תשובות לשאלות הבהרה

‫בן‪-‬זאב‪ ,‬הכהן‪ ,‬צייגר‬
‫‪ -‬עורכי‪-‬דין‬
‫רח' כנפי נשרים ‪24‬‬
‫ת‪.‬ד‪ ,34091 .‬ירושלים‪91340 ,‬‬
‫טל‪ ,02-6536360 :.‬פקס‪02-6536610 :‬‬
‫‪BEN-ZE’EV, HACOHEN, TSEIGER - ADVOCATES‬‬
‫‪E-Mail: [email protected]‬‬
‫משה בן‪-‬זאב ז"ל (‪ ,)1995-1911‬מייסד‬
‫‪24 Kanfei Nesharim St.‬‬
‫‪P.O.B. 34091, Jerusalem, 91340 Israel‬‬
‫‪Tel.:972-2-6536360, Fax: 972-2-6536610‬‬
‫‪Moshe Ben-Ze’ev (1911-1995), Founder‬‬
‫ירושלים ‪19/03/2015‬‬
‫‪Jerusalem‬‬
‫‪Meir Tseiger‬‬
‫*‪Bennie Fritsch‬‬
‫‪Marva Ish-Am‬‬
‫**‪Izabel Elkeslassy‬‬
‫‪Rinat Sayada‬‬
‫מאיר צייגר‬
‫בני פריטש*‬
‫מרוה איש‪-‬עם‬
‫איזבל אלקסלסי**‬
‫רינת סיידה‬
‫מס'‬
‫‪No.‬‬
‫* חבר לשכת עוה"ד בניו יורק‬
‫** מוסמך במשפטים (אוקספורד)‬
‫‪*Also admitted in New York‬‬
‫)‪** Masters of Law (BCL, Oxford‬‬
‫לכבוד‬
‫רשימת תפוצה‬
‫באמצעות דוא"ל‪/‬פקס'____________‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪:‬‬
‫נכס ברח' אצ"ל ‪2‬א‪ ,‬ירושלים (מכרז מס'‬
‫נ‪ - )2/15 4-‬תשובות לשאלות הבהרה‬
‫להלן שאלות הבהרה שהופנו אל ועדת המכרזים בנוגע למכרז ולנכס מושא המכרז שבנדון‬
‫ותשובות הועדה‪:‬‬
‫שאלה‪:‬‬
‫לא נמצא רשיון הבניין בתיקי העיריה‪.‬‬
‫תשובה‪ :‬מבלי לגרוע מחובותיו של כל משתתף במכרז לערוך את כל הבדיקות הנדרשות‪,‬‬
‫מבהירה הועדה כי אף בבדיקה שערך השמאי מטעמה בארכיב הועדה המקומית‬
‫לתכנון ובניה‪ ,‬לא נמצא תיק הבניין‪ .‬במחלקת ארנונה בעיריה נמצאה תכנית‬
‫מאושרת וחתומה של רשיון בניה מס' ‪ 20722‬מיום ‪ ,8.3.72‬כאשר לפיה מזוהה‬
‫הבניין כ"בית מס' ‪ 213‬על מגרש מס' ‪."9‬‬
‫שאלה‪:‬‬
‫האם ניתן לעשות שימוש בהמחאה בנקאית שסכומה גבוה מסכום ערבות המכרז‬
‫הנדרש ?‬
‫תשובה‪ :‬הועדה מפנה את משתתפי המכרז לערוך את כל הבדיקות הנדרשות‪ ,‬לרבות‬
‫להתייעץ בבעלי מקצוע‪ .‬אין זה מתפקידה של הועדה ליתן יעוץ משפטי או אחר‪.‬‬
‫שאלה‪:‬‬
‫מהי המשמעות שרק מציע הצעה כשירה יוזמן להשתתף בהתמחרות ?‬
‫תשובה‪ :‬הועדה אינה רואה מקום להוסיף על האמור במסמכי המכרז בענין זה‪.‬‬
‫כ ל האמור במכתב זה לעיל אינו גורע מחובותיו של כל משתתף במכרז לערוך את כל הבדיקות‬
‫הנדרשות בעצמו ובאחריותו בכל נושא אחר הקשור לנכס נשוא המכרז ו‪/‬או למכרז‪.‬‬
‫בן‪-‬זאב‪ ,‬הכהן‪ ,‬בורלא‪ ,‬צייגר ‪ -‬עורכי‪-‬דין‬
‫‪BEN-ZE’EV, HACOHEN, BOURLA, TSEIGER -ADVOCATES‬‬
‫‪2‬‬
‫על המציע לצרף אף מסמך זה כשהוא חתום על ידו למסמכי ההצעה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫מאיר צייגר‪ ,‬עו"ד‬
‫העתק‪ -:‬מר גבי שוחט‪ ,‬סגן בכיר לחשב הכללי ויו"ר ועדת המכרזים‬
‫מר ניר ברלוביץ‪ ,‬מנהל מינהל הדיור הממשלתי ומ"מ יו"ר ועדת המכרזים‬
‫רו"ח חסן איסמאעיל‪ ,‬חשב החברה‪ ,‬חבר ועדת המכרזים‬
‫מר עמית אלון‪ ,‬מ"מ יו"ר ועדת המכרזים‬
‫מר דוד טוביה‪ ,‬חבר ועדת המכרזים‪ ,‬נציג השמאי הממשלתי‬
‫מר אורי לאני‪ ,‬חבר ועדת המכרזים‬
‫גב' עינת בלייכר‪ ,‬מרכזת ועדת המכרזים‬