בע ובנייה תשתיות תחבורה נוף יפה חברת "מ ,

‫חברת יפה נוף תחבורה ‪,‬תשתיות ובנייה בע"מ‬
‫וועדת המכרזים של חברת יפה נוף תחבורה ‪,‬תשתיות ובנייה בע"מ מודיעה בזאת ‪,‬כי בכוונתה‬
‫להכריז על חברת קידן בע"מ כספק יחיד למתן שירותי ניהול תכנון והקמת פרוייקט הרכבל בין‬
‫המפרץ לבין אוניברסיטת חיפה‪ .‬שרותים אלו מצריכים ידע ונסיון מוכח במערכות תחבורה מסוג‬
‫‪ MDG‬כתנאי להמשך קידום פרוייקט בכל התחומים והשלבים‪ ,‬לרבות השלמות תכנון‪ ,‬הליכים‬
‫מול משרדי ממשלה‪/‬רשויות וטיפול במכרזים השונים ‪ -‬ביניהם מכרז בינלאומי לאספקת‬
‫מערכות הרכבל‪.‬‬
‫משך ההתקשרות‪ 84 :‬חודשים (‪ 4‬שנים)‬
‫סכום התקשרות כולל‪ 8,000,000 :‬ש"ח כולל מע"מ לכל התקופה‬
‫על גוף הסבור ‪,‬כי הינו מסוגל ורוצה לבצע את העבודות‪ ,‬להודיע בתוך ‪ 51‬ימי עבודה ממועד פרסום‬
‫מודעה זו ) היינו עד ליום ‪ ( 22.10.15‬לוועדת המכרזים של חברת יפה נוף‪ ,‬תחבורה תשתיות‬
‫ובנייה בע"מ בפקס מס' ‪ 074-7880176‬לידי עו"ד ימית קליין על כוונתו זו בצירוף פרטים בדבר‬
‫ניסיונו בתחום‪.‬‬
‫מכרזי יפה נוף מופיעים באתר האינטרנט‬
‫‪www.yefenof.co.il‬‬