תכנית המפגש מצורפת - האיגוד הישראלי לראומטולוגיה

tion
,
a
zla,
‫הזמנה‬
and in 3.3% of patients taking placebo.
unexplained or clinically significant weight
loss, and consider discontinuation of Otezla.
‫הנכם מוזמנים למפגש הקליני המסכם‬
‫של‬
Drug Interactions: Apremilast exposure
‫האיגוד הישראלי‬
was decreased when‫לריאומטולוגיה‬
Otezla was coadministered with rifampin, a strong
3.7.15 -‫יום שישי ה‬
CYP450 enzyme inducer; loss of
Otezla - 13:00 ‫בשעות‬
08:30
efficacy may occur. Concomitant use of
‫ יפו‬,‫בבית אוצרין‬
Otezla with CYP450 enzyme inducers
(eg, rifampin, phenobarbital, carbamazepine,
phenytoin) is not recommended.
‫בתוכנית‬
‫ יפו העתיקה‬,1 ‫ סמטת דגים‬,‫ הרשמה וקבלת פנים בבית אוצרין‬08:30–09:00
Adverse Reactions
‫ יפו העתיקה‬,4 ‫ לואי פסטר‬,‫ התכנסות להרצאות בגלריית חייק‬09:00-09:15
Targeting
PDE4
in Psoriatic
Arthritis
Adverse
reactions
reported
in at least
2% : Scientific Rationale and Clinical Results
Dr. Axel Hueber, MD, PhD, Internal Department of Rheumatology & Immunology
of patients
taking Otezla, that occurred at
University of Erlangen, Germany
a frequency at least 1% higher than that
‫לאופתלמולוג‬
‫הראומטולוג‬
observed in patients
taking placebo,
for up ‫ בין‬:‫דברים שרואים מכאן לא רואים משם‬
‫ רחובות‬,‫ קפלן‬.‫ר‬.‫ מ‬,‫ד"ר יהושע פרידמן‬
to 16 weeks (after the initial 5-day titration),
‫ הרופא מבואס‬,‫חום גבוה‬
were (Otezla%, placebo%): diarrhea (7.7, 1.6);
Pain in the MAS :‫אבחון מנומס‬
nausea (8.9, 3.1); headache (5.9, 2.2); upper
‫ חיפה‬,‫ כרמל‬.‫ר‬.‫ מ‬,‫ד"ר עדי קבירי‬
respiratory tract infection (3.9, 1.8); vomiting
‫הפסקה‬
(3.2, 0.4); nasopharyngitis (2.6, 1.6); upper
‫אבחון‬
abdominal ‫וטיפול‬
pain (2.0,
0.2).- ‫ייחודה של מחלת האוסטיאופורוזיס בחולים ריאומטולוגיים‬
,‫ אנדוקרינולוגיה וסוכרת‬,‫ מומחית לרפואה פנימית‬,‫שלום‬-‫פרופ' צופיה איש‬
‫סיו"ר העמותה הישראלית לאוסטיאופורוזיס ומחלות עצם‬
Use in Specific Populations
09:15-10:00
10:00:10:20
10:20-10:40
10:40-11:00
11:00-11:45
‫ פגישה קשה בין קרישה לדימום‬11:45-12:05
‫ תל אביב‬.‫ר‬.‫ מ‬,‫ד"ר אופיר אלאלוף‬
Pregnancy and Nursing Mothers: Otezla
is Pregnancy Category C; it has not been
‫ אופציות טיפוליות בסקלרודרמה דוהרת‬- ‫ אור על העור‬12:05-12:25
studied in pregnant women. Use during
‫ תל השומר‬,‫ שיבא‬.‫ר‬.‫ מ‬,‫פרופ' מירב לידר‬
pregnancy only if the potential benefit
‫ ארוחת צהריים בבית אוצרין‬12:25-13:00
justifies the potential risk to the fetus.
It is not known whether apremilast or its
metabolites are present in human milk.
‫במקום‬
‫שילוט‬
‫אחר‬be
‫לעקוב‬
‫ נא‬.‫יפו‬
‫בנמל‬Otezla
‫לרשות המגיעים ברכב פרטי יעמוד שאטל מחניה מוסדרת בחניון‬
Caution
should
exercised
when
‫באר שבע תעמוד הסעה מתחנת רכבת וולפסון‬/‫לרשות המגיעים ברכבת מחיפה‬
is administered to‫חולון‬
a nursing
woman.
‫ הסעות וחניה‬,‫לרישום‬
‫לרשות המגיעים מירושלים תעמוד הסעה מבניני האומה בירושלים‬
‫בהסעות‬
‫להשתמש‬
‫יש לעדכן במייל את חברת אינסטייל איוונטס באשר לכוונתכם‬
Renal Impairment: Otezla
dosage
should
s,
be reduced in patients with severe renal
impairment (creatinine clearance less
than‫ הסעות‬,‫לרישום‬
‫וחניה‬
30 mL/min); for details, see Dosage and> ‫< לחצו כאן‬
Administration, Section 2, in the Full
‫למידע נוסף‬
Prescribing Information.
%
la
Please see Full Prescribing
Information in back
cover pocket.
03-6426616
An authorized15
distributor of