הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫הקרן לשמירה על שטחים פתוחים‬
‫החלטה מס' ‪ 17‬מיום ‪:17.12.2014‬‬
‫שמות חברי הנהלת הקרן שנכחו‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫מר בנצי ליברמן ‪ -‬יו"ר הנהלת הקרן‪ ,‬מנהל רשות מקרקעי ישראל‬
‫מר מנחם זלוצקי ‪ -‬נציג השר להגנת הסביבה‪ ,‬ראש אגף שטחים פתוחים‬
‫מר דור בלוך ‪ -‬אגף התקציבים‪ ,‬משרד האוצר‪ ,‬מ"מ‬
‫מר דוד דשן דויטש ‪ -‬חבר הנהלת רשות מקרקעי ישראל‪ ,‬מ"מ‬
‫גב' בינת שוורץ – מנהלת מינהל התכנון‪ ,‬משרד הפנים‬
‫מר אלי מלכה ‪ -‬נציג השלטון המקומי‪ ,‬ראש המועצה האזורית גולן‬
‫מר יובל פלד – רשות הטבע והגנים‪ ,‬מ"מ‬
‫מר יואב שגיא ‪ -‬נציג הגופים הציבוריים‪ ,‬ראש מכון דש"א ‪ ‬‬
‫מר אבי מאיר ‪ -‬נציג מנכ"ל משרד הבינוי‪ ,‬יועץ שר הבינוי‬
‫שמות הנוכחים שאינם חברי הנהלה‪:‬‬
‫‪ .10‬מר אריק זורגר‪ ,‬יועץ למנהל הרשות‪ ,‬רשות מקרקעי ישראל‬
‫‪ .11‬גב' אליסה פרוכט‪ -‬בקרת פרויקטים‪ ,‬הקרן‬
‫‪ .12‬מר ברוך בורוכוב – חברת תוכן‬
‫‪ .13‬גב' שרון שיר – חברת תוכן‬
‫____________________________‬
‫מתוקף סמכותה לפי סעיף ‪4‬כב' לחוק רשות מקרקעי ישראל‪ ,‬התש"ך‪ ,1960-‬ולפי תקנות רשות מקרקעי ישראל‬
‫)הקרן לשמירה על שטחים פתוחים(‪ ,‬התשע"ב‪,2012-‬‬
‫החליטה הנהלת הקרן בישיבתה מיום ‪ ,17.12.2014‬כ"ה כסלו התשע"ה כדלהלן‪:‬‬
‫‪ .1‬אשכול רשויות אשר הוקם מכוח קול קורא שהופץ ע"י משרד הפנים משרד האוצר ומנהל השלטון‬
‫המקומי‪ ,‬ואשר התאגד כאשכול רשויות‪ ,‬רשאי להגיש בקשות לקרן כרשות מקומית‪ .‬‬
‫‪ .2‬הוחלט להקצות סעיף נפרד לפרויקטים מתחום התכנון בטבלת החלוקה התקציבית אשר בהחלטה מס'‬
‫‪ ,1‬זאת במקום שריון של עד ‪ 10%‬בכל אחד מהסעיפים התקציביים לטובת פרויקטים מתחום התכנון‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬הושמט נושא התכנון מתוך הסעיף התקציבי הראשון בטבלה‪ .‬‬
‫להלן הטבלה המעודכנת‪ :‬‬
‫‪ ‬‬
‫מטה הרשות‪ ,‬לשכת מנכ"ל‬
‫רח' הצבי ‪) 15‬בנין בזק(‪ ,‬ת‪.‬ד‪ ,2600 .‬ירושלים ‪9438622‬‬
‫‪www.land.gov.il‬‬
‫|‬
‫מוקד טלפוני‪*5575 / 03-9533333 :‬‬
‫| טל'‪ | 073-2021111 :‬פקס‪073-2021500 :‬‬
‫|‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫סעיף תקציבי‬
‫תכנון‪ /‬תכנון מפורט לביצוע ‪ /‬שיקום‪ /‬שימור‪ /‬פיתוח של פרויקטים לתועלת‬
‫הציבור וכן ‪/‬פיתוח‪ /‬שימור בשטחים פתוחים ובכללם בשטחי פארקים‬
‫א גדולים ואזורי נופש מטרופולינים‪.‬‬
‫שימור וטיפוח אזורי נחל וסביבתו‪ ,‬לרבות טיפול בהשבת "מים לטבע"‪ ,‬נופש‬
‫ב בחיק הטבע‪ .‬הנגשה ושבילים‪ .‬טיפול בפסולת ומטרדים סביבתיים אחרים‪.‬‬
‫רכישת זכויות במקרקעין לצורכי שימור ושמורות‪-‬טבע‪ ,‬שימור\ שיקום מגוון‬
‫ביולוגי‪ ,‬יצירת רצפים‪ ,‬הברת שטחים חקלאיים‪ ,‬פיצוי לחקלאים למימוש‬
‫מטרות הקרן וסיוע למחזיקים בשטחים הפתוחים באתרי מורשת והנצחה‬
‫ג מבנים היסטוריים בתחומם‪.‬‬
‫שיקום ומבצעי ניקיון בשטחים פתוחים‪ ,‬טיפוח של שטחים פתוחים מופרים‪,‬‬
‫פינוי פסולת ומטרדים נוספים‪ ,‬הנגשת וניקוי חופים‪ ,‬מניעה וטיפול במינים‬
‫פולשים )צומח וחי( ממשק שמורות ויערות‪ ,‬השתתפות בשיקום מטמנות‬
‫ד "פיראטיות"‪.‬‬
‫תגבור הפיקוח השמירה והבקרה על השטחים הפתוחים‪ ,‬שטחי מרעה ובתה‪,‬‬
‫ה שטחים גליליים‪ ,‬השתתפות בתחזוקת פרויקטים שבוצעו על ידי הקרן‪.‬‬
‫ו ניהול‪ ,‬תפעול ובקרה‬
‫ז איסוף ריכוז ועיבוד נתונים‪ ,‬השתתפות בסקרים‪ ,‬ניטור ומחקר‬
‫ח שונות ובצ"מ‬
‫ט תכנון‬
‫החלטה ‪1‬‬
‫אושר‬
‫‪38%-42%‬‬
‫‪34%-38%‬‬
‫‪6%-15%‬‬
‫‪5%-14%‬‬
‫‪20%-25%‬‬
‫‪18%-23%‬‬
‫‪10%-15%‬‬
‫‪9%-14%‬‬
‫‪5%-8%‬‬
‫‪4%-7%‬‬
‫‪7%-10%‬‬
‫‪2%-5%‬‬
‫‪3%-13%‬‬
‫‪7%-10%‬‬
‫‪2%-5%‬‬
‫‪3%-13%‬‬
‫‪8%-12%‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ .3‬טבלת המשקולות אשר בהחלטה מס' ‪ 11‬תישאר ללא שינוי‪ .‬‬
‫קול קורא ‪2015‬‬
‫‪ .4‬אושר פרסום "קול קורא" לשנת ‪ 2015‬בהתאם לסעיפים הבאים‪ :‬‬
‫א‪.‬‬
‫לפעול עפ"י ההנחיות שהתקבלו בהנהלת הקרן לקולות קוראים קודמים‪ .‬‬
‫ב‪.‬‬
‫טפסים נפרדים עבור בקשות מתחום התכנון ובקשות מתחום הביצוע לרבות תכנון ביצוע‪ .‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הגדרות מפורשות לתחומי הבקשה במסמכי הקול הקורא‪ .‬להלן בסעיף ‪ .5‬‬
‫ד‪.‬‬
‫טופס אחיד אחד לכל תחום בקשה )תכנון‪/‬ביצוע( המכיל את מכלול הנושאים הדרושים להגשה‪ ,‬כולל‪ :‬‬
‫‪‬‬
‫טפסים למילוי וחתימה‪ .‬‬
‫‪‬‬
‫מסמך בקרה סופי לוידוא הימצאות כלל דרישות ההגשה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫טופס אישור בדיקת נכונות נתונים‪ .‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הגשת בקשות לקול הקורא לא יאוחר מ ‪ 75 -‬יום מיום הפרסום הראשון‪ .‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הבקשות תוגשנה על טופס מודפס‪ ,‬עם זאת‪ ,‬בקשה אשר תוגש בכתב יד‪ ,‬ניתן יהיה לתקן במסגרת‬
‫תיקונים טכניים‪ .‬‬
‫דף ‪ 2‬מתוך ‪4‬‬
‫מטה הרשות‪ ,‬לשכת מנכ"ל‬
‫רח' הצבי ‪) 15‬בנין בזק(‪ ,‬ת‪.‬ד‪ ,2600 .‬ירושלים ‪9438622‬‬
‫‪www.land.gov.il‬‬
‫|‬
‫מוקד טלפוני‪*5575 / 03-9533333 :‬‬
‫| טל'‪ | 073-2021111 :‬פקס‪073-2021500 :‬‬
‫|‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬
‫‪ ‬‬
‫ז‪.‬‬
‫כל אחד מהפרויקטים יסווג לכל היותר לשני סעיפי תקציב בהתבסס על מטרותיו העיקריות של‬
‫הפרויקט‪ .‬‬
‫ח‪.‬‬
‫גופים בעלי אחריות על מרחב גיאוגרפי כלל ארצי‪ ,‬כגון‪ :‬משרדים ממשלתיים‪ ,‬רט"ג וכו' רשאים להגיש‬
‫לכל היותר ‪ 15‬בקשות‪ .‬‬
‫ט‪.‬‬
‫ניתן להגיש בקשות לקרן ללא הגבלה על סכום הבקשה‪ .‬‬
‫י‪.‬‬
‫סכום התקצוב המקסימאלי לפרויקט לא יעלה על ‪ 0.85‬מלש"ח לפרויקטים בתחום התכנון ו ‪4.5 -‬‬
‫מלש"ח לפרויקטים בתחום הביצוע ויפורסם במסמכי הקול קורא‪ .‬‬
‫‪ .5‬הגדרות תכנון וביצוע‪ ,‬לרבות תכנון ביצוע‪ ,‬לפרויקטי קול קורא ‪) 2015‬כפי שיופיעו במסמכי הקול‬
‫הקורא(‪ :‬‬
‫א‪ .‬ביצוע לרבות תכנון ביצוע‬
‫במסגרת קול הקורא יתקבלו פניות לפעולות מעשיות )אופרטיביות( לביצוע בתחומי השטחים הפתוחים‪.‬‬
‫הפעולות יוכלו לכלול את שלבי הביצוע השונים לפי אפיון הפרויקט החל משלבי תכנון הביצוע – כתב‬
‫כמויות נדרשים‪ ,‬ועד שלבי סיום הפרויקט‪ .‬הפרויקט יוגש רק בשטחים בהם התנאים הסטטוטוריים‪-‬‬
‫תכנוניים מאפשרים לבצע את הפעולות המבוקשות למימון הקרן ובכפוף להגדרות הקרן בדבר הגדרת‬
‫השטחים הפתוחים והפעולות בהם תומכת הקרן המפורסמות במסמך זה‪ ,‬ובמסמכי החלטות הקרן כפי‬
‫שמפורסמים באתר רשות מקרקעי ישראל‪ .‬ניתן לכלול בבקשות מתחום זה פעולות בהתאמה למטרות‬
‫הקרן לרבות פעולות בתחומי רכישות מקרקעין‪ .‬פעולות בתחומי סקר‪/‬חקר ואיסוף נתונים יבחנו רק‬
‫במסגרת פרויקט רחב יותר בהתאם למבחן "עיקר וטפל"‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תכנון ‪ ‬‬
‫במסגרת קול קורא זה יתקבלו פניות לקידום פעולות תכנוניות לצורך השגת מטרה המתאימה למטרות‬
‫הקרן‪ .‬תוצר התכנון יהיה גיבוש תכנית מעשית המתאימה למטרות הקרן‪ .‬מסלולי התכנון בהם הקרן‬
‫תומכת‪:‬‬
‫‪‬‬
‫תכנון סטטוטורי –תוכניות מפורטות שמטרתם העיקרית הסדרת השימושים בשטחים‬
‫הפתוחים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תכנון מפורט למכרז ביצוע – תוכניות מפורטות המתבססות על תכנון סטטוטורי קיים מאושר‪,‬‬
‫אשר מקדמות ביצוע פעולות המתאימות למטרות הקרן ואשר נדרש לפרטם לפעולות ולשלבים‬
‫אופרטיביים‪ .‬תכנון מפורט יוגדר במסגרת תכנונית עד שלב כתבי הכמויות‪ .‬שלב כתבי הכמויות‬
‫יוגש במסגרת קול קורא בתחום הביצוע‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תוכניות אב – תוכניות שאינן סטטוטוריות‪ ,‬שמטרתן גיבוש מדיניות בדבר השימושים בשטחים‬
‫הפתוחים‪.‬‬
‫פעולות בתחומי סקר‪/‬חקר ואיסוף נתונים יבחנו רק במסגרת פרויקט רחב יותר בהתאם למבחן "עיקר‬
‫וטפל"‬
‫דף ‪ 3‬מתוך ‪4‬‬
‫מטה הרשות‪ ,‬לשכת מנכ"ל‬
‫רח' הצבי ‪) 15‬בנין בזק(‪ ,‬ת‪.‬ד‪ ,2600 .‬ירושלים ‪9438622‬‬
‫‪www.land.gov.il‬‬
‫|‬
‫מוקד טלפוני‪*5575 / 03-9533333 :‬‬
‫| טל'‪ | 073-2021111 :‬פקס‪073-2021500 :‬‬
‫|‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬
‫‪ ‬‬
‫הפרויקט לתכנון יוגש רק בשטחים פתוחים כהגדרתם בהחלטות הנהלת הקרן השונות המפורסמות‬
‫באתר רשות מקרקעי ישראל‪.‬‬
‫‪ .6‬פעולות שאינן מתוקצבות ע"י הקרן‪ :‬‬
‫א‪.‬‬
‫חפירות ארכיאולוגיות‪ .‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מפעלים קהילתיים או הדרכות‪ ,‬פעולות חינוכיות‪ .‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נושאים הקשורים בכ"א שוטף )לדוגמא שמירה‪/‬אבטחה שוטפת(‪ .‬‬
‫ד‪.‬‬
‫פרסום ושיווק )לא כולל שילוט(‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫תנועה ‪ -‬תמרור‪ ,‬רמזור‪ .‬‬
‫ו‪.‬‬
‫פעולות שהינם בגדר תחזוקה שוטפת )שאיננה חד פעמית(‪ .‬‬
‫ז‪.‬‬
‫תקורות‪ .‬‬
‫ח‪.‬‬
‫מנהלי פרויקטים‪.1‬‬
‫ט‪.‬‬
‫בצ"מ‪.2‬‬
‫‪ .7‬אושרה בקשת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לביצוע פרויקט קביעת כושר נשיאה לשטחי המרעה במחוז‬
‫צפון במקום במחוזות ירושלים ודרום כפי שאושר בישיבת הנהלת הקרן מיום ‪. 1.10.2014‬‬
‫‪ .8‬לוגו ושילוט לקרן – ההנהלה מסמיכה את הגורמים האחראים לכך ברמ"י לקבל החלטה ולקדם את‬
‫הנושא‪ .‬‬
‫‪ .9‬ביום ‪ 1.10.14‬אישרה הנהלת הקרן תקציב בסך ‪ 3‬מלש"ח לחטיבה להתיישבות עבור פרויקט פארק‬
‫שדרות‪ .‬הוגשה בקשה ע"י החטיבה להתיישבות ועיריית שדרות להסב את התקציב לעירייה לצורך ביצוע‬
‫הפרויקט‪ .‬הבקשה אושרה פה אחד בסבב טלפוני ביום ‪ . 22.12.14‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ 1‬במקרים חריגים של רשויות בדירוג סוציו‪-‬אקונומי ‪ 5‬ומטה או אשכולות שהחציון שלהם הוא עד ‪ ,5‬ניתן להגיש בקשה לאישור מנהל פרויקט‬
‫בסך של עד ‪ 5%‬מסכום התקצוב‪ .‬‬
‫‪ 2‬במקרים חריגים של רשויות בדירוג סוציו‪-‬אקונומי ‪ 5‬ומטה או אשכולות שהחציון שלהם הוא עד ‪ , 5‬ניתן להגיש בקשה לתקצוב בצ"מ בסך של‬
‫עד ‪ 3%‬מסכום התקצוב‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫דף ‪ 4‬מתוך ‪4‬‬
‫מטה הרשות‪ ,‬לשכת מנכ"ל‬
‫רח' הצבי ‪) 15‬בנין בזק(‪ ,‬ת‪.‬ד‪ ,2600 .‬ירושלים ‪9438622‬‬
‫‪www.land.gov.il‬‬
‫|‬
‫מוקד טלפוני‪*5575 / 03-9533333 :‬‬
‫| טל'‪ | 073-2021111 :‬פקס‪073-2021500 :‬‬
‫|‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬