מערכות מידע לוגיסטיות – שחזור 2013

‫‪www.BIUFRIENDS.co.il‬‬
‫בר אילן חברים‬
‫בס"ד‬
‫מבוא למערכות מידע לוגיסטיות מבחן ‪ 2013‬סמסטר א' מועד א'‬
‫‪ .1‬שילוב המשתמש בניהול פרויקט הקמת מערכת מידע יאפשר לצמצם בעיקר בעיות בתחום‪:‬‬
‫א‪ .‬עמידה בתקציב והתאמה ללקוח‬
‫ב‪ .‬עמידה בלוחות זמנים‬
‫ג‪ .‬התאמה ללקוח והטמעה יעילה‬
‫ד‪ .‬התאמה ללקוח‬
‫ה‪ .‬הטמעה יעילה‬
‫‪ .2‬הגדר ‪Best Of Breed‬‬
‫א‪ .‬גישת הקמת מערכת מידע מבוססת ‪ERP‬ו‪MRP -‬‬
‫ב‪ .‬גישה בה מפעילים מספר מערכות ובוחרים במערכת בעלת הביצועים הטובים ביותר‬
‫ג‪ .‬גישת הקמת מערכת מידע המתבססת על בחירת המערכת הטובה ביותר לכל תחום‬
‫ד‪ .‬גישת הקמת מערכת מידע אירגונית המתבססת על התאמה מלאה לדרישות הלקוח‬
‫ופיתוח מותאם אישית‬
‫ה‪ .‬אף תשובה אינה נכונה‬
‫‪ .3‬מהו הקשר ההיררכי במבנה האירגוני הלוגיסטי הנכון מהקשרים המתוארים‬
‫א‪ .‬איתור ‪ )bin( ‬מחסן ‪  )storage location( ‬אתר אחסון (‪ )storage location‬‬
‫אתר (‪  )plant‬חברה (‪  )company code‬לקוח (‪)client‬‬
‫ב‪ .‬אף תשובה אינה נכונה‬
‫ג‪ .‬לקוח (‪  )client‬חברה (‪  )company code‬אתר (‪  )plant‬אתר אחסון ( ‪storage‬‬
‫‪  )location‬מחסן (‪ )warehouse‬סוג אחסון (‪  )storage type‬רחוב (‪  )street‬מדף‬
‫(‪  )shelf‬איתור (‪)bin‬‬
‫ד‪ .‬לקוח (‪  )client‬חברה (‪  )company code‬אתר (‪  )plant‬אתר אחסון ( ‪storage‬‬
‫‪  )location‬מחסן (‪ )warehouse‬סוג אחסון (‪  )storage type‬איתור (‪)bin‬‬
‫ה‪ .‬לקוח (‪  )client‬חברה (‪  )company code‬אתר (‪  )plant‬אתר אחסון ( ‪storage‬‬
‫‪  )location‬מחסן (‪  )warehouse‬איתור (‪)bin‬‬
‫‪ .4‬בהתייחס למאמר ‪ Creating ERP document for End Users‬מהו שלב ה‪?Blue print -‬‬
‫א‪ .‬שלב בו מתוארים התהליכים האפשריים במערכת ה‪ ERP-‬באופן ויזואלי‬
‫ב‪ .‬שלב בו נכתבים נוהלי המערכת בהתאם לצרכי הארגון‬
‫ג‪ .‬אף תשובה אינה נכונה‬
‫ד‪ .‬שלב בו מתוארים התהליכים הקיימים בארגון באופן ויזואלי‬
‫ה‪ .‬שלב בו מתוארים התהליכים הנדרשים באופן ויזואלי‬
‫‪ .5‬מדוע מערכת ‪ ERP‬מפותחת ומוטמעת ‪ Top-Down‬ולא ‪?Bottom-Up‬‬
‫א‪ .‬אף תשובה אינה נכונה‬
‫ב‪ .‬מאחר ומערכת ‪ ERP‬יכולה לעבוד על מספר סוגים של בסיסי נתונים‬
‫ג‪ .‬מאחר ומערכת ‪ ERP‬תומכת בפתרונות שונים למגוון סוגי ארגונים‬
‫ד‪ .‬מאחר ומערכת ‪ ERP‬חייבת להכיל את כל התהליכים הארגוניים‬
‫ה‪ .‬מאחר ומערכת ‪ ERP‬מבוססת על יישום תהליכים ולא נתונים‬
‫‪www.BIUFRIENDS.co.il‬‬
‫בר אילן חברים‬
‫‪ .6‬מהו המשפט המתאר באופן הטוב ביותר את ההבדל בין שלוש הגישות לפיתוח מערכות‬
‫מידע – ‪ ERP, Taylor made‬ו‪?Best of bread -‬‬
‫א‪ .‬גישות שונות ליישום מערכת מידע‪ ,‬אשר נבחרות בהתאם למבנה הארגון‪ ,‬אופי יחידת‬
‫המחשב והתקציב לפרויקט‬
‫ב‪ .‬אף תשובה לא נכונה‬
‫ג‪ .‬גישות שונות להקמת מערכת מידע ארגונית הנבדלות בהיקף הפיתוח הנדרש‪,‬‬
‫היקף התאמת התהליכים הנדרש והיקף הממשקים הנדרש‬
‫ד‪ .‬גישות שונות להקמת מערכת מידע‪ ,‬אשר פותחו ע"י חברות תוכנה‬
‫ה‪ .‬גישות שונות להקמת מערכת מידע‬
‫‪ .7‬איזה משפט מתאר בצורה הטובה ביותר את מערכת ‪?ERP‬‬
‫א‪ .‬מערכת ‪ ERP‬הינה מערכת התומכת בהחלטות הארגוניות בלבד‬
‫ב‪ ERP .‬הוא מוצר מדף אינטגרטיבי הכולל תחתיו את כל היישומים הדרושים לתכנון‪,‬‬
‫ניהול ובקרה של כלל פעילויות הארגון‬
‫ג‪ .‬מערכת ‪ ERP‬הינה מערכת הכוללת תחתיה ניהול התהליכים הלוגיסטיים בארגון בלבד‬
‫ד‪ .‬אף תשובה אינה נכונה‬
‫ה‪ ERP .‬הוא מוצר ‪ Custom made‬לדרישות הארגון ומספק מענה של ‪ 100%‬פונקציונאליות‬
‫‪ .8‬מהו חשיבותו של נוהל מפת"ח ומתי הוא מופעל במהלך חיי הפרויקט?‬
‫א‪ .‬נוהל שפותח עבור החשב הכללי במשרד האוצר ומשמש כלי לניהול הסיכונים בפרוייקט‬
‫ב‪ .‬נוהל ה מאפשר לנהל פרויקט מערכות מידע באופן אחיד ויעיל תוך שמירה על מסגרת‬
‫העלויות בלבד של הפרויקט‬
‫ג‪ .‬כלי המאפשר ניהול אחיד של פרויקט‪ ,‬החל משלב הייזום‪ ,‬תוך העברת תוצאות שלב‬
‫אחד כקלט לשלב השני בפרויקט ובכך יצירת קשר בין הייזום לבין ההפעלה‪.‬‬
‫ד‪ .‬אך תשובה אינה נכונה‬
‫ה‪ .‬כלי ממוחשב להכנת ‪ RFI‬ו‪ RFP -‬עבור פרויקט מחשוב‬
‫‪ .9‬למודול אחזקת אתר (‪ )MP‬יש אינטגרציה עם המודולים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬רכש (‪ )PUR‬לצורך ביצוע רכישת פריטים הנדרשים לביצוע אחזקה‬
‫ב‪ .‬משאבי אנוש (‪ )HR‬לצורך צבירת שעות עבודה על משימות אחזקה‬
‫ג‪ .‬מלאי (‪ )IM‬לצורך ניפוק חלפים לביצוע אחזקה‬
‫ד‪ .‬רכש (‪ )PUR‬לצורך ביצוע רכש שירותי אחזקה חיצוניים‬
‫ה‪ .‬כל התשובות נכונות‬
‫‪.10‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫בהתייחס למאמר ‪ ,Process mapping in successful ERP implementation‬מהו מיפוי‬
‫תהליך?‬
‫הכנת תרשימי זרימה של הארגון‬
‫ניתוח דרישות ממערכת ‪ERP‬‬
‫הגדרת התהליכים העסקיים בארגון והמשתתפים בהם באמצעות ניתוח מצב קיים‪,‬‬
‫ניתוח מצב רצוי וגישור פערים‬
‫אף תשובה אינה נכונה‬
‫הכנת תרשימי זרימה של הארגון תוך התייחסות לכל הפעילויות העסקיות בארגון והגורמים‬
‫המשתתפים בכל תהליך‬
‫‪ .11‬מודול ניהול מחסנים (‪ )WM‬ב‪ SAP -‬שייך לאיזה מודול עיקרי?‬
‫א‪ .‬בקרה תקציבית (‪)controlling‬‬
‫ב‪ .‬מכירות והפצה (‪)sales & distribution‬‬
‫ג‪ .‬פיננסי (‪)finance‬‬
‫‪www.BIUFRIENDS.co.il‬‬
‫בר אילן חברים‬
‫ד‪ .‬ניהול חומרים (‪)material management‬‬
‫ה‪ .‬אף תשובה לא נכונה‬
‫‪ .12‬מהו מחזור החיים של מערכת מידע ממוחשבת‬
‫א‪ .‬ייזום ‪ ‬חקר מצב קיים ואפיון ראשוני ‪ ‬חקר ישימות ‪ ‬ניתוח ‪ ‬עיצוב ‪ ‬הקמה‬
‫‪ ‬יישום ‪ ‬תפעול שוטף ואחזקה‬
‫ב‪ .‬ייזום ‪ ‬חקר מצב קיים ‪ ‬חקר ישימות ‪ ‬אפיון ראשוני ‪ ‬ניתוח‪ ‬עיצוב ‪ ‬הקמה‬
‫‪ ‬יישום ‪ ‬תפעול שוטף ואחזקה‬
‫ג‪ .‬ייזום ‪ ‬ניתוח ‪ ‬חקר מצב קיים ואפיון ראשוני ‪ ‬מחק ‪ ‬ישימות ‪ ‬עיצוב ‪ ‬הקמה‬
‫‪ ‬יישום ‪ ‬תפעול שוטף ואחזקה‬
‫ד‪ .‬חקר מצב קיים ואפיון ראשוני ‪ ‬יקר ישימות ‪ ‬ניתוח ‪ ‬עיצוב ‪ ‬הקמה ‪ ‬יישום ‪‬‬
‫תפעול שוטף ואחזקה‬
‫ה‪ .‬אף תשובה לא נכונה‬
‫‪ .13‬מהם השלבים לביצוע בין יצירת דרישת רכש בארגון לבין קבלת הרכש בפועל במחסן‬
‫במערכת ‪?SAP‬‬
‫א‪ .‬יצירת דרישת רכש‪ ,‬אישור הדרישה ו‪/‬או יציאה למכרז – קבלת מענה מספקים‬
‫ובחירת הספק הזוכה‪ ,‬יצירת הזמנת רכש מהספק הזוכה‪ ,‬אישור הזמנת רכש‪,‬‬
‫הוצאת הזמנה לספק‪ ,‬מעקב אחר ההזמנה וקבלה למחסן‬
‫ב‪ .‬ביצוע ‪ ,RFP‬ביצוע ‪ ,Best & Final‬הוצאת הזמנה וקבלה למחסן‬
‫ג‪ .‬אף תשובה לא נכונה‬
‫ד‪ .‬יצירת ודרישת רכש‪ ,‬יציאה למכרז‪ ,‬קבלת מענה מספקים‪ ,‬בחירת ספק זוכה‪ ,‬יצירת‬
‫הזמנת רכש‪ ,‬קבלה למחסן‬
‫ה‪ .‬יצירת דרישת רכש‪ ,‬יצירת הזמנת רכש אוטומטית מהדרישה וקבלה למחסן‬
‫‪ .14‬לפי מה יופרדו מנות פריטים (‪ )Quant‬למנות שונות באותו איתור (‪?)Bin‬‬
‫א‪ .‬סטטוס המלאי (שמיש ‪ /‬מוגבל וכו')‬
‫ב‪ .‬חומרים (‪ )Materials‬שונים‬
‫ג‪ .‬אצוות (‪ )Batch‬שונות‬
‫ד‪ .‬כל התשובות נכונות‬
‫ה‪ .‬לפי אתרי אחסון‬
‫‪ .15‬במערכת ‪ SAP R/3‬משולב מודול ‪ ,MRP‬מהו המשפט הנכון לגבי פעולתו וממשקיו‬
‫א‪ .‬דרישות יצור‪ ,BOM ,‬חיזוי ורכש‪ ,‬מזינות את המודל‬
‫ב‪ .‬חיזוי‪ ,‬רכש ומלאי מזינות את המודל ‪ ,BOM‬דרשות יצור‬
‫ג‪ .‬הדרישות ועץ המוצר מגדירים את היקף הדרישות ולוחות הזמנים‪ ,‬תרגומם מועבר‬
‫למערכת הרכש וההספקה שמזינה אותו בחזרה בתחזיות ובסטאטוס החומר הנדרש‬
‫ד‪ .‬הדרישות ועץ המוצר מגדירים את היקף הדרישות ולוחות הזמנים‪ ,‬מערכת הרכש‬
‫וההספקה מזינה אותו בחיזוי ואת יתר גורמי הרכש וההספקה בתוכניות הספקת מלאים‬
‫ה‪ .‬מערכת ה‪MRP -‬משולבת עם מערכת ה‪ MRP2-‬המאפשרת לליבת הייצור לקבל את‬
‫החומר ממערכת ההספקה‬
‫‪ .16‬בהתייחס למאמר ‪ ,Process mapping in successful ERP implementation‬איזה תהליך‪/‬ים‬
‫עסקיים תורגלו במעבדה במהלך הקורס‬
‫א‪Quote to cash, Financial management .‬‬
‫ב‪Procure to pay, Product life cycle .‬‬
‫ג‪Procure to pay, Plan to perform, Product life cycle .‬‬
‫‪www.BIUFRIENDS.co.il‬‬
‫בר אילן חברים‬
‫ד‪ .‬כל התהליכים‬
‫ה‪Procure to pay .‬‬
‫‪ .17‬אילו מהתהליכים הבאים לא נתמכים כמודול ניהול חומרים (‪?)MM‬‬
‫א‪ .‬ניהול חומרי אב (‪)Material master‬‬
‫ב‪ .‬ניהול הרכש (‪)Purchasing‬‬
‫ג‪ .‬ניהול המלאי (‪)Inventory management‬‬
‫ד‪ .‬מכירות והפצה (‪)Sales & distribution‬‬
‫ה‪ .‬ניהול האחסנה (‪)Warehouse management‬‬
‫‪ .18‬מהו ‪?Quant‬‬
‫א‪ .‬מנה של חומר (כולל האצוות שלו) במחסן‬
‫ב‪ .‬כמות איתורי האחסנה במחסן מסוים‬
‫ג‪ .‬כמות כל החוסרים באיתור אחסנה מסוים‬
‫ד‪ .‬אף תשובה לא נכונה‬
‫ה‪ .‬מנה של חומר מסוים בעל אותם המאפיינים באיתור אחסנה מסוים‬
‫‪ .19‬איזה משפט מגדיר בצורה הטובה ביותר את ה‪?RFI-‬‬
‫א‪ .‬שלב חיוני בתהליך הגדרת הצרכים המחייב את הספקים מול הלקוחות‬
‫ב‪ .‬שלב חשוב בתהליך יזום פרויקט הקמת מערכת מידע המאפשר ללקוחות ולספקים‬
‫פוטנציאליים לקדם את האינטרסים של כל אחד מהם ללא התחייבות‬
‫ג‪ .‬שלב חיוני בתהליך הגדרת הצרכים המחייב את הלקוחות מול הספקים‬
‫ד‪ .‬שלב שבו מזמין הלקוח את הספקים לבוא ולהציג את הידע שלהם כך שניתן יהיה לבחור‬
‫את הטוב ביותר ולהתקשר עמו‬
‫ה‪ .‬שלב חשוב בתהליך היזום של פרויקט הקמת מערכת מידע המאפשר ללקוחות וספקים‬
‫לקדם את האינטרסים של כל אחד‬
‫‪ .20‬הגדר מהו ‪?MRP2‬‬
‫א‪ .‬ניהול ותכנון הייצור – שיפור מערכת ‪ MRP‬כך שתוכל לפעול מול שני תהליכי ייצור בו‬
‫זמנית‬
‫ב‪ .‬אף תשובה לא נכונה‬
‫ג‪ .‬הרחבת מערכת המיידע לתמיכה בכל רכיבי רצפת הייצור ולא רק התחום החומר‬
‫ד‪ .‬גרסת האינטרנט של מערכת ‪MRP‬‬
‫ה‪ .‬ניהול היצור – מערכת תכנון תהליך הייצור (חומר‪ ,‬ציוד‪ ,‬כ"א)‪ .‬הרחבה של ‪MRP‬‬
‫בכך שמשולבים בתהליך התכנון גם הספקים והלקוחות ולא רק החומרים‬
‫‪ .21‬מהן הדרישות בתחום התשתיות עבור מערכת שינוע?‬
‫‪.1‬תשתיות שילוח ומעקב משלוחים‬
‫‪.2‬ניהול תשתיות היצור‬
‫‪.3‬הפונ' נקבעות ע"י המשתמש לאחר ביצוע ‪RFI‬‬
‫‪.4‬ניהול כלי רכב ניהול מפות חישוב עלויות ודרישות לקוח‬
‫‪ .22‬הודעת אחזקה‪ ,‬מה לא נכון לגביה?‬
‫‪.1‬לא גורמת לניפוק פריטים‬
‫‪.2‬מסמך "הצהרתי" על גילוי פגם‬
‫‪www.BIUFRIENDS.co.il‬‬
‫בר אילן חברים‬
‫‪.3‬ניתן לפתוח הזמנת אחזקה על בסיסה‬
‫‪.4‬בעלת השלכות כספיות‬
‫‪. .5‬מסמך המתעד אירוע‬
‫‪ .23‬האם חובה להשתמש בנוהל מפתח?‬
‫‪.1‬לא אך מומלץ להיעזר‬
‫‪.2‬כן ב ‪ TAYLOR‬אך לא ב‪ERP‬‬
‫‪.3‬רק במשרד האוצר חייבים ובשאר לא‬
‫‪.4‬כן‪ ,‬על פי חוק‬
‫‪ .24‬לפי מאמר ‪ ..PROCESSING‬על הארגון להשתמש בתהליכים סטנדרטים של ‪?ERP‬‬
‫‪.1‬כן‪ ,‬עלויות נמוכות ויישום קצר ופורה‬
‫‪.2‬לא‪ ,‬הדרכת העובדים יקרה‬
‫‪.3‬כן‪ ,‬לא ניתן לבצע שינויים ב‪ERP‬‬
‫‪.4‬לא‪ ,‬יש צורך ביישום מדויק של תהליכים‬
‫‪ .25‬מה מהבאים אינו מהווה סיבה להקמת מערכת מידע?‬
‫‪.1‬גידול בנפח תנועות‬
‫‪.2‬התפתחות טכנולוגית‬
‫‪.3‬פעילות חדשה‬
‫‪.4‬הוצאת שירותים למיקור חוץ‬
‫‪.5‬שינויים סביבתיים‬
‫‪ .26‬תהליך ההפצה ‪ SD‬ללקוח כולל בין השאר את השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬פתיחת אספקה‪ ,‬שליחת אספקה ללקוח‪ ,‬ניפוק הפריטים לפי צרכי לקוח‬
‫‪.2‬בדיקת זמינות מלאי‪ ,‬ליקוט‪ ,‬בקרת איכות‪ ,‬אספקה‬
‫‪.3‬העברת הפריטים מהמחסן לאריזה‪ ,‬ניפוק הפריטים לשליח‪ ,‬הסעת הפריטים ללקוח‪.‬‬
‫‪.4‬יצירת הזמנה וסבב אישורים‪ ,‬יציאת אספקה ללקוח‪ ,‬ליקוט הפריטים באספקה‪ ,‬אריזת‬
‫הפריטים ושילוחם ללקוח‪.‬‬