המדינה מבקר דוח ביקורת סוגיות בנוגע לתקציב מערכת הביטחון ומשרתי הקבע

‫מבקר המדינה‬
‫דוח ביקורת‬
‫סוגיות בנוגע‬
‫לתקציב מערכת הביטחון‬
‫ומשרתי הקבע בצה"ל‬
‫תהליכי התייעלות והתכנסות‬
‫למסגרת תקציב הביטחון‬
‫מערך הנגדים בצה"ל‬
‫מעבר בסיסי צה"ל לנגב‬
‫שם הדוח‪:‬‬
‫מסגרת הפרסום‪:‬‬
‫שנת פרסום‪:‬‬
‫תהליכי התייעלות והתכנסות למסגרת תקציב הביטחון‬
‫מערך הנגדים בצה"ל‬
‫מעבר בסיסי צה"ל לנגב‬
‫דוח ביקורת על סוגיות בנוגע לתקציב מערכת הביטחון ומשרתי הקבע בצה"ל‬
‫התשע"ה‪2015-‬‬
‫שם הדוח‪:‬‬
‫מסגרת הפרסום‪:‬‬
‫שנת פרסום‪:‬‬
‫תהליכי התייעלות והתכנסות למסגרת תקציב הביטחון‬
‫מערך הנגדים בצה"ל‬
‫מעבר בסיסי צה"ל לנגב‬
‫דוח ביקורת על סוגיות בנוגע לתקציב מערכת הביטחון ומשרתי הקבע בצה"ל‬
‫התשע"ה‪2015-‬‬
‫מבקר המדינה‬
‫סוגיות בנוגע‬
‫לתקציב מערכת הביטחון‬
‫ומשרתי הקבע בצה"ל‬
‫תהליכי התייעלות והתכנסות‬
‫למסגרת תקציב הביטחון‬
‫מערך הנגדים בצה"ל‬
‫מעבר בסיסי צה"ל לנגב‬
‫ירושלים‪ ,‬אב התשע"ה‪ ,‬אוגוסט ‪2015‬‬
‫שם הדוח‪:‬‬
‫מסגרת הפרסום‪:‬‬
‫שנת פרסום‪:‬‬
‫תהליכי התייעלות והתכנסות למסגרת תקציב הביטחון‬
‫מערך הנגדים בצה"ל‬
‫מעבר בסיסי צה"ל לנגב‬
‫דוח ביקורת על סוגיות בנוגע לתקציב מערכת הביטחון ומשרתי הקבע בצה"ל‬
‫התשע"ה‪2015-‬‬
‫מס' קטלוגי ‪2015-006‬‬
‫‪ISSN: 0793-1948‬‬
‫ניתן להוריד גרסה אלקטרונית של דוח זה מאתר האינטרנט של‬
‫משרד מבקר המדינה‬
‫‪www.mevaker.gov.il‬‬
‫סדר‪ :‬אונית שרותי מחשב בע"מ‬
‫שם הדוח‪:‬‬
‫מסגרת הפרסום‪:‬‬
‫שנת פרסום‪:‬‬
‫תהליכי התייעלות והתכנסות למסגרת תקציב הביטחון‬
‫מערך הנגדים בצה"ל‬
‫מעבר בסיסי צה"ל לנגב‬
‫דוח ביקורת על סוגיות בנוגע לתקציב מערכת הביטחון ומשרתי הקבע בצה"ל‬
‫התשע"ה‪2015-‬‬