קונסטרוקציית שתי וערב דו-מפלסית )F

‫קונסטרוקציית שתי וערב דו‪-‬מפלסית (‪)F-47‬‬
‫ת‪D 112‬‬
‫‪Iy = 1.76 cm4‬‬
‫‪Iz = 0.24 cm4‬‬
‫‪Wy = 0.75 cm3‬‬
‫‪Wz = 0.21 cm3‬‬
‫‪A = 0.52 cm2‬‬
‫‪ = A‬ראה טבלה א’ ‪1‬‬
‫‪ = B‬מקסימום ‪ 100‬מ”מ‬
‫‪ = C‬מקסימום ‪ 250‬מ”מ‬
‫‪ = D‬ראה טבלה א’ ‪1‬‬
‫‪ = E‬מקסימום ‪ 100‬מ”מ‬
‫‪ = F‬ראה טבלה ‪1‬ב’‬
‫פרופיל ראשי‬
‫פרופיל משני‬
‫חיבור ע"י לוחית תליה‬
‫תליית התקרה תעשה על גבי מערכת פרופילי פלדה מגולוונת ‪ F-47‬בעובי ‪ 0.6‬מ"מ‪ ,‬בגלוון ‪ 200‬גרם למ"ר‪ ,‬הכוללת אביזרי תלייה‬
‫מפלדה מגולוונת‪.‬‬
‫תליית הפרופילים תעשה באמצעות מוטות תלייה מגולוונים בקוטר ‪ 3.5‬מ"מ‪ ,‬המהווים חלק ממערכת תלייה מתכווננת‪ .‬המתלים‬
‫ימוקמו במרווחים לפי הוראות טבלה מס' ‪1‬א'‪ ,‬כולל הבטחת התלייה בעזרת מתלי "נוניוס" (מתלה מחורר לכוונון)‪ ,‬במקומות בהם‬
‫תלויים אביזרים שונים או עומס נוסף על התקרה‪.‬‬
‫הפרופילים הראשוניים יהיו במרחק שלא יעלה על ‪ 100‬מ"מ מהקצה ( ‪ - E‬בשרטוט)‪.‬‬
‫הפרופילים המשניים יהיו במרחק שלא יעלה על ‪ 100‬מ"מ מהקצה (‪ - B‬בשרטוט)‪.‬‬
‫מרחק המתלה הראשון מהקיר לא יעלה על ‪ 250‬מ"מ (‪ - C‬בשרטוט)‪.‬‬
‫להבטחת המשכיות הפרופילים באותו המפלס יש להיעזר במחבר אורך לפרופיל ‪.F-47‬‬
‫החיבור בין קונסטרוקצית תקרת התותב לתקרה הנושאת עשוייה מבטון יהיה באמצעות "מיתד דפיקה ממתכת" ‪ 6x45‬המיתד‬
‫יוחדר לבטון לפחות ‪ 40‬מ"מ‪.‬‬
‫תצרוכת חומרים לקונסטרוקציה ראה טבלה ‪.2‬‬
‫נתוני התקנה‬
‫(קונסטרוקציית שתי וערב דו מפלסית)‬
‫ת‪D 112‬‬
‫טבלה ‪1‬א'‪:‬‬
‫קונסטרוקציה דו מפלסית (‪)F-47‬‬
‫מרחק ציר ציר מתלים (‪ )D‬במ"מ‬
‫משקל תקרה ‪( P -‬ק"ג למ"ר)‬
‫מרחק ציר ציר בין‬
‫פרופילים ראשיים (‪ )A‬במ"מ‬
‫‪p<15‬‬
‫‪p<30‬‬
‫‪p<50‬‬
‫‪750‬‬
‫‪900‬‬
‫‪750‬‬
‫‪500‬‬
‫משקל התקרה כולל לוחות קונסטרוקציה ואביזרים נלווים‪ .‬אביזרים מיוחדים כבדים יש לתלות בנפרד מהתקרה‪.‬‬
‫טבלה ‪1‬ב'‪:‬‬
‫חיפויי תקרות עם לוחות אורבונד במ"מ‬
‫מרחק ציר פרופיל משני (‪)F‬‬
‫אורך ברגי גבס במ"מ‬
‫עובי לוחות במ"מ‬
‫לוח ‪12.5‬‬
‫לוח ‪16‬‬
‫לוח ‪20‬‬
‫לוח ‪25‬‬
‫לוח ‪2x12.5‬‬
‫לוח ‪2x16‬‬
‫לוח ‪25x25‬‬
‫לוח מחורר‬
‫‪25‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪25+35‬‬
‫‪35+45‬‬
‫‪35+65‬‬
‫‪25‬‬
‫‪500‬‬
‫‪550‬‬
‫‪550‬‬
‫‪550‬‬
‫‪500‬‬
‫‪500‬‬
‫‪500‬‬
‫מקסימום ‪333.5‬‬
‫*בתקרה דו שכבתית יש ליישם ‪ 100%‬מכמות הברגים הנדרשת בכל שכבה‪.‬‬
‫*להלחיף‪.‬‬
‫*בחדרים רטובים מרחק ציר פרופיל משני לא יעלה על ‪ 400‬מ"מ ללא קשר לכיוון הרכבת הלוחות‪.‬‬
‫חיפוי בניצב‬
‫חיפוי לוחות אורבונד‬
‫(בניצב לפרופיל המשני)‬
‫פרופיל ראשי‬
‫פרופיל משני‬
‫חיפוי במקביל‬
‫חיפוי לוחות אורבונד‬
‫(במקביל לפרופיל המשני)‬
‫פרופיל משני‬
‫פרופיל ראשי‬
‫ת‪D 112‬‬
‫תצרוכת חומרים‬
‫‪F-47‬‬
‫טבלה ‪ :2‬תצרוכת חומרים למ"ר לקונסטרוקציה תקרה דו‪-‬מפלסית מפרופיל‬
‫חישוב הכמויות מתייחס לשטח תקרה של ‪ 10‬מ' ‪ 10 x‬מ'= ‪ 100‬מ"ר ללא פחת‪.‬‬
‫תקרת גבס מערכת ת ‪112‬‬
‫‪D‬‬
‫לוח גבס‬
‫מלא‬
‫משקל תקרה ‪( P -‬ק"ג למ"ר)‬
‫‪P<15‬‬
‫תיאור‬
‫‪1‬‬
‫מק"ט‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫א‪ .‬מתלה קפיצי ל‬
‫ב‪ .‬לוחית תליה מחוררת ל ‪F-47‬‬
‫ג‪ .‬לוחית תליה ל ‪F-47‬‬
‫ד‪ .‬לוחית תליה ‪ 90‬מ"מ ל ‪F-47‬‬
‫ה‪ .‬לוחית תליה ‪ 180‬מ"מ ל ‪F-47‬‬
‫סוגי מתלים כיוון עליון‬
‫א‪ .‬מוט תליה עם עינית‬
‫ב‪ .‬מתלה מחורר לכיוון עליון‬
‫סיכה למתלה מחורר (נוניוס)‬
‫פרופיל ‪F-47‬‬
‫מחברים‬
‫א‪ .‬מחבר דו צדדית ל ‪F-47‬‬
‫ב‪ .‬מחבר ל ‪F-47‬‬
‫מחבר אורך ל ‪F-47‬‬
‫פרופיל מסילה ל ‪F-47‬‬
‫דיבל מתכת‬
‫‪2‬ב'‬
‫‪3‬‬
‫‪P>30‬‬
‫יח' מארז‬
‫סוגי מתלים‬
‫‪F-47‬‬
‫‪2‬‬
‫מחורר‬
‫מלא‬
‫‪2939133‬‬
‫‪2839140‬‬
‫‪2839155‬‬
‫‪2839129‬‬
‫‪2839130‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫כנדרש‬
‫כנדרש‬
‫‪3437‬‬
‫‪2839126‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫מ"א‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‬‫‪2.9‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2839126‬‬
‫‪2839127‬‬
‫‪2839131‬‬
‫‪2839152‬‬
‫‪2839135‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫מ"א‬
‫‪100‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪8.6‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪0.7‬‬
‫כנדרש‬
‫‪2‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪2‬א'‬
‫‪1‬ד'‬
‫‪1‬ב'‬
‫‪1‬ג'‬
‫‪1‬א'‬
‫‪1‬ה'‬
‫‪5‬א'‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫מ מחורר לא‬
‫‪P>50‬מלא‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬ב'‬
‫‪ .1‬לרמת גימור מיטבית מומלץ להשתמש בלוחות ‪ 4‬פאזות‬
‫‪ .2‬במישקים מומלץ ליישם מרק חזק מסוג ‪ UNIFLOTT‬בשילוב נייר שריון‪.‬‬
‫‪ .3‬לרמות גימור ראה מפרטי אורבונד בחוברת "לוחות אורבונד ופתרונות לקירות" ע"מ ‪.17‬‬
‫אנו מדגישים‪:‬‬
‫האינפורמציה והנתונים אשר נמסרים בזאת‪ ,‬מעל גבי דף זה או בכל צורה אחרת‪ ,‬בעל‪-‬פה ו‪/‬או בהתנהגות בהקשרו‬
‫של האמור בחוברת זו (להלן ‪" -‬המידע") הם בעלי אופי כללי בלבד‪ ,‬ואין בהם משום המלצה ו‪/‬או חוות דעת כלשהי ביחס‬
‫לביצוע של עבודה ספציפית‪.‬‬
‫יודגש‪ ,‬כי המידע מחייב בדיקה‪ ,‬וידוא והתאמה קונקרטית ליישום הרלוונטי ע"י אדריכל ו‪/‬או מהנדס בנייה ו‪/‬או כל גורם מתכנן‬
‫ו‪/‬או מוסמך‪ ,‬ואין להסתמך עליו ו‪/‬או לעשות בו שימוש כלשהו ללא בדיקתו ואישורו של אותו גורם‪ ,‬אשר עליו מוטלת האחריות‬
‫הכוללת והבלעדית בקשר לעניין‪.‬‬
‫למען הסר ספק מודגש‪ ,‬כי אורבונד ו‪/‬או כל אחד שמסר מידע זה מטעמה‪ ,‬לא יהיו אחראים כלפי המבקש ו‪/‬או כלפי אדם‬
‫ו‪/‬או צד ג'‪ ,‬בין במישרין או בין בעקיפין‪ ,‬לנזק מכל סוג שהוא שיגרם כתוצאה בשימוש במידע‪.‬‬
‫‪01/2014‬‬