בקשה למתן אישור זכויות/הודעה על רישום זכויות בנכס

‫קוד מפת"ח‬
‫‪ 3.5.2‬אישור זכויות ‪ /‬הודעה על רישום זכויות‬
‫טופס בקשה למתן אישור זכויות‪/‬הודעה על רישום זכויות בנכס‬
‫*שדה חובה‬
‫א‪ * .‬פרטי המבקש (יש למלא פרטים של בעל זכויות בנכס עבורו מבוקש האישור‪ ,‬במקרה של תאגיד ‪ /‬אגודה ‪ /‬חברה‬
‫ממשלתית ‪ /‬רשות מקומית ‪ /‬משרד ממשלתי יש למלא את פרטיו ואת פרטי ‪ 2‬מורשי חתימה מטעמו)‪:‬‬
‫פרטי‬
‫תאגיד‬
‫אגודה‬
‫חברה ממשלתית‬
‫רשות מקומית‬
‫ברמ"י‪:‬‬
‫*מס' תיק א‪.‬‬
‫משרד ממשלתי‬
‫שם התאגיד ‪ /‬אגודה ‪ /‬חברה ‪ /‬רשות מקומית ‪ /‬משרד‬
‫ממשלתי‪:‬‬
‫אזרח ישראל‪ :‬מספר ת‪.‬ז‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫דרכון‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫ת‪.‬ז‬
‫אחר‪:‬‬
‫ארץ‪:‬‬
‫מספר ‪:‬‬
‫אזרח ישראל‪ :‬מספר ת‪.‬ז‬
‫ת‪.‬ז‬
‫ארץ‪:‬‬
‫מספר ‪:‬‬
‫אחר‪:‬‬
‫דרכון‬
‫מספר ח‪.‬פ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫רשיון נהיגה‬
‫תוקף‪:‬‬
‫‪Social Security‬‬
‫ד‪.‬‬
‫רשיון נהיגה‬
‫תוקף‪:‬‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫תפקיד בתאגיד‪/‬‬
‫חברה‪/‬משרד‪ /‬רשות‬
‫מקומית‬
‫‪Social Security‬‬
‫* פרטי התקשרות עם המבקש‪:‬‬
‫כתובת למשלוח דואר (מכתבים מטעם רשות מקרקעי ישראל יישלחו לכתובת זו)‪:‬‬
‫דירה‬
‫*מספר‬
‫*רחוב‬
‫* ישוב‬
‫טלפון‬
‫תפקיד בתאגיד‪/‬‬
‫חברה‪/‬משרד‪ /‬רשות‬
‫מקומית‬
‫*מיקוד‬
‫טלפון נייד‬
‫ת‪.‬ד‪.‬‬
‫פקס‬
‫אני מסכים לקבל הודעות בדבר מצב הטיפול בפנייתי בדוא"ל ו‪/‬או במסרון‬
‫לא‬
‫כן‬
‫ב‪ * .‬האם מיוצג על ידי בא כוח?‬
‫פרטי בא הכוח (אם מיוצג‪ ,‬חובה למלא חלק זה‪ ,‬אם אינו מיוצג‪ ,‬דלג לחלק ג')‪:‬‬
‫מספר ת‪.‬ז‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫או‬
‫פרטי התקשרות עם בא הכוח‪:‬‬
‫כתובת למשלוח דואר (מכתבים מטעם רשות מקרקעי ישראל יישלחו לכתובת זו)‪:‬‬
‫דירה‬
‫*מספר‬
‫*רחוב‬
‫* ישוב‬
‫טלפון‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫מספר רישיון (לעו"ד)‬
‫*מיקוד‬
‫טלפון נייד‬
‫ת‪.‬ד‪.‬‬
‫פקס‬
‫אני מסכים לקבל הודעות בדבר מצב הטיפול בפנייתי בדוא"ל ו‪/‬או במסרון‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪3‬‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫‪www.land.gov.il‬‬
‫|‬
‫מוקד טלפוני‪*5575 / 03-9533333 :‬‬
‫|‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬
‫קוד מפת"ח‬
‫‪ 3.5.2‬אישור זכויות ‪ /‬הודעה על רישום זכויות‬
‫ג‪ * .‬פרטי המקרקעין נשוא הבקשה (יש לפרט ככל הניתן את המקרקעין)‪:‬‬
‫*מספר‬
‫*רחוב‬
‫* ישוב‬
‫תוכנית‬
‫גודל השטח‬
‫מספר מגרש‬
‫*מיקוד‬
‫דירה‬
‫*מספר משק (לנחלה או משק עזר באגודה‬
‫חקלאית בלבד)‬
‫*גוש חלקה‬
‫גוש‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫חלקה‬
‫ד‪ * .‬הצהרת המבקש או איש הקשר מטעם התאגיד ‪ /‬רשות מקומית ‪ /‬חברה ממשלתית ‪ /‬משרד ממשלתי ‪ /‬אגודה‪:‬‬
‫הריני להצהיר כי הפרטים המפורטים במסמך זה מלאים ונכונים‪.‬‬
‫ידוע לי כי ללא מילוי כל פרטי החובה וללא המצאת כל מסמכי החובה‪ ,‬הבקשה תוחזר אלי ללא טיפול ברשות מקרקעי‬
‫ישראל‪.‬‬
‫ידוע לי כי אישור הבקשה מותנה באישור הגורמים המוסמכים ברשות מקרקעי ישראל‪ ,‬אשר מוסמכת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לדחות‬
‫את הבקשה‪ ,‬לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים‪.‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫לתשומת לבך! עליך להמציא ולמלא כנדרש את המסמכים המפורטים בעמוד הבא ולצרפם לטופס הבקשה‪.‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪3‬‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫‪www.land.gov.il‬‬
‫|‬
‫מוקד טלפוני‪*5575 / 03-9533333 :‬‬
‫|‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬
‫קוד מפת"ח‬
‫‪ 3.5.2‬אישור זכויות ‪ /‬הודעה על רישום זכויות‬
‫מסמכי חובה להגשת הבקשה‬
‫‪‬‬
‫מקור‪ /‬העתק‬
‫כמות‬
‫המסמך‬
‫טופס בקשה מלא וחתום‬
‫מקור‬
‫‪1‬‬
‫במידה והמבקש מיוצג על ידי בא כוח – ייפוי כוח מטעם המבקש למיופה הכוח‪.‬‬
‫מקור‬
‫‪1‬‬
‫אם מיופה הכוח אינו עו"ד – ייפוי כוח נוטריוני‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪3‬‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫‪www.land.gov.il‬‬
‫|‬
‫מוקד טלפוני‪*5575 / 03-9533333 :‬‬
‫|‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬