הודעה בענייני עובדים 11.2015-תגמול למועסקים בבית הספר של החופש הגדול

‫‏כ'‏סיון‏תשע"ה ‏‬
‫‏‪07‬‏יוני‏‪ 2015‬‏‬
‫לכבוד ‏‬
‫ראשי‏רשויות‏מקומיות ‏‬
‫יו"ר‏ועדי‏העובדים‏ברשויות‏המקומיות ‏‬
‫מזכירי‏הסתדרות‏המעו"ף‏במרחבים‏‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הודעה‏בענייני‏עובדים‏מס'‏‪11/2015‬‏‬
‫הנדון‪ :‬תגמול‏‏למועסקים‏ב"בתי‏הספר‏של‏החופש‏הגדול" ‏‬
‫מוסכם בין הצדדים כי עובד שהועסק במשך עשרה ימי עבודה במהלך התקופה שבין‬
‫‪ 21/7/15 – 1/7/15‬בבית הספר בו מופעל פרויקט "בתי הספר של החופש הגדול"‬
‫יהיה זכאי לתוספת שקלית בת ‪ ( ₪ 750‬או חלק יחסי עפ"י ימי העבודה בפועל)‪.‬‬
‫התוספת תשולם בשכר חודש יולי ‪ 2015‬המשולם באוגוסט ‪.2015‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מעמדה של התוספת יהיה כשל "עבודה נוספת" ויש להפריש בגינה‬
‫לקרן פנסיה צוברת "רכיבי עבודה נוספת"‪.‬‬
‫הגדרת "עובד" לצורך הודעה זו – מזכירת בית ספר אחת ואב בית אחד שיעסקו‬
‫בפרויקט‪.‬‬
‫סה"כ לא יותר מאשר ‪ 2‬בעלי תפקיד בכל בית ספר בו מופעל הפרויקט‪.‬‬
‫ההודעה כאמור תהיה תקפה לשנת ‪ 2015‬ותיבחן מחדש בשנת העבודה ‪.2016‬‬
‫ועל‏זה‏באנו‏על‏החתום‪ ,‬‏‬
‫‏‬
‫___________________‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏עו"ד‏דן‏בן‏חיים‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏מרכז‏שלטון‏מקומי‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫___________________‬
‫‏עו"ד‏רותי‏לוי‏‏ ‏‬
‫‏‬
‫‏‏‏‏‏מרכז‏הסתדרות‏המעו"ף‏‬