יעילות שוק ההון MarketEfficiency

‫‪MarketEfficiency.docx‬‬
‫אוניברסיטת חיפה‬
‫דורון קליגר‬
‫‪http://econ.haifa.ac.il/~kliger‬‬
‫יעילות שוק ההון‬
‫‪MarketEfficiency‬‬
‫היפותזת השוק היעיל )‪:(EMH‬‬
‫מחירי ניירות הערך משקפים באופן מלא את המידע הרלוונטי‪ ,‬בכל רגע נתון‬
‫שלוש גרסאות‪:‬‬
‫יעילות חזקה )‪(strong form‬‬
‫חצי חזקה )‪(semi-strong‬‬
‫חלשה )‪(weak form‬‬
‫המידע המוכל במחירים‪:‬‬
‫מידע פנימי‬
‫מידע ציבורי‬
‫נתוני המסחר‬
‫המידע המוכל במחירים‪:‬‬
‫מידע פנימי‬
‫מידע ציבורי‬
‫נתוני המסחר‬
‫המידע המוכל במחירים‪:‬‬
‫מידע פנימי‬
‫מידע ציבורי‬
‫נתוני המסחר‬
‫המידע המוכל במחירים‪:‬‬
‫מידע פנימי‬
‫מידע ציבורי‬
‫נתוני המסחר‬
‫המידע המוכל במחירים‪:‬‬
‫מידע פנימי‬
‫מידע ציבורי‬
‫נתוני המסחר‬
‫משמעות השוק היעיל‬
‫לא ניתן להשתמש ב‪:‬‬
‫מידע פנימי‬
‫מידע ציבורי‬
‫נתוני המסחר‬
‫לשם הפקת רווחי יתר‪.‬‬
‫כלומר‪ :‬מחירי ניירות הערך לא ניתנים לניבוי )מהלך מקרי(‪.‬‬
‫מבחני יעילות שוק‪:‬‬
‫* מבחני ניבוי )ע"י מחירים(‪rt = f [rt − l ]; l = 1,2,... :‬‬
‫] [‬
‫‪rt = f Ls rt ; s = 1,2,...‬‬
‫* מבחני ניבוי )ע"י מידע ציבורי(‪rt = f [rt − l ; Ω]; l = 1,2,... :‬‬
‫* חקר מאורעות‬
‫* חקר מאורעות‬
‫מבחני ניבוי‪:‬‬
‫• מתאם סדרתי‬
‫• מבחן מקבצים )‪(Runs test‬‬
‫• הערכת ביצועי תיקים‬
‫• רשתות עצביות‬
‫חקר מאורעות )‪:(Event Studies‬‬
‫• הרעיון‪ :‬בחינת תגובת מחירי ני"ע למאורע כלשהו )רשימה חלקית(‪:‬‬
‫‪ o‬חלוקת דיווידינד‬
‫‪ o‬מיזוג חברות )ממזגת‪ ,‬ממוזגת(‬
‫‪ o‬פיצול ‪ /‬איחוד הון מניות‪ ,‬חלוקת מניות הטבה‬
‫‪ o‬פרסום דו"חות כספיים ‪ /‬אזהרות רווח‬
‫‪ o‬המלצות אנליסטים לרכישת מניות‬
‫‪ o‬דירוגי אגרות חוב‬
‫‪ o‬פעולות קניה ‪ /‬מכירה ע"י בעלי עניין‬
‫חקר מאורעות )‪ (Event Studies‬המשך‪:‬‬
‫• בעיה‪ :‬איך מסיקים ששינוי המחיר נגרם ע"י המאורע הנבדק?‬
‫• טיפול‪:‬‬
‫‪(1‬ניטרול השפעת השוק‬
‫ע"י אמידת תשואה נורמלית‬
‫וחישוב תשואה אבנורמלית )‪(Abnormal Return‬‬
‫‪(2‬ניטרול גורמים ייחודיים )‪(Idiosincratic Factors‬‬
‫ע"י בניית תיק מסביב למאורע )שהוא המכנה המשותף(‬
‫חקר מאורעות )‪ (Event Studies‬המשך‪:‬‬
‫‪ (1‬ניטרול השפעת השוק‪:‬‬
‫‪ .i‬אמידת הקו המאפיין )בתקופת המדגם(‪:‬‬
‫‪Ri , t = α i + β i Rm, t + ε i , t‬‬
‫‪ .ii‬אמידת תשואה נורמלית‪:‬‬
‫‪Eˆ Ri , t = αˆ i + βˆi Rm, t‬‬
‫*‬
‫*‬
‫* *‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪ .iii‬אמידת תשואה אבנורמלית )בחלון המאורע(‪:‬‬
‫) ‪ARi , t = Ri , t − Eˆ Ri , t = Ri , t − (αˆ i + βˆi Rm, t‬‬
‫חקר מאורעות )‪ (Event Studies‬המשך‪:‬‬
‫‪ (2‬ניטרול גורמים ייחודיים )תחת הנחת אי תלות(‪:‬‬
‫‪ .i‬תשואה אבנורמלית ממוצעת )סביב ‪ ,t=0‬מועד המאורע(‪:‬‬
‫)‬
‫)‬
‫(‬
‫‪AR1, t = R1, t − Eˆ R1, t ~ N 0, σ 12‬‬
‫(‬
‫‪ARn, t = Rn, t − Eˆ Rn, t ~ N 0, σ n2‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪..................................................‬‬
‫‪n 2‬‬
‫⎛‬
‫⎟⎞ ‪~ N ⎜ 0, ∑ σ i‬‬
‫⎠ ‪⎝ i =1‬‬
‫‪n‬‬
‫⎛‬
‫⎟⎞ ‪n ~ N ⎜ 0, ∑ σ i2 n 2‬‬
‫⎠‬
‫‪⎝ i =1‬‬
‫‪n‬‬
‫‪∑ ARi , t‬‬
‫‪i =1‬‬
‫‪n‬‬
‫‪∑ ARi , t‬‬
‫‪i =1‬‬
‫= ‪AARt‬‬
‫‪ .ii‬תשואה אבנורמלית ממוצעת מצטברת‪:‬‬
‫‪n‬‬
‫⎛‬
‫⎟⎞ ‪~ N ⎜ 0, T ∑ σ i2 n 2‬‬
‫⎠‬
‫⎝‬
‫‪i =1‬‬
‫‪T‬‬
‫‪CAART = ∑ AARt‬‬
‫‪t =1‬‬
‫חקר מאורעות )‪ (Event Studies‬המשך‪:‬‬
‫• הסתכלות סביב מועד הפרסום‬
‫‪ 9‬אינפורמטיביות המאורע‪:‬‬
‫חקר מאורעות )‪ (Event Studies‬המשך‪:‬‬
‫• הסתכלות סביב מועד הפרסום‬
‫‪ 9‬בחינת יעילות חצי חזקה‪:‬‬
‫חקר מאורעות )‪ (Event Studies‬המשך‪:‬‬
‫• הסתכלות סביב מועד הפרסום‬
‫‪ 9‬בחינת יעילות חזקה‪:‬‬