תכנון אסטרטגי למלכ"ר

‫תכנון‬
‫אסטרטגי‬
‫למלכ"ר‬
‫פיליפ סיטבון‪ - GIL-CSC ,‬יעוץ אסטרטגי‬
‫קבוצת ‪ BDO‬זיו האפט‬
‫שותף‪ ,‬מרכז התמחות המגזר השלישי ב‪GIL-CSC -‬‬
‫‪ 6‬בינואר‪2015 ,‬‬
‫לשאלות ובירורים‪[email protected] :‬‬
‫מטרת הדיון‬
‫תכנון‬
‫אסטרטגי‬
‫למלכ"ר‬
‫להציג ולדון אתכם על מבנה תהליך אסטרטגי טיפוסי‬
‫לעבור ביחד על חמישה נושאים תשתיתים של תהליך‬
‫אסטרטגי‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫‪-2-‬‬
‫איך מגדירים אסטרטגיה?‬
‫מהו תהליך אסטרטגי?‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫אסטרטגיה היא הנתיב שלוקח אותנו מהמקום בו אנו נמצאים כיום אל עבר המקום בו‬
‫אנו רוצים להיות‬
‫‪Vision, Mission - Desired future state‬‬
‫?‪Where are we now‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫מה התוצרים הטיפוסים של תהליך אסטרטגי?‬
‫באילו בעיות אנחנו מטפלים? ובאילו לא‬
‫מה השינוי שאנחנו רוצים לחולל?‬
‫אילו יכולות נדרשות כדי להשיג את המטרות שלנו?‬
‫איך להקצות את המשאבים שלנו על מנת להצליח?‬
‫מה סדר העדיפות שלנו?‬
‫בסוף התהליך הארגון מייצר לעצמו ”‪“One Page Strategy‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫המתודולוגיה הקלאסית לניהול תהליך אסטרטגי‬
‫חידוד דילמות‬
‫ניתוח סביבה‬
‫ניתוח פנימי‬
‫ניתוח אינטגרטיבי‬
‫‪SWOT, Key Issues‬‬
‫גיבוש חלופות‪ ,‬ניתוחם ובחירת חלופה מובילה‬
‫ניסוח האסטרטגיה והצבת מטרות‬
‫”‪"One Page Strategy‬‬
‫ניתוח המשמעויות וקביעת סדרי עדיפויות‬
‫‪6‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫נעבור ביחד על חמישה נושאים‬
‫תשתיתים בניהול תהליך אסטרטגיה‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫נעבור ביחד על חמישה נושאים תשתיתים‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫חידוד דילמות‬
‫‪Benchmark‬‬
‫זיהוי יכולות ליבה‬
‫ניתוח סביבה‬
‫ניתוח פנימי‬
‫זיהוי בעיות שורש‬
‫ניתוח אינטגרטיבי‬
‫גיבוש חלופות‪ ,‬ניתוחם ובחירת חלופה‬
‫מובילה‬
‫ניסוח האסטרטגיה והצבת מטרות‬
‫”‪"One Page Strategy‬‬
‫ניתוח המשמעויות וקביעת סדרי עדיפויות‬
‫‪8‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫גורמי מפתח‬
‫להצלחה‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫הנושא הראשון‪ :‬חידוד הדילמות האסטרטגיות‬
‫‪1‬‬
‫חידוד דילמות‬
‫ניתוח סביבה‬
‫ניתוח פנימי‬
‫ניתוח אינטגרטיבי‬
‫גיבוש חלופות‪ ,‬ניתוחם ובחירת חלופה‬
‫מובילה‬
‫ניסוח האסטרטגיה והצבת מטרות‬
‫”‪"One Page Strategy‬‬
‫ניתוח המשמעויות וקביעת סדרי עדיפויות‬
‫‪9‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫כדי להבין מהי דילמה אסטרטגית‬
‫בואו נדבר על מהי החלטה אסטרטגית‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
Strategic Decision:
A decisions affecting an organization
for an important time period
GIL-CSC - ‫© כל הזכויות שמורות ל‬
‫מה הדילמות האסטרטגיות‬
‫השכיחות של מלכ"ר?‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
?‫מה המחקרים מראים‬
Common key strategic choices for NGOs:
Do we give a little help for many or more intensive support for few?
Do we treat the symptoms or try to get to the cause?
Do we provide services or campaign for change?
Do we focus or do we diversify our services?
Hudson, M, Managing Without Profit
GIL-CSC - ‫© כל הזכויות שמורות ל‬
13
‫דילמות נוספות‬
‫לפעול מול קהלים יותר‬
‫קרובים ליכולות שלנו או‬
‫בעלי צרכים גדולים יותר‬
‫האם להתמקד‬
‫באזור שלנו‬
‫האם להתמקד‬
‫בישראל‬
‫‪14‬‬
‫קהלי יעד‬
‫או‬
‫פריסה גאוגרפית בישראל‬
‫או‬
‫יציאה לחו"ל‬
‫או‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫לעבוד מול קהלים יותר‬
‫"באופנה" ושיהיה קל יותר‬
‫לגייס משקיעים עבורם‬
‫להתפרס לאזורים‬
‫אחרים או אפילו‬
‫לרמה הארצית‬
‫האם קיים רציונל‬
‫בפעילות בחו"ל‬
‫מלכ"ר בעל אסטרטגיה‬
Strategic planning is about making hard choices
GIL-CSC - ‫© כל הזכויות שמורות ל‬
‫מה הדילמות האסטרטגיות שלנו?‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫נושא שני‪ :‬זיהוי יכולות ליבה‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫חידוד דילמות‬
‫זיהוי יכולות ליבה‬
‫ניתוח סביבה‬
‫ניתוח פנימי‬
‫ניתוח אינטגרטיבי‬
‫גיבוש חלופות‪ ,‬ניתוחם ובחירת חלופה‬
‫מובילה‬
‫ניסוח האסטרטגיה והצבת מטרות‬
‫”‪"One Page Strategy‬‬
‫ניתוח המשמעויות וקביעת סדרי עדיפויות‬
‫‪17‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫) | הגדרה‬core competencies( ‫יכולות ליבה‬
End products & services
1
2
3
1
Business
unit 1
2
3
Business
unit 2
Competence
1
1
2
Business
unit 3
Competence
2
3
1
2
Business
unit 4
Competence
3
Competencies are the glue that bonds the business units together
Inspired from the “The Core Competence of the Corporation“
C.K. Prahalad , Gary Hamel, Harvard Business Review
18
18
3
‫יכולות ליבה | דוגמאות מעולם מוצרי צריכה‬
Competencies in producing gasoline powered engines
Competencies in coating and adhesives
Electronic miniaturization
knowledge in small electric motors
‫לא סביר שלחברה יהיו יותר מחמש יכולות ליבה‬
GIL-CSC - ‫© כל הזכויות שמורות ל‬
19
‫‪ |Case Study‬לתת‬
‫דוח העוני‬
‫האלטרנטיבי‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫פעילויות‬
‫עתידיות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫לתת ביטחון‬
‫תזונתי‬
‫‪Projects‬‬
‫‪Incubation‬‬
‫מוצג באישור ארגון לתת‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫נוער לתת‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫לתת עתיד‬
‫‪Complex‬‬
‫‪logistic‬‬
‫‪management‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫לתת בעיר‬
‫‪Volunteers‬‬
‫‪network‬‬
‫‪management‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫לתת סיוע‬
‫לחיים‬
‫‪Arising‬‬
‫‪public‬‬
‫‪awareness‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫שינוי‬
‫מדיניות‬
‫‪1‬‬
‫יכולות ליבה|חשיבות‬
‫יכולות ליבה חשיבות‪:‬‬
‫הבסיס לייחודיות הארגון‬
‫המנוע לפיתוח פעילויות ותחומים חדשים‬
‫ממקדות את הארגון‬
‫מהוות חסמי כניסה (כולל קביעת סטנדרטיים)‬
‫מפחיתות השקעות וסיכונים‬
‫‪21‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫יכולות ליבה | הקשר לאסטרטגיה‬
‫מכוונות ותומכות‬
‫אסטרטגיה‬
‫יכולות ליבה‬
‫בונה ומחזקת‬
‫כיצד נזהה את יכולות הליבה?‬
‫אנחנו מאוד טובים ב ______‬
‫המוניטין שלנו נובע מ ______‬
‫היכולות שלנו ל _______ אפשרה לנו להצליח לאורך השנים‬
‫אנחנו בולטים ביחס לארגונים דומים ביכולת שלנו ל ______‬
‫התורמים שלנו מציינים במיוחד את היכולת שלנו ל _______‬
‫‪23‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫מה יכולות הליבה שלנו?‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫נושא שלישי‪ :‬זיהוי בעיות שורש‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫חידוד דילמות‬
‫זיהוי יכולות ליבה‬
‫ניתוח סביבה‬
‫ניתוח פנימי‬
‫זיהוי בעיות שורש‬
‫ניתוח אינטגרטיבי‬
‫גיבוש חלופות‪ ,‬ניתוחם ובחירת חלופה‬
‫מובילה‬
‫ניסוח האסטרטגיה והצבת מטרות‬
‫”‪"One Page Strategy‬‬
‫ניתוח המשמעויות וקביעת סדרי עדיפויות‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫מתברר כי לרוב הארגונים קיים מספר קטן של בעיות שורש‪ ,‬הגורמות‬
‫לתופעות בלתי רצויות (סימפטומים)‬
‫"‪"A‬‬
‫סימפטומים‬
‫בעיות‬
‫השורש‬
‫‪26‬‬
‫"‪"E‬‬
‫"‪"C‬‬
‫"‪"B‬‬
‫"‪"G‬‬
‫"‪"D‬‬
‫‪1‬‬
‫"‪"I‬‬
‫"‪"F‬‬
‫‪2‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫"‪"K‬‬
‫"‪"J‬‬
‫"‪"H‬‬
‫‪3‬‬
‫דוגמאות של בעיות שורש ו"סימפטומים" אצל מלכ"רים‬
‫מודל‬
‫"‪"A‬‬
‫דוגמאות‬
‫"‪"E‬‬
‫"‪"C‬‬
‫"‪"G‬‬
‫סימפטומים‬
‫"‪"B‬‬
‫"‪"D‬‬
‫"‪"F‬‬
‫‪‬‬
‫תחלופה גבוהה של עובדים‬
‫‪‬‬
‫תוצאות לא מספקות‬
‫‪‬‬
‫קושי לגייס תרומות‬
‫‪‬‬
‫קושי לגייס מתנדבים‬
‫‪‬‬
‫תכניות לא אפקטיביות‬
‫‪‬‬
‫חוסר סנכרון בין חברי הנהלה או תורמים מרכזיים‬
‫חוסר סנכרון בין צוות העובדים לחברי ה ‪Board -‬‬
‫בעיות‬
‫השורש‬
‫‪27‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫חוסר ייחודיות ‪ /‬בידול מול ארגונים אחרים‬
‫‪‬‬
‫תת "מסה קריטית" ביחס לארגונים מקבילים –‬
‫קטנים מידי‬
‫‪‬‬
‫חוסר בהירות ברמת החזון‪ ,‬היעוד והאסטרטגיה‬
‫‪‬‬
‫חוסר מדידה‬
‫‪‬‬
‫חוסר ניסיון מקצועי או הכשרה פורמלית מתאימה‬
‫לחלק ניכר מהעובדים ומהמנהלים‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫איך לזהות בעיות השורש?‬
‫שיטת חמשת ה"למה"‬
‫‪28‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫שיטת "חמשת הלמה" | דוגמא מהעולם‬
‫‪29‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫מה בעיות השורש בארגון שלנו?‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫בסופו של דבר קיימים בכל ארגון‪:‬‬
‫מספר מוגבל‬
‫של יכולות‬
‫ליבה‬
‫מספר מוגבל‬
‫של בעיות‬
‫שורש‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫נושאים רביעי וחמישי‪:‬‬
‫‪ Benchmark‬וזיהוי גורמי מפתח להצלחה‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫חידוד דילמות‬
‫‪Benchmark‬‬
‫זיהוי יכולות ליבה‬
‫ניתוח סביבה‬
‫ניתוח פנימי‬
‫זיהוי בעיות שורש‬
‫ניתוח אינטגרטיבי‬
‫גיבוש חלופות‪ ,‬ניתוחם ובחירת חלופה‬
‫מובילה‬
‫ניסוח האסטרטגיה והצבת מטרות‬
‫”‪"One Page Strategy‬‬
‫ניתוח המשמעויות וקביעת סדרי עדיפויות‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫גורמי מפתח‬
‫להצלחה‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪|Case Study‬מלכ"ר בתחום ההתפתחות האישית‬
‫‪‬‬
‫העמותה פועלת למעלה מעשור‬
‫‪‬‬
‫הארגון הציב לעצמו מטרה להיות ארגון מוביל ומשמעותי בתחומו‬
‫‪‬‬
‫עד היום מטרה זו לא הוגשמה‬
‫מטרת התהליך‪:‬‬
‫גיבוש תכנית אסטרטגית לעמותה למען מימוש חזון הארגון במאפייני ארגון מוביל‬
‫‪33‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫שלב ראשון – בוחרים ארגונים מובילים וארגונים בעלי מאפיינים דומים לנו‬
‫אם ניתן‪ ,‬מעל עשרה ארגונים‬
‫‪34‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
?‫ מנסים להבין האם קיימת טיפולוגיה‬: ‫שלב שני‬
‫ מתחלקים לשני סוגים‬Benchmark ‫ ארגוני ה‬:‫במקרה שלנו‬
‫ארגונים בעלי אופי ספיריטואליסטי‬
‫ארגונים בעלי אופי פסיכולוגיסטי‬
Stephan Covey
Deepak Choopra
Adyashanti
Eckhart Tolle
Jack Kornfield
Plum Village
Caroline Myss
Byron Katie
Robin Sharma
Anthony Robbins
Brian Tracy
Landmark
Dale Carnegy
GIL-CSC - ‫© כל הזכויות שמורות ל‬
35
‫שלב שלישי‪ :‬מנסים להבין האם לארגונים קיימים מאפיינים משותפים‪.‬‬
‫במקרה שלנו‪ :‬ניתן לזהות ארבעה מאפיינים משותפים לרוב הארגונים‪.‬‬
‫מאפיינים‬
‫משותפים לכל‬
‫הארגונים‬
‫תוכנים איכותיים‬
‫וייחודיים‬
‫שיווק והפצה‬
‫אפקטיביים‬
‫מאפיינים‬
‫משותפים לחלק‬
‫מהארגונים‬
‫שיטות פרקטיות‬
‫ליישום‬
‫קיום של מורה‬
‫רוחני‪" /‬גורו"‬
‫בהווה או בעבר‬
‫‪36‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫ניתוח של שניים מהגורמים‪....‬‬
‫מאפיינים‬
‫משותפים לכל‬
‫הארגונים‬
‫תוכנים איכותיים‬
‫וייחודיים‬
‫שיווק והפצה‬
‫אפקטיביים‬
‫מאפיינים‬
‫משותפים לחלק‬
‫מהארגונים‬
‫שיטות פרקטיות‬
‫ליישום‬
‫קיום של מורה‬
‫רוחני‪" /‬גורו"‬
‫בהווה או בעבר‬
‫‪37‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫ומיפוי הארגונים על פיהם מלמד ש‪....‬‬
‫קיום "גורו"‬
‫עם‬
‫גורו‬
‫ללא‬
‫גורו‬
‫שיטות‬
‫פרקטיות‬
‫ליישום‬
‫‪38‬‬
‫עם שיטות‬
‫ללא שיטות‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫לכל הארגונים הספיריטואליסטים יש מורה רוחני ‪" /‬גורו"‬
‫קיום "גורו"‬
‫‪Plum Village‬‬
‫‪Eckhart Tolle‬‬
‫‪Deepak Chopra‬‬
‫‪Caroline Myss‬‬
‫‪Adyashanti‬‬
‫‪Jack Kornfield‬‬
‫‪Byron Katie‬‬
‫‪Robin Sharma‬‬
‫עם‬
‫גורו‬
‫ללא‬
‫גורו‬
‫שיטות‬
‫פרקטיות‬
‫ליישום‬
‫‪39‬‬
‫עם שיטות‬
‫ללא שיטות‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫לכל הארגונים הספיריטואליסטים יש מורה רוחני ‪" /‬גורו"‬
‫קיום "גורו"‬
‫‪Plum Village‬‬
‫‪Eckhart Tolle‬‬
‫‪Deepak Chopra‬‬
‫‪Caroline Myss‬‬
‫‪Adyashanti‬‬
‫‪Jack Kornfield‬‬
‫‪Byron Katie‬‬
‫‪Robin Sharma‬‬
‫עם‬
‫גורו‬
‫ארגונים ספיריטואליסטים‬
‫הימצאות של ה"גורו" הנו גורם מפתח להצלחה ייחודי‬
‫לארגונים מהסוג הספיריטואליסיטי‬
‫או במילים אחרות‪,‬‬
‫שיטות‬
‫פרקטיות‬
‫ליישום‬
‫‪40‬‬
‫ארגון ספיריטואליסטי כנראה חייב מורה רוחני כדי לשגשג‬
‫עם שיטות‬
‫ללא שיטות‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫ללא‬
‫גורו‬
‫לכל הארגונים הפסיכולוגיסטי קיימות שיטות פרקטיות ליישום‬
‫קיום "גורו"‬
‫‪Anthony Robbins‬‬
‫‪Plum‬‬
‫‪Village‬‬
‫‪Stephan‬‬
‫‪Covey‬‬
‫עם‬
‫גורו‬
‫‪Adyashanti‬‬
‫‪Brian Tracy‬‬
‫‪Jack Kornfield‬‬
‫‪Dale Carnegie‬‬
‫ארגונים‬
‫פסיכולוגיסטיים‬
‫ללא‬
‫גורו‬
‫‪Landmark‬‬
‫שיטות‬
‫פרקטיות‬
‫ליישום‬
‫‪41‬‬
‫עם שיטות‬
‫ללא שיטות‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫תובנה ‪ : 4‬לכל הארגונים הפסיכולוגיסטי קיימות שיטות פרקטיות ליישום‬
‫קיום "גורו"‬
‫‪Anthony Robbins‬‬
‫‪Plum‬‬
‫‪Village‬‬
‫‪Stephan‬‬
‫‪Covey‬‬
‫עם‬
‫גורו‬
‫‪Adyashanti‬‬
‫‪Brian Tracy‬‬
‫ארגונים מהסוג‬
‫‪Jack Kornfield‬‬
‫‪Dale Carnegie‬‬
‫הפסיכולוגיסטי כנראה‬
‫ארגונים‬
‫פסיכולוגיסטיים‬
‫חייבים שיטות פרקטיות‬
‫כדי להצליח‬
‫‪Landmark‬‬
‫שיטות‬
‫פרקטיות‬
‫ליישום‬
‫‪42‬‬
‫עם שיטות‬
‫ללא שיטות‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫ללא‬
‫גורו‬
‫שלב שלישי‪ :‬איפה הארגון שלנו עומד מול גורמי המפתח להצלחה?‬
‫קיום "גורו"‬
‫‪Plum‬‬
‫‪Village‬‬
‫‪Anthony Robbins‬‬
‫‪Deepak Chopra‬‬
‫‪Eckhart‬‬
‫‪Tolle‬‬
‫‪Stephan Covey‬‬
‫‪Adyashanti‬‬
‫‪Byron Katie‬‬
‫‪Jack Kornfield‬‬
‫‪Brian Tracy‬‬
‫‪Dale Carnegie‬‬
‫‪Robin Sharma‬‬
‫‪Caroline Myss‬‬
‫ארגונים ספיריטואליסטים‬
‫ארגונים‬
‫פסיכולוגיסטיים‬
‫ללא‬
‫גורו‬
‫‪Landmark‬‬
‫שיטות‬
‫פרקטיות‬
‫ליישום‬
‫עם שיטות‬
‫‪43‬‬
‫עם‬
‫גורו‬
‫ללא שיטות‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
"‫לעמותה שלנו אין שיטות ואין "גורו‬....
"‫קיום "גורו‬
Deepak Chopra
‫עם‬
‫גורו‬
Robin Sharma
Caroline Myss
‫ארגונים ספיריטואליסטים‬
Eckhart
Tolle
Anthony Robbins
Plum
Village
Stephan Covey
Adyashanti
Byron Katie
Jack Kornfield
Brian Tracy
Dale Carnegie
‫ארגונים‬
‫פסיכולוגיסטיים‬
‫ללא‬
‫גורו‬
Landmark
‫ללא שיטות‬
‫שיטות‬
‫פרקטיות‬
‫ליישום‬
‫עם שיטות‬
GIL-CSC - ‫© כל הזכויות שמורות ל‬
44
‫שלב רביעי‪ :‬איך להתמודד עם הפער מול גורמי המפתח להצלחה?‬
‫קיום "גורו"‬
‫‪Plum‬‬
‫‪Village‬‬
‫‪Anthony Robbins‬‬
‫‪Deepak Chopra‬‬
‫‪Eckhart‬‬
‫‪Tolle‬‬
‫‪Stephan Covey‬‬
‫‪Adyashanti‬‬
‫‪Byron Katie‬‬
‫‪Jack Kornfield‬‬
‫‪Brian Tracy‬‬
‫‪Dale Carnegie‬‬
‫‪Robin Sharma‬‬
‫‪Caroline Myss‬‬
‫ארגונים ספיריטואליסטים‬
‫?‬
‫ארגונים‬
‫פסיכולוגיסטיים‬
‫שיטות‬
‫פרקטיות‬
‫ליישום‬
‫ללא‬
‫גורו‬
‫?‬
‫‪Landmark‬‬
‫עם שיטות‬
‫‪45‬‬
‫עם‬
‫גורו‬
‫ללא שיטות‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫‪ .1‬מי הם הארגונים היכולים להוות ‪Benchmark‬‬
‫עבורנו? (גם אם בעולמות תוכן אחרים)‬
‫‪ .2‬מה ניתן ללמוד מהם?‬
‫‪ .3‬מה גורמי המפתח להצלחה?‬
‫‪ .4‬האם יש מקום לשיתוף פעולה?‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫מתי לעסוק בתכנון אסטרטגי?‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
Success
‫אחרי תקופה של הצלחה רוב הארגונים מראים חולשה‬
Time
Inspired from “Reinventing Strategy”, Willie Pietersen
GIL-CSC - ‫© כל הזכויות שמורות ל‬
48
‫מתי לעסוק בתכנון אסטרטגי ?‬
‫‪Success‬‬
‫אזור ההשקעות‬
‫‪A‬‬
‫‪Time‬‬
‫• כשארגון מצליח ‪ -‬כולם ‪HAPPY‬‬
‫• צורך בשינוי אינו נתפס‬
‫• יש התנגדות‬
‫• סיכוי ההצלחה גבוה‬
‫‪49‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫‪Inspired from “Reinventing Strategy”, Willie Pietersen‬‬
‫מתי לעסוק בתכנון אסטרטגי ?‬
‫‪Success‬‬
‫‪B‬‬
‫אזור ההשקעות‬
‫‪A‬‬
‫‪Time‬‬
‫• כשארגון בירידה‬
‫• כשארגון מצליח ‪ -‬כולם ‪HAPPY‬‬
‫• התמיכה גדולה‬
‫• צורך בשינוי אינו נתפס‬
‫• סיכוי ההצלחה נמוך‬
‫• יש התנגדות‬
‫• סיכוי ההצלחה גבוה‬
‫‪50‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫‪Inspired from “Reinventing Strategy”, Willie Pietersen‬‬
Success
?‫באיזו נקודה נמצא הארגון שלכם‬
A
‫אזור ההשקעות‬
Time
Inspired from “Reinventing Strategy”, Willie Pietersen
GIL-CSC - ‫© כל הזכויות שמורות ל‬
B
‫לסיכום‪ ,‬אתם מוזמנים לחזור לצוות‬
‫שלכם עם כמה שאלות‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫מה הדילמות האסטרטגיות שלנו היום?‬
‫מה יכולות הליבה שלנו?‬
‫מהן בעיות השורש?‬
‫מה ניתן ללמוד מהארגונים המובילים?‬
‫מהם גורמי המפתח להצלחה?‬
‫‪53‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫עבור חלקכם האתגר יהיה‪:‬‬
‫איך להפוך מטוב למצוין?‬
‫ואיך להמשיך להתפתח?‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬
‫עבור חלק אחר‪:‬‬
‫איך להישאר רלוונטי ולשרוד?‬
‫© כל הזכויות שמורות ל ‪GIL-CSC -‬‬