מכרז פומבי 1/2015 ממונה רכש והתקשרויות -מודה לעיתון

‫סימוכין‪03188815 :‬‬
‫ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מודיעה על מכרז (פומבי) מספר ‪1/2015‬‬
‫ממונה רכש והתקשרויות בחשבות ועדת הבחירות המרכזית‬
‫ממונה רכש והתקשרויות‬
‫תואר המשרה‪:‬‬
‫חשבות הוועדה‬
‫שם המחלקה‪:‬‬
‫‪ 44-42‬בדרוג המח"ר‬
‫מתח דרגות‪:‬‬
‫חלקיות המשרה‪ :‬בתקופה שבין הבחירות משרה מלאה ‪ ,‬במהלך מערכת הבחירות‬
‫ולאחריה (כ ‪ 5-‬חודשים) עבודה ממושכת ואיטנטנסיבית מעבר לשעות העבודה המקובלות‪.‬‬
‫תמצית תאור התפקיד‪:‬‬
‫אחריות על תהליכי רכש והתקשרויות‪ ,‬התחייבויות ותשלומים‪ ,‬בהתאם לחוק ותקנות‬
‫חובת המכרזים‪ ,‬הוראות התכ"ם‪ ,‬חוזים והסכמים‪ ,‬מכרזים מרכזיים‪ ,‬תעריפי החשב‬
‫הכללי והחלטות ועדת המכרזים‪ ,‬בהתאם להנחיות חשב‪/‬ת הוועדה‪.‬‬
‫בדיקת דרישות הרכש מול חוזים קיימים‪ ,‬החלטות ועדת המכרזים‪ ,‬מכרזים מרכזיים‪,‬‬
‫חוק ותקנות חובת המכרזים והוראות התכ"ם‪.‬‬
‫דרישות המשרה‪:‬‬
‫‪ . 1‬השכלה אקדמאית ממוסד להשכלה גבוה בישראל או מוסד להשכלה גבוה בחו"ל‪,‬‬
‫שהכיר בו לעניין זה גורם מוסמך בישראל‪ ,‬או לחילופין הנדסאי‪/‬טכנאי‪/‬מוסמך‬
‫הרשום בפנקס הטכנאים וההנדסאים‪.‬‬
‫תינתן עדיפות לבוגרי ב כלכלה או ב מינהל עסקים או ב חשבנאות ובעל י הסמכה‬
‫לראיית חשבון ממועצת רואי החשבון של ישראל‪.‬‬
‫‪ . 2‬ניסיון‪ :‬לבעלי תואר ראשון ‪ 6‬שנות נ י סיון בתחומי העיסוק של המשרה‪.‬‬
‫לבעלי תואר שני ‪ 5‬שנות ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה‪.‬‬
‫לבעל תואר הנדסאי ‪ 7‬שנות ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה‪.‬‬
‫ל בעלי תואר טכנאי ‪ 8‬שנות ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה‪.‬‬
‫מתוך כלל שנות הניסיון הנדרשות‪ ,‬נדרשות לפחות ‪ 3‬שנות ניסיון בעבודה על מערכת‬
‫‪ SAP‬בתחום הרכש‪.‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪2‬‬
‫משכן הכנסת ‪ ,‬קריית דוד בן ‪ -‬גוריון ‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان ‪ :‬مجمع بن غوريون ‪ ,‬أورشليم القدس ‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف ‪ , 02-6488880 :‬פקס فاكس ‪02-5664769 :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫חשבות הוועדה‬
‫ועדת הבחירות המרכזית לכנסת‬
‫שנות הניסיון יימנו גם לפני מועד קבלת התואר או התעודה‪.‬‬
‫‪ . 3‬סיווג פעילות מפלגתית‪ :‬בחמש שנים הקודמות להצגת המועמדות המוע מד ‪/‬ת לא‬
‫היה‪/‬היתה פעיל‪/‬ה בחיים פוליטיים ‪ ,‬לעניין זה לא יראו בחברות במפלגה שפקעה‬
‫לפני מועד הגשת מועמדות למכרז זה‪ ,‬כשלעצ מ ה כפעילות בחיים הפוליטיים‪.‬‬
‫‪ . 4‬נכונות לגמישות בימי ושעות העבודה‪ ,‬לפי הצורך‪.‬‬
‫‪ . 5‬דרישות נוספות ורצויות מפורטות במסמכי המכרז‪.‬‬
‫את טופס הגשת המועמדות למשרה המוצעת והנוסח המלא המחייב של תאור התפקיד‪,‬‬
‫דרישות המשרה ותנאי המכרז‪ ,‬כולל פרטים בדבר אופן הגשת המועמדות‪ ,‬ניתן למצוא‬
‫באתר האינטרנט של הוועדה‪ ,‬בכתובת ‪ www.bechirot.gov.il‬תחת המדור "מכרזים‬
‫דרושים"‪.‬‬
‫המועמדות תוגש עד יום י"א באלול התשע"ה‪ 26 ,‬באוגוסט ‪2015‬‬
‫מועמדות שתוגש באיחור‪ ,‬לא תתקבל‬
‫לשאלות ובירורים ניתן לפנות למזכירות הוועדה בטלפון מספר ‪02-6753407‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪2‬‬
‫משכן הכנסת ‪ ,‬קריית דוד בן ‪ -‬גוריון ‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان ‪ :‬مجمع بن غوريون ‪ ,‬أورشليم القدس ‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف ‪ , 02 - 6753407 :‬פקס فاكس ‪ 02 - 5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني ‪[email protected] :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬