Presentation Slides

‫דיני ארנונה‬
‫שרון פטל‪ ,‬מחלקת נדל"ן ומיסוי עירוני‬
‫הרצוג‪ ,‬פוקס‪ ,‬נאמן ושות'‬
‫היבטים כללים בדיני הארנונה‬
‫•  מהות הארנונה – מס המשולם לרשות המקומית‪,‬‬
‫אשר מהווה את עיקר התקציב של הרשות‬
‫המקומית‪ .‬‬
‫•  סכום הארנונה ‪" -‬שטח הנכס" ‪" X‬תעריף"‪ .‬‬
‫•  החייב בארנונה – מחזיק הנכס (בעל מירב הזיקות‬
‫לנכס)‪ .‬‬
‫•  עיתוי החיוב בארנונה – מדי שנה מראש (בד"כ עם‬
‫אפשרות פרישה)‪ .‬‬
‫החייב בארנונה – "המחזיק"‬
‫•  במקרה שכירות – שוכר הנכס (חריג ‪ -‬בשכירות‬
‫הקצרה משנה‪ .‬בדיקת תקופת השכירות‪-‬מראש)‬
‫•  "מחזיק קונסטרוקטיבי" – חובת הודעה על שינוי‬
‫החזקה (חריג הידיעה בפועל‪ -‬מקרה דור אנרגיה‬
‫ומקרה פלקון)‬
‫•  תחרות בין מחזיקים – מבחן מירב הזיקות ‪ /‬הזיקה‬
‫הקרובה ביותר (מקרה "תחנות האוטובוס" ומקרה‬
‫"טיפות החלב")‬
‫הנכס ושטח הנכס‬
‫•  החיוב בארנונה חל על כל בניין ו‪/‬או קרקע תפוסה ו‪/‬או‬
‫אדמה חקלאית‪.‬‬
‫•  ‪ 4‬שיטות מדידה עיקריות‪:‬‬
‫‪  §‬ברוטו‪-‬ברוטו‬
‫‪  §‬ברוטו‬
‫‪  §‬נטו‬
‫‪  §‬נטו‪-‬נטו‬
‫•  התייחסות שונה בין הרשויות למרכיבי בניה שונים‬
‫•  שינוי שיטת המדידה – האם אפשרי?‬
‫•  קרקע תפוסה‪:‬‬
‫‪  §‬דרישה לשני יסודות (במצטבר)‪:‬‬
‫שימוש ‪o‬‬
‫חזקה ‪o‬‬
‫‪  §‬נפקות גידור מגרש – לצרכי בטחון‪ /‬לצורך תפיסת חזקה‬
‫•  קרקע שתסווג כבניין – שני תנאים‪:‬‬
‫‪  §‬עיקר שימושה עם המבנה‬
‫‪  §‬על המועצה לקבוע השטח המקסימאלי‬
‫שאלת סיווג הנכס‬
‫•  תעריף הארנונה נגזר מסיווג הנכס‪ ,‬מתוך הרשימה‬
‫שבצו הארנונה של הרשות‪.‬‬
‫•  אזור הנכס‪ -‬מרכיב נוסף בקביעת התעריף‬
‫•  קיימים תעריפי מינימום ומקסימום לקטגוריות סיווג‬
‫ראשיות‪ ,‬בפועל אין אחידות בסיווגים בין הרשויות‬
‫•  שאלת הסיווג החל – שאלה פרשנית‪ ,‬העדפת‬
‫סיווג ספציפי על פני כללי‪-‬שיורי (מקרה מישל‬
‫מרסייה)‬
‫•  נכס רב תכליתי והלכת הטפל ההולך אחר העיקר‬
‫(מקרה אחוזת ראשונים)‬
‫חיוב ארנונה רטרואקטיבי‬
‫•  מה נחשב חיוב רטרואקטיבי? מקרה עיריית גבעת‬
‫שמואל‬
‫•  מקרים חריגים בהם יותר חיוב רטרואקטיבי‬
‫הנחות ופטורים‬
‫•  נכס ריק ולא בשימוש‬
‫•  נכס ריק בבנין חדש‬
‫•  נכס הרוס‪ /‬ניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש‪:‬‬
‫‪  §‬המבחן הקובע (מקרה חברת המגרש המוצלח)‬
‫‪  §‬שיפוץ נכס‬
‫‪  §‬נכס שטרם הושלמה בנייתו (לדוגמא‪-‬ברמת מעטפת)‬
‫‪  §‬מועד דיווח‬
‫‪  §‬מגבלת זמן – תיקון סעיף ‪ 330‬לפקודת העיריות‬
‫פטורים לפי פקודת הפיטורין‬
‫•  פטורים חלקיים מארנונה שמקורם בפקודת מיסי‬
‫העירייה ומסי הממשלה (פיטורין)‪ .1938 ,‬‬
‫•  פטורים למלכ"רים (מוסדות ללא כוונת רווח)‬
‫המשמשים בית חולים‪ ,‬בית מחסה‪ ,‬בית הבראה‪,‬‬
‫צרכי ספורט‪ .‬‬
‫•  פטורים למוסדות חינוך המשמשים גן ילדים‪ ,‬בית‬
‫ספר‪ ,‬סמינר או בית ספר מקצועי‪ .‬‬
‫•  פטור כללי למלכ"ר‪ ,‬באישור שר הפנים (קיימים‬
‫קריטריונים של משרד הפנים)‪ .‬‬
‫הדרך לתקוף שומות ארנונה‬
‫ערעור מנהלי‬
‫ערר לועדת הערר‬
‫•  השגה‬
‫לבית המשפט המחוזי‬
‫•  מסלול השגה ‪ -‬באילו טענות? תוך כמה זמן?‬
‫•  עתירה מנהלית – טענות אי חוקיות‬
‫(לדוגמא‪-‬חריגה מדיני ההקפאה‪ .‬מקרה אי‪.‬בי‪.‬סי)‪.‬‬
‫תודה רבה !‬