חג סוכות שבת מ סוכות " חוה שמיני עצרת ושמחת תורה

‫בס"ד סוכות ה'תשע"ו‬
‫זמני התפילות לחג הסוכות‬
‫‪71.35‬‬
‫‪71.73‬‬
‫הדלקת נרות‬
‫תפילת מנחה‬
‫דרשה בענייני דיומא‬
‫מפי ר' נתן רוזנפלד שליט"א‬
‫חג סוכות‬
‫תפילת ערבית‬
‫תפילת שחרית‬
‫שיר של יום – מזמור ע"ו ("למנצח בנגינות מזמור לאסף‪)"...‬‬
‫מנחה גדולה‬
‫מנחה קטנה‬
‫ערבית וצאת החג‬
‫שחרית‬
‫שיר של יום‪:‬‬
‫א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ג' וד'‬
‫דחוה"מ סוכות‬
‫מנחה גדולה‬
‫מנחה קטנה‬
‫ערבית‬
‫הושענא רבה‬
‫שמיני עצרת‬
‫ושמחת תורה‬
‫‪75.73‬‬
‫‪71.73‬‬
‫‪71.80‬‬
‫‪1.88‬‬
‫א' דחוה"מ – מזמור כ"ט ("מזמור לדוד הבו לה'‪)"...‬‬
‫ב' דחוה"מ – מזמור נ' ("מזמור לאסף א‪-‬ל אלוקים‪)"...‬‬
‫ג' דחוה"מ – מזמור צ"ד (החצי השני‪ ,‬מפסוק "מי יקום לי‪)"...‬‬
‫ד' דחוה"מ – מזמור צ"ד ("א‪-‬ל נקמות ה'" עד "מי יקום לי‪)"...‬‬
‫‪75.73‬‬
‫‪71.73‬‬
‫‪71.33‬‬
‫‪71.71‬‬
‫‪71.78‬‬
‫הדלקת נרות‬
‫תפילת מנחה‬
‫שבת‬
‫חוה"מ סוכות‬
‫‪1.88‬‬
‫דברי תורה מפי‬
‫הרב חיים יפרח שליט"א‬
‫תפילת ערבית‬
‫תפילת שחרית‬
‫מגילת קהלת‬
‫מנחה גדולה‬
‫מנחה קטנה‬
‫ערבית וצאת השבת‬
‫‪1.88‬‬
‫‪75.73‬‬
‫‪71.58‬‬
‫‪71.31‬‬
‫שחרית‬
‫שיר של יום – מזמור פ"א ("למנצח על הגתית‪)"...‬‬
‫מנחה גדולה‬
‫‪ -‬ראה מודעה נפרדת ‪-‬‬
‫בברכת חג שמח‬
‫הגבאים‬
‫‪0.58‬‬
‫‪75.73‬‬