מענק לידה לנכה (אישה) חד הורית - אגף שיקום נכים

‫מדינת ישראל‬
‫משרד הביטחון‬
‫הוראת אגף שיקום נכים מס' ‪80.31‬‬
‫הנושא‬
‫‪ :‬מענק לידה לנכה (אישה) חד הורית‬
‫תאריך‬
‫‪1.7.2015 :‬‬
‫מס' עמודים‪5 :‬‬
‫כללי‬
‫‪ .1‬הוראה זו מחליפה הוראה מס' ‪ 80.31‬מיום ‪ 1.10.2014‬שבאה לקבוע את הזכאות ואת‬
‫אופן מתן מענק לידה לנכה חד הורית‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הזכאות המוענקת על פי הוראה זו מהווה הטבה הניתנת בנוסף לקבוע בחוק‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫סגן ראש אגף השיקום וראש היחידה לתגמולים והטבות נושא באחריות מטה‬
‫להנחיה‪ ,‬עדכון וביצוע תקין של הוראה זו‪.‬‬
‫עקרונות‬
‫‪.4‬‬
‫מענק לידה יינתן לנכה (אישה) חד הורית לאחר הלידה כסיוע להתארגנות עקב‬
‫הלידה‪ ,‬הנכות והמצב המשפחתי‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫המענק יינתן עבור כל לידה של הנכה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫מימוש הזכאות המעוגנת בהוראה זו מותנה בפניית הזכאית ‪ .‬את הפניה לקבלת‬
‫הסיוע יש להגיש תוך שנה מיום הלידה‪.‬‬
‫תחולה‬
‫‪ .7‬ההטבה המוגדרת בהוראה זו תשולם לזכאית ע"פ ההוראה אשר ילדה מתאריך –‬
‫‪ 1.1.2002‬ואילך‪.‬‬
‫זכאות‬
‫‪.8‬‬
‫למענק לידה זכאית נכה (אישה) העונה על הקריטריונים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫דרגת נכות ‪ 20%‬ומעלה‪ ,‬ובתנאי ש‪ 20% -‬נכות לפחות מוכרים לצמיתות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מעמדה המשפחתי בעת הלידה הינו אם חד הורית‪.‬‬
‫הוראה מס' ‪80.31‬‬
‫עמוד מס' ‪1‬‬
‫גובה המענק‬
‫‪.9‬‬
‫גובה המענק מפורט בנספח א' להוראה‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫גובה המענק יעודכן אחת לשנה‪ ,‬בחודש ינואר‪ ,‬על פי עליית המדד השנתי‪ ,‬על ידי‬
‫המחלקה לתשלומי הטבות ובתאום עם היחידה לחשבונאות שיקום‪ /‬אכ"ס‪.‬‬
‫אופן הטיפול‬
‫‪.11‬‬
‫נכה חד הורית תפנה לעובדת הרווחה במחוז השיקום המטפלת בבקשה לקבלת מענק‬
‫לידה בצרוף צילום תעודת הזהות המעידה על מצבה המשפחתי כרווקה‪/‬‬
‫אלמנה‪/‬גרושה ועל פרטי היילוד‪/‬ים‪.‬‬
‫במידה וטרם עודכנו פרטי היילוד‪/‬ים בתעודת זהות יש לצרף גם צילום 'אישור לידה'‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫עובדת הרווחה תבצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫תבדוק את המסמכים‪ ,‬תקבע את הזכאות‪ ,‬תכין אסמכתא ע"ג טופס ש‪326 /1 /‬‬
‫ותחתים את מנהל הלשכה או מי שהוסמך על ידו ("חתימה שניה")‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תזין את ההטבה במחשב בקוד‪ 345 -‬רמה ‪. 01‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תעביר את האסמכתא לביצוע התשלום ליח' חשבונאות שיקום‪/‬אכ"ס‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לאחר אישרור ההטבה לתשלום (אישרור התנועה) ע"י היח' לחשבונאות שיקום‪,‬‬
‫תשלח הודעה לפונה על אישור התשלום (נספח ב') ‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫במידה והפונה לא נמצאה זכאית לקבלת המענק‪ ,‬תודיע לפונה על דחיית‬
‫הבקשה בפירוט ההסבר (נספח ג')‪.‬‬
‫משה צין‬
‫סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים‬
‫הוראה מס' ‪80.31‬‬
‫עמוד מס' ‪2‬‬
‫נספח א' להוראה מס' ‪80.31‬‬
‫גובה מענק לידה לנכה חד הורית‬
‫מעודכן לפי מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר ‪2014‬‬
‫גובה המענק ‪ 6,024 -‬ש"ח‬
‫הוראה מס' ‪80.31‬‬
‫עמוד מס' ‪3‬‬
‫נספח ב'‬
‫להוראה מס' ‪80.31‬‬
‫(הודעה על אישור המענק)‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הביטחון ‪ -‬אגף שיקום נכים‬
‫מחוז שיקום ____________‬
‫תאריך‪________________:‬‬
‫מס' תיק שיקום‪__________:‬‬
‫הנדון‪ :‬מענק לידה לנכה חד הורית‬
‫בקשתך למענק לידה מתאריך __________ התקבלה במחוז‪.‬‬
‫הננו מברכים אותך על הולדת הבן‪/‬ת ומבקשים להודיעך כי בקשתך אושרה והמענק בגובה‬
‫_______ ‪ ₪‬ישולם יחד עם התגמול החודשי בהקדם האפשרי‪.‬‬
‫בברכת מזל טוב‬
‫____________‬
‫חתימת העובד‪/‬ת‬
‫הוראה מס' ‪80.31‬‬
‫עמוד מס' ‪4‬‬
‫נספח ג'‬
‫להוראה מס' ‪80.31‬‬
‫(הודעה על דחיית הבקשה למענק)‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הביטחון ‪ -‬אגף שיקום נכים‬
‫מחוז שיקום ____________‬
‫תאריך‪________________:‬‬
‫מס' תיק שיקום‪__________:‬‬
‫הנדון‪ :‬מענק לידה לנכה חד הורית‬
‫בקשתך למענק לידה מתאריך __________ התקבלה במחוז‪.‬‬
‫מבדיקת הבקשה נמצא שאינך זכאית לקבלת ההטבה המבוקשת מהסיבה ‪___________ :‬‬
‫________________________________________________________________‬
‫________________________________________________________________‬
‫בברכת מזל טוב‬
‫____________‬
‫חתימת העובד‪/‬ת‬
‫הוראה מס' ‪80.31‬‬
‫עמוד מס' ‪5‬‬