ממצאי סקר שביעות רצון 2015_ניספח ד

‫סקר שביעות רצון ‪2015‬‬
‫סקר שביעות רצון ‪ , 2015‬ממוצעי שאלון סטודנטים (מהנמוך לגבוה)‬
‫שאלה תחום‬
‫שירותים לוגיסטיים‬
‫‪36‬‬
‫תפיסת האוניברסיטה וההנהלה‬
‫‪42‬‬
‫תפיסת האוניברסיטה וההנהלה‬
‫‪40‬‬
‫תפיסת האוניברסיטה וההנהלה‬
‫‪38‬‬
‫תפיסת האוניברסיטה וההנהלה‬
‫‪45‬‬
‫כיתות הלימוד‬
‫‪10‬‬
‫תפיסת האוניברסיטה וההנהלה‬
‫‪39‬‬
‫תפיסת האוניברסיטה וההנהלה‬
‫‪46‬‬
‫שירותי מידע ושירותים נוספים‬
‫‪25‬‬
‫הוראה‬
‫‪8‬‬
‫בחינות‬
‫‪14‬‬
‫‪29‬‬
‫‪13‬‬
‫שירותי מידע ושירותים נוספים‬
‫בחינות‬
‫‪43‬‬
‫תפיסת האוניברסיטה וההנהלה‬
‫‪11‬‬
‫‪48‬‬
‫‪6‬‬
‫‪44‬‬
‫‪41‬‬
‫‪35‬‬
‫‪31‬‬
‫‪21‬‬
‫‪47‬‬
‫‪12‬‬
‫כיתות הלימוד‬
‫שביעות רצון כללית‬
‫הוראה‬
‫תפיסת האוניברסיטה וההנהלה‬
‫תפיסת האוניברסיטה וההנהלה‬
‫שירותים לוגיסטיים‬
‫מסעדות ומזנונים‬
‫שירותי יחידות מרכזיות‬
‫תפיסת האוניברסיטה וההנהלה‬
‫כיתות הלימוד‬
‫‪32‬‬
‫‪27‬‬
‫‪26‬‬
‫‪28‬‬
‫מסעדות ומזנונים‬
‫שירותי מידע ושירותים נוספים‬
‫שירותי מידע ושירותים נוספים‬
‫שירותי מידע ושירותים נוספים‬
‫שאלה‬
‫הסדרי החניה לסטודנטים‬
‫באיזו מידה הנך מיודע‪/‬ת באשר למדיניות ולהחלטות באוניברסיטה‬
‫באיזו מידה מתעניינת בך האוניברסיטה כסטודנט‪/‬ית וכאדם‬
‫באיזו מידה‪ ,‬לדעתך‪ ,‬הנהלת האוניברסיטה מחוברת לשטח‬
‫באיזו מידה הנך מרוצה מתדמית האוניברסיטה‬
‫נוחות כיתות הלימוד‬
‫באיזו מידה שמה האוניברסיטה את הסטודנטים וההוראה במרכז‬
‫באיזו מידה תורמת האוניברסיטה לקהילה ומעורבת בה‬
‫נגישות למידע בנושא מלגות ונוחות הפנייה לקבלת מלגה‬
‫היצע ומגוון הקורסים‬
‫נוהלי פתיחת מחברות וערעורים (כולל סריקת מחברות בחינה והגשת‬
‫ערעור בטופס ממוחשב)‬
‫פעילויות חברתיות (תדירות‪ ,‬מגוון הפעילויות ואיכותן)‬
‫מערך הבחינות (מרווחי זמן בין הבחינות‪ ,‬תנאים פיזיים והכללים‬
‫הנהוגים בעת הבחינה)‬
‫באיזו מידה היית ממליץ‪/‬ה לחבריך על האוניברסיטה כמקום שטוב‬
‫ללמוד בו‬
‫תקינות העזרים הטכניים בכיתות הלימוד‬
‫באיזו מידה את‪/‬ה שבע‪/‬ת רצון באופן כללי מהאוניברסיטה‬
‫רמת התרגולים בחוג‬
‫באיזו מידה הנך גאה ללמוד באוניברסיטה‬
‫באיזו מידה נוהגת האוניברסיטה ביושר כלפי הסטודנטים‬
‫תחבורה ציבורית לאוניברסיטה (היצע‪ ,‬תדירות‪ ,‬תחנות בקמפוס)‬
‫רמת מתקני המזון (איכות האוכל‪ ,‬ניקיון‪ ,‬מחירים)‬
‫תהליך הרישום לקורסים וביצוע שינויים במערכת‬
‫באיזו מידה את‪/‬ה נהנה‪/‬ית ללמוד באוניברסיטה‬
‫כיתות מחשב (תקינות המחשבים‪ ,‬זמינות תוכנות לשימוש הסטודנטים)‬
‫זמן ההמתנה בתור‬
‫חנות הספרים "אקדמון"‬
‫זמינות ומידע אודות תפקיד נציבת קבילות לענייני הטרדה מינית‬
‫השירות במכונות צילום ומדפסות ברחבי הקמפוס‬
‫שיפור של ‪ 0.3‬ומעלה‬
‫דלתא‬
‫‪2015-2013‬‬
‫‪2015‬‬
‫משיבים‬
‫‪1681‬‬
‫‪1810‬‬
‫‪1866‬‬
‫‪1681‬‬
‫‪1890‬‬
‫‪2069‬‬
‫‪1833‬‬
‫‪1270‬‬
‫‪1443‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪1550‬‬
‫ממוצע‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫משיבים ממוצע משיבים‬
‫‪367‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪1447‬‬
‫‪412‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪1691‬‬
‫‪424‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪1735‬‬
‫‪379‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪1540‬‬
‫‪437‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪1758‬‬
‫‪447‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪1860‬‬
‫‪407‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪1687‬‬
‫‪284‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪1220‬‬
‫‪334‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪1329‬‬
‫‪428‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪1801‬‬
‫‪301‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪1405‬‬
‫ממוצע‬
‫‪1.9‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪1213‬‬
‫‪1876‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪1125‬‬
‫‪1674‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪231‬‬
‫‪375‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪1826‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪451‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1609‬‬
‫‪1967‬‬
‫‪1700‬‬
‫‪1552‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪1919‬‬
‫‪1984‬‬
‫‪1637‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪-0.2‬‬
‫‪1810‬‬
‫‪1844‬‬
‫‪1480‬‬
‫‪1805‬‬
‫‪1577‬‬
‫‪1425‬‬
‫‪1781‬‬
‫‪1707‬‬
‫‪1824‬‬
‫‪1405‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪444‬‬
‫‪464‬‬
‫‪357‬‬
‫‪452‬‬
‫‪373‬‬
‫‪325‬‬
‫‪442‬‬
‫‪397‬‬
‫‪456‬‬
‫‪339‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪1963‬‬
‫‪1595‬‬
‫‪649‬‬
‫‪1656‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪1739‬‬
‫‪1448‬‬
‫‪609‬‬
‫‪1509‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪435‬‬
‫‬‫‪129‬‬
‫‪383‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‬‫‪3.2‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.3‬‬
‫סקר שביעות רצון ‪ , 2015‬ממוצעי שאלון סטודנטים (מהנמוך לגבוה)‬
‫‪17‬‬
‫שירותי יחידות מרכזיות‬
‫‪16‬‬
‫שירותי יחידות מרכזיות‬
‫‪37‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪9‬‬
‫‪33‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪34‬‬
‫‪22‬‬
‫‪24‬‬
‫‪15‬‬
‫‪19‬‬
‫שירותים לוגיסטיים‬
‫מסעדות ומזנונים‬
‫שירותי יחידות מרכזיות‬
‫הוראה‬
‫מסעדות ומזנונים‬
‫הוראה‬
‫הוראה‬
‫שירותים לוגיסטיים‬
‫שירותי יחידות מרכזיות‬
‫שירותי מידע ושירותים נוספים‬
‫מזכירות החוג‬
‫שירותי יחידות מרכזיות‬
‫‪23‬‬
‫שירותי מידע ושירותים נוספים‬
‫‪18‬‬
‫שירותי יחידות מרכזיות‬
‫[לתלמידי תארים מתקדמים בלבד] השירות הניתן לך ברשות ללימודים‬
‫מתקדמים (מלגות‪ ,‬הארכת‪/‬הפסקת לימודים‪ ,‬אישורי קבלה ועוד)‬
‫השירות הניתן לך בדיקנאט הסטודנטים בנושאי סיוע אקדמי ואישי‪,‬‬
‫ומעורבות חברתית‬
‫חזות הקמפוס (עיצוב‪ ,‬גינון וכו')‬
‫היצע מתקני המזון (כמות ומגוון)‬
‫השירות הניתן לך במינהל תלמידים (שכר לימוד‪ ,‬אישורים)‬
‫הוראה מתוקשבת (מערכות תומכות הוראה כמו ‪)moodle‬‬
‫מכונות אוטומטיות למזון ומשקאות‬
‫רמת ההוראה בחוג‬
‫יחס אישי מצד המרצים‬
‫רמת הניקיון (בכיתות‪ ,‬במשרדים‪ ,‬בחדרי השירותים ובכלל הקמפוס)‬
‫אפשרויות חיפוש מידע באתר האינטרנט של הספרייה‬
‫קבלת מידע שוטף בנוגע ללימודים (ביטולי שיעורים‪ ,‬ציונים‪ ,‬הודעות)‬
‫השירות הניתן לך במזכירות החוג‬
‫השירות הניתן לך בנושאי מחשוב (תמיכה‪ ,‬דוא"ל ‪ ,Campus‬אספקת‬
‫תוכנות ועוד)‬
‫המידע והשירותים הניתנים לסטודנטים בפורטל הסטודנטים (לרבות‬
‫האפליקציה לנייד)‬
‫השירות הניתן לך בספריית האוניברסיטה (השאלה‪ ,‬יעץ‪ ,‬אזורי למידה‪,‬‬
‫אווירת לימודים וכו')‬
‫דלתא‬
‫‪2015-2013‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪611‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪522‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪169‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪1089‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪941‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪215‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪1947‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪1791‬‬
‫‪1936‬‬
‫‪1742‬‬
‫‪2067‬‬
‫‪2059‬‬
‫‪2062‬‬
‫‪1859‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪2042‬‬
‫‪1800‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪-0.2‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪-0.2‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪1768‬‬
‫‪1796‬‬
‫‪1655‬‬
‫‪1709‬‬
‫‪1584‬‬
‫‪1861‬‬
‫‪1850‬‬
‫‪1857‬‬
‫‪1651‬‬
‫‪1756‬‬
‫‪1841‬‬
‫‪1591‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪432‬‬
‫‪447‬‬
‫‪407‬‬
‫‪411‬‬
‫‪390‬‬
‫‪452‬‬
‫‪457‬‬
‫‪460‬‬
‫‪432‬‬
‫‪421‬‬
‫‪452‬‬
‫‪372‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪1981‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪1731‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪424‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪1767‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪1604‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪410‬‬
‫‪4.2‬‬