Document

‫נספח "א"‬
‫מפרט טכני להשאלה והתקנת במות במקומות שונים בעיר ובשכונות‬
‫ירושלים מקיימת אירועים ובהם נדרשת עבודה כמפורט להלן‪.‬‬
‫האירועים מתקיימים בכל ימות השנה כולל מוצאי שבתות‪ ,‬ערבי חגים‪ ,‬ימים חול‬
‫המועד וכדומה‪ .‬האירועים מתקיימים במקומות שונים בעיר‪.‬‬
‫אגף הספורט‪ ,‬המנהל יודיע על קיום האירוע לא יאוחר מ‪ 7 -‬ימים לפני מועד קיום‬
‫האירוע‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬האגף ישתדל להודיע על ביצוע עבודה בפרק זמן גדול יותר‪..‬‬
‫אירוע נוסף בתוך ‪ 48‬שעות (עד ‪ 2‬אירועים נוספים)‬
‫לקיום אירוע נוסף בתוך ‪ 48‬שעות מיום האירוע המוזמן‪ ,‬תשלם העירייה סך השווה ל‪55% -‬‬
‫מערך ההזמנה נשוא האירוע הראשון על אירוע נוסף שהתקיים באותו המקום‪.‬‬
‫אירוע שנמשך יותר מיום אחד‬
‫לקיום אירוע אשר נמשך יותר מיום אחד ועד ארבעה ימים‪ ,‬תשלם העירייה סך השווה ל‪55% -‬‬
‫מערך ההזמנה נשוא היום הראשון על כל יום נוסף של האירוע המדובר באותו המקום‪.‬‬
‫משטחי במות מפודיומים בעלי תווי תקן עד גובה ‪.1.20‬‬
‫משטחי במות או מגדלים מעל גובה ‪ 1.20‬מ' יהיו מורכבים על בסיס פיגום מתוצרת‬
‫‪ LAYHER‬או מתוצרת ‪ PLEETACK‬או מתוצרת שוות איכות להם‪ ,‬כולל‪:‬‬
‫מדרגות עלייה משני הצדדים‪ ,‬מעקות בטיחות סביב הבמה לפי הצורך‪.‬‬
‫סגירה בבד שחור סביב הבמה ממשטח הבמה ועד לקרקע‪ ,‬כולל הובלה הרכבה‬
‫ופירוק‪.‬‬
‫הבמות צריכות להיות יציבות ומחומרים איכותיים וחזקים ולעבור בדיקת בטיחות‬
‫ע"י מהנדס מוסמך באחריות הקבלן ועל חשבונו‪ .‬לאחר הקמת הבמה על הקבלן‬
‫להמציא אישורים מתאימים ככל שיידרש ועל חשבונו המאושרים ומקובלים ע"י‬
‫המשטרה ורשויות הרישוי‪.‬‬
‫במהלך העבודות באחריות הקבלן ועל חשבונו‪ ,‬להעסיק ממונה בטיחות אשר ילווה‬
‫ויאשר את מהלך ההתאמות‪.‬‬
‫על הספק לפעול על פי דרישות הממונה‪.‬‬
‫באחריות הקבלן‬
‫השמירה על הציוד באחריות הקבלן‪ ,‬העירייה שומרת על אתר האירוע‪.‬‬
‫מובהר בזאת כי אין העירייה מתחייבת כי אירועים אלה יתקיימו‪ ,‬מקום האירוע‪ ,‬היקפו‪ ,‬ומועדו‬
‫המדויק יימסרו לזוכה על פי הנאמר בסעיף ‪ 3‬לחוזה‪.‬‬
‫הערות להצעת המחיר‪:‬‬
‫המחירים כוללים הובלת ציוד‪ ,‬סידור והצבה‪ ,‬איזוק ופירוק וכיוב'‬
‫המחירים הנ"ל אינם כוללים מע"מ‬
‫לתשלום יתווסף מע"מ כחוק לאחר קיזוז סכום ההנחה‪.‬‬
‫מחירון בש"ח לא כולל מע"מ‬
‫במות‪:‬‬
‫מס' סוג הבמה‬
‫במה ברוחב ‪ 3.60‬מטר ובעומק ‪ 3.60‬מטר ובגובה עד ‪ 1.20‬מ'‬
‫‪1‬‬
‫מחיר‬
‫‪₪ 1,555‬‬
‫‪2‬‬
‫במה ברוחב ‪ 5‬מטר‪ ,‬בעומק ‪ 5‬מטר עד מטר‪ ,‬ובגובה עד ‪ 1.20‬מ'‬
‫‪₪ 2,555‬‬
‫‪3‬‬
‫במה ברוחב ‪ 7.5‬מטר בעומק ‪ 5‬מטר עד מטר ובגובה עד ‪ 1.50‬מ'‬
‫‪₪ 3,355‬‬
‫‪4‬‬
‫במה ברוחב ‪ 7.5‬ובעומק ‪ 7.5‬מטר ובגובה עד ‪ 1.75‬מ'‬
‫‪₪ 3,855‬‬
‫‪5‬‬
‫במה ברוחב ‪ 10‬מטר ובעומק ‪ 7.5‬מטר ובגובה של ‪ 1.75‬מטר עד ‪ 2‬מטר‬
‫‪₪ 4,255‬‬
‫‪6‬‬
‫במה ברוחב ‪ 12‬מטר (במת כיכר ספרא) ובעומק ‪ 13‬מ' ובגובה ‪ 2.25 – 1.5‬מ' ‪₪ 6,655‬‬
‫‪7‬‬
‫גב במה בגובה ‪ 2.5‬מטר‬
‫‪8‬‬
‫במה מקורה ממונעת כולל קירות משני צידי הבמה על בסיס פיגום‬
‫מתוצרת ‪ LAYHER‬או מתוצרת ‪ PLEETACK‬או מתוצרת שוות איכות‬
‫להן‪ .‬בגודל ‪ 12.5‬מטר רוחב ‪ 10 X‬מטר עומק ובגובה של עד ‪ 2‬מטר‪.‬‬
‫מערכת הקירוי הממונעת תכלול‪ :‬טרסים‪ ,‬צוגים עד לגובה של ‪ 8‬מטר‪ ,‬כולל‬
‫מגדלי תלייה לרמקולים‪.‬‬
‫מדרגות עליה לבמה משני הצדדים‪.‬‬
‫קירוי הבמה חייב להיות לפחות ‪ 6‬מטר מעל מפלס גובה‪ .‬הבמה ויציאה של‬
‫מטר נוסף מקדמת במה‪ ,‬עשוי שמשונית מותאמת ומתוחה כולל קירות צד‪.‬‬
‫‪₪ 28,555‬‬
‫‪9‬‬
‫במות‪ ,‬מגדלים‪ ,‬משטחים בגדלים ובגבהים שונים‪ ,‬כולל הובלה הרכבה‬
‫ופירוק‬
‫‪( ₪ 65‬מחיר‬
‫למטר מרובע)‬
‫‪15‬‬
‫הצללת שטח בגובה של עד ‪ 6‬מטר מגובה הקרקע כולל תמיכות מתוחות‬
‫ועיגונים כנדרש‬
‫‪( ₪ 55‬מחיר‬
‫למטר מרובע)‬
‫‪( ₪ 35‬מחיר‬
‫למטר מרובע)‬
‫אוהלים‪:‬‬
‫מס' סוג הבמה‬
‫מחיר‬
‫‪1‬‬
‫אוהל‪/‬חדר חפ"ק‪/‬חדר הלבשה ‪3‬מ' ‪ 3 X‬מ'‬
‫‪₪ 555‬‬
‫ליחידת‬
‫‪2‬‬
‫אוהל‪/‬חדר חפ"ק‪/‬חדר הלבשה ‪3‬מ' ‪ 6 X‬מ'‬
‫‪₪ 955‬‬
‫ליחידת‬
‫‪3‬‬
‫אוהל לאירועים ובהתאם לצרכי האירוע‬
‫אוהל‬
‫אוהל‬
‫‪ ₪ 155‬למ"ר‬
‫מחסומים‪:‬‬
‫מחיר‬
‫מס' סוג הבמה‬
‫יחידת מחסומי לחץ‬
‫‪1‬‬
‫‪₪ 75‬‬
‫ליחידה‬
‫‪2‬‬
‫יחידת מחסום רגיל‬
‫‪₪ 27‬‬
‫ליחידה‬
‫‪3‬‬
‫יחידת מחסום רגיל גובה ‪ 0.5‬מטר‬
‫‪₪ 25‬‬
‫ליחידה‬
‫‪4‬‬
‫גדר רשת היקפית "גדר יהודה" בגובה ‪ 2‬מ' עם בסיס יציב ונייד‬
‫‪ ₪ 45‬למטר רץ‬
‫‪5‬‬
‫פודיום תופים ‪ 2.4X2.4‬בגובה ‪ 40‬ס"מ‬
‫‪₪ 365‬‬
‫‪6‬‬
‫זרועות למתקני תלייה‬
‫‪₪ 555‬‬
‫‪7‬‬
‫משקולות – ‪ 1‬טון (תחשיב יערך לפי חצאי טון) כולל הובלה‪ ,‬הצבה ועיגון‬
‫‪ ₪ 755‬מחיר ל‪1-‬‬
‫טון‬
‫מסכים‪:‬‬
‫מס' סוג הבמה‬
‫‪1‬‬
‫מסך ‪ 3 LED‬פיץ' כולל הובלה‪ ,‬הרכבה ופירוק‬
‫‪2‬‬
‫מסך ‪ 5 LED‬פיץ' כולל הובלה‪ ,‬הרכבה ופירוק‬
‫מחיר‬
‫‪ ₪ 855‬למטר‬
‫מרובע‬
‫‪ ₪ 655‬למטר‬
‫מרובע‬
‫מפרט לציוד נלווה‪:‬‬
‫מס' סוג הבמה‬
‫דוכני מכירה ותצוגה כולל גגון וחיבור לתאורה באורך ‪ 2‬מ' ‪ 90 X‬ס"מ‬
‫‪1‬‬
‫מחיר‬
‫‪ ₪ 365‬מחיר‬
‫לדוכן‬
‫‪2‬‬
‫תנור חימום פטריה לחורף‬
‫‪₪ 255‬‬
‫‪3‬‬
‫מטף כיבוי אש עם תו תקן‬
‫‪₪ 45‬‬
‫‪4‬‬
‫גלגלת כיבוי אש‬
‫‪₪ 455‬‬
‫‪5‬‬
‫חיבלול (לפי מ') כולל עמוד בכל מטר‬
‫‪ ₪ 22‬למטר‬
‫‪6‬‬
‫כיסא פלסטיק רגיל לרבות קשירה – עד ‪ 400‬יח'‬
‫‪ ₪ 3.75‬לכיסא‬
‫‪7‬‬
‫כיסא פלסטיק רגיל לרבות קשירה – מעל ‪ 400‬יח'‬
‫‪ ₪ 3.45‬לכיסא‬
‫‪8‬‬
‫כיסא פלסטיק משובח לרבות קשירה – עד ‪ 400‬יח'‬
‫‪ ₪ 4.25‬לכיסא‬
‫‪9‬‬
‫כיסא פלסטיק משובח לרבות קשירה – מעל ‪ 400‬יח'‬
‫‪ ₪ 4.55‬לכיסא‬
‫‪15‬‬
‫כיסא עץ ‪ +‬ריפוד‬
‫‪₪6‬‬
‫‪11‬‬
‫כיסא בר‬
‫‪₪ 15‬‬
‫‪12‬‬
‫שולחן עגול ו‪/‬או מלבני קוטר ‪ 1.5-2‬מטר‬
‫‪₪ 15‬‬
‫‪13‬‬
‫מפה עד ‪ 2.5‬מטר‬
‫‪₪ 15‬‬
‫‪14‬‬
‫סקרטינג ‪ 3‬מטר‬
‫‪₪ 25‬‬
‫‪15‬‬
‫שימשיה כולל עיגון‬
‫‪₪ 155‬‬
‫‪16‬‬
‫כריות ישיבה‬
‫‪₪ 15‬‬
‫‪17‬‬
‫פינות ישיבה ‪ + 3X2‬שולחן‬
‫‪₪ 255‬‬
‫‪18‬‬
‫מחיצות הפרדה ‪2X2‬‬
‫‪₪ 155‬‬
‫‪19‬‬
‫תורן דגל סיני‬
‫‪₪ 75‬‬
‫‪25‬‬
‫ברזיות מים לרשת מים וביוב ( ‪ 8‬ברזים כולל חיבור)‬
‫‪₪ 755‬‬
‫‪21‬‬
‫קופה למכירת כרטיסים‬
‫‪₪ 1,555‬‬
‫‪22‬‬
‫שטיח לבד לבמה‬
‫‪ ₪ 15‬למטר‬
‫‪23‬‬
‫סגירת לייארים כחדר הלבשה‬
‫‪₪ 255‬‬
‫‪24‬‬
‫גליל בד להסתרת אלמנטים‬
‫‪₪ 555‬‬
‫‪25‬‬
‫לינולאום‬
‫‪₪ 15‬‬
‫‪26‬‬
‫מחצלות (לפי מ"ר)‬
‫‪₪7‬‬
‫‪27‬‬
‫וילון‬
‫‪ ₪ 35‬למ"ר‬
‫‪28‬‬
‫וילון אטום בצבע ע"פ בחירה‬
‫‪ ₪ 45‬למ"ר‬
‫למ"ר‬
‫למ"ר‬
‫דף הצעת מחיר יש למלא בשני עותקים‬
‫אחוז הנחה על מחירון אירועים אשר מתקיימים‬
‫בכל ימות השנה בהתאם למפרט‪.‬‬
‫_________________‪%‬‬
‫שם המציע ____________‬
‫חתימת המציע _____________‬
‫דף הצעת מחיר יש למלא בשני עותקים‬
‫אחוז הנחה על מחירון אירועים אשר מתקיימים‬
‫בכל ימות השנה בהתאם למפרט‪.‬‬
‫_________________‪%‬‬
‫שם המציע ____________‬
‫חתימת המציע _____________‬