"ו משפטים ערב תשע ` מערכת שעות שנה א

‫מערכת שעות שנה א' משפטים ערב תשע"ו‬
‫סמסטר א'‬
‫יום א'‬
‫יום ב'‬
‫יום ג'‬
‫מקרא‪:‬‬
‫יום ד'‬
‫יום ה'‬
‫יום ו'‬
‫קורס חובה‬
‫תרגול‬
‫הפסקה‬
‫‪08:00‬‬
‫משפט חוקתי ‪-08:00‬‬
‫‪ 10:30‬ד"ר שירלי נווה‬
‫‪09:00‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מבוא למשפטים‬
‫‪ ,10:45-13:15‬פרופ'‬
‫ניר קידר‬
‫‪11:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫שבת שלום‬
‫‪13:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫כתיבה וחשיבה‬
‫במשפט ‪16:00-17:30‬‬
‫(חלוקה לקבוצות)‬
‫‪17:00‬‬
‫‪18:00‬‬
‫דיני עונשין ‪-18:00‬‬
‫‪ 20:30‬ד"ר רפי ביטון‬
‫‪19:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪21:00‬‬
‫תרגול ‪ -‬דיני עונשין‬
‫‪20:45-21:30‬‬
‫סמסטר ב'‬
‫יום א'‬
‫יום ב'‬
‫יום ג'‬
‫מקרא‪:‬‬
‫יום ד'‬
‫יום ה'‬
‫יום ו'‬
‫קורס חובה‬
‫תרגול‬
‫העשרה (כללי)‬
‫הפסקה‬
‫‪08:00‬‬
‫תולדות המערב‬
‫(העשרה ‪ -‬ליבה)‪ ,‬קורס‬
‫מקוון ‪09:00-10:30‬‬
‫‪09:00‬‬
‫משפט חוקתי ‪-08:00‬‬
‫‪ 10:30‬ד"ר שירלי נווה‬
‫‪10:00‬‬
‫מבוא לניתוח כלכלי‬
‫‪ ,10:45-12:15‬ד"ר‬
‫ירון זילברשטיין‬
‫‪11:00‬‬
‫תרגולים במבוא‬
‫לניתוח כלכלי ‪ /‬דיני‬
‫עונשין ‪12:30-14:00‬‬
‫(לסירוגין)‬
‫שבת שלום‬
‫‪12:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫חוזים ‪16:00-18:30‬‬
‫ד"ר אורית גן‬
‫‪17:00‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪21:00‬‬
‫דיני עונשין ‪-19:00‬‬
‫‪ 21:30‬ד"ר רפי ביטון‬
‫סמסטר קיץ‬
‫יום א'‬
‫יום ב'‬
‫יום ג'‬
‫יום ד'‬
‫מקרא‪:‬‬
‫יום ה'‬
‫יום ו'‬
‫קורס חובה‬
‫תרגול‬
‫הפסקה‬
‫‪08:00‬‬
‫מבוא לניתוח כלכלי‬
‫‪ ,08:30-11:00‬ד"ר‬
‫ירון זילברשטיין‬
‫‪09:00‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪11:00‬‬
‫תרגולים במבוא‬
‫לניתוח כלכלי ‪-11:15‬‬
‫‪( 13:45‬כל שבועיים)‬
‫‪12:00‬‬
‫שבת שלום‬
‫‪13:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫חוזים ‪-15:00‬‬
‫‪ 18:30‬ד"ר אורית גן‬
‫‪17:00‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪21:00‬‬
‫דיני חקיקה ‪-19:00‬‬
‫‪ 21:30‬ד"ר עידו‬
‫עשת‬