מענק ציוד ביתי או החזר תשלום מס קניה ומע"מ לפריטים

‫מדינת ישראל‬
‫משרד הביטחון‬
‫הוראת אגף שיקום נכים מס' ‪66.01‬‬
‫הנושא‬
‫‪ :‬מענק שנתי לציוד ביתי או השתתפות ברכישת ‪ 4‬מוצרי חשמל לנכים‬
‫‪1.7.2015 :‬‬
‫תאריך‬
‫מס' עמודים ‪6 :‬‬
‫כללי‬
‫‪ .1‬הוראה זו מחליפה הוראה מס' ‪ 66.01‬מתאריך ‪ 1.10.2014‬ובאה במקומה‪.‬‬
‫‪ .2‬הוראה זו באה לקבוע את הזכאות למענק שנתי לציוד ביתי‪ ,‬או להשתתפות ברכישת ‪4‬‬
‫מוצרי חשמל לנכים ואת דרכי הטיפול למימושם‪.‬‬
‫‪ .3‬הוראה זו מעגנת סיוע המוענק בנוסף לקבוע בחוק‪.‬‬
‫‪ .4‬ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה‪ ,‬עידכון ובקרה‬
‫של אופן הביצוע התקין של הוראה זו‪.‬‬
‫עקרונות‬
‫‪.5‬‬
‫נכה שדרגת נכותו ‪ 20%‬ויותר זכאי למענק שנתי לציוד ביתי‪ ,‬אשר יבוצע ע"י מערכת‬
‫המידע הממוחשבת‪ ,‬ללא צורך בפניית הנכה‪.‬‬
‫‪ .6‬נכה שדרגת נכותו ‪( 19%-10%‬כולל) המקבל תגמול‪ ,‬זכאי בתנאים מיוחדים‪ ,‬להחזר חד‬
‫פעמי‪ ,‬המהווה השתתפות ברכישת מקרר‪ ,‬טלוויזיה‪ ,‬מכונת כביסה ותנור בישול ואפיה‬
‫בגובה הנקוב בנספח א' להוראה‪.‬‬
‫‪ .7‬ההחזרים ישולמו לזכאים‪ ,‬באופן חד‪-‬פעמי עבור כל פריט ובשיעור המירבי שנקבע‬
‫לכל פריט‪.‬‬
‫‪ .8‬שיעור ההחזר המשולם לא יעלה על סך עלות המוצר הנרכש‪ ,‬כפי שהיה בתוקף בעת‬
‫רכישת המוצר‪ ,‬ולא בעת התשלום בפועל לזכאי‪.‬‬
‫‪ .9‬הנכה רשאי לפנות בבקשה לקבלת ההחזר למחוז השיקום בו הוא מטופל‪ ,‬תוך שנה‬
‫מיום רכישת המוצר‪.‬‬
‫‪ .11‬הפונה יפנה בקשתו ויטפל בה רק מול עובד הרווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל‪.‬‬
‫פניות שהופנו ישירות למטה ‪ -‬יועברו לטיפול המחוז אליו משתייך הפונה‪.‬‬
‫הוראה מס' ‪66.01‬‬
‫עמוד מס' ‪1‬‬
‫‪ .11‬הזכאות להחזר השתתפות ברכישת ‪ 4‬מוצרי חשמל או למענק ציוד ביתי הינה ממועד‬
‫הוועדה הרפואית הראשונה בפניה עמד הזכאי‪ ,‬ואשר קבעה את זכאותו‪ ,‬ולא מכל‬
‫תאריך קודם‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫‪ .12‬מענק – לעניין הוראה זו‪ -‬תשלום שנתי קבוע המבוצע באמצעות מערכת המידע‬
‫הממוחשבת‪ ,‬ביחד עם תגמול חודש מרץ‪.‬‬
‫לא נשוי‪ -‬לעניין הוראה זו‪-‬רווק‪ ,‬גרוש או אלמן‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪ .44‬משפחה חד הורית‪ -‬לעניין הוראה זו‪-‬הורה יחיד לילד עד גיל ‪ ,21‬המתגורר עימו דרך‬
‫קבע‪.‬‬
‫מידרג סמכויות אישור‬
‫‪ .15‬לעובד הרווחה במחוז יש סמכות ואחריות בלעדית לטפל בבקשת הזכאות להחזרי‬
‫השתתפות ברכישת ‪ 4‬מוצרי חשמל ולאשרה‪ ,‬ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד‬
‫משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו‪ .‬אישור הזכאות מחייב חתימה שניה של‬
‫מנהל המחוז‪ ,‬או מי שהוסמך על ידו‪,‬לאחר שבדק ואישר אותה‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫המענק השנתי מבוצע באופן יזום ע"י מערכת המידע הממוחשבת ‪.‬‬
‫‪ .17‬ר' תחום הטבות ורווחה‪ ,‬ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות‬
‫לבקרה על אופן ביצועו התקין של המענק השנתי‪.‬‬
‫זכאות‬
‫‪ .18‬למענק שנתי לציוד ביתי ‪ -‬נכה שדרגת נכותו ‪ 20%‬ויותר ‪.‬‬
‫‪ .19‬נכים בדרגת נכות ‪ 80%‬ויותר‪ ,‬בגין פגיעה ביד‪ ,‬או ברגל (נכות על איבר אחד מביניהם‬
‫ולא מצטברת על שני האיברים) ישולם מענק שנתי בשיעור גבוה יותר (במקום סיוע‬
‫ברכישת מדיח כלים ומייבש כביסה‪ ,‬להם היו זכאים בעבר)‪ ,‬לפי רמה ‪ 2‬כמפורט‬
‫בנספח א' להוראה זו‪.‬‬
‫‪ .21‬להחזר חד פעמי עבור השתתפות ברכישת ‪ 4‬מוצרי חשמל ‪ -‬נכה שדרגת נכותו ‪-10%‬‬
‫‪( 19%‬כולל) המקבל תגמול‪ ,‬ובמקרים הבאים בלבד‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫נישא‪ ,‬או החל לחיות עם אשה‪ ,‬ידועתו בציבור עפ"י הסכם משפטי לחיים‬
‫משותפים ובתנאי שלא היה נשוי לפני שעמד בפני וועדה רפואית ראשונה שעל‪-‬פי‬
‫החלטתה קמה לו זכאותו להטבה‪ ,‬ובלבד שנישואים אלו‪ ,‬או ההסכם המשפטי‬
‫כנ"ל נערכו מ‪ 1.4.87 -‬ואילך‪ ,‬וגם רכש המוצרים לאחר שעמד בפני הוועדה‬
‫הרפואית כאמור ולאחר שנישא‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הינו משפחה חד‪-‬הורית ‪.‬‬
‫הוראה מס' ‪66.01‬‬
‫עמוד מס' ‪2‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בכל אחד מהמקרים הנ"ל ‪,‬לא קבל החזר להשתתפות ברכישת ‪ 4‬מוצרי חשמל‬
‫כמפורט בנספח א' להוראה זו‪.‬‬
‫גובה הסיוע‬
‫‪ .21‬גובה המענק השנתי – כמפורט בנספח א'‪ 2 -‬להוראה זו‪.‬‬
‫‪ .22‬ר' תחום הטבות ורווחה‪ ,‬ביחידה לתגמולים והטבות‪ ,‬בתאום עם ראש היחידה‬
‫לתקציבים‪ ,‬כלכלה והתקשרויות וראש מערכת תגמולי נכים ומשפחות ביחידה‬
‫לחשבונאות שיקום‪ ,‬יעדכנו את התעריפים‪ ,‬אחת לשנה‪ ,‬בהתאם לעליית המדד השנתי‪,‬‬
‫כלהלן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫עדכון גובה המענקים השנתיים ‪ -‬יבוצע בחודש מרץ‬
‫ב‪.‬‬
‫עדכון סכומי ההחזר בגין השתתפות ברכישת ‪ 4‬מוצרי חשמל ‪ -‬יבוצע בחודש‬
‫מאי‪.‬‬
‫אופן הטיפול – מענק שנתי ("אוטומטי") לציוד ביתי‬
‫‪ .23‬עובד התחום להטבות ורווחה ביחידה לתגמולים והטבות ידווח למערכת המידע‬
‫הממוחשבת על זכאים חדשים‪ ,‬ללא צורך בפנייה שלהם‪.‬‬
‫‪ .24‬עובד התחום יזין למערכת המידע הממוחשבת קוד הטבה לפי רמה ‪( 1‬ראה נספח א'‬
‫להוראה) לזכאי שדרגת נכותו ‪ 20%‬ויותר‪.‬‬
‫‪.25‬‬
‫תשלום המענק השנתי יבוצע ע"י מערכת המידע הממוחשבת‪ ,‬בתגמולי חודש מרץ‪.‬‬
‫‪ .21‬זכאים שיתווספו למערכת לאחר חודש מתן ההטבה‪ ,‬או שדרגת נכותם שונתה וזכאים‬
‫למענק‪ ,‬ישולם להם המענק לפי החלק ה‪ 12-‬כפול מס' החודשים מתחילת זכאותם ועד‬
‫סוף שנת התקציב‪.‬‬
‫אופן הטיפול ‪ -‬החזר תשלום השתתפות ברכישת ‪ 4‬מוצרי חשמל‬
‫‪ .27‬פונה המבקש החזר השתתפות ברכישת ‪ 4‬מוצרי חשמל ‪ -‬יפנה בקשתו אל עובד‬
‫הרווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל‪.‬‬
‫‪ .28‬לבקשה יצורפו המסמכים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫קבלה מקורית על‪-‬שמו של הזכאי‪ ,‬תוך פירוט כתובתו והמוצר‪/‬ים שנרכש‪/‬ו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נכה שדרגת נכותו ‪( 19%-10%‬כולל) המקבל תגמול‪ ,‬והוא משפחה חד‪ -‬הורית‪,‬‬
‫יצרף בנוסף לקבלה‪ ,‬צילום תעודת זהות המעיד על מצבו המשפחתי ותצהיר‬
‫על כך שהילד מתגורר עימו דרך קבע‪ ,‬על גבי טופס המהווה נספח ב' להוראה זו‪.‬‬
‫הוראה מס' ‪66.01‬‬
‫עמוד מס' ‪3‬‬
‫‪ .29‬עובד הרווחה במחוז ‪ /‬מרחב יבדוק זכאות הפונה‪ ,‬הפרטים ע"ג הקבלה‪ ,‬והתצהיר‪,‬‬
‫כאשר הוא נדרש‪ ,‬ואם מצא‪ ,‬כי מולאו התקיימו כל הקריטריונים – יזין בקשת שירות‬
‫במערכת הממוחשבת‪ ,‬יצרף את הקבלה ויעביר את הבקשה לאשרור היח' לחשבונאות‬
‫שיקום‪.‬‬
‫רמת השירות – משך ביצוע‬
‫‪.31‬‬
‫‪.31‬‬
‫במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל המחוז לוודא השלמת‬
‫הטיפול בבקשה‪ ,‬בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על ‪ 14‬יום ממועד המצאת כל‬
‫המסמכים ע"י הפונה‪.‬‬
‫מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י המחוז (עד ‪ 7‬ימים) וע"י חשבונאות שיקום‬
‫(עד ‪ 7‬ימים)‪.‬‬
‫משה צין‬
‫סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים‬
‫הוראה מס' ‪66.01‬‬
‫עמוד מס' ‪4‬‬
‫נספח א' להוראה מס' ‪66.01‬‬
‫‪ .4‬רשימת פריטים שעבורם תוחזר השתתפות ברכישת ‪ 4‬מוצרים חשמליים‬
‫לנכים בתעריף המעודכן לפי מדד אפריל ‪2045‬‬
‫החזר מרבי בש"ח‬
‫מס' תיאור הפריט‬
‫‪.1‬‬
‫מקרר חשמלי‬
‫‪1,115‬‬
‫‪.2‬‬
‫מכונת כביסה‬
‫‪885‬‬
‫‪.3‬‬
‫טלוויזיה‬
‫‪1,124‬‬
‫‪.4‬‬
‫תנור בישול ואפיה‬
‫‪1,192‬‬
‫‪ .2‬גובה המענק השנתי לציוד ביתי‬
‫מעודכן לפי מדד פברואר ‪2115‬‬
‫הוראה מס' ‪66.01‬‬
‫רמה‬
‫גובה המענק‬
‫רמה ‪1‬‬
‫‪₪ 696‬‬
‫רמה ‪2‬‬
‫‪₪ 4,004‬‬
‫עמוד מס' ‪5‬‬
‫נספח ב' להוראה ‪66.01‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫א ג ף ש י ק ו ם נכים‬
‫תאריך ‪:‬‬
‫____________________‬
‫מס' תיק ____________________‬
‫אל ‪ :‬משרד הביטחון ‪ /‬אגף שיקום נכים‬
‫הנדון‪ :‬הצהרה‬
‫הנני ______________________ ‪ ,‬מצהיר בזה כי מצבי המשפחתי הינו‪:‬‬
‫רווק ‪ /‬גרוש ‪ /‬אלמן (מתאריך ________________)‪( ,‬סמן בעיגול המצב המשפחתי והשלם‬
‫בהתאם)‬
‫וילדי‪/‬י __________________________‬
‫שם‬
‫תאריך לידה‬
‫__________________________‬
‫שם‬
‫תאריך לידה‬
‫__________________________‬
‫שם‬
‫תאריך לידה‬
‫__________________________‬
‫שם‬
‫__________________________‬
‫שם‬
‫תאריך לידה‬
‫__________________________‬
‫שם‬
‫תאריך לידה‬
‫תאריך לידה‬
‫(שם ותאריך לידה של ילדים עד גיל ‪ 21‬שנה)‪ ,‬מתגוררים עימי באופן קבוע‪.‬‬
‫הצהרה זו ניתנת לצורך מימוש זכאות החזר תשלום השתתפות ברכישת ‪ 4‬מוצרי חשמל‪.‬‬
‫מצ"ב צילום מתעודת הזהות שלי‪.‬‬
‫הנני מצהיר כי הפרטים שמסרתי הינם נכונים ואמיתיים‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫שם‪__________________ :‬‬
‫הוראה מס' ‪66.01‬‬
‫חתימה‪__________________ :‬‬
‫עמוד מס' ‪6‬‬