם מנכ"ל‬
‫החברה‪ ,‬מר מרדכי סלע‪.‬‬
‫אישור הוספת הבהרות למדיניות התגמול של החברה בקשר‬
‫עם תנאי הכהונה של המנכ"ל‪.‬‬
‫אישור הקצאה פרטית מהותית של ‪ 1,500,000‬אופציות לא‬
‫רשומות למסחר למר מרדכי סלע‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור הארכת תוקף כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים‬
‫בחברה הנמנים על בעלי השליטה בה וקרוביהם המכהנים‬
‫אישור הגדלת היקף החזר הוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה‪,‬‬
‫הגדלת היקף החזר ההוצאות למר ג'ק (ינקי) קליין ועדכון‬
‫אישור מתן כתב שיפוי למר ג'ק (ינקי) קליין‪ ,‬בגין כהונתו‬
‫אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר חי נתוביץ'‪,‬‬
‫דירקטור בחברה ומבעלי השליטה בה‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' סיגל גפן וגב' נורית‬
‫פלג‪ ,‬דירקטוריות חיצוניות בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי של מר דן מושקוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את‬
‫קסירר‪ ,‬כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור הארכת ההתקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול‬
‫לחברה על ידי בעל השליטה בחברה מר יואב גולן‪ ,‬כיו"ר‬
‫אישור הארכת מתן ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪.‬‬
‫התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה‪ ,‬למעט בעלי‬
‫מינוי מר אבירם הלוי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה‬
‫עדכון תנאי העסקת מנכ"ל החברה‪ ,‬מר יגאל מורן‪.‬‬
‫אשרור ואישור תנאי העסקתו של מר ירון גלילי‪ ,‬קרובו של בעל‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אשטרום נכסים‬
‫‪627,984‬‬
‫‪2/5/2015‬‬
‫אשטרום נכסים‬
‫‪627,984‬‬
‫‪2/5/2015‬‬
‫אשטרום נכסים‬
‫‪627,984‬‬
‫‪2/5/2015‬‬
‫אשטרום נכסים‬
‫אזורים‬
‫אזורים‬
‫אזורים‬
‫‪627,984‬‬
‫‪608,040‬‬
‫‪608,040‬‬
‫‪608,040‬‬
‫‪2/5/2015‬‬
‫‪2/5/2015‬‬
‫‪2/5/2015‬‬
‫‪2/5/2015‬‬
‫אורתם סהר‬
‫‪50,708‬‬
‫‪2/5/2015‬‬
‫אורתם סהר‬
‫דורי בניה‬
‫דורי בניה‬
‫‪50,708‬‬
‫‪42,793‬‬
‫‪42,793‬‬
‫‪2/5/2015‬‬
‫‪2/8/2015‬‬
‫‪2/8/2015‬‬
‫דורי בניה‬
‫‪42,793‬‬
‫‪2/8/2015‬‬
‫חמת‬
‫‪336,304‬‬
‫‪2/8/2015‬‬
‫חמת‬
‫חמת‬
‫חמת‬
‫חמת‬
‫‪336,304‬‬
‫‪336,304‬‬
‫‪336,304‬‬
‫‪336,304‬‬
‫‪2/8/2015‬‬
‫‪2/8/2015‬‬
‫‪2/8/2015‬‬
‫‪2/8/2015‬‬
‫אילקס מדיקל‬
‫‪162,968‬‬
‫‪2/11/2015‬‬
‫אילקס מדיקל‬
‫‪162,968‬‬
‫‪2/11/2015‬‬
‫מינוי הגב' לילי אילון כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫אילקס מדיקל‬
‫שלאג‬
‫‪162,968‬‬
‫‪528,178‬‬
‫‪2/11/2015‬‬
‫‪2/11/2015‬‬
‫שלאג‬
‫שלאג‬
‫שלאג‬
‫שלאג‬
‫שלאג‬
‫‪528,178‬‬
‫‪528,178‬‬
‫‪528,178‬‬
‫‪528,178‬‬
‫‪528,178‬‬
‫‪2/11/2015‬‬
‫‪2/11/2015‬‬
‫‪2/11/2015‬‬
‫‪2/11/2015‬‬
‫‪2/11/2015‬‬
‫מינוי הגב' חוה שכטר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‬
‫(שאינם דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬ה"ה זאב מרקמן‪ ,‬עוזי צור‪,‬‬
‫עדכון תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר זאב מרקמן‪.‬‬
‫עדכון תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אילן פיקמן‪.‬‬
‫עדכון תנאי כהונתה של סמנכ"לית השיווק של החברה‪ ,‬גב' גבי‬
‫עדכון תנאי כהונתו של סמנכ"ל הפיתוח והטכנולוגיות של‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אישור מינויה מחדש של גברת עמית אורלנד כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪,‬‬
‫אישור הארכת התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה מכהנים ו‪/‬או אשר יכהנו בעתיד‬
‫שלאג‬
‫‪528,178‬‬
‫‪2/11/2015‬‬
‫שלאג‬
‫‪528,178‬‬
‫‪2/11/2015‬‬
‫באטמ תקשורת‬
‫‪374,930‬‬
‫‪2/12/2015‬‬
‫באטמ תקשורת‬
‫‪374,930‬‬
‫‪2/12/2015‬‬
‫באטמ תקשורת‬
‫אספן גרופ‬
‫אספן גרופ‬
‫אספן גרופ‬
‫אספן גרופ‬
‫אספן גרופ‬
‫אספן גרופ‬
‫סאטקום‬
‫מערכות‬
‫סאטקום‬
‫מערכות‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫‪374,930‬‬
‫‪277,414‬‬
‫‪277,414‬‬
‫‪277,414‬‬
‫‪277,414‬‬
‫‪277,414‬‬
‫‪277,414‬‬
‫‪2/12/2015‬‬
‫‪2/12/2015‬‬
‫‪2/12/2015‬‬
‫‪2/12/2015‬‬
‫‪2/12/2015‬‬
‫‪2/12/2015‬‬
‫‪2/12/2015‬‬
‫‪32,902‬‬
‫‪2/12/2015‬‬
‫מינוי ד"ר אביגדור שפרמן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם עם נוסטרדמוס שירותי‬
‫טכנולוגיה בע"מ‪ ,‬חברת בבעלותו של ד"ר צבי מרום‪ ,‬מנכ"ל‬
‫אישור מענק חד פעמי למר עופר ברנר‪ ,‬מנהל התפעול הראשי‬
‫בחברה‪ ,‬בגין ביצועים בשנת ‪.2014‬‬
‫התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם מנכ"ל החברה המיועד‪,‬‬
‫התחייבות החברה למתן כתב פטור למר תמיר פוליקר‪ ,‬מנכ"ל‬
‫הקצאת אופציות למר תמיר פוליקר‪ ,‬מנכ"ל החברה המיועד‪.‬‬
‫הקצאת אופציות למר גיא פרג‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫תיקון הסכם הניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫עדכון מדיניות התגמול‪.‬‬
‫אישור יעדי תגמול למענק שנתי מותנה ביצועים בגין שנת‬
‫‪ 2015‬למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪32,902‬‬
‫‪39,847‬‬
‫‪39,847‬‬
‫‪2/12/2015‬‬
‫‪2/15/2015‬‬
‫‪2/15/2015‬‬
‫מדיקל‬
‫‪39,847‬‬
‫‪2/15/2015‬‬
‫מדיקל‬
‫אמות‬
‫אמות‬
‫אמות‬
‫אמות‬
‫אמות‬
‫אמות‬
‫אמות‬
‫אמות‬
‫‪39,847‬‬
‫‪3,197,681‬‬
‫‪3,197,681‬‬
‫‪3,197,681‬‬
‫‪3,197,681‬‬
‫‪3,197,681‬‬
‫‪3,197,681‬‬
‫‪3,197,681‬‬
‫‪3,197,681‬‬
‫‪2/15/2015‬‬
‫‪2/16/2015‬‬
‫‪2/16/2015‬‬
‫‪2/16/2015‬‬
‫‪2/16/2015‬‬
‫‪2/16/2015‬‬
‫‪2/16/2015‬‬
‫‪2/16/2015‬‬
‫‪2/16/2015‬‬
‫אמות‬
‫‪3,197,681‬‬
‫‪2/16/2015‬‬
‫אמות‬
‫‪3,197,681‬‬
‫‪2/16/2015‬‬
‫אישור עדכון שכרו של מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור תנאי ההתקשרות שבין החברה לבין מנכ"ל החברה‪,‬‬
‫אישור הענקת מענק מיוחד למר טים מקארתי‪ ,‬בקרות "אירוע‬
‫הגדלת מאגר כתבי האופציה הניתנים להענקה במסגרת‬
‫תכנית האופציות האמריקאית ‪ 2011‬של החברה‪ ,‬לעובדים‬
‫הגדלת ההון הרשום של החברה‪ ,‬כך שלאחר התיקון יעמוד הון‬
‫המניות של החברה על ‪ 170,000,000‬מניות רגילות‪ ,‬ותיקון‬
‫מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' כרו"ח‬
‫מינוי מחדש של מר נתן חץ לדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי לדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אמיר עמר לדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני לדירקטורית (בלתי תלויה)‬
‫מינוי מחדש של מר איל גבאי לדירקטור (בלתי תלוי) בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן לדירקטור (בלתי תלוי)‬
‫אישור החלת ההסדר הקיים בדבר שיפוי לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה שהינם מבעלי השליטה או קרוביהם‪.‬‬
‫אישור הפטר לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם‬
‫מבעלי השליטה או קרוביהם המכהנים כיום או שיכהנו מעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫זרח‬
‫אפ ‪3‬‬
‫אישור הסדר‪ ,‬לפיו ישונו תנאי כתבי האופציה (סדרה ‪ )3‬באופן‬
‫שתקופת המימוש שלהם תוארך ומחיר המימוש שלהם יופחת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪10,103‬‬
‫‪2/17/2015‬‬
‫מגדל ביטוח‬
‫‪4,811,091‬‬
‫‪2/18/2015‬‬
‫מגדל ביטוח‬
‫אל על‬
‫‪4,811,091‬‬
‫‪362,866‬‬
‫‪2/18/2015‬‬
‫‪2/18/2015‬‬
‫רמי לוי‬
‫מדטכניקה‬
‫‪2,095,949‬‬
‫‪116,512‬‬
‫‪2/18/2015‬‬
‫‪2/18/2015‬‬
‫מדטכניקה‬
‫‪116,512‬‬
‫‪2/18/2015‬‬
‫מדטכניקה‬
‫‪116,512‬‬
‫‪2/18/2015‬‬
‫מדטכניקה‬
‫מדטכניקה‬
‫‪116,512‬‬
‫‪116,512‬‬
‫‪2/18/2015‬‬
‫‪2/18/2015‬‬
‫מדטכניקה‬
‫‪116,512‬‬
‫‪2/18/2015‬‬
‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיות‬
‫‪94,263‬‬
‫‪2/18/2015‬‬
‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיות‬
‫‪94,263‬‬
‫‪2/18/2015‬‬
‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיות‬
‫‪94,263‬‬
‫‪2/18/2015‬‬
‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיות‬
‫‪94,263‬‬
‫‪2/18/2015‬‬
‫חברה לישראל‬
‫‪10,654,678‬‬
‫‪2/19/2015‬‬
‫חברה לישראל‬
‫נ‪ .‬פלדמן ובנו‬
‫בע"מ‬
‫‪10,654,678‬‬
‫‪2/19/2015‬‬
‫מנדלסוןתשת‬
‫‪224,000‬‬
‫‪2/19/2015‬‬
‫אישור מינויו של פרופ' עודד שריג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של פרופ' עודד שריג כיו"ר הדירקטוריון של‬
‫החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר אייל חיימובסקי לדירקטור חיצוני בחברה‬
‫אישור תנאי העסקתו של מר עובד לוי‪ ,‬אחיו של רמי לוי בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כמנהל אזור בחברה‪.‬‬
‫אישור תנאי העסקתו של מר בועז יחזקאל כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור החזר הוצאות לאילקס מדיקל בע"מ בגין קבלת שירותי‬
‫מנכ"ל לחברה לשנת ‪( 2014‬בגין שכר)‪.‬‬
‫אישור החזר הוצאות לאילקס מדיקל בע"מ בגין קבלת שירותי‬
‫מנכ"ל לחברה לשנת ‪( 2014‬בגין מענק)‪.‬‬
‫אישור החברה בהסכם מתן שירותים עם בעלת השליטה‪,‬‬
‫אילקס מדיקל בע"מ‪ ,‬לשנים ‪.2015-2017‬‬
‫עדכון סעיפים ‪ 7.9 ,7.4 ,6.3 ,5.1 ,3.3 ,1.5.1 ,1.4‬ו‪13-‬‬
‫מינויו מחדש של מר שאול ג'מאל כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת (שנייה במספר) בת שלוש שנים‪.‬‬
‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יעקב‬
‫רוזנברג‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כיו"ר‬
‫דירקטוריון פעיל של החברה ושל חברת ר‪.‬ה אלקטרוניקה‬
‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר גדליה‬
‫המרמן‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫חידוש התקשרות חברת ר‪ .‬מטל מכלולים בע"מ‪ ,‬חברת בת‬
‫של החברה‪ ,‬בהסכם העסקה עם הגב' שושנה רוזנברג‪ ,‬בגין‬
‫אישור התקשרות בהסכם העסקה בין חברת הבת של‬
‫החברה‪ ,‬ר‪ .‬מטל מכלולים בע"מ לבין גיל המרמן‪.‬‬
‫מינוי מחדש של רואי החשבון ממשרד רו"ח סומך‪-‬חייקין‪ ,‬כרואי‬
‫החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים של הדירקטורים בחברה (אשר ימשיכו להיות‬
‫זכאים לגמול ולתנאי כהונה)‪ ,‬ה"ה רון מושקוביץ‪ ,‬אמנון ליאון‪,‬‬
‫זאב נהרי‪ ,‬זהבית כהן‪ ,‬אביעד קאופמן‪ ,‬איתן רף‪ ,‬דן זיסקינד‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‪.‬‬
‫מינוי הגב' ורדה לוי לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫מנדלסוןתשת‬
‫‪224,000‬‬
‫‪2/19/2015‬‬
‫מינוי מר יחזקאל דבס לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד‬
‫‪-‬‬
‫‪2/19/2015‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מנדלסוןתשת‬
‫‪224,000‬‬
‫‪2/19/2015‬‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪2/19/2015‬‬
‫‪2/19/2015‬‬
‫‪2/19/2015‬‬
‫‪2/19/2015‬‬
‫‪2/19/2015‬‬
‫‪2/19/2015‬‬
‫‪2/19/2015‬‬
‫‪2/19/2015‬‬
‫‪2/19/2015‬‬
‫‪2/19/2015‬‬
‫‪2/19/2015‬‬
‫‪2/19/2015‬‬
‫‪2/19/2015‬‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫אברות‬
‫אברות‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪18,131‬‬
‫‪18,131‬‬
‫‪2/19/2015‬‬
‫‪2/19/2015‬‬
‫‪2/22/2015‬‬
‫‪2/22/2015‬‬
‫אברות‬
‫‪18,131‬‬
‫‪2/22/2015‬‬
‫אברות‬
‫‪18,131‬‬
‫‪2/22/2015‬‬
‫אברות‬
‫‪18,131‬‬
‫‪2/22/2015‬‬
‫אברות‬
‫אברות‬
‫כיל‬
‫כיל‬
‫כיל‬
‫כיל‬
‫כיל‬
‫‪18,131‬‬
‫‪18,131‬‬
‫‪35,941,161‬‬
‫‪35,941,161‬‬
‫‪35,941,161‬‬
‫‪35,941,161‬‬
‫‪35,941,161‬‬
‫‪2/22/2015‬‬
‫‪2/22/2015‬‬
‫‪2/26/2015‬‬
‫‪2/26/2015‬‬
‫‪2/26/2015‬‬
‫‪2/26/2015‬‬
‫‪2/26/2015‬‬
‫כיל‬
‫‪35,941,161‬‬
‫‪2/26/2015‬‬
‫אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪ PWC‬ישראל (קסלמן‬
‫וקסלמן)‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬
‫אישור הארכת כהונתו של מר ירון יניב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור הארכת כהונתו של פרופ' עודד שוסיוב כדירקטור‬
‫אישור הארכת כהונתו של מר עדי גולדין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור הארכת כהונתו של מר טוני (קסיוג'ין) צ'אן כדירקטור‬
‫מינוי מר איירה ליידרמן לכהונת דירקטור בלתי תלוי של‬
‫אישור הכללת מר איירה ליידרמן במסגרת פוליסת ביטוח‬
‫אישור הענקת כתב שיפוי למר איירה ליידרמן‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב פטור למר איירה ליידרמן‪.‬‬
‫מינוי גב' נירה דרור לכהונת דירקטורית בלתי תלויה של‬
‫אישור הכללת גב' נירה דרור במסגרת פוליסת ביטוח אחריות‬
‫אישור הענקת כתב שיפוי לגב' נירה דרור‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב פטור לגב' נירה דרור‪.‬‬
‫אישור עדכון פרמיה שנתית להתקשרות עם חברת ביטוח‪,‬‬
‫לביטוח אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה‪" -‬עסקת‬
‫הארכת מועד מימוש אופציות של דירקטור מכהן‪ ,‬מר אפי כהן‪-‬‬
‫אישור התקשרות החברה‪ ,‬פלדקס ומגנזי תשתיות בהסכם‬
‫אישור מיזוגה של פלדקס אל תוך אברות‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם מגנזי תשתיות‪,‬‬
‫לפיו תעניק מגנזי תשתיות לחברה שירותים בתחום הפעילות‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם מגנזי תשתיות‪,‬‬
‫לפיו תשכיר מגנזי תשתיות לחברה ציוד מקצועי בתחום‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם מגנזי תשתיות‪,‬‬
‫לפיו החברה תבצע עבור מגנזי תשתיות עבודות שהינן בתחום‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם מגנזי תשתיות‪,‬‬
‫לפיו מגנזי תשתיות מתחייבת לאפשר לחברה לרכוש‬
‫אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם שיווק עם מגנזי‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יעקב דיאור כדירקטור חיצוני‬
‫אישור מינויה מחדש של ד"ר מרים הרן כדירקטורית חיצונית‬
‫אישור מינויו של מר ג'פרי מרסזי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר שמעון אקהאוז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר סטפן בורגס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור התגמול ההוני והתגמול במזומן של דירקטורים בחברה‬
‫אשר יכהנו מעת לעת‪ ,‬בין אם הם דירקטורים חיצוניים ובין אם‬
‫לאו‪ ,‬למעט הדירקטורים המכהנים מטעם החברה לישראל‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫כיל‬
‫‪35,941,161‬‬
‫‪2/26/2015‬‬
‫כיל‬
‫‪35,941,161‬‬
‫‪2/26/2015‬‬
‫נכסים ובנין‬
‫‪1,299,263‬‬
‫‪2/26/2015‬‬
‫מזרחי טפחות‬
‫אוהה‬
‫סאמיט‬
‫‪9,836,210‬‬
‫‪758,919‬‬
‫‪912,151‬‬
‫‪2/26/2015‬‬
‫‪3/1/2015‬‬
‫‪3/1/2015‬‬
‫הכשרת הישוב‬
‫דן מלונות‬
‫בזן‬
‫‪363,629‬‬
‫‪2,143,208‬‬
‫‪3,322,044‬‬
‫‪3/3/2015‬‬
‫‪3/3/2015‬‬
‫‪3/3/2015‬‬
‫בזן‬
‫‪3,322,044‬‬
‫‪3/3/2015‬‬
‫לוינשטין נכסים‬
‫‪432,056‬‬
‫‪3/4/2015‬‬
‫אלרון‬
‫‪500,885‬‬
‫‪3/4/2015‬‬
‫פלייט מדיקל‪ -‬ש‬
‫נ‪ .‬פלדמן ובנו‬
‫בע"מ‬
‫דלק קבוצה‬
‫‬‫‪11,234,664‬‬
‫‪3/5/2015‬‬
‫‪3/5/2015‬‬
‫גמול השקעות‬
‫‪5,990‬‬
‫‪3/8/2015‬‬
‫גמול השקעות‬
‫‪5,990‬‬
‫‪3/8/2015‬‬
‫שפיר הנדסה‬
‫‪1,943,755‬‬
‫‪3/8/2015‬‬
‫שפיר הנדסה‬
‫‪1,943,755‬‬
‫‪3/8/2015‬‬
‫שפיר הנדסה‬
‫‪1,943,755‬‬
‫‪3/8/2015‬‬
‫שפיר הנדסה‬
‫‪1,943,755‬‬
‫‪3/8/2015‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3/4/2015‬‬
‫אישור התגמול ההוני של כל אחד מהדירקטורים בחברה‬
‫המכהנים מטעם החברה לישראל בע"מ‪ ,‬וכן אישור התגמול‬
‫אישור תיקון וחידוש הסכם הניהול עם בעלת השליטה בחברה‪-‬‬
‫החברה לישראל בע"מ וח‪.‬ל‪ .‬ניהול וייעוץ (‪ )1986‬בע"מ‪.‬‬
‫מינויה של הגב' תלמה ברבש קנולר כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים‪.‬‬
‫למנות את מר אברהם זלדמן כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫חלוקת דיבידנד בעין של כלל מניות בל"ל בין בעלי מניותיה של‬
‫העסקת מר שלומי לוי כמנהל נכסים בחברה‪.‬‬
‫אישור חידוש ועדכון תנאי הסכם העסקתה של גב' סמדר‬
‫נמרודי רינות‪.‬‬
‫אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה‪.‬‬
‫אישור חידוש ההתקשרות בהסכם עם חברה פרטית בבעלותו‬
‫של סגן יו"ר הדירקטוריון של החברה ומבעלי השליטה בה‪ ,‬מר‬
‫דיויד פדרמן‪ ,‬ובני משפחתו‪ ,‬בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון‬
‫אישור עדכון לסעיף ד' במדיניות התגמול לנושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬באופן שתכלול עקרונות להתקשרות בפוליסה לביטוח‬
‫מינוי מחדש של מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫לתקופה כהונה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה‪ ,‬במסגרתו תרכוש‬
‫מדטכניקה‪ ,‬את כל מניות החברה המוחזקות ע"י הציבור‪,‬‬
‫למעט המניות המוחזקות ע"י בעלי המניות המייסדים‪ ,‬ולמעט‬
‫החלטה בדבר הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה‬
‫עם מר אסף פלדמן‪ ,‬בנו של מר גדעון פלדמן‪ ,‬מנכ"ל החברה‬
‫מינוי מר אריה זייף לדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של‬
‫הארכת כהונתם של הדירקטורים בחברה (מלבד הדירקטורים‬
‫החיצוניים)‪ :‬יו"ר הדירקטוריון מר רפאל אלול‪ ,‬מר מנחם מרדר‬
‫מינוי מחדש של קסלמן וקסלמן‪ ,‬משרד רואי חשבון כרואי‬
‫החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר יעקב בן משה כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫לתקופת כהונה בת שלוש שנים ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר מאיר בר אל כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫לתקופת כהונה בת שלוש שנים ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו של מר יהודה שגב‪ ,‬בגין כהונתו כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתה של הגב' עינת צפריר‪ ,‬בגין כהונתה‬
‫כדירקטורית בלתי תלויה בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אישור הצעה פרטית של כתבי אופציה לחברת ניהול בשליטת‬
‫אישור מנגנון החזר ההוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר‬
‫אישור מנגנון החזר ההוצאות למר ג'ק (ינקי) קליין ועדכון‬
‫אישור מתן כתב שיפוי למר ג'ק (ינקי) קליין‪ ,‬בגין כהונתו‬
‫אישור חידוש כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה‬
‫(שאינם דירקטורים חיצוניים) ‪ -‬ה"ה שאול אשכנזי‪ ,‬עמי‬
‫אישור מינויו של מר דורון סטניצקי‪ ,‬כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫לתקופה בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫ברן‬
‫אזורים‬
‫אזורים‬
‫אזורים‬
‫‪166,207‬‬
‫‪626,568‬‬
‫‪626,568‬‬
‫‪626,568‬‬
‫‪3/9/2015‬‬
‫‪3/9/2015‬‬
‫‪3/9/2015‬‬
‫‪3/9/2015‬‬
‫פלסאון תעשיות‬
‫‪1,311,889‬‬
‫‪3/10/2015‬‬
‫פלסאון תעשיות‬
‫‪1,311,889‬‬
‫‪3/10/2015‬‬
‫פלסאון תעשיות‬
‫‪1,311,889‬‬
‫‪3/10/2015‬‬
‫פלסאון תעשיות‬
‫‪1,311,889‬‬
‫‪3/10/2015‬‬
‫פלסאון תעשיות‬
‫‪1,311,889‬‬
‫‪3/10/2015‬‬
‫רבוע נדלן‬
‫‪1,516,309‬‬
‫‪3/11/2015‬‬
‫ברימאג‬
‫‪100,599‬‬
‫‪3/11/2015‬‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫פז נפט‬
‫‪715,842‬‬
‫‪715,842‬‬
‫‪5,155,208‬‬
‫‪3/11/2015‬‬
‫‪3/11/2015‬‬
‫‪3/11/2015‬‬
‫קבוצת נץ‬
‫גולד‬
‫פיסיבי טכנ‬
‫‪114,237‬‬
‫‪569,541‬‬
‫‪134,889‬‬
‫‪3/12/2015‬‬
‫‪3/12/2015‬‬
‫‪3/15/2015‬‬
‫פיסיבי טכנ‬
‫‪134,889‬‬
‫‪3/15/2015‬‬
‫גטר‬
‫מדיקל‬
‫‪185,378‬‬
‫‪43,007‬‬
‫‪3/16/2015‬‬
‫‪3/16/2015‬‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫בזק‬
‫בזק‬
‫ישראמקו‬
‫יהש‬
‫‪43,007‬‬
‫‪43,007‬‬
‫‪18,233,650‬‬
‫‪18,233,650‬‬
‫‪3/16/2015‬‬
‫‪3/16/2015‬‬
‫‪3/16/2015‬‬
‫‪3/16/2015‬‬
‫אישור הענקת כתב שיפוי למר דורון סטניצקי‪.‬‬
‫אישור הארכת כהונתה של גב' דפנה שלו‪-‬פלם כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה לתקופה בת ‪ 3‬שנים נוספות‪.‬‬
‫אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן‬
‫כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם‬
‫קרוביו של בעל השליטה ו‪/‬או שבעל השליטה בחברה עשוי‬
‫אישור מינויו של פרופ' בן‪-‬ציון זילברפרב לדירקטור חיצוני‬
‫בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור הסכם ניהול בין החברה לבין מר גרשון זלקינד (בעל‬
‫השליטה בחברה) ובניו ה"ה דניאל זלקינד ומיכאל זלקינד‪,‬‬
‫עדכון מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫מינוי הגב' מאירה גיט כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת‬
‫סיום כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬למעט‬
‫הדירקטורים הבלתי תלויים (דהיינו‪ ,‬ה"ה שלמה אליה‪ ,‬אלישע‬
‫גואטה‪ ,‬ריצ'רד נמיר ואברהם עזרן) ומינוי ה"ה טוני אלישע‪,‬‬
‫לאשר תגמול שנתי לגל תורן‪ ,‬דירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור הארכת תוקף כתבי התחייבות לשיפוי שהוצאו לנושאי‬
‫אישור הסכם שכירות מקרקעין בין החברה לבין אפיק נדל"ן‬
‫בע"מ‪ ,‬חברה בת בבעלות מלאה של פריורטק בע"מ‪ ,‬בעלת‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה והסמכת מנכ"ל החברה לחדשה‬
‫מינוי מר יובל ינאי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה‬
‫אישור הכללת מר יובל ינאי בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬וכן מתן כתב שיפוי‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב פטור למר יובל ינאי‪.‬‬
‫אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים (יעדים למענק השנתי)‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫‪8,872,315‬‬
‫‪3/16/2015‬‬
‫לתקן את סעיף ‪ 11.1‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫ישראמקו‬
‫יהש‬
‫שניב‬
‫שניב‬
‫‪8,872,315‬‬
‫‪123,466‬‬
‫‪123,466‬‬
‫‪3/16/2015‬‬
‫‪3/18/2015‬‬
‫‪3/18/2015‬‬
‫אינטק פארמ‬
‫‪147,973‬‬
‫‪3/18/2015‬‬
‫אינטק פארמ‬
‫‪147,973‬‬
‫‪3/18/2015‬‬
‫אינטק פארמ‬
‫‪147,973‬‬
‫‪3/18/2015‬‬
‫אינטק פארמ‬
‫‪147,973‬‬
‫‪3/18/2015‬‬
‫אינטק פארמ‬
‫‪147,973‬‬
‫‪3/18/2015‬‬
‫אינטק פארמ‬
‫‪147,973‬‬
‫‪3/18/2015‬‬
‫אינטק פארמ‬
‫פולירם‬
‫פולירם‬
‫פולירם‬
‫פולירם‬
‫פולירם‬
‫‪147,973‬‬
‫‪498,866‬‬
‫‪498,866‬‬
‫‪498,866‬‬
‫‪498,866‬‬
‫‪498,866‬‬
‫‪3/18/2015‬‬
‫‪3/18/2015‬‬
‫‪3/18/2015‬‬
‫‪3/18/2015‬‬
‫‪3/18/2015‬‬
‫‪3/18/2015‬‬
‫פולירם‬
‫בראק אן וי‬
‫‪498,866‬‬
‫‪1,539,126‬‬
‫‪3/18/2015‬‬
‫‪3/18/2015‬‬
‫בראק אן וי‬
‫‪1,539,126‬‬
‫‪3/18/2015‬‬
‫בראק אן וי‬
‫‪1,539,126‬‬
‫‪3/18/2015‬‬
‫אלון רבוע כחול‬
‫‪713,627‬‬
‫‪3/19/2015‬‬
‫אלון רבוע כחול‬
‫אפליי‬
‫אפליי‬
‫מיקרונט‬
‫‪713,627‬‬
‫‪143,257‬‬
‫‪143,257‬‬
‫‪52,348‬‬
‫‪3/19/2015‬‬
‫‪3/19/2015‬‬
‫‪3/19/2015‬‬
‫‪3/19/2015‬‬
‫העברת זכויות השתתפות ברישיונות שמשון ודניאל‪ ,‬אישור‬
‫התקשרות השותפות עם חברה נורווגית ‪AGR Petroleum‬‬
‫‪ Services‬והסמכת השותף הכללי לחתום על כל מסמך‬
‫מינויה של גב' רחל סגל כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה‬
‫מינויה של הלה ברנט כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן‪ ,‬כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של הדירקטור‪ ,‬מר צביקה יוסף (המכהן כיו''ר‬
‫דירקטוריון החברה) לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של הדירקטור‪ ,‬רו''ח אמיר חייק‪ ,‬לתקופת‬
‫כהונה נוספת‪.‬‬
‫הארכת כהונתה של הדירקטורית‪ ,‬גב' הילה קארח‪ ,‬לתקופת‬
‫כהונה נוספת‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של הדירקטור‪ ,‬מר זאב וייס (המכהן גם‬
‫כמנכ''ל החברה)‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬
‫איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של‬
‫החברה‪ ,‬ביטול הערך הנקוב של מניות החברה‪ ,‬וכן תיקון‬
‫אישור מינויו מחדש של מר איתן ארזי כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר נחום ינאי כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר רון ראובני כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יוסף ביתן כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' דפנה שלו‪-‬פלם כדירקטורית‬
‫אישור מנוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט‪ -‬רואי‬
‫חשבון לכהונה כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת ‪.2015‬‬
‫אישור העלאת שכרם (ברוטו) של המנכ"לים המשותפים של‬
‫החברה‪ ,‬ה"ה גל טננבאום ואופיר רחמים‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד ‪IUS Statutory Audits Cooperatie‬‬
‫‪ U.A‬כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדו"חות‬
‫אישור מינויו מחדש של מר דוד אלפנדרי כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר עוזי ברעם כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' גליה מלכה כדירקטורית חיצונית‬
‫אישור מינויו מחדש של מר עופר מריאש כדירקטור חיצוני‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח ‪ BDO‬זיו האפט כרואה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מיקרונט‬
‫מיקרונט‬
‫‪52,348‬‬
‫‪52,348‬‬
‫‪3/19/2015‬‬
‫‪3/19/2015‬‬
‫ברם תעשיות‬
‫‪63,969‬‬
‫‪3/22/2015‬‬
‫ברם תעשיות‬
‫‪63,969‬‬
‫‪3/22/2015‬‬
‫ברם תעשיות‬
‫‪63,969‬‬
‫‪3/22/2015‬‬
‫ברם תעשיות‬
‫‪63,969‬‬
‫‪3/22/2015‬‬
‫בזק‬
‫‪18,331,157‬‬
‫‪3/23/2015‬‬
‫בזק‬
‫‪18,331,157‬‬
‫‪3/23/2015‬‬
‫כנפיים‬
‫‪122,239‬‬
‫‪3/23/2015‬‬
‫נתנאל גרופ‬
‫אינרום‬
‫‪111,015‬‬
‫‪772,400‬‬
‫‪3/23/2015‬‬
‫‪3/23/2015‬‬
‫ביוליין‬
‫‪281,237‬‬
‫‪3/24/2015‬‬
‫ביוליין‬
‫ביוליין‬
‫‪281,237‬‬
‫‪281,237‬‬
‫‪3/24/2015‬‬
‫‪3/24/2015‬‬
‫ביוליין‬
‫‪281,237‬‬
‫‪3/24/2015‬‬
‫אשטרום קבוצה ‪760,797‬‬
‫‪3/24/2015‬‬
‫אשטרום קבוצה ‪760,797‬‬
‫‪3/24/2015‬‬
‫אשטרום קבוצה ‪760,797‬‬
‫‪97,092‬‬
‫אקס טי אל‬
‫‪3/24/2015‬‬
‫‪3/25/2015‬‬
‫אקס טי אל‬
‫‪97,092‬‬
‫‪3/25/2015‬‬
‫אישור הארכת מינויים של הדירקטורים בחברה‪ ,‬אשר אינם‬
‫דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה דוד לוקץ‪ ,‬אלי נחום‪ ,‬נטע כרמי‪-‬נבו‪,‬‬
‫אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר שי‬
‫מינוי הגב' טל סבטובסקי כדירקטורית חיצונית של החברה‪,‬‬
‫לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫הענקת כתב שיפוי לגב' טל סבטובסקי‪ ,‬הדירקטורית החיצונית‬
‫של החברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬למעט‬
‫הדירקטורים החיצוניים‪ ,‬ה"ה חי ברמלי (דירקטור ונשיא‬
‫חידוש כהונתם של משרד רו"ח ברייטמן אלמגור זהר ושות'‬
‫כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫לאשר את קבלת התנאים שקבע הממונה על ההגבלים‬
‫העסקים בהחלטת אישור מיזוג הן על ידי החברה והן על ידי‬
‫להתקשר בהסכם עם יורוקום די‪.‬בי‪.‬אס בע"מ לפיו תרכוש‬
‫החברה את מלוא החזקותיה של יורוקום די‪.‬בי‪.‬אס במניות יס‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה לתקופה כהונה נוספת (שלישית במספר)‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של מר אבנר גבאי כדח"צ בחברה לתקופה‬
‫של שלוש שנים נוספות‪.‬‬
‫אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬ה"ה אהרון שוורץ‪,‬‬
‫מיכאל אנגל‪ ,‬ד"ר בי‪.‬ג'י‪ .‬בורמן‪ ,‬רפאל הופשטיין וסנדרה פאנם‪,‬‬
‫אישור הענקת אופציות לה"ה אהרון שוורץ‪ ,‬מיכאל אנגל‪ ,‬ד"ר‬
‫בי‪.‬ג'י‪ .‬בורמן‪ ,‬רפאל הופשטיין וסנדרה פאנם‪.‬‬
‫אישור מענק אופציות לד"ר כנרת סויצקי‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד‬
‫רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫אישור התקשרות אשטרום תעשיות בע"מ‪ ,‬חברת בת בבעלות‬
‫מלאה של החברה בהסכם לרכישת מלוא הון המניות המונפק‬
‫והנפרע של י‪ .‬זהבי חרושת מרצפות בע"מ‪ ,‬חברה פרטית‬
‫העוסקת בייבוא ושיווק של מוצרי גמר לענף הבנייה כגון מוצרי‬
‫בכפוף לאישור סעיף ‪ 1.1‬שעל סדר היום‪ ,‬לאשר הארכת‬
‫התקשרות זהבי בהסכם העסקה עם מר שי בן‪-‬עזר כמנכ"ל‬
‫בכפוף לאישור סעיף ‪ 1.1‬שעל סדר היום‪ ,‬לאשר הארכת‬
‫התקשרות זהבי בהסכם העסקה עם מר עפר זהבי כסמנכ"ל‬
‫שיווק ופיתוח עסקי בזהבי לתקופה של שלוש שנים שתחילתן‬
‫מינויו של מר עודד נגר כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופה של‬
‫מינויה של גב' אוסנת הלל פיין כדירקטורית חיצונית בחברה‪,‬‬
‫לתקופה של שלוש שנים‪ ,‬ואישור תנאי כהונתה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אקס טי אל‬
‫‪97,092‬‬
‫‪3/25/2015‬‬
‫אלקטרה נדלן‬
‫‪176,462‬‬
‫‪3/25/2015‬‬
‫אישור תנאי כהונתו של מר גו'ש לוין‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול‬
‫מאלקו בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה של שלוש‬
‫אלקטרה נדלן‬
‫‪176,462‬‬
‫‪3/25/2015‬‬
‫אידיבי פתוח‬
‫‪961,993‬‬
‫‪3/26/2015‬‬
‫שופרסל‬
‫‪1,756,070‬‬
‫‪3/26/2015‬‬
‫מובייל מקס‪-‬ס‬
‫‪4,868‬‬
‫‪3/29/2015‬‬
‫מובייל מקס‪-‬ס‬
‫‪4,868‬‬
‫‪3/29/2015‬‬
‫מובייל מקס‪-‬ס‬
‫‪4,868‬‬
‫‪3/29/2015‬‬
‫מובייל מקס‪-‬ס‬
‫‪4,868‬‬
‫‪3/29/2015‬‬
‫מובייל מקס‪-‬ס‬
‫‪4,868‬‬
‫‪3/29/2015‬‬
‫מובייל מקס‪-‬ס‬
‫גולף‬
‫‪4,868‬‬
‫‪436,449‬‬
‫‪3/29/2015‬‬
‫‪3/30/2015‬‬
‫אלקטרה צריכה‬
‫‪393,058‬‬
‫‪3/30/2015‬‬
‫עדכון מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור מינויה של גב' אלינה פרנקל רונן כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור הארכת תוקף הסכם ההעסקה עם מר רפי ביסקר‪ ,‬יו"ר‬
‫דירקטוריון משותף פעיל של החברה‪ ,‬בשלוש שנים נוספות‪,‬‬
‫אישור הקצאת ניירות ערך בתמורה לפדיון שטרי הון וקבלת‬
‫כתבי אופציה של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של משרד רואה החשבון שטיינמץ עמינח כרואה‬
‫חשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה‬
‫(למעט הדירקטורים החיצוניים)‪ -‬ה"ה עדי שאולי (דירקטור‬
‫אישור מינויה של הגב' פלדר אלה לכהן כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה ואישור תנאי כהונתה‪.‬‬
‫תשלום החזר הוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬למנהל הכללי‬
‫(או לחברה מטעמו) ולממלא מקום למנהל הכללי וזאת ביחס‬
‫אישור מינויו של מר ז'אן זלינגר כמנהל הכללי של החברה‬
‫ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬
‫אישור תשלום מענק חד פעמי ליו"ר הדירקטוריון הפעיל של‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול‬
‫מאלקו בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה של שלוש‬
‫אלקטרה צריכה‬
‫‪393,058‬‬
‫‪3/30/2015‬‬
‫אלקטרה‬
‫נ‪ .‬פלדמן ובנו‬
‫בע"מ‬
‫נ‪ .‬פלדמן ובנו‬
‫בע"מ‬
‫‪1,622,869‬‬
‫‪3/30/2015‬‬
‫‪3,435,751‬‬
‫‪3/31/2015‬‬
‫עדכון מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי ניהול בין החברה‬
‫לבין אלקו בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫למנות מחדש את מר בן רבינוביץ כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫למנות את מר עמוס בר שלו כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה‬
‫של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫מינוי הדירקטור החיצוני המכהן מר יצחק (חקי) הראל לתקופת‬
‫כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪ ,‬ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬
‫‪6,675,208‬‬
‫‪3/31/2015‬‬
‫‪1,088,612‬‬
‫‪3/31/2015‬‬
‫אישור התקשרות לרכישת פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה חיים מר‪ ,‬ליגד רוטלוי ותמר כפיר‪,‬‬
‫שיכון ובינוי‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫חלל תקשורת‬
‫‪-‬‬
‫‪3/31/2015‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3/31/2015‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪ KPMG‬סומך‬
‫חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫חלל תקשורת‬
‫‪1,088,612‬‬
‫‪3/31/2015‬‬
‫חלל תקשורת‬
‫‪1,088,612‬‬
‫‪3/31/2015‬‬
‫אלביט מערכות‬
‫פועלים‬
‫איביאי בית‬
‫השק‬
‫איביאי בית‬
‫השק‬
‫‪11,064,308‬‬
‫‪24,319,461‬‬
‫‪3/31/2015‬‬
‫‪3/31/2015‬‬
‫‪322,838‬‬
‫‪4/1/2015‬‬
‫‪322,838‬‬
‫‪4/1/2015‬‬
‫פרטנר‬
‫פרטנר‬
‫‪2,459,781‬‬
‫‪2,459,781‬‬
‫‪4/2/2015‬‬
‫‪4/2/2015‬‬
‫ספקטרוניקס‬
‫‪255,937‬‬
‫‪4/2/2015‬‬
‫אזורים‬
‫‪603,619‬‬
‫‪4/2/2015‬‬
‫טאואר‬
‫טאואר‬
‫‪4,588,315‬‬
‫‪4,588,315‬‬
‫‪4/8/2015‬‬
‫‪4/8/2015‬‬
‫מהדרין‬
‫‪438,212‬‬
‫‪4/14/2015‬‬
‫מהדרין‬
‫‪438,212‬‬
‫‪4/14/2015‬‬
‫אישור עדכון שכרו החודשי של מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור מחדש של מתן כתבי שיפוי למר מ‪ .‬פדרמן ומר ד‪.‬‬
‫פדרמן‪ ,‬שהינם דירקטורים בחברה‪ ,‬ואשר עשויים להיחשב‬
‫אישור מינויה של גב' דפנה שורץ לכהונת "דירקטורית‬
‫מינוי מר אורן חנוכה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה‬
‫בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור גמול למר אורן חנוכה‪ ,‬בגין כהונתו כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪ ,‬הזהה לשאר הדירקטורים החיצוניים בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני של‬
‫החברה‪ ,‬אישור הגמול המשולם לו‪ ,‬ואישור כי לא חל כל שינוי‬
‫בזכותו להנות מפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה‬
‫אישור תיקונים לתקנון החברה‪.‬‬
‫אישור תשלום סך של ‪ 153‬אלפי דולר ארה"ב לא‪.‬י‪ .‬ספקטור‬
‫בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬בגין שנת ‪.2012‬‬
‫אישור הקדמת מימוש האופציה שניתנה לחברה‪ ,‬במסגרת‬
‫הסכם רכישת המניות מחודש נובמבר ‪ 2012‬לחייב את מר‬
‫חיים הרשי פרידמן‪ ,‬בעל השליטה בחברה לרכוש ממנה את‬
‫אישור חידוש מינויו של מר אילן פלאטו כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור תגמול לדירקטורים בחברה‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי‬
‫החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫אישור מינויים מחדש של כל הדירקטורים המכהנים של‬
‫החברה (למעט הדירקטורים החיצוניים)‪ :‬ה"ה יונתן בשיא‪ ,‬סגי‬
‫אפריקה מגורים ‪781,583‬‬
‫‪4/15/2015‬‬
‫לוינשטין נכסים‬
‫‪466,756‬‬
‫‪4/15/2015‬‬
‫ביוקנסל‬
‫ביוקנסל‬
‫ביוקנסל‬
‫ביוקנסל‬
‫‪49,088‬‬
‫‪49,088‬‬
‫‪49,088‬‬
‫‪49,088‬‬
‫‪4/15/2015‬‬
‫‪4/15/2015‬‬
‫‪4/15/2015‬‬
‫‪4/15/2015‬‬
‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיות‬
‫‪90,012‬‬
‫‪4/16/2015‬‬
‫אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם ניהול הבנייה עם‬
‫בעלת השליטה בחברה‪ ,‬חברת משולם לוינשטין הנדסה‬
‫אישור קביעת היעדים למענק ליו"ר הדירקטוריון (פעיל) של‬
‫החברה‪ ,‬ד"ר אהרון שוורץ‪ ,‬עבור שנת ‪ 2015‬בהתאם למדיניות‬
‫אישור תיקון סעיף ‪ 4.1‬למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור הענקת ‪ 60,000‬כתבי אופציה למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יונתן‬
‫אישור הענקת ‪ 60,000‬כתבי אופציה ליו"ר הדירקטוריון (פעיל)‬
‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יעקב‬
‫רוזנברג‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כיו"ר‬
‫דירקטוריון פעיל של החברה ושל חברת ר‪.‬ה אלקטרוניקה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר גדליה‬
‫המרמן‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫חידוש התקשרות חברת ר‪ .‬מטל מכלולים בע"מ‪ ,‬חברת בת‬
‫של החברה‪ ,‬בהסכם העסקה עם הגב' שושנה רוזנברג‪ ,‬בגין‬
‫אישור התקשרות בהסכם העסקה בין חברת הבת של‬
‫החברה‪,‬ר‪ .‬מטל מכלולים בע"מ‪ ,‬לבין גיל המרמן‪.‬‬
‫מינויו של מר יצחק אמיתי לדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו של מר אמיתי כדירקטור חיצוני‪.‬‬
‫לאשר מענק משתנה ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר זאב גוטמן בגין‬
‫לאשר מענק משתנה למנכ"ל הבנק‪ ,‬מר אורי פז בגין שנת‬
‫לאשר מענק משתנה לנושאי משרה בגין שנת ‪. 2014‬‬
‫בעד‬
‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיות‬
‫‪90,012‬‬
‫‪4/16/2015‬‬
‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיות‬
‫‪90,012‬‬
‫‪4/16/2015‬‬
‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיות‬
‫בית שמש‬
‫בית שמש‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫‪90,012‬‬
‫‪198,113‬‬
‫‪198,113‬‬
‫‪532,197‬‬
‫‪532,197‬‬
‫‪532,197‬‬
‫‪4/16/2015‬‬
‫‪4/16/2015‬‬
‫‪4/16/2015‬‬
‫‪4/19/2015‬‬
‫‪4/19/2015‬‬
‫‪4/19/2015‬‬
‫מגדל ביטוח‬
‫דניה סיבוס‬
‫‪5,363,339‬‬
‫‪606,161‬‬
‫‪4/19/2015‬‬
‫‪4/19/2015‬‬
‫אורביט‬
‫‪118,153‬‬
‫‪4/19/2015‬‬
‫אלרון‬
‫‪544,311‬‬
‫‪4/19/2015‬‬
‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪-‬ש‬
‫גב ים‬
‫מר‬
‫‪23,318‬‬
‫‪2,307,170‬‬
‫‪271,407‬‬
‫‪4/20/2015‬‬
‫‪4/20/2015‬‬
‫‪4/21/2015‬‬
‫מר‬
‫‪271,407‬‬
‫‪4/21/2015‬‬
‫תדיראן‬
‫הולדינגס‬
‫תדיראן‬
‫הולדינגס‬
‫תדיראן‬
‫הולדינגס‬
‫תדיראן‬
‫הולדינגס‬
‫תדיראן‬
‫הולדינגס‬
‫‪177,577‬‬
‫‪4/21/2015‬‬
‫חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה‪.‬‬
‫אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור תשלום מענק שנתי למר זאב שטיין‪ ,‬יו"ר דירקטוריון‬
‫החברה ובעל השליטה בה‪ ,‬בגין התקופה שבין ‪ 1.1.2014‬ועד‬
‫לאשר תיקון והארכה של התקשרות החברה עם חברת‬
‫השקעות דיסקונט בע"מ‪ ,‬בעלת שליטה בחברה‪ ,‬בהסכם‬
‫אישור הארכת התקשרות החברה עם מר יהושע אגסי כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪ ,‬לתקופה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור עדכון תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אבי‬
‫אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ניר למפרט‪ ,‬כמנכ"ל‬
‫החברה והקצאת אופציות לא רשומות למסחר עבורו‪.‬‬
‫אישור התקשרותה של החברה עם גב' מורן ממרוד‪ ,‬בתו של‬
‫בעל השליטה‪ ,‬מר משה ממרוד‪ ,‬דירקטור ומנכ"ל החברה‪,‬‬
‫בהסכם העסקה בתפקיד סמנכ"ל אסטרטגיה של החברה‬
‫בעד‬
‫‪177,577‬‬
‫‪4/21/2015‬‬
‫אישור הענקת כתב שיפוי לגב' מורן ממרוד‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪177,577‬‬
‫‪4/21/2015‬‬
‫‪177,577‬‬
‫‪4/21/2015‬‬
‫‪177,577‬‬
‫‪4/21/2015‬‬
‫ויקטורי‬
‫‪319,415‬‬
‫‪4/26/2015‬‬
‫ויקטורי‬
‫‪319,415‬‬
‫‪4/26/2015‬‬
‫אישור הענקת כתב פטור לגב' מורן ממרוד‪.‬‬
‫אישור מינויה של הגב' יעל רבהון כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור תשלום לגב' יעל רבהון בגין כהונתה כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה של גמול שנתי וגמול השתתפות‪.‬‬
‫חידוש מינוי משרד רואי החשבון‪ BDO ,‬זיו האפט רואי חשבון‪,‬‬
‫לכהונה כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים‬
‫חיצוניים‪ ,‬ה"ה חיים (ויקטור) רביד‪ ,‬צביקה ברנשטיין‪ ,‬אייל‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫ויקטורי‬
‫‪319,415‬‬
‫‪4/26/2015‬‬
‫פריורטק‬
‫פריורטק‬
‫גב ים‬
‫‪226,950‬‬
‫‪226,950‬‬
‫‪2,327,233‬‬
‫‪4/26/2015‬‬
‫‪4/26/2015‬‬
‫‪4/26/2015‬‬
‫גב ים‬
‫‪2,327,233‬‬
‫‪4/26/2015‬‬
‫אנלייט אנרגיה‬
‫‪219,540‬‬
‫‪4/26/2015‬‬
‫אנלייט אנרגיה‬
‫‪219,540‬‬
‫‪4/26/2015‬‬
‫אנלייט אנרגיה‬
‫בבילון‬
‫בבילון‬
‫בבילון‬
‫בבילון‬
‫בבילון‬
‫‪219,540‬‬
‫‪103,421‬‬
‫‪103,421‬‬
‫‪103,421‬‬
‫‪103,421‬‬
‫‪103,421‬‬
‫‪4/26/2015‬‬
‫‪4/27/2015‬‬
‫‪4/27/2015‬‬
‫‪4/27/2015‬‬
‫‪4/27/2015‬‬
‫‪4/27/2015‬‬
‫בבילון‬
‫‪103,421‬‬
‫‪4/27/2015‬‬
‫אספן גרופ‬
‫‪315,942‬‬
‫‪4/27/2015‬‬
‫אספן גרופ‬
‫סאמיט‬
‫‪315,942‬‬
‫‪1,083,995‬‬
‫‪4/27/2015‬‬
‫‪4/27/2015‬‬
‫נקסטקום‬
‫נקסטקום‬
‫נקסטקום‬
‫נקסטקום‬
‫נקסטקום‬
‫‪53,306‬‬
‫‪53,306‬‬
‫‪53,306‬‬
‫‪53,306‬‬
‫‪53,306‬‬
‫‪4/27/2015‬‬
‫‪4/27/2015‬‬
‫‪4/27/2015‬‬
‫‪4/27/2015‬‬
‫‪4/27/2015‬‬
‫נקסטקום‬
‫‪53,306‬‬
‫‪4/27/2015‬‬
‫נקסטקום‬
‫פרוטרום‬
‫פרוטרום‬
‫פרוטרום‬
‫פרוטרום‬
‫‪53,306‬‬
‫‪8,613,892‬‬
‫‪8,613,892‬‬
‫‪8,613,892‬‬
‫‪8,613,892‬‬
‫‪4/27/2015‬‬
‫‪4/27/2015‬‬
‫‪4/27/2015‬‬
‫‪4/27/2015‬‬
‫‪4/27/2015‬‬
‫אישור מינויה של גב' שני סברדלוב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫אישור הסכם שכירות מקרקעין בין אפיק נדל"ן בע"מ‪ ,‬חברה‬
‫בת בבעלות מלאה של החברה לבין פי‪.‬סי‪.‬בי‪.‬‬
‫מינוי מר ראובן קובנט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מר יוסף שטח כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופת‬
‫אישור מינוי מחדש של מר איתי מל כדירקטור חיצוני בחברה‪,‬‬
‫לתקופה כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור יעדי תגמול של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר גלעד יעבץ‪ ,‬לרבות‬
‫התשלום בגינם‪.‬‬
‫אישור יעדי התגמול של סמנכ"ל השיווק‪ ,‬מכירות ופיתוח עסקי‬
‫של החברה‪ ,‬מר צפריר יואלי‪ ,‬לרבות התשלום בגינם‪.‬‬
‫אישור יעדי התגמול של סמנכ"ל ההנדסה והתפעול‪ ,‬מר עמית‬
‫פז‪ ,‬לרבות התשלום בגינם‪ ,‬וכן אישור המענק המשולב‬
‫אישור מינויו מחדש של קסלמן וקסלמן כרואי החשבון של‬
‫אישור מינוי מחדש של מר נועם לניר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר אלון כרמלי כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינוי מחדש של מר גיל רוזן כדירקטור בחברה וקביעת‬
‫אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"לית החברה‪,‬‬
‫אישור מחדש של התקשרות החברה עם חברה פרטית‬
‫בבעלותו המלאה של מר נועם לניר‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪,‬‬
‫אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת ‪ 2015‬למנכ"ל החברה‬
‫הנכנס‪ ,‬מר תמיר פוליקר‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול של‬
‫אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת ‪ 2015‬ליו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪ ,‬מר גיא פרג‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר אליהו דיין כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫הארכת כהונתם של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר‬
‫ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של מר גיא ישראלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של מר צבי רז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתה של גב' נורית שיאון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר שלמה בסון לכהונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון‬
‫אישור הארכת התקשרות החברה עם מר גיא ישראלי‪ ,‬בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם העסקה כמנכ"ל החברה‪ ,‬ב‪ 3 -‬שנים‬
‫אישור הארכת תוקפו של כתב השיפוי אשר הוענק לגיא‬
‫ישראלי‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬ב – ‪ 3‬שנים נוספות‪.‬‬
‫מינויו מחדש של ד"ר ג'ון פרבר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' מיה פרבר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' סנדרה פרבר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר הנס האבדהאלדן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫פרוטרום‬
‫פרוטרום‬
‫פרוטרום‬
‫‪8,613,892‬‬
‫‪8,613,892‬‬
‫‪8,613,892‬‬
‫‪4/27/2015‬‬
‫‪4/27/2015‬‬
‫‪4/27/2015‬‬
‫נובה‬
‫נובה‬
‫נובה‬
‫‪1,280,055‬‬
‫‪1,280,055‬‬
‫‪1,280,055‬‬
‫‪4/28/2015‬‬
‫‪4/28/2015‬‬
‫‪4/28/2015‬‬
‫נובה‬
‫‪1,280,055‬‬
‫‪4/28/2015‬‬
‫אפריקה מגורים ‪776,830‬‬
‫‪4/29/2015‬‬
‫אבגול‬
‫אדגר‬
‫‪1,087,524‬‬
‫‪650,867‬‬
‫‪4/29/2015‬‬
‫‪4/29/2015‬‬
‫שפיר הנדסה‬
‫סאטקום‬
‫מערכות‬
‫‪2,351,272‬‬
‫‪4/30/2015‬‬
‫‪38,887‬‬
‫‪4/30/2015‬‬
‫סאטקום‬
‫מערכות‬
‫‪38,887‬‬
‫‪4/30/2015‬‬
‫ארד‬
‫‪772,093‬‬
‫‪4/30/2015‬‬
‫כלל עסקי ביטוח ‪3,428,815‬‬
‫‪606,868‬‬
‫עוגן נדלן‬
‫‪606,868‬‬
‫עוגן נדלן‬
‫‪606,868‬‬
‫עוגן נדלן‬
‫‪4/30/2015‬‬
‫‪4/30/2015‬‬
‫‪4/30/2015‬‬
‫‪4/30/2015‬‬
‫עוגן נדלן‬
‫עוגן נדלן‬
‫עוגן נדלן‬
‫‪606,868‬‬
‫‪606,868‬‬
‫‪606,868‬‬
‫‪4/30/2015‬‬
‫‪4/30/2015‬‬
‫‪4/30/2015‬‬
‫מבטח שמיר‬
‫‪1,076,742‬‬
‫‪5/3/2015‬‬
‫מבטח שמיר‬
‫‪1,076,742‬‬
‫‪5/3/2015‬‬
‫מבטח שמיר‬
‫‪1,076,742‬‬
‫‪5/3/2015‬‬
‫מינויו מחדש של מר גיל ליידנר כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן‪ ,‬כרואה החשבון‬
‫שינוי סעיף ‪ 21‬לתקנון החברה‪.‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬ה"ה ד"ר מיכאל‬
‫ברונשטיין‪ ,‬ד"ר אלון דומניס‪ ,‬אבי כהן ורענן כהן‪ ,‬לתקופת‬
‫מינויה של הגב' דפנה גרובר כדירקטורית חיצונית של החברה‬
‫אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר איתן אופנהיים‪,‬‬
‫אישור מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרותה של החברה בהסכם לרכישת זכויות‬
‫בחברת אפרירם בע"מ מאת אפריקה השקעות‪.‬‬
‫אישור הענקת מענק מיוחד למר שחר רחים‪ ,‬משנה למנכ"ל‬
‫וסמנכ"ל הכספים של החברה (בתוארו היום) עבור מילוי‬
‫אישור הקצאת אופציות לא רשומות למסחר למר רועי גדיש‪,‬‬
‫סיום התקשרות החברה וחברות ושותפויות נוספות בקבוצה‪,‬‬
‫עם משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי‪ ,‬את קסירר‪ ,‬כרואה‬
‫החשבון המבקר של קבוצת שפיר ומינויו של משרד דלוייט‪,‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר‪,‬‬
‫כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים‬
‫חיצוניים)‪ ,‬ה"ה שאול אלוביץ‪ ,‬אור אלוביץ‪ ,‬עמיקם שורר‪ ,‬יעקב‬
‫מיכלין וענת ויינר‪ ,‬ואישור תגמול שנתי וגמול השתתפות‬
‫אישור הארכת כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬ד"ר הוגו‬
‫צ'אופן‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬
‫מיוני מחדש של מר יוסי יגיל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת‬
‫כהונה שנייה של שלוש שנים‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרואי‬
‫מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪,‬‬
‫מינוי מחדש של מר ירח ניסן כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫מינוי מחדש של גב' נורית פלג כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר יאיר לרמן כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר שלמה איזנברג בגין‬
‫הארכת התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם מאיר שמיר ניהול‬
‫(‪ )1997‬בע"מ‪ ,‬חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר מאיר‬
‫מתן התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה המכהנים בחברה‪,‬‬
‫שהינם בעלי השליטה בה וקרוביו או מי מטעמם‪.‬‬
‫אישור הענקת מענק מיוחד חד פעמי לחשבת החברה‪ ,‬הגב'‬
‫אורנה אלמוג‪ ,‬בגובה ‪ 150,000‬ש"ח בחריגה ממדיניות‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אלון גז‬
‫‪977,801‬‬
‫‪5/4/2015‬‬
‫אלון גז‬
‫אלון גז‬
‫אלון גז‬
‫אלון גז‬
‫אלון גז‬
‫אלון גז‬
‫מגדלי תיכון‬
‫מגדלי תיכון‬
‫אבוג'ן‬
‫אבוג'ן‬
‫אבוג'ן‬
‫אבוג'ן‬
‫אבוג'ן‬
‫אבוג'ן‬
‫אבוג'ן‬
‫‪977,801‬‬
‫‪977,801‬‬
‫‪977,801‬‬
‫‪977,801‬‬
‫‪977,801‬‬
‫‪977,801‬‬
‫‪658,520‬‬
‫‪658,520‬‬
‫‪922,332‬‬
‫‪922,332‬‬
‫‪922,332‬‬
‫‪922,332‬‬
‫‪922,332‬‬
‫‪922,332‬‬
‫‪922,332‬‬
‫‪5/4/2015‬‬
‫‪5/4/2015‬‬
‫‪5/4/2015‬‬
‫‪5/4/2015‬‬
‫‪5/4/2015‬‬
‫‪5/4/2015‬‬
‫‪5/4/2015‬‬
‫‪5/4/2015‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫אבוג'ן‬
‫אבוג'ן‬
‫‪922,332‬‬
‫‪922,332‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫אבוג'ן‬
‫אבוג'ן‬
‫אבוג'ן‬
‫‪922,332‬‬
‫‪922,332‬‬
‫‪922,332‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מטעי הדר ‪-1‬ס‬
‫‪52,253‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מטעי הדר ‪-1‬ס‬
‫‪52,253‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מטעי הדר ‪-1‬ס‬
‫‪52,253‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מטעי הדר ‪-1‬ס‬
‫‪52,253‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מטעי הדר ‪-1‬ס‬
‫‪52,253‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מטעי הדר ‪-1‬ס‬
‫‪52,253‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מטעי הדר ‪-1‬ס‬
‫‪52,253‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫לאשר את מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן‪ ,‬רואי חשבון‪,‬‬
‫כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון‬
‫(שאינם דח"צים)‪ ,‬ה"ה ישראל בן יעקב (המכהן כיו"ר‬
‫מינוי גב' שלזינגר דנה כדירקטורית בחברה וקביעת שכרה‪.‬‬
‫מינוי מר בן יצחק עמית כדירקטור בחברה וקביעת שכרו‪.‬‬
‫מינוי מר כהן יונל כדירקטור בחברה וקביעת שכרו‪.‬‬
‫מינוי מר קפלן אביגדור כדירקטור בחברה וקביעת שכרו‪.‬‬
‫מינוי מר צוקר תומר כדירקטור בחברה וקביעת שכרו‪.‬‬
‫תיקון הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר דורון ארנון‪.‬‬
‫מענק בשיקול דעת למנכ"ל החברה‪,‬מר דורון ארנון‪ ,‬בגין שנת‬
‫מינויו מחדש של מר מרטין גרסטל כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫מינויו מחדש של מר זיו קופ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה‬
‫מינויה מחדש של ד"ר עדינה מקובר כדירקטורית בחברה‬
‫מינויו מחדש של מר עקיבא מוזס כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫מינויו מחדש של מר ליאון רקנאטי כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫מינויו מחדש של ד"ר שמחה סדן כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫אישור התקשרות החברה ברכישת פוליסה לביטוח אחריות‬
‫תיקון סעיף ‪ 5.1.1.4‬במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫בנוגע לתנאי כהונה של יו"ר פעיל של הדירקטוריון‪.‬‬
‫אישור תגמול למר מרטין גרסטל‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬כמשרד‬
‫רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫אישור מענק במזומן למר עופר חביב‪ ,‬נשיא ומנכ"ל החברה‪,‬‬
‫אישור מענק אופציות למר עופר חביב‪ ,‬נשיא ומנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של סמואל לנגרמן ושות'‪ ,‬רואי חשבון‪,‬‬
‫כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' שרונה שניצר כדירקטורית‬
‫בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ערן בן‪-‬עזר כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' ארנה טופל כדירקטורית בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אלחנן הראל כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' רבקה בן‪-‬עזר כדירקטורית‬
‫בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫מטעי הדר ‪-1‬ס‬
‫‪52,253‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מטעי הדר ‪-1‬ס‬
‫‪52,253‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מטעי הדר ‪-1‬ס‬
‫‪52,253‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מטעי הדר ‪-1‬ס‬
‫‪52,253‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מטעי הדר ‪-1‬ס‬
‫‪52,253‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫ברן‬
‫‪178,298‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫ברן‬
‫‪178,298‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מטעי הדר ‪-5‬ס‬
‫‪12,727‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מטעי הדר ‪-5‬ס‬
‫‪12,727‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מטעי הדר ‪-5‬ס‬
‫‪12,727‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מטעי הדר ‪-5‬ס‬
‫‪12,727‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מטעי הדר ‪-5‬ס‬
‫‪12,727‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מטעי הדר ‪-5‬ס‬
‫‪12,727‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מטעי הדר ‪-5‬ס‬
‫‪12,727‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מטעי הדר ‪-5‬ס‬
‫‪12,727‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מטעי הדר ‪-5‬ס‬
‫‪12,727‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מטעי הדר ‪-5‬ס‬
‫‪12,727‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מטעי הדר ‪-5‬ס‬
‫‪12,727‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ברק בן‪-‬עזר כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יעקב זילבר כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מחדש של התקשרויות החברה מעת לעת בפוליסות‬
‫לביטוח אחריות נושאי משרה של החברה‪.‬‬
‫חידוש כתבי התחייבות לשיפוי שהעניקה החברה לנושאי‬
‫משרה מקרב בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬המכהנים‬
‫כדירקטורים החברה‪ ,‬כדלקמן‪ :‬גב' שרונה שניצר‪ ,‬גב' ארנה‬
‫אישור מינויו של משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות'‪,‬‬
‫כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫אישור מינויים של ה"ה מאיר דור‪ ,‬אהוד ריגר‪ ,‬ישראל גוטמן‪,‬‬
‫גיורא (שלמה) מיוחס (דירקטור בלתי תלוי)‪ ,‬שלמה שרף‬
‫(דירקטור בלתי תלוי)‪ ,‬יצחק שיסגל‪ ,‬ואברהם (בייגה) שוחט‪,‬‬
‫אישור מינוי מחדש של סמואל לנגרמן ושות'‪ ,‬רואי חשבון‪,‬‬
‫כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' שרונה שניצר כדירקטורית‬
‫בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ערן בן‪-‬עזר כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' ארנה טופל כדירקטורית בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אלחנן הראל כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' רבקה בן‪-‬עזר כדירקטורית‬
‫בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ברק בן‪-‬עזר כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יעקב זילבר כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מחדש של התקשרויות החברה מעת לעת בפוליסות‬
‫לביטוח אחריות נושאי משרה של החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫מטעי הדר ‪-5‬ס‬
‫‪12,727‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מיטרוניקס‬
‫‪989,271‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מיטרוניקס‬
‫‪989,271‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫מיטרוניקס‬
‫‪989,271‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫אנרג'יקס‬
‫אנרג'יקס‬
‫אנרג'יקס‬
‫אנרג'יקס‬
‫אנרג'יקס‬
‫אנרג'יקס‬
‫אנרג'יקס‬
‫‪327,133‬‬
‫‪327,133‬‬
‫‪327,133‬‬
‫‪327,133‬‬
‫‪327,133‬‬
‫‪327,133‬‬
‫‪327,133‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫אנרג'יקס‬
‫אנרג'יקס‬
‫נקסט ג'ן‬
‫נקסט ג'ן‬
‫נקסט ג'ן‬
‫‪327,133‬‬
‫‪327,133‬‬
‫‪9,631‬‬
‫‪9,631‬‬
‫‪9,631‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫‪5/5/2015‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫מדיגוס‬
‫‪106,977‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫מדיגוס‬
‫‪106,977‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫‪106,977‬‬
‫‪106,977‬‬
‫‪106,977‬‬
‫‪106,977‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫ביוקנסל‬
‫‪52,559‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫ביוקנסל‬
‫‪52,559‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫חידוש כתבי התחייבות לשיפוי שהעניקה החברה לנושאי‬
‫משרה מקרב בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬המכהנים‬
‫כדירקטורים החברה‪ ,‬כדלקמן‪ :‬גב' שרונה שניצר‪ ,‬גב' ארנה‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את‬
‫קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט‬
‫דירקטורים חיצוניים)‪ :‬ה"ה יונתן בשיא‪ ,‬אבנר אלתרלוי‪ ,‬שמעון‬
‫אישור תקרה ויעדי מענק שנתי משתנה בגין שנת ‪ 2015‬עבור‬
‫מנכ"ל החברה‪ ,‬מר יובל בארי‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול של‬
‫מינוי מחדש של משרד ‪ KPMG‬סומך חייקין (רואה החשבון‬
‫המכהן של החברה)‪ ,‬כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת ‪2015‬‬
‫וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון‪ ,‬בגין פעולות‬
‫מינוי מחדש של נתן חץ כדירקטור‬
‫מינוי מחדש של אבירם ורטהים כדירקטור‬
‫מינוי מחדש של אורן פרנקל לדירקטור בחברה‬
‫מינויה מחדש של דורית בן סימון כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫תיקון הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אסא לוינגר‪,‬‬
‫תיקון שכרו החודשי של מר עומר טוש החל מיום ‪1.3.2015‬‬
‫אישור כי‪ ,‬בכפוף לאישור ועדת התגמול של החברה‪ ,‬למנכ"ל‬
‫החברה יינתן שיקול הדעת להענקת העלאת שכר שנתית למר‬
‫עומר טוש עד לגובה של ‪ 10%‬משכרו בשנה שחלפה‪ ,‬בהתאם‬
‫אישור כי תוקפו של הסכם העסקתו המתוקן של מר עומר טוש‬
‫אישור איחוד של הון המניות של החברה וביטול הערך הנקוב‬
‫הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬
‫תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫אישור מענק מותנה יעדים לשנת ‪ 2015‬וקביעת אבני דרך‬
‫לקבלת מענק שנתי למר מנשה זוננשיין‪.‬‬
‫אישור מענק מותנה יעדים לשנת ‪ 2015‬וקביעת אבני דרך‬
‫לקבלת מענק שנתי לד"ר אביאל רועי‪-‬שפירא‪.‬‬
‫אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת ‪ 2015‬למר כריסטופר רולנד‬
‫המכהן כמנכ"ל החברה ודירקטור בה‪ ,‬וקביעת אבני הדרך‬
‫מינוי מר אורי הרשקוביץ לכהונה נוספת של ‪ 3‬שנים כדירקטור‬
‫הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬
‫איחוד הון המניות של החברה‪.‬‬
‫אישור הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה‪,‬‬
‫שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה ד"ר אהרון שוורץ (יו"ר‬
‫הדירקטוריון)‪ ,‬מר עופר גולדברג‪ ,‬פרופ' בנעד גולדווסר‬
‫הארכת כהונתו של משרד רואי החשבון סומך חייקין‪ ,‬כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫הארכת כהונתה של הגב' אורלי ירקוני כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים‪ ,‬ואישור‬
‫הארכת כהונתו של מר דויד שלכט כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים‪ ,‬ואישור התגמול לו‬
‫אישור הארכת ההתקשרות עם ד"ר אהרון שוורץ כיו"ר‬
‫דירקטוריון פעיל בחברה‪ ,‬ואישור התגמול לו יהיה זכאי‪.‬‬
‫אישור שהדיבידנדים שחולקו ביום ‪ 13/5/2014‬וביום‬
‫‪ 5/5/2015‬הינם דיבידנדים סופיים לשנת ‪ 2013‬ולשנת ‪,2014‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה‪ ,‬משרד‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה עפר גנזי (יו"ר הדירקטוריון)‪ ,‬משה‬
‫גנזי‪ ,‬שמעון בוסקילה‪ ,‬נעמי קנרק וחן לוי (בלתי תלוי)‪ ,‬לתקופת‬
‫אישור חלוקת דיבידנד שוטף‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ לתקופת כהונה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' אורנה אלוביץ‪-‬פלד לתקופת‬
‫אישור מינויו מחדש של מר עמיקם שורר לתקופת כהונה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אלדד בן‪-‬משה לתקופת כהונה‬
‫אישור מינויו מחדש של ד"ר יהושע רוזנצוויג לתקופת כהונה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר רמי נומקין (דירקטור מקרב‬
‫אישור מינוי משרד רואי חשבון סומך חייקין ושות' כמשרד רואי‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫אורמת טכנו‬
‫‪6,979,157‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫מינויה של גב' יהודית ברוניצקי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫אורמת טכנו‬
‫‪6,979,157‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫מינויו של מר רוברט פ‪ .‬קלארק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫אורמת טכנו‬
‫‪6,979,157‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫אורמת טכנו‬
‫‪6,979,157‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫גילת‬
‫גילת‬
‫גילת‬
‫גילת‬
‫גילת‬
‫‪1,162,176‬‬
‫‪1,162,176‬‬
‫‪1,162,176‬‬
‫‪1,162,176‬‬
‫‪1,162,176‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫גילת‬
‫‪1,162,176‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫קווינקו‬
‫‪167,126‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫מינויו של מר עמי ביהם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי של חברת ‪ PricewaterhouseCoopers LLP‬כמשרד רואה‬
‫החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ :‬ה"ה דב‬
‫בהרב‪ ,‬עמירם בואם‪ ,‬ישי דוידי‪ ,‬גלעד הלוי‪ ,‬אמיר אופק וקינן‬
‫אישורי מינוי מר דב בהרב‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬לכהן כמנכ"ל‬
‫אישור תנאי כהונתו ותגמולו של מר דב בהרב כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור הקצאת אופציות למר דב בהרב‪.‬‬
‫אישור מענק פרישה למר ארז ענתבי‪ ,‬המנכ"ל היוצא של‬
‫אישור ואשרור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את‬
‫קסירר‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬
‫מינוי גב' רות ברגר לכהונה נוספת שלישית כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫נגד‬
‫ביוקנסל‬
‫‪52,559‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫ביוקנסל‬
‫‪52,559‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫ביוקנסל‬
‫‪52,559‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫בריל‬
‫בריל‬
‫‪152,382‬‬
‫‪152,382‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫בריל‬
‫בזק‬
‫בזק‬
‫בזק‬
‫בזק‬
‫בזק‬
‫בזק‬
‫בזק‬
‫בזק‬
‫בזק‬
‫‪152,382‬‬
‫‪20,154,486‬‬
‫‪20,154,486‬‬
‫‪20,154,486‬‬
‫‪20,154,486‬‬
‫‪20,154,486‬‬
‫‪20,154,486‬‬
‫‪20,154,486‬‬
‫‪20,154,486‬‬
‫‪20,154,486‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫‪5/6/2015‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה אליעזר‬
‫פישמן‪ ,‬רונית אבן‪ ,‬שי מילוא‪ ,‬ענת מניפז ומשה אגרסט‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר צפריר הולצבלט כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד ארנסט יאנג ישראל‪ -‬קוסט פורר גבאי‬
‫את קסירר‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים)‬
‫המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה עופר קוטלר‪ ,‬משה לחמני‪ ,‬עמית שגב‪,‬‬
‫גיא דבורין‪ ,‬דוד ברוך‪ ,‬פול מאוריץ ארנסון ופטרישיה אן ווטסון‪,‬‬
‫מינויים מחדש של רואי החשבון ממשרד רו"ח סומך‪-‬חייקין‬
‫(‪ ,)KPMG‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור הגדלת גבול האחריות של פוליסת ביטוח דירקטורים‬
‫ונושאי המשרה בחברה ובחברות בנות‪.‬‬
‫תיקון למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫הארכת ועדכון תנאי כהונתו של‪ ,‬מר שלמה זהר‪ ,‬מנכ"ל‬
‫החברה‪ ,‬וכן הענקת אופציות והארכת תקופת מימוש של‬
‫מינויו של מר ‪ Willem G. van Hassel‬כדירקטור חיצוני‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אבי פישר כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר גבריאל ברבש כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫מבני תעשיה‬
‫‪1,346,744‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫מבני תעשיה‬
‫‪1,346,744‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫מבני תעשיה‬
‫‪1,346,744‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫איידיאו‬
‫‪1,751,188‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫איידיאו‬
‫‪1,751,188‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫איידיאו‬
‫איידיאו‬
‫‪1,751,188‬‬
‫‪1,751,188‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫איידיאו‬
‫בראק אן וי‬
‫‪1,751,188‬‬
‫‪1,643,455‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫כלל ביוטכנו‬
‫‪750,192‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫כלל ביוטכנו‬
‫‪750,192‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫כלל ביוטכנו‬
‫‪750,192‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫כלל ביוטכנו‬
‫‪750,192‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫כלל ביוטכנו‬
‫‪750,192‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫כלל ביוטכנו‬
‫‪750,192‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫אישור מינויו ותנאי כהונתו של יצחק קולברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן‬
‫כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫כלל ביוטכנו‬
‫‪750,192‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫כלל ביוטכנו‬
‫‪750,192‬‬
‫‪5/7/2015‬‬
‫דן מלונות‬
‫‪2,103,904‬‬
‫‪5/10/2015‬‬
‫ירושלים‬
‫‪532,197‬‬
‫‪5/10/2015‬‬
‫תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו ותנאי כהונתו של אהרון (אריק) יערי כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫סיום כהונתו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את‬
‫קסירר כרוה"ח המבקר של החברה ומינויו של משרד רואי‬
‫אישור הרחבת גבולות הכיסוי של פוליסת ביטוח אחריות‬
‫לדירקטורים ולנושאי משרה בבנק (לרבות בחברות הבנות)‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלקטרה צריכה‬
‫‪446,490‬‬
‫‪5/10/2015‬‬
‫הקצאה של ‪ 122,000‬אופציות למר זאב קלימי‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫אלקטרה צריכה‬
‫פולירם‬
‫פולירם‬
‫‪446,490‬‬
‫‪646,510‬‬
‫‪646,510‬‬
‫‪5/10/2015‬‬
‫‪5/10/2015‬‬
‫‪5/10/2015‬‬
‫פולירם‬
‫‪646,510‬‬
‫‪5/10/2015‬‬
‫אנלייט אנרגיה‬
‫‪239,790‬‬
‫‪5/10/2015‬‬
‫אנלייט אנרגיה‬
‫‪239,790‬‬
‫‪5/10/2015‬‬
‫אנלייט אנרגיה‬
‫‪239,790‬‬
‫‪5/10/2015‬‬
‫לפידות‬
‫אפריקה‬
‫אפריקה‬
‫אלוני חץ‬
‫נ‪ .‬פלדמן ובנו‬
‫בע"מ‬
‫נ‪ .‬פלדמן ובנו‬
‫בע"מ‬
‫נ‪ .‬פלדמן ובנו‬
‫בע"מ‬
‫נ‪ .‬פלדמן ובנו‬
‫בע"מ‬
‫‪289,911‬‬
‫‪834,709‬‬
‫‪834,709‬‬
‫‪4,731,047‬‬
‫‪5/10/2015‬‬
‫‪5/11/2015‬‬
‫‪5/11/2015‬‬
‫‪5/11/2015‬‬
‫עדכון מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫מינוי מר אבנר לושי לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר יובל פלג‪.‬‬
‫עדכון תנאי ההתקשרות עם יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר יוסף‬
‫ביתן‪ ,‬לקבלת שירותי ניהול בחריגה ממדיניות התגמול של‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר‬
‫כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה (למעט דירקטורים‬
‫חיצוניים)‪ ,‬ה"ה אור אלוביץ‪ ,‬שי ויל‪ ,‬עמיקם שורר‪ ,‬גיל ויל‪,‬‬
‫מינויה מחדש של הגב' אלה פלדר כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר יעקב לוקסנבורג‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‬
‫ובעל השליטה בה‪ ,‬למשרת מנכ"ל החברה‪ ,‬בנוסף על כהונתו‬
‫אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור תכנית מענקים לסגן יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מינוי מר יצחק פורר לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת‬
‫מינוי מחדש של משרד פאהן קנה ושות'‪ ,‬כרואה החשבון‬
‫המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש כדירקטור של מר רן אייזנברג‪ ,‬יו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪-‬‬
‫‪5/12/2015‬‬
‫‪-‬‬
‫‪5/12/2015‬‬
‫‪-‬‬
‫‪5/12/2015‬‬
‫מינוי כדירקטור של מר דב פרומוביץ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪5/12/2015‬‬
‫התקשרות בהסכם ניהול עם מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אבי לוינזון‪.‬‬
‫אישור מתן מענק למנכ"ל החברה בגין שנת ‪ 2014‬ואישור מתן‬
‫מענק הסתגלות למנכ"ל החברה‪ ,‬שיוענק לו במועד סיום‬
‫לאשר כי החברה תוכל להתקשר‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬בפוליסת ביטוח‬
‫אחריות דירקטורים ונושאי משרה כפי שיהיו מעת לעת‪.‬‬
‫לתקן את מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫לאשר הענקת ‪ 500,000‬אופציות לא סחירות הניתנות למימוש‪,‬‬
‫ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר מייקל טיצ'ר‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה עם בעלת השליטה‪ ,‬התעשיה‬
‫הצבאית לישראל בע"מ‪ ,‬בעסקה למכירת מוטות טונגסטן‬
‫התקשרות בעסקת מקרקעין עם קיבוץ צרעה‪ ,‬שבה לבעל‬
‫שליטה קיים לכאורה עניין אישי‪.‬‬
‫אישור מיזוג החברה עם ולתוך אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ‪-‬‬
‫חברת הבת של החברה‪ ,‬בדרך של מיזוג סטטוטורי‪.‬‬
‫רבוע נדלן‬
‫‪1,892,493‬‬
‫‪5/12/2015‬‬
‫אבגול‬
‫אבגול‬
‫‪1,140,901‬‬
‫‪1,140,901‬‬
‫‪5/13/2015‬‬
‫‪5/13/2015‬‬
‫אבגול‬
‫‪1,140,901‬‬
‫‪5/13/2015‬‬
‫עשות‬
‫‪149,614‬‬
‫‪5/13/2015‬‬
‫מנדלסוןתשת‬
‫‪205,445‬‬
‫‪5/17/2015‬‬
‫אלרוב ישראל‬
‫‪1,635,106‬‬
‫‪5/17/2015‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אלרוב נדלן‬
‫דור אלון‬
‫דור אלון‬
‫‪1,870,481‬‬
‫‪516,850‬‬
‫‪516,850‬‬
‫‪5/17/2015‬‬
‫‪5/18/2015‬‬
‫‪5/18/2015‬‬
‫סאפיינס‬
‫סאפיינס‬
‫סאפיינס‬
‫סאפיינס‬
‫‪1,613,945‬‬
‫‪1,613,945‬‬
‫‪1,613,945‬‬
‫‪1,613,945‬‬
‫‪5/20/2015‬‬
‫‪5/20/2015‬‬
‫‪5/20/2015‬‬
‫‪5/20/2015‬‬
‫סאפיינס‬
‫סאפיינס‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫‪1,613,945‬‬
‫‪1,613,945‬‬
‫‪38,853‬‬
‫‪38,853‬‬
‫‪38,853‬‬
‫‪38,853‬‬
‫‪38,853‬‬
‫‪38,853‬‬
‫‪5/20/2015‬‬
‫‪5/20/2015‬‬
‫‪5/20/2015‬‬
‫‪5/20/2015‬‬
‫‪5/20/2015‬‬
‫‪5/20/2015‬‬
‫‪5/20/2015‬‬
‫‪5/20/2015‬‬
‫מדיקל‬
‫‪38,853‬‬
‫‪5/20/2015‬‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫‪38,853‬‬
‫‪38,853‬‬
‫‪5/20/2015‬‬
‫‪5/20/2015‬‬
‫אזורים‬
‫‪612,462‬‬
‫‪5/20/2015‬‬
‫אזורים‬
‫‪612,462‬‬
‫‪5/20/2015‬‬
‫אזורים‬
‫‪612,462‬‬
‫‪5/20/2015‬‬
‫אשטרום נכסים‬
‫‪819,486‬‬
‫‪5/20/2015‬‬
‫עזריאלי קבוצה‬
‫גולף‬
‫אגוד‬
‫‪20,010,005‬‬
‫‪448,136‬‬
‫‪961,730‬‬
‫‪5/21/2015‬‬
‫‪5/21/2015‬‬
‫‪5/21/2015‬‬
‫אישור מיזוג אל‪-‬רוב (ישראל) בע"מ‪ -‬חברת האם של החברה‪,‬‬
‫עם ולתוך החברה דרך של מיזוג סטטוטורי‪.‬‬
‫אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ישראל יניב‪,‬‬
‫אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל המשותף‪ ,‬מר עודד בלום‪,‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬ה"ה גיא‬
‫ברנשטיין‪ ,‬אייל בן‪-‬שלוש‪ ,‬רון אל דור‪ ,‬יעקב אלינב‪ ,‬עוזי נתנאל‪,‬‬
‫נעמית סלומון‪ ,‬יונייטד אינטרנשיונל טראסט אן‪.‬וי‪ ,‬כדירקטורים‬
‫אישור הדוח השנתי של דירקטוריון החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אימוץ הדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור שחרורו של דירקטוריון החברה לניהול ענייניה של‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪,‬‬
‫רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬
‫אישור חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה‪.‬‬
‫אישור מינויה של גב' חנה לרמן‪ ,‬לכהונה כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר דורון בירגר לכהונה כדירקטור חיצוני‬
‫אישור הענקת כתבי פטור לגב' חנה לרמן ולמר דורון בירגר‪.‬‬
‫תיקון הוראות תקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫הענקת ‪ 1,067,000‬כתבי אופציה לסגן יו"ר דירקטוריון פעיל‪,‬‬
‫הענקת ‪ 400,000‬כתבי אופציה למנכ"ל החברה‪ ,‬מר טים‬
‫תמחור מחדש ושינוי תקופת ההבשלה של האופציות הלא‬
‫סחירות אשר העניקה החברה בעבר לנושאי משרה בחברה‬
‫תמחור מחדש ושינוי תקופת ההבשלה של האופציות הלא‬
‫סחירות אשר העניקה החברה בעבר לדירקטורים בחברה‬
‫תחת תוכנית האופציות האמריקאית‪( ,‬למעט לדירקטורים‬
‫אישור תיקון לתכנית האופציות האמריקאית של החברה‪.‬‬
‫אישור מתן בונוס למר ערן ענבים‪ ,‬מנהל הכספים בחברה‪ ,‬בגין‬
‫שנת ‪ ,2014‬נוכח השלמת הליך הרה‪-‬ארגון בחברה‪.‬‬
‫אישור מתן בונוס למר דרור נגל‪ ,‬מנכ"ל ודירקטור בחברה‪ ,‬בגין‬
‫שנת ‪ ,2014‬נוכח השלמת הליך הרה‪-‬ארגון בחברה‪.‬‬
‫אישור מתן בונוס למר חיים (הרש) פרידמן‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‬
‫בחברה‪ ,‬בגין שנת ‪ ,2014‬נוכח השלמת הליך הרה‪-‬ארגון‬
‫לאשר לחברה שלא לממש אופציית מכר שניתנה לחברה ביום‬
‫‪ 4‬במרץ ‪ 2014‬ע"י קבוצת אשטרום בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה‬
‫לאשר את חידוש ההתקשרות בהסכם בין החברה לבין קרן‬
‫עזריאלי (ישראל) (ע‪.‬ר)‪ ,‬עמותה הרשומה בישראל ללא מטרות‬
‫רווח אשר על‪-‬פיו‪ ,‬הסדר התרומה לעמותה‪ ,‬בשינויים‬
‫אישור מינוי מר גיורא ענבר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת‬
‫מינוי מר מאיר דיין כדירקטור חיצוני בבנק‪ ,‬בהתאם להוראת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫חילן‬
‫שניב‬
‫שניב‬
‫שניב‬
‫שניב‬
‫שניב‬
‫שניב‬
‫שניב‬
‫‪803,981‬‬
‫‪113,533‬‬
‫‪113,533‬‬
‫‪113,533‬‬
‫‪113,533‬‬
‫‪113,533‬‬
‫‪113,533‬‬
‫‪113,533‬‬
‫‪5/21/2015‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם ניהול מיום ‪12‬‬
‫ביולי‪ ,2012 ,‬עם חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של‬
‫מינוי מחדש של אברהם ברנט כדירקטור‬
‫מינוי מחדש של הלה ברנט כדירקטורית‬
‫מינוי מחדש של שלום לקס כדירקטור‬
‫מינוי מחדש של אביגדור ברנט כדירקטור‬
‫מינוי מחדש של דוד שיבר כדירקטור‬
‫בחירה מחדש של משרד רואי החשבון‬
‫מינויו של אברהם ברנט כיו"ר‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫מנדלסוןתשת‬
‫‪197,321‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫מינוי מר מנשה ארנון כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד‬
‫מנדלסוןתשת‬
‫‪197,321‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫נטו מלינדה‪-‬ס‬
‫‪615,835‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫נטו מלינדה‪-‬ס‬
‫‪615,835‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫מינוי מר איגור בן דוד כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה‬
‫שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2014‬לרבות דיווח של‬
‫מינוי מחדש של משרד זיו האפט ‪ -‬רו"ח‪ ,‬כרואה חשבון‬
‫המבקר של החברה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נטו מלינדה‪-‬ס‬
‫‪615,835‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫מינוי מחדש של מר עדי עזרא כדירקטור‬
‫בעד‬
‫נטו מלינדה‪-‬ס‬
‫‪615,835‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫מינוי מחדש של מר עמי גולדין כדירקטור‬
‫בעד‬
‫נטו מלינדה‪-‬ס‬
‫‪615,835‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫מינוי מחדש של מר יוסף כהנוף כדירקטור‬
‫נגד‬
‫נטו מלינדה‪-‬ס‬
‫‪615,835‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫מינוי מחדש של מר דוד קורן כדירקטור‬
‫בעד‬
‫נטו מלינדה‪-‬ס‬
‫‪615,835‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫מינוי מחדש של גב' גלית מלול כדירקטורית‬
‫בעד‬
‫נטו מלינדה‪-‬ס‬
‫‪615,835‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫מינוי מחדש של מר יצחק לנדסמן כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד‬
‫נטו מלינדה‪-‬ס‬
‫‪615,835‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫בית הזהב‬
‫‪149,933‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫בית הזהב‬
‫‪149,933‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫בית הזהב‬
‫פלוריסטם‬
‫פלוריסטם‬
‫‪149,933‬‬
‫‪788,554‬‬
‫‪788,554‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫אישור מענק למר יוסף כהנוף סמנכ"ל כספים ודירקטור בחברה‬
‫אישור הכללת התחייבות החברה למתן שיפוי ופטור על פי‬
‫כתב השיפוי והפטור כלפי דירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫אישור תיקון תנאי ההתקשרות עם מר ארנון רובינשטין‪ ,‬הנמנה‬
‫עם בעלי השליטה בחברה‪ ,‬בקשר עם תנאי כהונתו כמנהל‬
‫אישור התקשרות בתיקון חוזה הניהול עם מר גולן רובינשטין‪,‬‬
‫שעניינו הכללת מנגנון לתשלום מענק שנתי החל מהמענק‬
‫אישור מינויו מחדש של מר זמי אברהם כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ישראל בן‪-‬יורם כדירקטור בחברה‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫פלוריסטם‬
‫פלוריסטם‬
‫פלוריסטם‬
‫פלוריסטם‬
‫פלוריסטם‬
‫פלוריסטם‬
‫פלוריסטם‬
‫פלוריסטם‬
‫‪788,554‬‬
‫‪788,554‬‬
‫‪788,554‬‬
‫‪788,554‬‬
‫‪788,554‬‬
‫‪788,554‬‬
‫‪788,554‬‬
‫‪788,554‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫פלוריסטם‬
‫אלקטרה‬
‫‪788,554‬‬
‫‪1,723,606‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫אלקטרה‬
‫קנון‬
‫‪1,723,606‬‬
‫‪4,333,753‬‬
‫‪5/26/2015‬‬
‫‪5/27/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יצחק בראון כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר מארק ז'רמן כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' מוירה קויאט כדירקטורית בחברה‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' חווה מרצקי כדירקטורית בחברה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר נחום רוזמן כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר דורון שורר כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יקי ינאי כדירקטור בחברה‬
‫אישור תשלום פיצוי לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪,‬‬
‫כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫אישור עדכון סעיף ‪ 2.2.4‬למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור הצעה פרטית של כתבי אופציה למנכ"ל החברה‪,‬‬
‫בהתאם לתוכנית אופציות למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור איחוד הון‬
‫הכשרת הישוב‬
‫‪515,754‬‬
‫‪5/27/2015‬‬
‫הכשרת הישוב‬
‫ממן‬
‫‪515,754‬‬
‫‪243,065‬‬
‫‪5/27/2015‬‬
‫‪5/28/2015‬‬
‫ממן‬
‫‪243,065‬‬
‫‪5/28/2015‬‬
‫פוקס‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫‪1,178,510‬‬
‫‪129,912‬‬
‫‪129,912‬‬
‫‪129,912‬‬
‫‪129,912‬‬
‫‪129,912‬‬
‫‪129,912‬‬
‫‪129,912‬‬
‫‪129,912‬‬
‫‪5/28/2015‬‬
‫‪5/28/2015‬‬
‫‪5/28/2015‬‬
‫‪5/28/2015‬‬
‫‪5/28/2015‬‬
‫‪5/28/2015‬‬
‫‪5/28/2015‬‬
‫‪5/28/2015‬‬
‫‪5/28/2015‬‬
‫קרור‬
‫‪852,883‬‬
‫‪5/28/2015‬‬
‫קרור‬
‫‪852,883‬‬
‫‪5/28/2015‬‬
‫איידיאיי ביטוח‬
‫‪2,346,711‬‬
‫‪5/31/2015‬‬
‫החלטה בדבר תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫לאשר התקשרות בהסכם ניהול עם עופר נמרודי חברה‬
‫להשקעות בע"מ‪ ,‬חברה פרטית בבעלות ושליטה מלאה של‬
‫מר עופר נמרודי‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬לקבלת שירותי‬
‫חידוש מינוי "קסלמן וקסלמן" ‪ PWC‬כרואי החשבון המבקרים‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים‬
‫חיצוניים ה"ה‪ :‬נחמה רונן‪ ,‬אליצור בר נתן‪ ,‬מוטי דבי‪ ,‬שאול‬
‫הארכת תקופת כהונתו של מר ישראל מימון לתקופת כהונה‬
‫שלישית כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אימוץ הדו"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת‬
‫מינוי רואה חשבון מבקר לחברה לשנת ‪2015‬‬
‫שחרור חברי הדירקטוריון מחבותם לשנת ‪2014‬‬
‫תיקון הסכם השירותים עם קרדן ישראל בע"מ‪ ,‬חברה בבעלות‬
‫מדיניות תגמולים לחברי דירקטוריון החברה‬
‫תגמול לחברי דירקטוריון שאינם נמנים עם מנהלי החברה‬
‫הסמכת דירקטוריון החברה להקצות מניות החברה ולהעניק‬
‫הסמכת דירקטוריון החברה להגביל או לשלול זכויות קדימה‬
‫אישור מינויים מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה‬
‫ואשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה שלמה רודב‪ ,‬דורון‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את‬
‫קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫אישור חידוש מינויים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים)‪,‬‬
‫המכהנים בחברה‪ ,‬דהיינו ה"ה משה (מוקי) שנידמן‪ ,‬לתקופת‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אישור חידוש מינויים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים)‪,‬‬
‫המכהנים בחברה‪ ,‬דהיינו ה"ה דורון שנידמן‪,‬לתקופת כהונה‬
‫אישור חידוש מינויים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים)‪,‬‬
‫המכהנים בחברה‪ ,‬דהיינו ה"ה מייקל בראון לתקופת כהונה‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫כרואה החשבון המבקר של החברה‪ ,‬לשנת ‪ 2015‬ולתקופה‬
‫אישור איחוד מניות החברה ביחס של ‪.1:10‬‬
‫אישור הגדלת הון מניות החברה מ‪ 75,000,000 -‬ערך נקוב ל‪-‬‬
‫אישור תנאי העסקתו של מר עדי קרדי‪ ,‬קרוב של חלק מבעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כנציג החברה בפעילות החברה‬
‫בעד‬
‫פרשקובסקי‬
‫‪168,461‬‬
‫‪5/31/2015‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור ארנון פרשקובסקי‬
‫בעד‬
‫פרשקובסקי‬
‫‪168,461‬‬
‫‪5/31/2015‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורית עדנה פרשקובסקי‬
‫נגד‬
‫פרשקובסקי‬
‫‪168,461‬‬
‫‪5/31/2015‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור שרון פרשקובסקי‬
‫נגד‬
‫פרשקובסקי‬
‫‪168,461‬‬
‫‪5/31/2015‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור יוסף פרשקובסקי‬
‫נגד‬
‫פרשקובסקי‬
‫‪168,461‬‬
‫‪5/31/2015‬‬
‫פרשקובסקי‬
‫‪168,461‬‬
‫‪5/31/2015‬‬
‫רבוע נדלן‬
‫‪1,787,161‬‬
‫‪6/1/2015‬‬
‫רבוע נדלן‬
‫‪1,787,161‬‬
‫‪6/1/2015‬‬
‫רבוע נדלן‬
‫‪1,787,161‬‬
‫‪6/1/2015‬‬
‫אלקטרה צריכה‬
‫רבל‬
‫רבל‬
‫רבל‬
‫רבל‬
‫רבל‬
‫רבל‬
‫רבל‬
‫רבל‬
‫רבל‬
‫‪450,816‬‬
‫‪358,047‬‬
‫‪358,047‬‬
‫‪358,047‬‬
‫‪358,047‬‬
‫‪358,047‬‬
‫‪358,047‬‬
‫‪358,047‬‬
‫‪358,047‬‬
‫‪358,047‬‬
‫‪6/1/2015‬‬
‫‪6/1/2015‬‬
‫‪6/1/2015‬‬
‫‪6/1/2015‬‬
‫‪6/1/2015‬‬
‫‪6/1/2015‬‬
‫‪6/1/2015‬‬
‫‪6/1/2015‬‬
‫‪6/1/2015‬‬
‫‪6/1/2015‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורית איילת חייק‬
‫מינוי מחדש לכהונה של משרד רואי החשבון הורוביץ עידן סבו‬
‫טבת את כהן טבח ושות' ‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‬
‫(שאינם דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬ה"ה דוד ויסמן ועמית בן יצחק‪.‬‬
‫אישור מינויים של ה"ה‪ :‬אביגדור קפלן‪ ,‬יונל כהן‪ ,‬דנה שלזינגר‬
‫וטלי בליש מישוד‪ ,‬כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן את קסלמן‬
‫(‪ )PWC‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול‬
‫מאלקו בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫למנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה‬
‫למנות את רון בן חיים לדירקטור בחברה‪.‬‬
‫למנות את מר עידו שביט לדירקטור בחברה‬
‫למנות את מר דוד בן לולו לדירקטור בחברה‬
‫למנות את הגב' רוני מנינגר לדירקטור בחברה‪.‬‬
‫למנות את מר ישראל מאור לדירקטור בחברה‪.‬‬
‫למנות את מר דורון שטייגר לדירקטור בחברה‬
‫למנות את מר משה ארמן לדירקטור בחברה‬
‫למנות מחדש את משרד רואי החשבון‬
‫בעד‬
‫איידיאיי ביטוח‬
‫‪2,346,711‬‬
‫‪5/31/2015‬‬
‫איידיאיי ביטוח‬
‫‪2,346,711‬‬
‫‪5/31/2015‬‬
‫איידיאיי ביטוח‬
‫ביוליין‬
‫ביוליין‬
‫‪2,346,711‬‬
‫‪419,362‬‬
‫‪419,362‬‬
‫‪5/31/2015‬‬
‫‪5/31/2015‬‬
‫‪5/31/2015‬‬
‫פרשקובסקי‬
‫‪168,461‬‬
‫‪5/31/2015‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רבל‬
‫‪358,047‬‬
‫‪6/1/2015‬‬
‫רבל‬
‫‪358,047‬‬
‫‪6/1/2015‬‬
‫רבל‬
‫על בד‬
‫אמת‬
‫אמת‬
‫אמת‬
‫‪358,047‬‬
‫‪483,313‬‬
‫‪413,898‬‬
‫‪413,898‬‬
‫‪413,898‬‬
‫‪6/1/2015‬‬
‫‪6/1/2015‬‬
‫‪6/2/2015‬‬
‫‪6/2/2015‬‬
‫‪6/2/2015‬‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫‪607,896‬‬
‫‪607,896‬‬
‫‪607,896‬‬
‫‪607,896‬‬
‫‪607,896‬‬
‫‪607,896‬‬
‫‪607,896‬‬
‫‪6/2/2015‬‬
‫‪6/2/2015‬‬
‫‪6/2/2015‬‬
‫‪6/2/2015‬‬
‫‪6/2/2015‬‬
‫‪6/2/2015‬‬
‫‪6/2/2015‬‬
‫סלע נדלן‬
‫‪607,896‬‬
‫‪6/2/2015‬‬
‫סלע נדלן‬
‫מטריקס‬
‫לייבפרסון‬
‫לייבפרסון‬
‫לייבפרסון‬
‫לייבפרסון‬
‫לייבפרסון‬
‫בזן‬
‫‪607,896‬‬
‫‪1,324,826‬‬
‫‪2,149,550‬‬
‫‪2,149,550‬‬
‫‪2,149,550‬‬
‫‪2,149,550‬‬
‫‪2,149,550‬‬
‫‪4,319,616‬‬
‫‪6/2/2015‬‬
‫‪6/4/2015‬‬
‫‪6/4/2015‬‬
‫‪6/4/2015‬‬
‫‪6/4/2015‬‬
‫‪6/4/2015‬‬
‫‪6/4/2015‬‬
‫‪6/4/2015‬‬
‫אלקטרה‬
‫‪1,709,675‬‬
‫‪6/4/2015‬‬
‫אלקטרה‬
‫אלקטרה‬
‫‪1,709,675‬‬
‫‪1,709,675‬‬
‫‪6/4/2015‬‬
‫‪6/4/2015‬‬
‫אלקטרה צריכה‬
‫על בד‬
‫אמת‬
‫אמת‬
‫‪450,816‬‬
‫‪483,313‬‬
‫‪413,898‬‬
‫‪413,898‬‬
‫‪6/1/2015‬‬
‫‪6/1/2015‬‬
‫‪6/2/2015‬‬
‫‪6/2/2015‬‬
‫לאשר את שינוי מדיניות התגמול של החברה‬
‫לאשר את שינוי דמי הניהול שמשלמת החברה בגין השירותים‬
‫שמעניק מר ניר אלימלך‪ ,‬מנכ"ל החברה ולאשר את שינוי‬
‫לאשר את שינוי התמורה החודשית המשולמת לקיבוץ רביבים‬
‫בגין הצבתה של הגב' ברוריה טאובה כמנהלת איכות הקבוצה‪,‬‬
‫את שינוי הנוסחה לחשוב התגמול המשתנה – מענק בוסס‬
‫אישור תנאי העסקת המנכ"ל הנכנס‪ ,‬מר דן מסיקה‬
‫מינוי מחדש של רו"ח יוסף שמעוני‪ ,‬כרואה חשבון מבקר של‬
‫אישור מינוי הגב' איריס לונשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה‪,‬‬
‫אישור מינוי הדירקטור החיצוני‪ ,‬מר אברהם יעקבי לתקופה‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר‬
‫ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה‬
‫מינויו מחדש של מר שמואל סלבין‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‬
‫מינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה‬
‫מינויו מחדש של מר יהושע כסלו כדירקטור בחברה‬
‫מינויו מחדש של ד"ר נתי נוישטיין כדירקטור בחברה‬
‫מינויו מחדש של גב' גלית אחיעזרא סקרבין כדירקטורית‬
‫תיקון ועדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה בת‬
‫שלוש שנים‪ ,‬החל ממועד אישור התנאים על ידי האסיפה‬
‫אישור הארכתו של ההסכם למתן שירותים בין החברה ויו"ר‬
‫הדירקטוריון שלה‪ ,‬מר שמואל סלבין‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‬
‫אישור הצעה פרטית מהותית לנושא משרה המכהן גם‬
‫מינוי מר קווין לבן כדירקטור בחברה‬
‫מינוי מר רוברט לוקאסיו כדירקטור בחברה‬
‫מינוי רו"ח‬
‫אישור תגמול מייעץ למנהלים בחברה‬
‫תיקון והצגה מחדש של מדיניות תגמול‬
‫מינויו של ד"ר מרדכי זאב ליפשיץ כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי‬
‫את קסירר‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה ואשר אינם‬
‫דירקטורים חיצוניים‪ :‬ה"ה מיכאל זלקינד‪ ,‬דניאל זלקינד וגב'‬
‫אישור מינויו של מר אריאל אבן כדירקטור חיצוני בחברה‪,‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול‬
‫מאלקו בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫אישור תנאי העסקת המנכ"ל הנכנס‪ ,‬מר דן מסיקה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של רו"ח יוסף שמעוני‪ ,‬כרואה חשבון מבקר של‬
‫אישור מינוי הגב' איריס לונשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה‪,‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אמת‬
‫‪413,898‬‬
‫‪6/2/2015‬‬
‫מטריקס‬
‫‪1,324,826‬‬
‫‪6/4/2015‬‬
‫אלקטרה‬
‫‪1,709,675‬‬
‫‪6/4/2015‬‬
‫אלקטרה‬
‫אלקטרה‬
‫‪1,709,675‬‬
‫‪1,709,675‬‬
‫‪6/4/2015‬‬
‫‪6/4/2015‬‬
‫אישור מינוי הדירקטור החיצוני‪ ,‬מר אברהם יעקבי לתקופה‬
‫אישור הצעה פרטית מהותית לנושא משרה בחברה‪ ,‬מר‬
‫אליעזר אורן‪ ,‬המכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון ונשיא החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי‬
‫את קסירר‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה ואשר אינם‬
‫דירקטורים חיצוניים‪ :‬ה"ה מיכאל זלקינד‪ ,‬דניאל זלקינד וגב'‬
‫אישור מינויו של מר אריאל אבן כדירקטור חיצוני בחברה‪,‬‬
‫אלקטרה נדלן‬
‫‪240,499‬‬
‫‪6/4/2015‬‬
‫בית הזהב‬
‫‪149,933‬‬
‫‪6/4/2015‬‬
‫בית הזהב‬
‫‪149,933‬‬
‫‪6/4/2015‬‬
‫מגדל ביטוח‬
‫‪5,066,137‬‬
‫‪6/7/2015‬‬
‫מנרב‬
‫‪439,052‬‬
‫‪6/7/2015‬‬
‫מנרב‬
‫‪439,052‬‬
‫‪6/7/2015‬‬
‫מנרב‬
‫‪439,052‬‬
‫‪6/7/2015‬‬
‫מנרב‬
‫‪439,052‬‬
‫‪6/7/2015‬‬
‫ביומדיקס‬
‫דיסקונט‬
‫השקעות‬
‫‪11,146‬‬
‫‪6/7/2015‬‬
‫אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר גיל רושינק‪.‬‬
‫אישור הכללת התחייבות החברה למתן שיפוי כלפי דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה ובחברות בת של החברה‪ ,‬הנמנים עם‬
‫אישור תיקון תנאי ההתקשרות עם מר ארנון רובינשטין‪ ,‬הנמנה‬
‫עם בעלי השליטה בחברה‪ ,‬בקשר עם תנאי כהונתו כמנהל‬
‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן צ'רנינסקי כמנכ"ל‬
‫החברה‪ ,‬מנהל הכספים של החברה ומנהל חטיבת הפיננסים‬
‫הארכת כהונתם של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות'‬
‫מקבוצת ‪ ,KPMG‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתם של הדירקטורים (שאינם דח"צים) ה"ה‪:‬‬
‫אברהם קוזניצקי‪ ,‬זיוה קוזניצקי‪ ,‬רונית קוזניצקי‪-‬אבנון ופרופ'‬
‫הארכת תוקף כתבי שיפוי של דירקטורים ונושאי משרה‬
‫שהינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬
‫אישור המשך העמדת רכב‪ ,‬חלף גמול דירקטורים‪ ,‬לגב' רונית‬
‫קוזניצקי‪-‬אבנון‪ ,‬דירקטורית בחברה‪ ,‬ל ‪ -3‬שנים נוספות‪.‬‬
‫מינוי מחדש של גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה לתקופה בת שלוש שנים‪ ,‬ואישור שכרה‪.‬‬
‫‪522,860‬‬
‫‪6/8/2015‬‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫מדיקל‬
‫‪836,895‬‬
‫‪836,895‬‬
‫‪836,895‬‬
‫‪836,895‬‬
‫‪836,895‬‬
‫‪836,895‬‬
‫‪836,895‬‬
‫‪38,853‬‬
‫‪6/8/2015‬‬
‫‪6/8/2015‬‬
‫‪6/8/2015‬‬
‫‪6/8/2015‬‬
‫‪6/8/2015‬‬
‫‪6/8/2015‬‬
‫‪6/8/2015‬‬
‫‪6/9/2015‬‬
‫מדיקל‬
‫‪38,853‬‬
‫‪6/9/2015‬‬
‫פיטורי מר מרדכי בן משה מתפקידו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את‬
‫קסירר‪ ,‬רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫מינוי מחדש של הגב' גבריאלה הלר כדירקטורית בלתי תלויה‬
‫מינוי מחדש של מר עמנואל לזוביק כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫מינוי מחדש של מר מאיר סרברניק כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫הענקת ‪ 100,000‬כתבי אופציה לכל אחד מהדירקטורים‬
‫קביעת מועד הבשלה חדש של ‪ 770,000‬אופציות לא סחירות‬
‫של החברה שהוענקו בעבר למר איתן נחום כיו"ר דירקטוריון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫אנרג'יקס‬
‫אנרג'יקס‬
‫‪701,506‬‬
‫‪701,506‬‬
‫‪6/9/2015‬‬
‫‪6/9/2015‬‬
‫אנרג'יקס‬
‫‪701,506‬‬
‫‪6/9/2015‬‬
‫אנרג'יקס‬
‫אנרג'יקס‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫‪701,506‬‬
‫‪701,506‬‬
‫‪4,319,616‬‬
‫‪4,319,616‬‬
‫‪4,319,616‬‬
‫‪6/9/2015‬‬
‫‪6/9/2015‬‬
‫‪6/9/2015‬‬
‫‪6/9/2015‬‬
‫‪6/9/2015‬‬
‫בינלאומי‬
‫‪5,285,387‬‬
‫‪6/10/2015‬‬
‫בינלאומי‬
‫‪5,285,387‬‬
‫‪6/10/2015‬‬
‫בינלאומי‬
‫ברימאג‬
‫‪5,285,387‬‬
‫‪100,985‬‬
‫‪6/10/2015‬‬
‫‪6/10/2015‬‬
‫טלסיס‬
‫טלסיס‬
‫‪87,756‬‬
‫‪87,756‬‬
‫‪6/11/2015‬‬
‫‪6/11/2015‬‬
‫טלסיס‬
‫‪87,756‬‬
‫‪6/11/2015‬‬
‫אידיבי פתוח‬
‫‪783,550‬‬
‫‪6/11/2015‬‬
‫אידיבי פתוח‬
‫‪783,550‬‬
‫‪6/11/2015‬‬
‫אידיבי פתוח‬
‫‪783,550‬‬
‫‪6/11/2015‬‬
‫אפ ‪8‬‬
‫‪1,690‬‬
‫‪117,224‬‬
‫‪6/14/2015‬‬
‫‪6/14/2015‬‬
‫אשטרום נכסים‬
‫‪800,611‬‬
‫‪6/14/2015‬‬
‫אשטרום נכסים‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫‪800,611‬‬
‫‪6/14/2015‬‬
‫‪6,045‬‬
‫‪6/14/2015‬‬
‫‪6,045‬‬
‫‪6/14/2015‬‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫תיקון הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אסא לוינגר‪.‬‬
‫אישור הקצאה שנתית של כתבי אופציה למנכ"ל החברה‪ ,‬מר‬
‫תיקון הסכם העסקתו של מר עומר טוש‪ ,‬קרובו של בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬בכל הנוגע לשכרו החודשי ולקביעת המענק‬
‫אישור כי למנכ"ל החברה יינתן שיקול הדעת להענקת העלאת‬
‫שכר שנתית למר עומר טוש עד לגובה של ‪ 10%‬משכרו בשנה‬
‫אישור כי תוקפו של הסכם העסקתו המתוקן של מר עומר טוש‬
‫מינויו של ד"ר מרדכי זאב ליפשיץ כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו של מר עובדיה עלי כיו"ר דירקטוריון‬
‫אישור מתן פטור מאחריות למר עובדיה עלי‪.‬‬
‫מינוי מר מנחם ענבר כדירקטור חיצוני בבנק‪ ,‬לפי הוראת ניהול‬
‫בנקאי תקין ‪ ,301‬לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫מינוי מר אילן עייש כדירקטור חיצוני בבנק‪ ,‬לפי הוראת ניהול‬
‫בנקאי תקין ‪ ,301‬לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫מינוי גב' פנינה ביטרמן‪-‬כהן כדירקטורית חיצונית (דח"צ) בבנק‪,‬‬
‫לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬למעט‬
‫הדחצ"ים‪ ,‬ה"ה טומס יגודה‪ ,‬אשר רשף‪ ,‬צלי רשף‪ ,‬עידית‬
‫חידוש כהונתו של הדירקטור החיצוני מר עמוס סמואל‬
‫הארכת כהונתו של משרד רואה החשבון הטיס‪ ,‬גרינבאום‬
‫ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת הביקורת‬
‫אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה המכהנים‬
‫בחברה ו‪/‬או שיכהנו בחברה מעת לעת‪ ,‬ואשר הם ו‪/‬או‬
‫אישור תשלום גמול לדירקטורים מקרב בעלי שליטה‬
‫ולדירקטורים שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי‬
‫אישור תשלום ו‪/‬או החזר הוצאות ליו"ר הדירקטוריון‬
‫המשותפים של החברה‪.‬‬
‫מעבר למתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות הערך האמריקאים‪.‬‬
‫מעבר למתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות הערך האמריקאים‪.‬‬
‫לאשר חידוש התקשרותה של החברה בהסכם עם קבוצת‬
‫אשטרום בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם ניהול‪.‬‬
‫בכפוף לאישור התקשרות החברה בהסכם הניהול‪ ,‬לאשר‬
‫תיקון מדיניות התגמול בחברה והגדלת תקרת דמי הניהול בגין‬
‫חידוש מינויו של משרד רואי חשבון ‪ -PWC‬קסלמן וקסלמן‬
‫כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אדיב ברוך כדירקטור בחברה‪,‬‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫‪6,045‬‬
‫‪6/14/2015‬‬
‫‪6,045‬‬
‫‪6/14/2015‬‬
‫‪6,045‬‬
‫‪6/14/2015‬‬
‫‪6,045‬‬
‫‪6/14/2015‬‬
‫‪6,045‬‬
‫‪6/14/2015‬‬
‫‪6,045‬‬
‫‪6/14/2015‬‬
‫אלון רבוע כחול‬
‫‪774,965‬‬
‫‪6/15/2015‬‬
‫אלון רבוע כחול‬
‫טי‪.‬אר‪.‬די‬
‫טי‪.‬אר‪.‬די‬
‫טי‪.‬אר‪.‬די‬
‫‪774,965‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪6/15/2015‬‬
‫‪6/15/2015‬‬
‫‪6/15/2015‬‬
‫‪6/15/2015‬‬
‫דורי בניה‬
‫דורי בניה‬
‫דורי בניה‬
‫דורי בניה‬
‫דורי קבוצה‬
‫‪47,215‬‬
‫‪47,215‬‬
‫‪47,215‬‬
‫‪47,215‬‬
‫‪105,994‬‬
‫‪6/15/2015‬‬
‫‪6/15/2015‬‬
‫‪6/15/2015‬‬
‫‪6/15/2015‬‬
‫‪6/15/2015‬‬
‫הראל השקעות‬
‫‪3,691,853‬‬
‫‪6/15/2015‬‬
‫הראל השקעות‬
‫‪3,691,853‬‬
‫‪6/15/2015‬‬
‫הראל השקעות‬
‫‪3,691,853‬‬
‫‪6/15/2015‬‬
‫הראל השקעות‬
‫‪3,691,853‬‬
‫‪6/15/2015‬‬
‫הראל השקעות‬
‫‪3,691,853‬‬
‫‪6/15/2015‬‬
‫הראל השקעות‬
‫‪3,691,853‬‬
‫‪6/15/2015‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ניר זיכלינסקי כדירקטור בחברה‪,‬‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אוהד מלניק‪-‬מרום כדירקטור‬
‫בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב שיפוי לגב' אפרת ארדמן‪ ,‬המכהנת‬
‫כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫אישרור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה של החברה‪ ,‬כפי שיהיו מעת לעת‪.‬‬
‫אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור הענקת כתבי אופציות של החברה למר אדיב ברוך‪,‬‬
‫המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויים של ה"ה עמית בן יצחק‪ ,‬אביגדור קפלן‪ ,‬דוד‬
‫ויסמן‪ ,‬אברהם מירון‪ ,‬מרדכי ונטורה‪ ,‬טל ישועה‪ ,‬דן וייס‪ ,‬יונל‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון‪,‬‬
‫כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫מינוי מר אריק לב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר חגי שפר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של משרד רו"ח המבקר‪ ,‬משרד שטיינמיץ‬
‫אישור עסקת המרה להון של הלוואות בעלים שהועמדו‬
‫לחברה על ידי קבוצת א‪ .‬דורי בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫עדכון תנאי הכהנוה של מר אסף מור‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור תנאי הכהונה של מר אבירם ורטהים‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‬
‫תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור עסקה עם גזית‪-‬גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ‪ ,‬בעלת‬
‫מינוי מחדש של סומך חייקין (‪ ,)KPMG‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי‬
‫החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר יאיר המבורגר (יו"ר הדירקטוריון)‬
‫כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר גדעון המבורגר כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר יואב מנור כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור חידוש הסכם העסקה של ד"ר זיגמונד בלובבנד‪ ,‬מנכ"ל‬
‫ונשיא החברה‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה‪ ,‬שהינו בעל השליטה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אישור חידוש הסכם העסקה של גב' מוניקה שטיינקורט‪,‬‬
‫המכהנת כמנהלת הכספים של החברה‪ ,‬שהינה קרובה של‬
‫אישור הענקת אופציות למר דותן משה‪ ,‬קרוב של בעל שליטה‬
‫בחברה‪ ,‬המכהן כסמנכ"ל תפעול בחברה‪.‬‬
‫אישור הקצאת אופציות לגב' מוניקה שטיינקורט‪ ,‬קרובה של‬
‫בעל שליטה בחברה‪ ,‬המכהנת כמנהלת כספים בחברה‪.‬‬
‫עדכון ואישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור ביצוע איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק‬
‫אישור תיקון בתקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר‪,‬‬
‫כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של הדירקטור‪ ,‬מר חן דר (יו''ר דירקטוריון‬
‫הארכת כהונתו של הדירקטור‪ ,‬ד''ר זיגמונד בלובבנד‪ ,‬לתקופת‬
‫הארכת כהונתה של הדירקטור‪ ,‬מר משה פונדק‪ ,‬לתקופת‬
‫הארכת כהונתו של הדירקטור‪ ,‬מר נדב פונדק‪ ,‬לתקופת כהונה‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים (שאינם דירקטורים‬
‫חיצוניים)‪ ,‬ה"ה שלמה נחמה‪ ,‬רן פרידריך‪ ,‬חמי רפאל ואניטה‬
‫אישור מינוי מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה לכהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו של מר בארי בן זאב בתקופת כהונתו‬
‫אישור הענקת וחידוש כתבי שיפוי‪ ,‬הכוללים גם התחייבות‬
‫לביטוח אחריות‪ ,‬לנושאי משרה נוכחיים ועתידיים שהם בעלי‬
‫אישור הענקת וחידוש מכתבי פטור לנושאי משרה נוכחיים‬
‫אישור העלאת הכיסוי הביטוחי בביטוח אחריות נושאי משרה‪,‬‬
‫ביחס לכלל נושאי המשרה הנוכחיים והעתידיים בחברה‪,‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקן‪ ,‬חברי ‪KPMG‬‬
‫העולמית‪ ,‬לרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫מינויו של מר מרדכי מרקוס כדירקטור חיצוני בחברה (תקופת‬
‫כהונה שלישית)‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪9,986,212‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫אישור תיקון הסכם השותפות‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪9,986,212‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫אישור תיקון הסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪9,986,212‬‬
‫‪24,050,849‬‬
‫‪24,050,849‬‬
‫‪24,050,849‬‬
‫‪24,050,849‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫אישור תשלום חד פעמי למפקח בסכום של ‪.$30,000‬‬
‫אישור מינויו מחדש של ד"ר פיליפ פרוסט כדירקטור‬
‫אישור מינויה מחדש של ד"ר ג'יין סיאו כדירקטורית‬
‫אישור מינויו מחדש של מר סטיבן רובין כדירקטור בדירקטוריון‬
‫אישור מינויו מחדש של מר רוברט בראון כדירקטור‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫אלומיי‬
‫‪351,137‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫אלומיי‬
‫אלומיי‬
‫‪351,137‬‬
‫‪351,137‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫אלומיי‬
‫אלומיי‬
‫‪351,137‬‬
‫‪351,137‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫אלומיי‬
‫‪351,137‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫אלומיי‬
‫‪351,137‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫לידר שוקי הון‬
‫ישראמקו‬
‫יהש‬
‫ישראמקו‬
‫יהש‬
‫ישראמקו‬
‫יהש‬
‫אופקו הלת'‬
‫אופקו הלת'‬
‫אופקו הלת'‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪492,263‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אופקו הלת'‬
‫אופקו הלת'‬
‫אופקו הלת'‬
‫אופקו הלת'‬
‫אופקו הלת'‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪24,050,849‬‬
‫‪24,050,849‬‬
‫‪24,050,849‬‬
‫‪24,050,849‬‬
‫‪24,050,849‬‬
‫‪24,050,849‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר תומס בייר כדירקטור בדירקטוריון‬
‫אישור מינויו מחדש של מר דימטרי קולוסוב כדירקטור‬
‫אישור מינויו מחדש של ד"ר ריצ'רד לרנר כדירקטור‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ג'ון פגאנלי כדירקטור בדירקטוריון‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ריצ'רד פניגר ג'וניור כדירקטור‬
‫אישור מינויה מחדש של ד"ר אליס לין‪-‬צ'ינג יו כדירקטורית‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בי קומיונקיישנס‬
‫‪1,793,044‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בי קומיונקיישנס‬
‫‪1,793,044‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בי קומיונקיישנס‬
‫‪1,793,044‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר בני גבאי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בי קומיונקיישנס‬
‫‪1,793,044‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫בי קומיונקיישנס‬
‫‪1,793,044‬‬
‫‪6/18/2015‬‬
‫חד‬
‫‪176,492‬‬
‫‪6/21/2015‬‬
‫חד‬
‫‪176,492‬‬
‫‪6/21/2015‬‬
‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪-‬ש‬
‫‪23,337‬‬
‫‪6/22/2015‬‬
‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪-‬ש‬
‫‪23,337‬‬
‫‪6/22/2015‬‬
‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪-‬ש‬
‫‪23,337‬‬
‫‪6/22/2015‬‬
‫הכשרת הישוב‬
‫‪440,257‬‬
‫‪6/23/2015‬‬
‫הכשרת הישוב‬
‫‪440,257‬‬
‫‪6/23/2015‬‬
‫הכשרת הישוב‬
‫‪440,257‬‬
‫‪6/23/2015‬‬
‫וויטסמוק‬
‫‪128,546‬‬
‫‪6/23/2015‬‬
‫אישור תשלום מענק חד פעמי למנכ"ל החברה‪ ,‬מר דורון‬
‫תורג'מן‪.‬‬
‫אישרור ואישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין‪,KPMG ,‬‬
‫רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬
‫‪.2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יהודה שגב כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' שולמית אשבול כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫מינוי מחדש של חברי הדירקטוריון‪ ,‬ה"ה יהושע אגסי וסטיבן‬
‫פרובייזור‪ ,‬כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את‬
‫קסירר כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה בה‪ ,‬ואישור חידוש הפוליסה מעת‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬ה"ה‪ :‬שלמה מעוז‬
‫(יו"ר)‪ ,‬עופר נמרודי‪ ,‬רון ויסברג‪ ,‬חן לבון‪ ,‬רוית נמרודי‪ ,‬גילי כהן‬
‫מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את‬
‫קסירר לרואי החשבון של החברה‪.‬‬
‫תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בנוגע לגמול המנכ"ל‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫וויטסמוק‬
‫‪128,546‬‬
‫‪6/23/2015‬‬
‫וויטסמוק‬
‫‪128,546‬‬
‫‪6/23/2015‬‬
‫וויטסמוק‬
‫וויטסמוק‬
‫וויטסמוק‬
‫וויטסמוק‬
‫‪128,546‬‬
‫‪128,546‬‬
‫‪128,546‬‬
‫‪128,546‬‬
‫‪6/23/2015‬‬
‫‪6/23/2015‬‬
‫‪6/23/2015‬‬
‫‪6/23/2015‬‬
‫וויטסמוק‬
‫וויטסמוק‬
‫‪128,546‬‬
‫‪128,546‬‬
‫‪6/23/2015‬‬
‫‪6/23/2015‬‬
‫וויטסמוק‬
‫‪128,546‬‬
‫‪6/23/2015‬‬
‫מעיינות טמדא‬
‫‪56,977‬‬
‫‪6/23/2015‬‬
‫מעיינות טמדא‬
‫‪56,977‬‬
‫‪6/23/2015‬‬
‫מעיינות טמדא‬
‫‪56,977‬‬
‫‪6/23/2015‬‬
‫מעיינות טמדא‬
‫‪56,977‬‬
‫‪6/23/2015‬‬
‫מליסרון‬
‫מליסרון‬
‫אל על‬
‫דור אלון‬
‫דור אלון‬
‫‪6,705,614‬‬
‫‪6,705,614‬‬
‫‪461,515‬‬
‫‪538,175‬‬
‫‪538,175‬‬
‫‪6/23/2015‬‬
‫‪6/23/2015‬‬
‫‪6/24/2015‬‬
‫‪6/24/2015‬‬
‫‪6/24/2015‬‬
‫חילן‬
‫אלרון‬
‫‪847,597‬‬
‫‪554,424‬‬
‫‪6/24/2015‬‬
‫‪6/24/2015‬‬
‫נאוי‬
‫נאוי‬
‫נאוי‬
‫נאוי‬
‫קסטרו‬
‫קסטרו‬
‫קסטרו‬
‫‪568,936‬‬
‫‪568,936‬‬
‫‪568,936‬‬
‫‪568,936‬‬
‫‪562,109‬‬
‫‪562,109‬‬
‫‪562,109‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים (שאינם דח"צים)‬
‫המכהנים בדירקטוריון החברה ה"ה‪ :‬רם פרומן ואסף הראל‬
‫אישור מינויו מחדש של מר רוני קליינפלד כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה לתקופת כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' שירלי משקיף כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫איחוד ההון הרשום וההון המונפק והנפרע של החברה‪.‬‬
‫תיקון תקנון החברה בכפוף לאישור איחוד ההון הרשום של‬
‫תיקון למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור יעדים למנכ"ל החברה לשנים ‪ ,2015-2016‬חלף תוכנית‬
‫המענקים הרב שנתית הקיימת עבור המנכ"ל‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר רם פרומן כיו"ר‬
‫אישור הענקת מענק חד פעמי לסמנכ"ל התפעול והשיווק של‬
‫החברה בגין פועלו ותרומתו לחברה בשנת ‪.2014‬‬
‫חידוש מינויו של משרד רו"ח "קסלמן וקסלמן" כרואה החשבון‬
‫המבקר של החברה לתקופת ביקורת נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה (למעט‬
‫הדירקטורים החיצוניים)‪ :‬ה"ה רוני נפתלי‪ ,‬גיורא נפתלי ומר‬
‫אישור מינויה של גב' אורלי ירקוני כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪ ,‬בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית‪ ,‬לתקופת כהונה‬
‫אישור שינוי שמה של החברה ל‪"-‬תמדא בע"מ"‪ ,‬ובאנגלית ל‪-‬‬
‫"‪ ,"Tamda Ltd‬ולהסמיך את הנהלת החברה לתקן בהתאם‬
‫אישור עדכונים במדיניות התגמול הקיימת של החברה ואימוץ‬
‫מדיניות התגמול המעודכנת של החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם מנכ"ל‬
‫אישור העסקתה של גב' דלית מוזס בחברה‪.‬‬
‫אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ישראל יניב‪,‬‬
‫אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל המשותף‪ ,‬מר עודד בלום‪,‬‬
‫אישור הארכת כהונתו של מר דרור מיזרץ כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה לתקופת כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח "דירקטורים‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪ ,BDO‬זיו האפט ‪ ,‬כמשרד‬
‫רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר שאול נאוי (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור‬
‫מינויו מחדש של מר דורי נאוי (המכהן גם כמנכ"ל החברה)‬
‫מינויה מחדש של גב' שירה נהיר כדירקטורית בלתי תלויה‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' אסתר רוטר כדירקטורית בחברה‪,‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה‪,‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור בחברה‪,‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫קסטרו‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫‪562,109‬‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫פז נפט‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫פז נפט‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫פז נפט‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫דלק קבוצה‬
‫דלק קבוצה‬
‫דלק קבוצה‬
‫דלק קבוצה‬
‫‪13,677,902‬‬
‫‪13,677,902‬‬
‫‪13,677,902‬‬
‫‪13,677,902‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫דלק קבוצה‬
‫בריינסוויי‬
‫‪13,677,902‬‬
‫‪434,731‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫בריינסוויי‬
‫תיגבור‬
‫תיגבור‬
‫תיגבור‬
‫תיגבור‬
‫‪434,731‬‬
‫‪88,791‬‬
‫‪88,791‬‬
‫‪88,791‬‬
‫‪88,791‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫תיגבור‬
‫‪88,791‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫תיגבור‬
‫‪88,791‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫תיגבור‬
‫‪88,791‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן ושות'‬
‫אישור מינויו מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' הדר בינו שמואלי כדירקטורית‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית בחברה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪ KPMG‬סומך‬
‫חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫אישור התקשרות בפוליסת ביטוח חבות נושאי משרה‪ ,‬לרבות‬
‫נושאי משרה אשר הם ו‪/‬או קרוביהם הינם בעלי שליטה‬
‫אישור מראש התקשרות של החברה‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬בפוליסות‬
‫לביטוח חבות נושאי משרה לרבות נושאי משרה אשר הם ו‪/‬או‬
‫אישור מחדש והארכת תוקף כתב השיפוי לנושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬המכהנים ו‪/‬או שיכהנו בה מעת לעת אשר הם ו‪/‬או‬
‫קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או אשר לבעלי הלשיטה‬
‫אישור תיקון בתנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור הענקה של יחידות ‪ RSU‬למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואה החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את‬
‫קסירר לרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר יצחק שרון (תשובה) כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר עידן וולס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר רון רוני מילוא כדירקטור בלתי תלוי‬
‫מינוי הגב' יהודית טיטלמן כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫לתקופה של שלוש שנים‪ ,‬ואישור תנאי כהונתה‪.‬‬
‫אימוץ מדיניות תגמול חדשה של החברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו של דר' גיא איזיקיאל‪ ,‬כנשיא וכמנכ"ל‬
‫החברה‪ ,‬וכן כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח ‪ BDO‬זיו האפט ושות'‪ ,‬כרואי‬
‫מינויה מחדש של גב' אורית בנבנישתי‪ ,‬כדירקטורית בחברה‬
‫מינויו מחדש של מר משה שפורן‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬כדירקטור‬
‫מינויה מחדש של גב' אסתי טננוורצל‪ ,‬כדירקטורית בחברה‬
‫אישור חידוש תנאי העסקתה של גב' אורית בנבנישתי‪ ,‬בעלת‬
‫שליטה ודירקטורית בחברה‪ ,‬כמנכ"לית החברה לתקופה‬
‫אישור חידוש תנאי העסקתו של מר דורון בנבנישתי‪ ,‬בעלת‬
‫שליטה בחברה‪ ,‬כמנהל פיתוח עסקי בחברה לתקופה נוספת‬
‫אישור חידוש תנאי העסקתה של גב' רינה בנבנישתי‪ ,‬בעלת‬
‫שליטה‪ ,‬כנשיאת החברה ומנהלת עסקים ראשית לתקופה‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫תיגבור‬
‫‪88,791‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫נץ ארהב‬
‫נץ ארהב‬
‫נץ ארהב‬
‫‪576,056‬‬
‫‪576,056‬‬
‫‪576,056‬‬
‫‪576,056‬‬
‫‪576,056‬‬
‫‪576,056‬‬
‫‪576,056‬‬
‫‪576,056‬‬
‫‪46,300‬‬
‫‪46,300‬‬
‫‪46,300‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/25/2015‬‬
‫‪6/28/2015‬‬
‫‪6/28/2015‬‬
‫‪6/28/2015‬‬
‫נץ ארהב‬
‫‪46,300‬‬
‫‪6/28/2015‬‬
‫נץ ארהב‬
‫‪46,300‬‬
‫‪6/28/2015‬‬
‫נץ ארהב‬
‫נץ ארהב‬
‫נץ ארהב‬
‫‪46,300‬‬
‫‪46,300‬‬
‫‪46,300‬‬
‫‪6/28/2015‬‬
‫‪6/28/2015‬‬
‫‪6/28/2015‬‬
‫נץ ארהב‬
‫נץ ארהב‬
‫מגה אור‬
‫מגה אור‬
‫מגה אור‬
‫מגה אור‬
‫‪46,300‬‬
‫‪46,300‬‬
‫‪402,245‬‬
‫‪402,245‬‬
‫‪402,245‬‬
‫‪402,245‬‬
‫‪6/28/2015‬‬
‫‪6/28/2015‬‬
‫‪6/28/2015‬‬
‫‪6/28/2015‬‬
‫‪6/28/2015‬‬
‫‪6/28/2015‬‬
‫מגה אור‬
‫‪402,245‬‬
‫‪6/28/2015‬‬
‫אשטרום נכסים‬
‫‪824,991‬‬
‫‪6/28/2015‬‬
‫אשטרום נכסים‬
‫‪824,991‬‬
‫‪6/28/2015‬‬
‫אישור מחדש של תוקפו של כתב שיפוי מראש על‪-‬ידי החברה‬
‫עבור נושאי משרה המכהנים בחברה מקרב בעלי שליטה‪ ,‬ה"ה‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר‬
‫ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר שמואל סלבין‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪,‬‬
‫מינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר יהושע כסלו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של ד"ר נתי נוישטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' גלית אחיעזרא סקרבין כדירקטורית‬
‫תיקון ועדכון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה בת‬
‫מתן התחייבויות לשיפוי למר ז'אק אלברט אמויאל‬
‫מתן התחייבות לפטור למר ז'אק אלברט אמויאל‬
‫מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה‬
‫מוצע למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה‬
‫)שאינם דח"צים(‪ ,‬דהיינו‪ ,‬ה"ה אמויאל )יו"ר הדירקטוריון(‪ ,‬צבי‬
‫איציק )המכהן גם כמנכ"ל החברה(‪ ,‬אברהם עזרן‪ ,‬משה‬
‫הארכת כהונתה של גב' עירית בן עמי המכהנת כדירקטורית‬
‫חיצונית בדירקטוריון החברה‬
‫לתקופת‬
‫‬
‫הארכת כהונתו של מר ארז קונפינו המכהן כדירקטור חיצוני‬
‫בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‬
‫מתן התחייבות לשיפוי למר משה גדנסקי )דירקטור)‬
‫מתן התחייבות לפטור למר משה גדנסקי (דירקטור)‬
‫הכללת מר משה גדנסקי (דירקטור) בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן בפוליסות ביטוח‬
‫שינוי תקנון החברה‬
‫למנות מחדש את מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את מר עומר וונש (דירקטור בלתי תלוי)‬
‫למנות מחדש את מר עמית ברגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫לאשר מינוי משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה‬
‫לאשר תשלום פרמיה שנתית בסך של ‪ 12,000$‬לכלל חברה‬
‫לביטוח בע"מ ו‪/‬או למבטח מורשה‪ ,‬בגין פוליסת ביטוח‬
‫לאשר את חידוש מינויים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים)‪,‬‬
‫המכהנים בחברה‪ ,‬דהיינו מר אברהם נוסבאום‪ ,‬מר גיל גירון‪,‬‬
‫מר ירון משורר‪ ,‬מר אלכס ליפשיץ‪ ,‬הגב' דליה שאשו‪ ,‬מר יצחק‬
‫לאשר את חידוש מינויו של קוסט פורר גבאי את קסירר רואי‬
‫חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אשטרום נכסים‬
‫‪824,991‬‬
‫‪6/28/2015‬‬
‫אשטרום נכסים‬
‫‪824,991‬‬
‫‪6/28/2015‬‬
‫אשטרום נכסים‬
‫‪824,991‬‬
‫‪6/28/2015‬‬
‫אשטרום נכסים‬
‫‪824,991‬‬
‫‪6/28/2015‬‬
‫אשטרום נכסים‬
‫וילי פוד‬
‫וילי פוד‬
‫וילי פוד‬
‫‪824,991‬‬
‫‪186,278‬‬
‫‪186,278‬‬
‫‪186,278‬‬
‫‪6/28/2015‬‬
‫‪6/29/2015‬‬
‫‪6/29/2015‬‬
‫‪6/29/2015‬‬
‫וילי פוד‬
‫וילי פוד‬
‫וילי פוד‬
‫וילי פוד‬
‫וילי פוד‬
‫‪186,278‬‬
‫‪186,278‬‬
‫‪186,278‬‬
‫‪186,278‬‬
‫‪186,278‬‬
‫‪6/29/2015‬‬
‫‪6/29/2015‬‬
‫‪6/29/2015‬‬
‫‪6/29/2015‬‬
‫‪6/29/2015‬‬
‫וילי פוד‬
‫‪186,278‬‬
‫‪6/29/2015‬‬
‫וילי פוד‬
‫וילי פוד‬
‫וילי פוד‬
‫כיל‬
‫כיל‬
‫קנון‬
‫קנון‬
‫קנון‬
‫קנון‬
‫קנון‬
‫קנון‬
‫קנון‬
‫קנון‬
‫‪186,278‬‬
‫‪186,278‬‬
‫‪186,278‬‬
‫‪35,587,427‬‬
‫‪35,587,427‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪6/29/2015‬‬
‫‪6/29/2015‬‬
‫‪6/29/2015‬‬
‫‪6/29/2015‬‬
‫‪6/29/2015‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫קנון‬
‫קנון‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫תיקון תקנון החברה והוספת סעיף ‪ 36‬לתקנון החברה כך‬
‫שעניינו יהיה פטור מאחריות‪.‬‬
‫אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה‪ ,‬באופן בו תתווסף‬
‫אפשרות להענקת כתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי‬
‫אישור מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה שאינם‬
‫נמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם ושאינם מנכ"ל‬
‫אישור מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה הנמנים‬
‫על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪ ,‬דהיינו ה"ה מר אברהם‬
‫אישור מתן כתב פטור מאחריות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר מרדכי‬
‫סלע‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר וסף ויליגר (יו"ר הדירקטוריון)‬
‫אישור מינויו מחדש של מר צבי ויליגר כדירקטור בדירקטוריון‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אלכסנדר גרנובסקי כדירקטור‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ישראל יוסף שניאורסון (סגן יו"ר‬
‫הדירקטוריון) כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר גרשון חנוך וינדרבוים כדירקטור‬
‫אישור מינויו מחדש של מר שניאור זלמן ויגלר כדירקטור‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אמיל בודילובסקי כדירקטור‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' שלהבת חסדיאל כדירקטורית‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר‬
‫ושות'‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫הכללת הגב' שלהבת חסדיאל‪ ,‬דירקטורית בלתי תלויה‬
‫בחברה‪ ,‬בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של‬
‫החברה וכן בפוליסות ביטוח עתידיות של החברה‪ ,‬כפי‬
‫מתן התחייבות לפטור לגב' שלהבת חסדיאל‪.‬‬
‫מתן התחייבות לשיפוי לגב' שלהבת חסדיאל‪.‬‬
‫אישור הקצאת תגמול הוני למנכ"ל החברה‪ ,‬מר סטפן בורגס‪.‬‬
‫אישור תגמול (לרבות תגמול הוני) ליו"ר דירקטוריון החברה‪,‬‬
‫אישור מינוי מר קנת גילברט קאמבי (יו"ר הדירקטוריון)‬
‫אישור מינוי מר לורנס צ'ארני ניל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מר סיריל פייר ז'אן דוקאו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מר נתן סקוט פיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מר רון מושקוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מר אליאס סאקליס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מר ויקראם טלוור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד ‪ KPMG LLP‬סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪,‬‬
‫כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫אישור תשלום גמול לדירקטורים שאינם מנהלים‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫קנון‬
‫קנון‬
‫קנון‬
‫קנון‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫אנרג'יקס‬
‫‪711,334‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫אנרג'יקס‬
‫‪711,334‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫סקייליין‬
‫‪405,018‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫סקייליין‬
‫‪405,018‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫סקייליין‬
‫סקייליין‬
‫סקייליין‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫‪405,018‬‬
‫‪405,018‬‬
‫‪405,018‬‬
‫‪584,626‬‬
‫‪584,626‬‬
‫‪584,626‬‬
‫‪584,626‬‬
‫‪584,626‬‬
‫‪584,626‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫קמהדע‬
‫‪584,626‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫‪584,626‬‬
‫‪584,626‬‬
‫‪584,626‬‬
‫‪584,626‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫קמהדע‬
‫‪584,626‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫קמהדע‬
‫‪584,626‬‬
‫‪6/30/2015‬‬
‫מיקרונט‬
‫‪50,329‬‬
‫‪7/1/2015‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫אישור תשלום הון שנתי לדירקטורים שאינם מנהלים‪.‬‬
‫אישור גמול הון חד פעמי למר קנת גילברט קאמבי‪.‬‬
‫אישור הנפקות מניות החברה‪.‬‬
‫הסמכת הדירקטוריון להקצות ולהנפיק מניות ו‪/‬או אופציות‬
‫מינויו של משרד רואה חשבון ‪ Deloitte‬ברייטמן אלמגור זוהר‬
‫ושות' כרואה חשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה נתן חץ‪ ,‬אבירם ורטהים‪ ,‬אורן פרנקל‬
‫מינוי מחדש של משרדי רוה"ח ‪Schwartz Levitsky Feldman‬‬
‫‪ LLP‬וגיא‪ ,‬גופר‪ ,‬יהב‪ ,‬גילמן‪ ,‬אודם ושות'‪ ,‬לכהונה כרואי חשבון‬
‫מינוי מחדש של דירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים‬
‫חיצוניים‪ ,‬ה"ה גיל בלוטרייך‪ ,‬רמי שריקי‪ ,‬מארק גודמן ושמשון‬
‫מינוי מר בן צבי בלוטרייך‪ ,‬בנו של בעל השליטה בחברה‪ ,‬ומר‬
‫תומר כץ לכהונה כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של גב' מעיין בן ציון גיטלבנד לכהונה כדירקטורית‬
‫מינוי מחדש של מר מרדכי (מודי) קרת לכהונה כדירקטור‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ליאון רקנאטי כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ראובן בכר כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יונתן האן כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר זיו קופ כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫אישור מינויו מחדש של מר טוביה שוהם כדירקטור בחברה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר דוד צור כדירקטור בחברה‬
‫אישור תיקונים בתקנון ההתאגדות של החברה‪ ,‬באופן בו‬
‫החברה תוכל להעניק כתבי פטור לנושאי המשרה‪.‬‬
‫אישור תיקונים במדיניות התגמול של החברה‪ ,‬באופן בו‬
‫החברה תוכל להעניק כתבי פטור לנושאי המשרה‪.‬‬
‫אישור מתן התחייבות לכתבי פטור לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫אישור תנאי התקשרות עם מר דוד צור כסגן יו"ר הדירקטוריון‬
‫אישור תנאי התקשרות עם מר אמיר לונדון‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור הענקת אופציות לדירקטורים (שאינם דירקטורים‬
‫חיצוניים) ולמר דוד צור‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪,‬‬
‫רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬
‫בעד‬
‫אישור התקשרות החברה עם בעל השליטה בחברה‪ ,‬אנרטק‬
‫אלקטרוניקה בע"מ‪ ,‬בהסכם לקבלת שירותי סמנכ"לות כספים‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בהתאם לדיווח החברה עולה כי עלות השירותים‬
‫כאמור זהה לעלות העסקתו של סמנכ"ל‬
‫הכספים הקודם בחברה‪ .‬אנו סבורים כי תנאי‬
‫ההתקשרות כאמור הינם סבירים ביחס לפעילות‬
‫החברה וביחס לנושאי משרה בחברות דומות‪.‬‬
‫אספן גרופ‬
‫‪316,243‬‬
‫‪7/5/2015‬‬
‫מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה (למעט דח"צים)‪ ,‬ה"ה‬
‫גיא פרג‪ ,‬יגאל דן ומיכל גור‪.‬‬
‫בעד‬
‫אספן גרופ‬
‫‪316,243‬‬
‫‪7/5/2015‬‬
‫מתן התחייבות לפטור לגב' מיכל גור‪ ,‬דירקטורית‪.‬‬
‫נגד‬
‫אספן גרופ‬
‫‪316,243‬‬
‫‪7/5/2015‬‬
‫מתן התחייבות לשיפוי לגב' מיכל גור‪ ,‬דירקטורית‪.‬‬
‫בעד‬
‫אספן גרופ‬
‫‪316,243‬‬
‫‪7/5/2015‬‬
‫פיביפיבי‬
‫בעד‬
‫אספן גרופ‬
‫‪316,243‬‬
‫‪7/5/2015‬‬
‫מינוי מר ברוך חכים לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני‬
‫בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אספן גרופ‬
‫‪316,243‬‬
‫‪7/5/2015‬‬
‫מינוי מר ליאור שמש לכהונה שניה כדירקטור חיצוני‬
‫בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫פיבי‬
‫‪2,178,919‬‬
‫‪7/5/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫פיבי‬
‫‪2,178,919‬‬
‫‪7/5/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫פיבי‬
‫‪2,178,919‬‬
‫‪7/5/2015‬‬
‫אישור מינויה מחדש של מר דפנה בינו אור כדירקטורית‬
‫בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫פיבי‬
‫‪2,178,919‬‬
‫‪7/5/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר הרי (הרש) קופר כדירקטור‬
‫בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫פיבי‬
‫‪2,178,919‬‬
‫‪7/5/2015‬‬
‫פיבי‬
‫‪2,178,919‬‬
‫‪7/5/2015‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' דבי ספיריה כדירקטורית בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫לאשר מחדש להעניק ולהאריך את תוקף כתבי השיפוי‬
‫שהוענקו לנושאי משרה‪ ,‬המכהנים ו‪/‬או שיכהנו בחברה מעת‬
‫לעת‪ ,‬אשר הם ו‪/‬או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם‬
‫עומדים בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות‬
‫הגבלת היקף השיפוי‬
‫לאחר בחינת היקף הכיסוי הביטוחי של החברה‪,‬‬
‫אנו סבורים כי בהתאם לפעילותה ואמצעיה‪,‬‬
‫חברות דומות וכמקובל בשוק‪ ,‬הרי שתנאי‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫בהתאם לדיווחי החברה עולה כי כלל‬
‫הדירקטורים השתתפו בשיעור העולה על ‪75%‬‬
‫מישיבות הדירקטוריון‪ ,‬מלבד מר גארי סטוק‬
‫אשר השתתף בשיעור של ‪ 66%‬מישיבות‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם‬
‫עומדים בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות‬
‫הגבלת היקף השיפוי‬
‫נתנאל גרופ‬
‫‪113,243‬‬
‫‪7/5/2015‬‬
‫אישור התקשרות חברה נכדה בבעלות ובשליטה מלאה של‬
‫החברה‪ ,‬בהסכם לרכישת ציוד בניה‪ ,‬עם אדמ נתנאל בע"מ‪,‬‬
‫חברה פרטית בבעלות ובשליטת בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נתנאל גרופ‬
‫‪113,243‬‬
‫‪7/5/2015‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת הזכויות הנרכשות‬
‫במקרקעין בחולון‪ ,‬עם אדמ נתנאל בע"מ‪.‬‬
‫בעד‬
‫מדיגוס‬
‫‪123,723‬‬
‫‪7/6/2015‬‬
‫פלסטופיל‬
‫‪83,110‬‬
‫‪7/6/2015‬‬
‫פלסטופיל‬
‫‪83,110‬‬
‫‪7/6/2015‬‬
‫נגד‬
‫פלסטפלס‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬אשר אינם דירקטורים‬
‫חיצוניים‪ ,‬קרי‪ ,‬ה"ה דב עופר‪ ,‬אסף בר‪ ,‬אוריאל גינוסר‪ ,‬צביקה‬
‫רמות‪ ,‬אלון פלד‪ ,‬נועה לביד‪ ,‬דגנית אבנס‪ ,‬ארז ברקאי‪ ,‬אריה‬
‫עדכון תנאי כהונה והעסקה של הגב' עינת שטרית‪ ,‬מנהלת‬
‫משאבי אנוש בחברה‪ ,‬ואשר הינה חברת קיבוץ הזורע‪ ,‬בעל‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫פלסטופיל‬
‫‪83,110‬‬
‫‪7/6/2015‬‬
‫תיקון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי‬
‫המשרה‪ ,‬כפי שיהיו מעת לעת בחברה‪ ,‬לתקופה של שלוש‬
‫שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫פלסטופיל‬
‫‪83,110‬‬
‫‪7/6/2015‬‬
‫עדכון תנאי התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר דב עופר‪,‬‬
‫יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה‪ ,‬באמצעות חברה בבעלותו‬
‫ובשליטתו‪.‬‬
‫בעד‬
‫פלסטופיל‬
‫‪83,110‬‬
‫‪7/6/2015‬‬
‫עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר דורון הראל‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫לאחר בחינת רצינואל העסקה והכדאיות‬
‫הכלכלית‪ ,‬להערכתנו פוחת החשש לניצול מבנה‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬על חשבון בעלי מניות המיעוט‬
‫לאחר בחינת רצינואל העסקה והכדאיות‬
‫הכלכלית‪ ,‬להערכתנו פוחת החשש לניצול מבנה‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬על חשבון בעלי מניות המיעוט‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫אנו סבורים כי תנאי הכהונה של הגב' שטרית‬
‫סבירים ביחס לפעילות החברה וביחס לנושאי‬
‫משרה בחברות דומות‬
‫אנו מוצאים את עדכון מדיניות התגמול המשתנה‬
‫כסביר ומאוזן וכזה המסייע לחברה בקידום‬
‫מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת‬
‫טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים‬
‫המשתנים מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף‬
‫לזכאות מהגמול המשתנה וזאת בשים לב‬
‫להיקפה הכספי המגודר‪ ,‬ביחס לפעילות החברה‬
‫וביחס לנושאי משרה דומים‬
‫אנו מוצאים את עדכון מדיניות התגמול המשתנה‬
‫כסביר ומאוזן וכזה המסייע לחברה בקידום‬
‫מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת‬
‫טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים‬
‫המשתנים מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף‬
‫לזכאות מהגמול המשתנה וזאת בשים לב‬
‫להיקפה הכספי המגודר‪ ,‬ביחס לפעילות החברה‬
‫וביחס לנושאי משרה דומים‬
‫אנו מוצאים את עדכון מדיניות התגמול המשתנה‬
‫כסביר ומאוזן וכזה המסייע לחברה בקידום‬
‫מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת‬
‫טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים‬
‫המשתנים מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף‬
‫לזכאות מהגמול המשתנה וזאת בשים לב‬
‫להיקפה הכספי המגודר‪ ,‬ביחס לפעילות החברה‬
‫וביחס לנושאי משרה דומים‬
‫‪7/7/2015‬‬
‫למנות את מר גדעון סיטרמן כדירקטור חיצוני בבנק לתקופת‬
‫כהונה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫אשטרום קבוצה ‪681,926‬‬
‫‪7/7/2015‬‬
‫אישור חידוש מינויו של מר אברהם נוסבאום כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אשטרום קבוצה ‪681,926‬‬
‫‪7/7/2015‬‬
‫אישור חידוש מינויו של מר גיל גירון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫אשטרום קבוצה ‪681,926‬‬
‫‪7/7/2015‬‬
‫אישור חידוש מינויו של מר ירון משורר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫אשטרום קבוצה ‪681,926‬‬
‫‪7/7/2015‬‬
‫אישור חידוש מינויו של מר יונתן לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אשטרום קבוצה ‪681,926‬‬
‫‪7/7/2015‬‬
‫אישור חידוש מינויו של מר עפר זהבי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫אשטרום קבוצה ‪681,926‬‬
‫‪7/7/2015‬‬
‫אישור חידוש מינויה של גב' ליאורה לב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אשטרום קבוצה ‪681,926‬‬
‫‪7/7/2015‬‬
‫אשטרום קבוצה ‪681,926‬‬
‫‪7/7/2015‬‬
‫תיקון סעיף ‪ 147‬בתקנון החברה שענייננו‪ ,‬פטור מאחריות‪.‬‬
‫אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה‪ ,‬באופן בו תתווסף‬
‫אפשרות להענקת כתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫אשטרום קבוצה ‪681,926‬‬
‫‪7/7/2015‬‬
‫אשטרום קבוצה ‪681,926‬‬
‫‪7/7/2015‬‬
‫מזרחי טפחות‬
‫אורתם סהר‬
‫‪10,961,037‬‬
‫‪50,908‬‬
‫‪7/7/2015‬‬
‫נגד‬
‫אישור מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה שאינם‬
‫נמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪.‬‬
‫אישור מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה הנמנים‬
‫על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪ ,‬דהיינו ה"ה מר אברהם‬
‫נוסבאום‪ ,‬מר גיל גירון‪ ,‬מר ירון משורר‪ ,‬מר עפר זהבי‪ ,‬מר יונתן‬
‫נגד‬
‫הארכה ועדכון של הסכם הניהול עם אורתם הנדסה אזרחית‬
‫בע"מ‪ ,‬חברה פרטית בשליטתו של מר אמיר נחום‪ ,‬מבעלי‬
‫השליטה המשותפת בחברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫מר גיל גירון מכהן כדירקטור ומנכ"ל בחברה‬
‫וזאת בניגוד לעמדתנו בדבר הפרדת תפקידים‬
‫מר ירון משורר מכהן כדירקטור ונושא משרה‬
‫בחברה וזאת בניגוד לעמדתנו בדבר הפרדת‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫מר עפר זהבי אשר השתתף בשיעור נמוך‬
‫משמעותית מ‪-‬‬
‫‪ 75%‬מישיבות הדירקטוריון במהלך ‪ 12‬החודשים‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫אנו מוצאים את מדיניות התגמול כסבירה‬
‫ומאוזנת וכזו המסייעת לחברה בקידום‬
‫מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת‬
‫טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים‬
‫המשתנים‬
‫מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף לזכאות‬
‫מהגמול המשתנה וזאת בשים לב להיקפה‬
‫אורתם סהר‬
‫‪50,908‬‬
‫‪7/7/2015‬‬
‫הענקת כתב שיפוי לדירקטורים חדשים שאינם בעלי שליטה‬
‫בחברה‪ ,‬אשר ימונו מעת לעת לדירקטוריון החברה‪ .‬בכלל זה‪,‬‬
‫מוצע לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי בנוסח האמור‬
‫בעד‬
‫אלון גז‬
‫‪1,130,509‬‬
‫‪7/8/2015‬‬
‫אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר אלי משגב‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלון גז‬
‫‪1,130,509‬‬
‫‪7/8/2015‬‬
‫עדכון תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אלי משגב‪.‬‬
‫בעד‬
‫חלל תקשורת‬
‫‪1,161,826‬‬
‫‪7/8/2015‬‬
‫אור‬
‫בעד‬
‫חלל תקשורת‬
‫‪1,161,826‬‬
‫‪7/8/2015‬‬
‫תיקון הוראות תקנון החברה בעניין פטור מאחריות בהתאם‬
‫לתיקון רשיון החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫חלל תקשורת‬
‫‪1,161,826‬‬
‫‪7/8/2015‬‬
‫הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שאינם מקרב‬
‫בעל השליטה‪ ,‬בהתאם להוראות תיקון רשיון החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫חלל תקשורת‬
‫‪1,161,826‬‬
‫‪7/8/2015‬‬
‫הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שהינם מקרב‬
‫בעל השליטה‪ ,‬בהתאם להוראות תיקון רשיון החברה‬
‫בעד‬
‫לאומי‬
‫‪22,622,794‬‬
‫‪7/8/2015‬‬
‫אישור תיקון לתקנון הבנק‪.‬‬
‫נגד‬
‫לאומי‬
‫‪22,622,794‬‬
‫‪7/8/2015‬‬
‫בחירה בשלושה דירקטורים חיצוניים (לפי הוראה ‪ )301‬מתוך‬
‫ארבעת המועמדים‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ :‬מר שמואל (מולי) בן‪-‬‬
‫צבי‪.‬‬
‫בעד‬
‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם‬
‫עומדים בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות‬
‫הגבלת היקף השיפוי‬
‫אנו מוצאים את מדיניות התגמול כסבירה‬
‫ומאוזנת וכזו המסייעת לחברה בקידום‬
‫מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת‬
‫טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים‬
‫המשתנים‬
‫מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף לזכאות‬
‫מהגמול המשתנה וזאת בשים לב להיקפה‬
‫אנו מוצאים את מדיניות התגמול כסבירה‬
‫ומאוזנת וכזו המסייעת לחברה בקידום‬
‫מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת‬
‫טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים‬
‫המשתנים‬
‫מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף לזכאות‬
‫מהגמול המשתנה וזאת בשים לב להיקפה‬
‫השינויים המבוקשים נדרשים בהתאם להוראות‬
‫הרישיון הרגולטורי של החברה וכחלק ממהלך‬
‫עסקיה השוטף של החברה‬
‫השינויים המבוקשים נדרשים בהתאם להוראות‬
‫הרישיון הרגולטורי של החברה וכחלק ממהלך‬
‫עסקיה השוטף של החברה‬
‫השינויים המבוקשים נדרשים בהתאם להוראות‬
‫הרישיון הרגולטורי של החברה וכחלק ממהלך‬
‫עסקיה השוטף של החברה‬
‫השינויים המבוקשים נדרשים בהתאם להוראות‬
‫הרישיון הרגולטורי של החברה וכחלק ממהלך‬
‫עסקיה השוטף של החברה‬
‫בשים לב לרגישות נושא ההון והדיבידנד‪ ,‬אנו‬
‫סבורים כי יש להותיר את ההחלטה בדבר‬
‫חלוקת הדיבידנד בידי האסיפה הכללית (זאת‬
‫לאחר אישור הדירקטוריון ועמידת הבנק‬
‫לאחר המלצת ועדת מינוי הדירקטורים כפי‬
‫שפורטה לעיל‪ ,‬אין אנו מוצאים לנכון להמליץ על‬
‫מקצת המועמדים ככאלו שעדיפים על היתר‪,‬‬
‫וזאת במיוחד לאור הליך האיתור על ידי הועדה‬
‫והקריטריונים שנבחנו על ידם‪ ,‬אשר מצאו את‬
‫לאומי‬
‫‪22,622,794‬‬
‫‪7/8/2015‬‬
‫בחירה בשלושה דירקטורים חיצוניים (לפי הוראה ‪ )301‬מתוך‬
‫ארבעת המועמדים‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ :‬מר אוהד מראני‪.‬‬
‫לאומי‬
‫‪22,622,794‬‬
‫‪7/8/2015‬‬
‫בחירה בשלושה דירקטורים חיצוניים (לפי הוראה ‪ )301‬מתוך‬
‫ארבעת המועמדים‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ :‬פרופ' אסף רזין‪.‬‬
‫לאומי‬
‫‪22,622,794‬‬
‫‪7/8/2015‬‬
‫בחירה בשלושה דירקטורים חיצוניים (לפי הוראה ‪ )301‬מתוך‬
‫ארבעת המועמדים‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ :‬פרופ' ידידיה שטרן‪.‬‬
‫לאומי‬
‫‪22,622,794‬‬
‫‪7/8/2015‬‬
‫בחירה בשני דירקטורים חיצוניים מתוך שלושת המועמדים‪,‬‬
‫לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ :‬רו"ח יחיאל בורוכוף‪.‬‬
‫לאומי‬
‫‪22,622,794‬‬
‫‪7/8/2015‬‬
‫בחירה בשני דירקטורים חיצוניים מתוך שלושת המועמדים‪,‬‬
‫לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ :‬גב' תמר גוטליב‪.‬‬
‫לאומי‬
‫‪22,622,794‬‬
‫‪7/8/2015‬‬
‫נייס‬
‫‪15,452,470‬‬
‫‪7/9/2015‬‬
‫נייס‬
‫נייס‬
‫נייס‬
‫‪15,452,470‬‬
‫‪15,452,470‬‬
‫‪15,452,470‬‬
‫‪7/9/2015‬‬
‫‪7/9/2015‬‬
‫‪7/9/2015‬‬
‫בחירה בשני דירקטורים חיצוניים מתוך שלושת המועמדים‪,‬‬
‫לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ :‬עו"ד חיים סאמט‪.‬‬
‫מינויים של הדירקטורים בחברה (לא כולל דירקטורים‬
‫חיצוניים)‪ ,‬ה"ה דוד קוסטמן‪ ,‬רימון בן שאול‪ ,‬יהושע (שוקי)‬
‫ארליך‪ ,‬לאו אפוטקר וג'וזף (ג'ו) קאוון‪ ,‬לדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מינוי זהבה סימון כדירקטורית חיצונית נוספת‪.‬‬
‫תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫תיקון תוכנית התגמול של החברה‪.‬‬
‫לאחר המלצת ועדת מינוי הדירקטורים כפי‬
‫שפורטה לעיל‪ ,‬אין אנו מוצאים לנכון להמליץ על‬
‫מקצת המועמדים ככאלו שעדיפים על היתר‪,‬‬
‫וזאת במיוחד לאור הליך האיתור על ידי הועדה‬
‫והקריטריונים שנבחנו על ידם‪ ,‬אשר מצאו את‬
‫בעד‬
‫לאחר המלצת ועדת מינוי הדירקטורים כפי‬
‫שפורטה לעיל‪ ,‬אין אנו מוצאים לנכון להמליץ על‬
‫מקצת המועמדים ככאלו שעדיפים על היתר‪,‬‬
‫וזאת במיוחד לאור הליך האיתור על ידי הועדה‬
‫והקריטריונים שנבחנו על ידם‪ ,‬אשר מצאו את‬
‫בעד‬
‫לאחר המלצת ועדת מינוי הדירקטורים כפי‬
‫שפורטה לעיל‪ ,‬אין אנו מוצאים לנכון להמליץ על‬
‫מקצת המועמדים ככאלו שעדיפים על היתר‪,‬‬
‫וזאת במיוחד לאור הליך האיתור על ידי הועדה‬
‫והקריטריונים שנבחנו על ידם‪ ,‬אשר מצאו את‬
‫בעד‬
‫לאחר המלצת ועדת מינוי הדירקטורים כפי‬
‫שפורטה לעיל‪ ,‬אין אנו מוצאים לנכון להמליץ על‬
‫מקצת המועמדים ככאלו שעדיפים על היתר‪,‬‬
‫וזאת במיוחד לאור הליך האיתור על ידי הועדה‬
‫והקריטריונים שנבחנו על ידם‪ ,‬אשר מצאו את‬
‫בעד‬
‫לאחר המלצת ועדת מינוי הדירקטורים כפי‬
‫שפורטה לעיל‪ ,‬אין אנו מוצאים לנכון להמליץ על‬
‫מקצת המועמדים ככאלו שעדיפים על היתר‪,‬‬
‫וזאת במיוחד לאור הליך האיתור על ידי הועדה‬
‫והקריטריונים שנבחנו על ידם‪ ,‬אשר מצאו את‬
‫בעד‬
‫לאחר המלצת ועדת מינוי הדירקטורים כפי‬
‫שפורטה לעיל‪ ,‬אין אנו מוצאים לנכון להמליץ על‬
‫מקצת המועמדים ככאלו שעדיפים על היתר‪,‬‬
‫וזאת במיוחד לאור הליך האיתור על ידי הועדה‬
‫והקריטריונים שנבחנו על ידם‪ ,‬אשר מצאו את‬
‫בעד‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫להערכתנו אין בשינוי המבוקש חשש לפגיעה בבעלי מניות המיעוט‬
‫בעד‬
‫עיקר השינוי נובע מהענקת מניות חסומות שאינן מותנות ביעדים‬
‫נגד‬
‫נייס‬
‫נייס‬
‫נייס‬
‫‪15,452,470‬‬
‫‪15,452,470‬‬
‫‪15,452,470‬‬
‫‪7/9/2015‬‬
‫‪7/9/2015‬‬
‫‪7/9/2015‬‬
‫שינוי התגמול לדירקטורים שאינם מנהלים בחברה‪.‬‬
‫הענקת אופציות ויחידות מניה חסומות לדירקטורים שאינם‬
‫אישור רכיבי תגמול של המנהל הכללי של החברה‪.‬‬
‫מישורים‬
‫‪139,443‬‬
‫‪7/9/2015‬‬
‫מינוי מחדש של מר גיל בלוטרייך כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫כהונה נוספת‪.‬‬
‫מישורים‬
‫‪139,443‬‬
‫‪7/9/2015‬‬
‫מינוי מחדש של מר רמי שריקי כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫כהונה נוספת‪.‬‬
‫מישורים‬
‫‪139,443‬‬
‫‪7/9/2015‬‬
‫מינוי מחדש של מר אהרון זיינדברג כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מישורים‬
‫‪139,443‬‬
‫‪7/9/2015‬‬
‫מינוי מחדש של גב' סופי גלפר כדירקטורית בחברה לתקופת‬
‫כהונה נוספת‪.‬‬
‫מישורים‬
‫‪139,443‬‬
‫‪7/9/2015‬‬
‫אישור התקשרות בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫מישורים‬
‫‪139,443‬‬
‫‪7/9/2015‬‬
‫אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫דמרי‬
‫‪725,095‬‬
‫‪7/12/2015‬‬
‫אישור הענקת מענק לעובד החברה‪ ,‬מר מאיר דמרי‪ ,‬אחיו של‬
‫בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫דמרי‬
‫‪725,095‬‬
‫‪7/12/2015‬‬
‫אישור התקשרות החברה עם מר אופיר דמרי‪ ,‬בנו של בעל‬
‫השליטה‪ ,‬בהסכם למכירת דירה‪.‬‬
‫שטראוס‬
‫‪6,972,879‬‬
‫‪7/14/2015‬‬
‫שטראוס‬
‫‪6,972,879‬‬
‫‪7/14/2015‬‬
‫תיקון תקנון החברה לפיו תהא החברה רשאית להעניק לנושאי‬
‫משרה כתבי פטור בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה‪.‬‬
‫תיקון מדיניות התגמול של החברה‪ ,‬באופן שמדיניות התגמול‬
‫תאפשר מתן פטור מאחריות בגין הפרת חובת הזהירות כלפי‬
‫החברה‪.‬‬
‫אנו סבורים כי הגמול המוצע כאמור הינו סביר‬
‫ביחס לגמול דירקטורים בהתאם לתקנות וביחס‬
‫לחברות דומות בשוק‬
‫בעד‬
‫עיקר השינוי נובע מהענקת מניות חסומות שאינן מותנות ביעדים‬
‫נגד‬
‫עיקר השינוי נובע מהענקת מניות חסומות שאינן מותנות ביעדים‬
‫נגד‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫מר רמי שריקי מכהן כדירקטור במקביל לכהונתו‬
‫כמנכ"ל החברה וזאת בניגוד לעמדתנו העקרונית‬
‫בדבר הפרדת התפקידים כאמור‪.‬‬
‫נגד‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫לאחר בחינת היקף הכיסוי הביטוחי של החברה‪,‬‬
‫אנו סבורים כי בהתאם לפעילותה ואמצעיה‪,‬‬
‫חברות דומות וכמקובל בשוק‪ ,‬הרי שתנאי‬
‫בעד‬
‫לאחר בחינת היקף הכיסוי הביטוחי של החברה‪,‬‬
‫אנו סבורים כי בהתאם לפעילותה ואמצעיה‪,‬‬
‫חברות דומות וכמקובל בשוק‪ ,‬הרי שתנאי‬
‫בעד‬
‫אנו סבורים כי המענק כאמור הינו סביר ביחס‬
‫לפעילות החברה‪ ,‬תנאי כהונתו של מר דמרי‬
‫וביחס לנושאי משרה בחברות דמות‪ ,‬בשים לב‬
‫להיקפו הכספי הזניח של המענק‬
‫בעד‬
‫בשים לב להצהרות החברה אודות הליך קביעת‬
‫התמורה לדירה בהתאם לעסקאות עם צדדים‬
‫שלישים ונוהלי החברה בדבר שיעור הנחה‬
‫ממחירון החברה‪ ,‬להערכתנו פוחת החשש‬
‫לניצול מבנה השליטה בחברה לטובת בעלי‬
‫בעד‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫נגד‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫נגד‬
‫שטראוס‬
‫‪6,972,879‬‬
‫‪7/14/2015‬‬
‫שטראוס‬
‫‪6,972,879‬‬
‫‪7/14/2015‬‬
‫שטראוס‬
‫‪6,972,879‬‬
‫‪7/14/2015‬‬
‫אסם‬
‫‪8,796,233‬‬
‫‪7/14/2015‬‬
‫הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שאינם נמנים‬
‫על בעלי השליטה וקרוביהם‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה‪ ,‬מר גדי לסין‪.‬‬
‫הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים‬
‫על בעלי השליטה וקרוביהם‪ ,‬ה"ה לגב' עפרה שטראוס‪ ,‬יו"ר‬
‫הדירקטוריון של החברה‪ ,‬וכן למר עדי שטראוס‪ ,‬דירקטור‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬ה"ה דן פרופר‪,‬‬
‫גד פרופר‪ ,‬אברהם פינקלשטיין‪ ,‬יצחק ירקוני‪ ,‬אנטוניו הליו‬
‫וייציק‪ ,‬גבי הייק‪ ,‬אלי זהר‪ ,‬לואיס קאנטרל רוקמורה‪ ,‬פיטר נוזיק‪,‬‬
‫נגד‬
‫אסם‬
‫‪8,796,233‬‬
‫‪7/14/2015‬‬
‫אישור הארכת תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר דן‬
‫פרופר‪.‬‬
‫נגד‬
‫אסם‬
‫‪8,796,233‬‬
‫‪7/14/2015‬‬
‫תשלום מענק למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫אסם‬
‫‪8,796,233‬‬
‫‪7/14/2015‬‬
‫אישור הקצאת אופציות "פאנטום" למנכ"ל החברה בגין שנת‬
‫‪.2015‬‬
‫בעד‬
‫אסם‬
‫‪8,796,233‬‬
‫‪7/14/2015‬‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‪.‬‬
‫בעד‬
‫חברה לישראל‬
‫‪10,816,346‬‬
‫‪7/14/2015‬‬
‫אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫לאור חוסר המידע אודות שיעור ההשתתפות של‬
‫הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון‪ ,‬אנו ממליצים‬
‫להתנגד למינוי הדירקטורים‬
‫אנו סבורים כי מערכת התגמול של היו"ר צרכיה‬
‫להיות מותאמת באופן ספציפי לביצועי החברה‬
‫ויעדי נושא המשרה והחברה‪ ,‬ולא כנגזרת של‬
‫מענק הניתן ליתר נושאי המשרה בחברה‬
‫אנו סבורים כי נכון ויהיה לדירקטוריון שיקול דעת‬
‫וגמישות בקביעת המדיניות‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬לאחר‬
‫בחינת התוכנית עולה כי ‪ ,‬לבעלי המניות‪ ,‬חוסר‬
‫יכולת להעריך את היקף התגמול לנושא המשרה‬
‫בחברה וסבירותו ביחס לתוצאות החברה ומדדי‬
‫הייחוס שנקבעו וזאת בשים לב להיקפו הכספי‬
‫בבחינת תוכנית התגמול ההונית‪ ,‬אנו מוצאים‬
‫אותה כסבירה ומאוזנת וכזו המסייעת לחברה‬
‫בקידום מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה בראייה‬
‫ארוכת טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של‬
‫הרכיבים המשתנים מסך חבילת התגמול וזאת‬
‫בשים לב להיקפה הכספי המגודר‪ ,‬ביחס‬
‫לאחר בחינת היקף הכיסוי הביטוחי של החברה‪,‬‬
‫אנו סבורים כי בהתאם לפעילותה ואמצעיה‪,‬‬
‫חברות דומות וכמקובל בשוק‪ ,‬הרי שתנאי‬
‫אנו מוצאים את מדיניות התגמול המעודכנת‬
‫כסבירה ומאוזנת וכזו המסייעת לחברה בקידום‬
‫מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת‬
‫טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים‬
‫המשתנים מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף‬
‫לזכאות מהגמול המשתנה וזאת‬
‫בשים לב להיקפה הכספי המגודר‪ ,‬ביחס‬
‫חברה לישראל‬
‫‪10,816,346‬‬
‫‪7/14/2015‬‬
‫אישור עדכון סעיף המענק בהסכם העסקתו של מנכ"ל‬
‫החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫חברה לישראל‬
‫‪10,816,346‬‬
‫‪7/14/2015‬‬
‫אישור התקשרויות של החברה בביטוח אחריות נושאי משרה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נייר חדרה‬
‫‪546,137‬‬
‫‪7/15/2015‬‬
‫מינוי מחדש של מר יוחנן לוקר כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫נייר חדרה‬
‫‪546,137‬‬
‫‪7/15/2015‬‬
‫מינוי מחדש של מר אריה גוטליב כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫נייר חדרה‬
‫‪546,137‬‬
‫‪7/15/2015‬‬
‫מינוי מחדש של מר דן ורדי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה‬
‫נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫נייר חדרה‬
‫‪546,137‬‬
‫‪7/15/2015‬‬
‫מינוי מחדש של מר עמוס מר‪-‬חיים כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫נייר חדרה‬
‫‪546,137‬‬
‫‪7/15/2015‬‬
‫מינוי מחדש של מר דן קלינברגר כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫נייר חדרה‬
‫‪546,137‬‬
‫‪7/15/2015‬‬
‫יוניטרוניקס‬
‫‪175,841‬‬
‫‪7/16/2015‬‬
‫יוניטרוניקס‬
‫‪175,841‬‬
‫‪7/16/2015‬‬
‫יוניטרוניקס‬
‫‪175,841‬‬
‫‪7/16/2015‬‬
‫יוניטרוניקס‬
‫יוניטרוניקס‬
‫‪175,841‬‬
‫‪175,841‬‬
‫‪7/16/2015‬‬
‫‪7/16/2015‬‬
‫מינוי מחדש של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה לתקופת‬
‫כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי של מר צבי ליבנה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור‬
‫(קטגוריה ב') בחברה‪.‬‬
‫אישור מחדש של תשלום גמול למר צבי ליבנה כדירקטור‬
‫(קטגוריה ב') בחברה‪.‬‬
‫אישור מחדש של הענקת כתב שיפוי ופטור למר צבי ליבנה‬
‫והכללתו של מר ליבנה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫מינוי של מר דורון שנער כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫אנו מוצאים את מדיניות התגמול המעודכנת‬
‫כסבירה ומאוזנת וכזו המסייעת לחברה בקידום‬
‫מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת‬
‫טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים‬
‫המשתנים מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף‬
‫לזכאות מהגמול המשתנה וזאת‬
‫בשים לב להיקפה הכספי המגודר‪ ,‬ביחס‬
‫לאחר בחינת היקף הכיסוי הביטוחי של החברה‪,‬‬
‫אנו סבורים כי בהתאם לפעילותה ואמצעיה‪,‬‬
‫חברות דומות וכמקובל בשוק‪ ,‬הרי שתנאי‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו‬
‫סביר של דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים‬
‫לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו‬
‫סביר של דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים‬
‫לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו‬
‫סביר של דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים‬
‫לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו‬
‫סביר של דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים‬
‫לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו‬
‫סביר של דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים‬
‫לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו‬
‫סביר של דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים‬
‫לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬
‫החברה אינה מפרסמת את שיעורההשתתפות‬
‫של הדירקטור בישיבות הדירקטוריון‬
‫החברה מבקשת לאשר למר ליבנה גמול‬
‫דירקטורים בהתאם לתקנות גמול דח"צחים‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫אנו סבורים כי הגדלת היקף הדירקטוריון סביר‬
‫ביחס לחברה וביחס לחברות דומות‪ ,‬וזאת על‬
‫רקע הוספת דירקטור חיצוני נוסף לחברה‬
‫מינוי לראשונה של דירקטור חיצוני‬
‫יוניטרוניקס‬
‫‪175,841‬‬
‫‪7/16/2015‬‬
‫יוניטרוניקס‬
‫‪175,841‬‬
‫‪7/16/2015‬‬
‫יוניטרוניקס‬
‫‪175,841‬‬
‫‪7/16/2015‬‬
‫אישור תשלום גמול למר דורון שנער‪.‬‬
‫בעד‬
‫אישור הענקת כתב שיפוי ופטור למר דורון שנער והכללתו‬
‫בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫אישור הסכם שכירות מחברה בשליטת מר חיים שני‪ ,‬בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬והגב' ברקת שני‪ ,‬רעייתו של מר שני‪,‬‬
‫נגד‬
‫נצבא‬
‫‪3,424,392‬‬
‫‪7/19/2015‬‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים‪ ,‬שאינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נצבא‬
‫‪3,424,392‬‬
‫‪7/19/2015‬‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים‪ ,‬שהינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נצבא‬
‫‪3,424,392‬‬
‫‪7/19/2015‬‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות‬
‫נושאי משרה עם מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נצבא‬
‫‪3,424,392‬‬
‫‪7/19/2015‬‬
‫אישור תיקון נוסח תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫נצבא‬
‫‪3,424,392‬‬
‫‪7/19/2015‬‬
‫אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫נצבא‬
‫‪3,424,392‬‬
‫‪7/19/2015‬‬
‫אישור תיקון נוסח כתב השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נצבא‬
‫‪3,424,392‬‬
‫‪7/19/2015‬‬
‫אישור תיקון נוסח כתב השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שהינם‬
‫בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נצבא‬
‫‪3,424,392‬‬
‫‪7/19/2015‬‬
‫אישור תיקון נוסח כתב השיפוי למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נצבא‬
‫‪3,424,392‬‬
‫‪7/19/2015‬‬
‫אישור פטור מאחריות לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעלי‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫נצבא‬
‫‪3,424,392‬‬
‫‪7/19/2015‬‬
‫אישור פטור מאחריות לדירקטורים בחברה‪ ,‬שהינם בעלי‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫החברה מבקשת לאשר למר שנער גמול‬
‫דירקטורים בהתאם לתקנות גמול דח"צים‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫החברה אינה מפרסמת חוו"ד כללכית אודות‬
‫הוגנות וכדאיות העסקה‬
‫לאחר בחינת היקף הכיסוי הביטוחי של החברה‪,‬‬
‫אנו סבורים כי בהתאם לפעילותה ואמצעיה‪,‬‬
‫חברות דומות וכמקובל בשוק‪ ,‬הרי שתנאי‬
‫לאחר בחינת היקף הכיסוי הביטוחי של החברה‪,‬‬
‫אנו סבורים כי בהתאם לפעילותה ואמצעיה‪,‬‬
‫חברות דומות וכמקובל בשוק‪ ,‬הרי שתנאי‬
‫לאחר בחינת היקף הכיסוי הביטוחי של החברה‪,‬‬
‫אנו סבורים כי בהתאם לפעילותה ואמצעיה‪,‬‬
‫חברות דומות וכמקובל בשוק‪ ,‬הרי שתנאי‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם‬
‫עומדים בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות‬
‫הגבלת היקף השיפוי‬
‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם‬
‫עומדים בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות‬
‫הגבלת היקף השיפוי‬
‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם‬
‫עומדים בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות‬
‫הגבלת היקף השיפוי‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫נגד‬
‫אישור פטור מאחריות למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור הארכת תוקף ומתן כתב התחייבות לשיפוי דירקטורים‬
‫ונושאי משרה המכהנים בחברה או שיכהנו בה‪ ,‬מעת לעת‪,‬‬
‫שהינם בעלי שליטה בחברה או קרובם‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫נצבא‬
‫‪3,424,392‬‬
‫‪7/19/2015‬‬
‫בעד‬
‫גולד‬
‫‪526,167‬‬
‫‪7/20/2015‬‬
‫אישור דחייה‪ ,‬לתקופה של שנה אחת ממועד האסיפה‪ ,‬של‬
‫מועד תשלום ‪ 5%‬מדמי השכירות אשר אמורים להשתלם‬
‫במהלך התקופה על ידי מגה קמעונאות בע"מ לחברה‬
‫ולתאגיד בשליטתה המלאה‪.‬‬
‫בעד‬
‫רבוע נדלן‬
‫‪1,397,088‬‬
‫‪7/21/2015‬‬
‫איסתא‬
‫‪411,916‬‬
‫‪7/22/2015‬‬
‫איסתא‬
‫‪411,916‬‬
‫‪7/22/2015‬‬
‫מינוי מר תמיר פרץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אחת‪.‬‬
‫אישור תנאי המשך ההתקשרות עם יו"ר דירקטוריון החברה‪,‬‬
‫מר שחר בוצר‪ ,‬בתקופת כהונתו השנייה למשך תקופה של‬
‫שנתיים‪.‬‬
‫בעד‬
‫וילאר‬
‫‪1,309,461‬‬
‫‪7/22/2015‬‬
‫הארכת כהונת מר דוד מימון כדירקטור בחברה‬
‫בעד‬
‫וילאר‬
‫‪1,309,461‬‬
‫‪7/22/2015‬‬
‫הארכת כהונת מר שלמה טיסר כדירקטור בחברה‬
‫נגד‬
‫וילאר‬
‫‪1,309,461‬‬
‫‪7/22/2015‬‬
‫הארכת כהונתה של גב' מיכל טיסר כדירקטורית בחברה‬
‫נגד‬
‫וילאר‬
‫‪1,309,461‬‬
‫‪7/22/2015‬‬
‫הארכת כהונתו של מר רמי דותן כדירקטור בחברה‬
‫בעד‬
‫וילאר‬
‫‪1,309,461‬‬
‫‪7/22/2015‬‬
‫הארכת כהונתו של מר אברהם בורג כדירקטור בחברה‬
‫בעד‬
‫וילאר‬
‫‪1,309,461‬‬
‫‪7/22/2015‬‬
‫מינוי מחדש של גב' זיסי‪-‬אדוה הצובאי כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם‬
‫עומדים בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות‬
‫הגבלת היקף השיפוי‬
‫להערכתנו פוחת החשש לניצול מבנה השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬על חשבון בעלי מניות המיעוט‪ ,‬וזאת על‬
‫רקע הסדר ההבראה המתגבש בחברת מגה‪,‬‬
‫אשר הינה שוכר מהותי של החברה‪ ,‬כאשר‬
‫דחיית התשלום כאמור הינה בהמלצת בית‬
‫המשפט‪ .‬עוד נציין כי מדובר בדחייה תזרימית‬
‫בלבד בסך של כ‪ 7-‬מ' ש"ח‪ ,‬סכום שאינו מהותי‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫אנו סבורים כי תנאי העסקתו של מר בוצר‪,‬‬
‫סבירים ביחס לפעילות החברה‪ ,‬תנאי כהונתו‬
‫ולנושאי משרה בחברות דומות‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫וילאר‬
‫‪1,309,461‬‬
‫‪7/22/2015‬‬
‫שופרסל‬
‫‪1,880,912‬‬
‫‪7/23/2015‬‬
‫לפידות‬
‫‪272,930‬‬
‫‪7/28/2015‬‬
‫סיליקום‬
‫‪1,036,596‬‬
‫‪7/28/2015‬‬
‫סיליקום‬
‫‪1,036,596‬‬
‫‪7/28/2015‬‬
‫מינוי מר נעם תיבון כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד‬
‫אישור מינוי מחדש של מר מיכאל בר חיים כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‬
‫(ושאינם הדירקטורים החיצוניים)‪ ,‬ה"ה‪ :‬יעקב לוקסנבורג‪ ,‬עמוס‬
‫מר חיים ושלומית קסירר‪.‬‬
‫אישור הענקת ‪ 13,333‬אופציות למר אבי אייזנמן‪ ,‬יו"ר פעיל‬
‫של דירקטוריון החברה‪ ,‬בהתאם למדניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור הענקת ‪ 13,333‬אופציות למר שייקה אורבך‪ ,‬נשיא‬
‫ומנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫אורתם סהר‬
‫‪56,320‬‬
‫‪7/29/2015‬‬
‫מינוי מחדש של ה"ה אורי דורי‪ ,‬משה רומנו‪ ,‬אילן לבנון‪ ,‬חי‬
‫נתוביץ' וניצן צדוק כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אורתם סהר‬
‫‪56,320‬‬
‫‪7/29/2015‬‬
‫הגדלת הונה הרשום של החברה ותיקון תקנון ותזכיר החברה‬
‫בהתאם‪.‬‬
‫בעד‬
‫אפריקה‬
‫‪834,709‬‬
‫‪8/2/2015‬‬
‫אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אפריקה‬
‫‪834,709‬‬
‫‪8/2/2015‬‬
‫אישור תכנית מענקים לסגן יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫דיסקונט‬
‫השקעות‬
‫‪688,113‬‬
‫‪8/2/2015‬‬
‫לאשר הגדלה של ההון הרשום של החברה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫אנו סבורים כי מחיר המימוש צריך להיות גבוה‬
‫מהמחיר הקבוע בתוכנית התגמול‬
‫אנו סבורים כי מחיר המימוש צריך להיות גבוה‬
‫מהמחיר הקבוע בתוכנית התגמול‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫הגדלת ההון כאמור‪ ,‬נועדה לאפשר לחברה‬
‫גמישות פיננסית ואפשרות ו‪/‬או יכולת של גיוס‬
‫הון עתידית לחברה‪ ,‬כחלק ממהלך עסקיה של‬
‫אנו מוצאים את מדיניות התגמול כסבירה‬
‫ומאוזנת וכזו המסייעת לחברה בקידום‬
‫מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת‬
‫טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים‬
‫המשתנים‬
‫מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף לזכאות‬
‫מהגמול המשתנה וזאת בשים לב להיקפה‬
‫אנו מוצאים את מדיניות התגמול כסבירה‬
‫ומאוזנת וכזו המסייעת לחברה בקידום‬
‫מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת‬
‫טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים‬
‫המשתנים‬
‫מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף לזכאות‬
‫מהגמול המשתנה וזאת בשים לב להיקפה‬
‫הגדלת ההון כאמור‪ ,‬נועדה לאפשר לחברה‬
‫גמישות פיננסית ואפשרות ו‪/‬או יכולת של גיוס‬
‫הון עתידית לחברה‪ ,‬כחלק ממהלך עסקיה של‬
‫ספקטרוניקס‬
‫‪355,518‬‬
‫‪8/4/2015‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת מלוא הון מניותיה‬
‫המונפק של החברה על ידי חברת‪Emerson Process‬‬
‫‪ .Management Asia Pacific Pte. Ltd‬בדרך של מיזוג משולש‬
‫הופכי‪.‬‬
‫בעד‬
‫מנורה מב החז‬
‫‪2,329,673‬‬
‫‪8/4/2015‬‬
‫אישור מתן כתב התחייבות לפטור על ידי החברה למר ערן‬
‫גריפל‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫מנורה מב החז‬
‫‪2,329,673‬‬
‫‪8/4/2015‬‬
‫אישור מתן התחייבות לשיפוי על ידי החברה למר ערן גריפל‪.‬‬
‫בעד‬
‫מנורה מב החז‬
‫‪2,329,673‬‬
‫‪8/4/2015‬‬
‫אישור מתן כתבי פטור ושיפוי למר ערן גריפל על ידי חברות‬
‫בנות בהן הוא מכהן כנושא משרה‪.‬‬
‫נגד‬
‫מנורה מב החז‬
‫‪2,329,673‬‬
‫‪8/4/2015‬‬
‫מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת כחבר‬
‫בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫מנורה מב החז‬
‫‪2,329,673‬‬
‫‪8/4/2015‬‬
‫מינוי מחדש של מר גדליה דורון לתקופת כהונה נוספת כחבר‬
‫בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫מנורה מב החז‬
‫‪2,329,673‬‬
‫‪8/4/2015‬‬
‫מינוי מחדש של מר שלמה מילוא לתקופת כהונה נוספת כחבר‬
‫בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫מנורה מב החז‬
‫‪2,329,673‬‬
‫‪8/4/2015‬‬
‫מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני (דירקטורית בלתי תלויה)‬
‫לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫מנורה מב החז‬
‫‪2,329,673‬‬
‫‪8/4/2015‬‬
‫מינוי מחדש של גב' אלה רובינק (דירקטורית בלתי תלויה)‬
‫לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫מנורה מב החז‬
‫‪2,329,673‬‬
‫‪8/4/2015‬‬
‫תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫מנורה מב החז‬
‫‪2,329,673‬‬
‫‪8/4/2015‬‬
‫תיקון הוראות הפטור והשיפוי שבתקנון החברה‪.‬‬
‫מנורה מב החז‬
‫‪2,329,673‬‬
‫‪8/4/2015‬‬
‫אישור גמול לדירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בבחינת שווי השוק של החברה‪ ,‬הרי שהיקף‬
‫המסחר הגבוה יחסית במניית החברה (במועד‬
‫העסקה)‪ ,‬מעניק משנה תוקף לכך שקיים שוק‬
‫פעיל למניות החברה ובהתאם‪ ,‬מחיר מניית‬
‫החברה בבורסה‪ ,‬מהווה אינדיקציה להוגנות‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם‬
‫עומדים בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות‬
‫הגבלת היקף השיפוי‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫בעד תיקונים טכניים של התקנון והתאמתו לחוק החברות‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫נגד‬
‫אנו סבורים כי הגמול המוצע לדירקטורים ולמר‬
‫דורון‪ ,‬סביר ביחס לפעילות החברה‪ ,‬ביחס לגמול‬
‫המשולם לנושאי משרה דומים בשוק וביחס‬
‫לגמול הדירקטורים הקבוע בתקנות לדירקטור‬
‫חיצוני והגמול המשולם לדירקטורים האחרים‬
‫בעד‬
‫מנורה מב החז‬
‫‪2,329,673‬‬
‫‪8/4/2015‬‬
‫אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים שאינם נמנים‬
‫עם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫מנורה מב החז‬
‫‪2,329,673‬‬
‫‪8/4/2015‬‬
‫אישור הענקת כתב פטור על ידי החברה למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫מנורה מב החז‬
‫‪2,329,673‬‬
‫‪8/4/2015‬‬
‫אישור הענקת כתב שיפוי על ידי החברה למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫מנורה מב החז‬
‫‪2,329,673‬‬
‫‪8/4/2015‬‬
‫אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למנכ"ל החברה בידי חברות‬
‫בנות של החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫וילאר‬
‫וילאר‬
‫וילאר‬
‫‪1,290,280‬‬
‫‪1,290,280‬‬
‫‪1,290,280‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫להאריך את כהונתו של מר דוד מימון‪ ,‬המכהן כדירקטור‬
‫בחברה‪ ,‬לתקופה נוספת‪.‬‬
‫להאריך את כהונתו של מר שלמה טיסר‪ ,‬המכהן כדירקטור‬
‫להאריך את כהונתה של גב' מיכל טיסר‪ ,‬המכהנת כדירקטורית‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫וילאר‬
‫‪1,290,280‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫להאריך את כהונתו של מר רמי דותן‪ ,‬המכהן כדירקטור‬
‫בחברה‪ ,‬לתקופה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫וילאר‬
‫‪1,290,280‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫להאריך את כהונתו של מר אברהם בורג‪ ,‬המכהן כדירקטור‬
‫בחברה‪ ,‬לתקופה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫וילאר‬
‫‪1,290,280‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫מינוי מחדש של גב' זיסי‪ -‬אדוה הצובאי כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת ‪ 3‬שנים‪.,‬‬
‫בעד‬
‫וילאר‬
‫‪1,290,280‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫מינוי מר נעם תיבון כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה‬
‫בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫וילאר‬
‫‪1,290,280‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫אישור התקשרות של החברה בעסקה עם חברת מבני פלס‪,‬‬
‫שבשליטת בעל השליטה בחברה‪ ,‬במסגרתה תעניק החברה‬
‫שירותי בנייה להקמת בניין משרדים עבור מבני פלס‪.‬‬
‫בעד‬
‫קמטק‬
‫‪366,386‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר רפי עמית כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫קמטק‬
‫‪366,386‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יותם שטרן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם‬
‫עומדים בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות‬
‫הגבלת היקף השיפוי‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫דירקטורים המכהנים כנושאי משרה בחברה‬
‫דירקטורים המכהנים כנושאי משרה בחברה‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫לאור מנגנון החיוב בחברה (עלות ‪ , )5% +‬אנו‬
‫סבורים כי פוחת החשש לפגיעה בבעלי מניות‬
‫המיעוט כתוצאה מהתקשרות החברה עם צד‬
‫קשור וזאת בשים לב לבחינת כדאיות העסקה‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו‬
‫סביר של דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים‬
‫לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו‬
‫סביר של דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים‬
‫לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬
‫קמטק‬
‫‪366,386‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר עירן בנדולי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫קמטק‬
‫‪366,386‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' גבריאלה הלר כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫נגד‬
‫קמטק‬
‫‪366,386‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר רפי קוריאט כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫נגד‬
‫קמטק‬
‫קמטק‬
‫‪366,386‬‬
‫‪366,386‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫מעברות‬
‫‪430,576‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫אישור תיקונים למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה‪ -‬הגדלת שכרו על בסיס‬
‫אישור והכרזה על דיבידנד סופי לשנת ‪ 2014‬בגובה דיבידנד‬
‫הביניים ששולם עפ"י החלטות הדירקטוריון מיום ‪25.3.2014‬‬
‫(‪ 8,250‬אלפי ‪ ,₪‬ששולמו ביום ‪ )7.5.2014‬ומיום ‪26.8.2014‬‬
‫(‪ 4,600‬אלפי ‪ ,₪‬ששולמו ביום ‪.)6.10.2014‬‬
‫בעד‬
‫מעברות‬
‫‪430,576‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫אישור מינוי מחדש של ה"ה אייל שלמון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫מעברות‬
‫‪430,576‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫אישור מינוי מחדש של ה"ה אופיר צדוק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫מעברות‬
‫‪430,576‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫אישור מינוי מחדש של ה"ה אבנר גזית כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫מעברות‬
‫‪430,576‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫אישור מינוי מחדש של ה"ה אלדד שלם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫מעברות‬
‫‪430,576‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫אישור מינוי מחדש של ה"ה אמנון אברמוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫מעברות‬
‫‪430,576‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫אישור מינוי מחדש של ה"ה דליה בן שאול קרייר כדירקטורית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו‬
‫סביר של דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים‬
‫לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו‬
‫סביר של דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים‬
‫לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו‬
‫סביר של דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים‬
‫לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬
‫החברה מבקשת לעדכן את מדיניות התגמול של‬
‫החברה בנוגע לעלות שכר מקסימאלית עתידית‬
‫למנכ"ל החברה‪ .‬אנו סבורים כי עלות שכר‬
‫מקסימאלית כאמור הינה סבירה ביחס לפעילות‬
‫החברה וביחס לנושאי משרה דומים בשוק‬
‫מר עמית מכהן כמנכ"ל ויו"ר החברה‬
‫לאחר בחינת הצהרות הדירקטוריון לעניין חלוקת‬
‫הדיבידנד‪ ,‬תוצאות החברה‪ ,‬בחינת יחסים‬
‫פיננסים ותגובת השוק להכרזה על חלוקת‬
‫הדיבידנד‪ ,‬אנו סבורים כי יש לאפשר את‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫מעברות‬
‫‪430,576‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫אישור מינוי מחדש של ה"ה עופר צמחי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫מעברות‬
‫‪430,576‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫אישור מינוי מחדש של ה"ה עמוס רבין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫מיטב דש‬
‫‪765,452‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫מינוי דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת‬
‫כהונה נוספת ‪ -‬מר אלי ברקת‬
‫נגד‬
‫מיטב דש‬
‫‪765,452‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫מינוי דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת‬
‫כהונה נוספת ‪ -‬מר צבי סטפק‬
‫נגד‬
‫מיטב דש‬
‫‪765,452‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫מינוי דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת‬
‫כהונה נוספת ‪ -‬מר אבנר ספטק‬
‫נגד‬
‫מיטב דש‬
‫‪765,452‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫מינוי דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת‬
‫כהונה נוספת ‪ -‬מר אבי בשאר‬
‫נגד‬
‫מיטב דש‬
‫מיטב דש‬
‫‪765,452‬‬
‫‪765,452‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫מינוי דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת‬
‫כהונה נוספת ‪ -‬מר אריה נחמיאס‬
‫מינוי דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫מיטב דש‬
‫‪765,452‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫מינוי דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת‬
‫כהונה נוספת ‪ -‬מר אשר דן ינאי שליין‬
‫נגד‬
‫מיטב דש‬
‫מיטב דש‬
‫‪765,452‬‬
‫‪765,452‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫‪8/5/2015‬‬
‫מינוי דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת‬
‫כהונה נוספת ‪ -‬מר מר יהונתן אלכסנדר אסיא‬
‫מינוי דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת – גב' רונית נועם‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫ארפורט סיטי‬
‫‪2,914,442‬‬
‫‪8/6/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור חיים צוף כדירקטור בחברה‬
‫בעד‬
‫ארפורט סיטי‬
‫‪2,914,442‬‬
‫‪8/6/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור איתן וולוך כדירקטור‬
‫בחברה‬
‫בעד‬
‫ארפורט סיטי‬
‫‪2,914,442‬‬
‫‪8/6/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור איתמר וולקוב כדירקטור‬
‫בחברה‬
‫בעד‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו‬
‫סביר של דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים‬
‫לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו‬
‫סביר של דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים‬
‫לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו‬
‫סביר של דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים‬
‫לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו‬
‫סביר של דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים‬
‫לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו‬
‫סביר של דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים‬
‫לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬
‫דירקטור בלתי תלוי‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו‬
‫סביר של דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים‬
‫לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו‬
‫סביר של דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים‬
‫לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬
‫דירקטור בלתי תלוי‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מר ערן טמיר‪ ,‬כדירקטור חיצוני בעל מומחיות‬
‫לתקופת כהונה שלישית ואישור גמול דירקטורים לגמול‬
‫המזערי וכן ביטוח‪ ,‬שיפוי ופטור מאחריות כמקובל בחברה‬
‫אישור מינוי ד"ר אסתר בט‪ ,‬כדירקטורית חיצונית בעלת‬
‫מומחיות חשבונאית ופיננסית לתקופת כהונה שנייה ואישור‬
‫גמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי וכן ביטוח‪ ,‬שיפוי‬
‫נגד‬
‫ארפורט סיטי‬
‫‪2,914,442‬‬
‫‪8/6/2015‬‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח‬
‫דירקטורים‪ ,‬שאינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫ארפורט סיטי‬
‫‪2,914,442‬‬
‫‪8/6/2015‬‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים‪ ,‬שהינם בעלי השליטה בחברה‬
‫בעד‬
‫ארפורט סיטי‬
‫‪2,914,442‬‬
‫‪8/6/2015‬‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות‬
‫נושאי משרה עם מנכ"ל החברה‬
‫בעד‬
‫ארפורט סיטי‬
‫‪2,914,442‬‬
‫‪8/6/2015‬‬
‫אישור תיקון תקנון החברה‬
‫נגד‬
‫ארפורט סיטי‬
‫‪2,914,442‬‬
‫‪8/6/2015‬‬
‫אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫נגד‬
‫ארפורט סיטי‬
‫‪2,914,442‬‬
‫‪8/6/2015‬‬
‫אישור תיקון כתב השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעלי‬
‫שליטה בחברה‬
‫בעד‬
‫ארפורט סיטי‬
‫‪2,914,442‬‬
‫‪8/6/2015‬‬
‫אישור תיקון כתב השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שהינם בעלי‬
‫השליטה בחברה‬
‫בעד‬
‫ארפורט סיטי‬
‫‪2,914,442‬‬
‫‪8/6/2015‬‬
‫אישור תיקון כתב השיפוי למנכ"ל החברה‬
‫בעד‬
‫ארפורט סיטי‬
‫‪2,914,442‬‬
‫‪8/6/2015‬‬
‫אישור פטור מאחריות לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעלי‬
‫השליטה בחברה‬
‫נגד‬
‫ארפורט סיטי‬
‫‪2,914,442‬‬
‫‪8/6/2015‬‬
‫אישור פטור מאחריות לדירקטורים בחברה‪ ,‬שהינם בעלי‬
‫השליטה בחברה‬
‫נגד‬
‫ארפורט סיטי‬
‫‪2,914,442‬‬
‫‪8/6/2015‬‬
‫אישור פטור מאחריות למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫ארפורט סיטי‬
‫‪2,914,442‬‬
‫‪8/6/2015‬‬
‫ארפורט סיטי‬
‫‪2,914,442‬‬
‫‪8/6/2015‬‬
‫נגד‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫לאחר בחינת היקף הכיסוי הביטוחי של החברה‪,‬‬
‫אנו סבורים כי בהתאם לפעילותה ואמצעיה‪,‬‬
‫חברות דומות וכמקובל בשוק‪ ,‬הרי שתנאי‬
‫לאחר בחינת היקף הכיסוי הביטוחי של החברה‪,‬‬
‫אנו סבורים כי בהתאם לפעילותה ואמצעיה‪,‬‬
‫חברות דומות וכמקובל בשוק‪ ,‬הרי שתנאי‬
‫לאחר בחינת היקף הכיסוי הביטוחי של החברה‪,‬‬
‫אנו סבורים כי בהתאם לפעילותה ואמצעיה‪,‬‬
‫חברות דומות וכמקובל בשוק‪ ,‬הרי שתנאי‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם‬
‫עומדים בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות‬
‫הגבלת היקף השיפוי‬
‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם‬
‫עומדים בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות‬
‫הגבלת היקף השיפוי‬
‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם‬
‫עומדים בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות‬
‫הגבלת היקף השיפוי‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫אוריין‬
‫‪259,615‬‬
‫‪8/6/2015‬‬
‫אוריין‬
‫‪259,615‬‬
‫‪8/6/2015‬‬
‫אוריין‬
‫‪259,615‬‬
‫‪8/6/2015‬‬
‫אשרור מינויו של מר דוד דגן לדירקטור חיצוני בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪ ,‬עד ליום ‪ 20‬בספטמבר ‪.2016‬‬
‫בעד‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אופיר פינס‪-‬פז ‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪,‬‬
‫כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‬
‫אישור מינויו מחדש של מר חן למדן ‪ ,‬מנכ"ל החברה ובעל‬
‫השליטה בה‪ ,‬כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‬
‫נגד‬
‫אוריין‬
‫‪259,615‬‬
‫‪8/6/2015‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' הילה אמסטרדם כדירקטורית‬
‫בחברה לתקופת כהונה נוספת‬
‫בעד‬
‫אוריין‬
‫‪259,615‬‬
‫‪8/6/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ערן שחם כדירקטור בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‬
‫בעד‬
‫אקויטל‬
‫‪1,031,692‬‬
‫‪8/12/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור חיים צוף‪.‬‬
‫בעד‬
‫אקויטל‬
‫‪1,031,692‬‬
‫‪8/12/2015‬‬
‫אקויטל‬
‫‪1,031,692‬‬
‫‪8/12/2015‬‬
‫מינוי מחדש של גב' הדר בן‪-‬גור שם‪ -‬טוב כדירקטורית בחברה‬
‫עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה‬
‫מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום‬
‫האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה‬
‫אקויטל‬
‫‪1,031,692‬‬
‫‪8/12/2015‬‬
‫אקויטל‬
‫‪1,031,692‬‬
‫‪8/12/2015‬‬
‫אקויטל‬
‫‪1,031,692‬‬
‫‪8/12/2015‬‬
‫אישור פטור מאחריות מראש לנושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬ולמעט למנכ"ל החברה‬
‫אקויטל‬
‫‪1,031,692‬‬
‫‪8/12/2015‬‬
‫אישור פטור מאחריות מראש ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר‬
‫חיים צוף‪ ,‬שהינו בעל השליטה בחברה‬
‫אקויטל‬
‫‪1,031,692‬‬
‫‪8/12/2015‬‬
‫אישור פטור מאחריות מראש למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ערן סער‬
‫מינוי מחדש של מר רונן פרץ כדירקטור בחברה עד תום‬
‫האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה‪.‬‬
‫תיקון תקנון החברה‪ ,‬לפיו‪ ,‬בכפוף להוראות דיני החברות‬
‫ולמעט במקרה של חלוקה‪ ,‬החברה תהיה רשאית לפטור‪,‬‬
‫מראש‪ ,‬נושא משרה בה מאחריותו‪ ,‬בשל נזק עקב הפרת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫מר למדן מכהן כדירקטור ונושא משרה בחברה‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫נגדסימנס השתתף בשיעור הנמוך מ‪ 75% -‬מישיבות הדירקטוריון‬
‫מר‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫נגד‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫נגד‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫נגד‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫נגד‬
‫יואל‬
‫‪2,808,859‬‬
‫‪8/13/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור חיים צוף‪.‬‬
‫בעד‬
‫יואל‬
‫‪2,808,859‬‬
‫‪8/13/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור גלעד ויצמן‪.‬‬
‫בעד‬
‫יואל‬
‫‪2,808,859‬‬
‫‪8/13/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור בעז סימונס‪.‬‬
‫בעד‬
‫יואל‬
‫‪2,808,859‬‬
‫‪8/13/2015‬‬
‫תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫יואל‬
‫‪2,808,859‬‬
‫‪8/13/2015‬‬
‫תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫יואל‬
‫‪2,808,859‬‬
‫‪8/13/2015‬‬
‫אישור פטור מאחריות מראש לנושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬ולמעט למנכ"ל החברה‬
‫נגד‬
‫יואל‬
‫‪2,808,859‬‬
‫‪8/13/2015‬‬
‫אישור פטור מאחריות מראש ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר‬
‫חיים צוף‪ ,‬שהינו בעל השליטה בחברה‬
‫נגד‬
‫יואל‬
‫‪2,808,859‬‬
‫‪8/13/2015‬‬
‫אישור פטור מאחריות מראש למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ערן סער‬
‫נגד‬
‫קליל‬
‫‪789,865‬‬
‫‪8/17/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר צור דבוש כדירקטור בחברה‬
‫(שאינו דח"צ)‪.‬‬
‫בעד‬
‫קליל‬
‫‪789,865‬‬
‫‪8/17/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר קובי לוי כדירקטור בחברה (שאינו‬
‫דח"צ)‪.‬‬
‫בעד‬
‫קליל‬
‫‪789,865‬‬
‫‪8/17/2015‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' נעמי אנוך כדירקטורית בחברה‬
‫(שאינה דח"צית)‪.‬‬
‫בעד‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע‬
‫במימד ההרתעתי כלפי נושאי המשרה וזאת‬
‫ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של‬
‫דירקטורים שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה‬
‫הבעלות בחברה‪.‬‬
‫קליל‬
‫‪789,865‬‬
‫‪8/17/2015‬‬
‫אישור עדכון שכרו החודשי של מנכ"ל החברה מר אריה‬
‫ריכטמן ל‪ 80-‬אלפי ש"ח (ברוטו)‪.‬‬
‫בעד‬
‫קליל‬
‫‪789,865‬‬
‫‪8/17/2015‬‬
‫אישור הקצאתם של ‪ 11,784‬כתבי אופציה למנכ"ל החברה מר‬
‫אריה ריכטמן בהתאם למדיניות התגמול ולתוכנית האופציות‬
‫הקיימת בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אנו מוצאים את מדיניות התגמול כסבירה‬
‫ומאוזנת וכזו המסייעת לחברה בקידום‬
‫מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת‬
‫טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים‬
‫המשתנים‬
‫מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף לזכאות‬
‫מהגמול המשתנה וזאת בשים לב להיקפה‬
‫אנו מוצאים את מדיניות התגמול כסבירה‬
‫ומאוזנת וכזו המסייעת לחברה בקידום‬
‫מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת‬
‫טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים‬
‫המשתנים‬
‫מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף לזכאות‬
‫מהגמול המשתנה וזאת בשים לב להיקפה‬