Hållbar Stadsutveckling i Framkant

©iStockPhoto/PeopleImages
24 APRIL KL. 13.00-16.00
REGION SKÅNE, DOCKPLATSEN 26, MALMÖ
Välkommen till det femte seminariet i serien
Hållbar Stadsutveckling i Framkant
VAD BEHÖVER FRAMTIDENS STÄDER KUNNA? – EN TRENDSPANING
Säsongens sista seminarium i seminarieserien
Hållbar stadsutveckling i framkant kommer att
fokusera på trender inom livsstil, transporter,
boendepreferenser och demografi. Hur ska vi
utveckla våra städer för att möta framtidens
utmaningar och vad behöver framtidens städer
kunna för att vara hållbara i ett långsiktigt
perspektiv? Hur kommer vi att vilja bo i framtiden
och vilka är det som vi ska planera staden för?
Under seminariet kommer dessa frågor att
belysas med hjälp av bland andra Björn Siesjö,
stadsarkitekt i Göteborgs stad, Maria Pleiborn,
Demograf/Seniorkonsul, WSP Analys & Strategi,
Maja Manner, Urban Innovation Lab och Trivector
Traffic.
Seminarieserien arrangeras av Sustainable
Urban Development (SUD), ett triple helix-kluster
inom hållbar stadsutveckling i Skåne som drivs
av Sustainable Business Hub, och Region Skåne
– Innovationssystem och Strukturbild för Skåne.
22 SEPTEMBER
Ett förändrat klimat i stadsplaneringen
4 DECEMBER
Platsens betydelse för besöksnäringen
11 FEBRUARI
Ekosystemtjänster – värdeskapande
och värdehöjande
25 MARS
Stadskärnornas transformation
24 APRIL
Vad behöver framtidens städer kunna?
– en trendspaning inom stadsutveckling
PROGRAM
– En trendspaning
24 april kl. 13.00-16.00
Region Skåne, Dockplatsen 26,
Malmö
Moderator: Magdalena Hedman, FOJAB arkitekter
13.00 Välkommen
Heidi Olsson, Sustainable Business Hub
Therese Andersson, Region Skåne
13.05Tänk om...
Magdalena Hedman och Emma Olvenmyr, FOJAB arkitekter
13.15 Framtidens städer: en internationell utblick
Karin Fagerberg, ordförande, Sustainable Business Hub
13.30 Vem kommer att bo i framtidens städer?
Maria Pleiborn, Demograf/Seniorkonsult, WSP Analys &
Strategi
13.55 Transporter i framtidens städer – trender, livsstilar och nya
tjänster
Björn Wendle, kontorschef, Trivector Traffic
14.15 Kaffe
14.40Den digitala livsstilen: med människan i fokus
Andreas Markewärn, creative director/ digital strategist Tactel
15.00 Ungdomsengagemang med potential att förändra staden
Maja Manner, Urban Innovation Lab
15.20 Framtidens stad: Göteborg 2035 – möjligheter och
utmaningar
Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad
15.55- Avslutning
16.00
Anmälan och frågor
Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig här>>
För frågor om seminariet, kontakta:
Magdalena Hedman
FOJAB arkitekter
e-post: [email protected], tfn: 0708-47 05 50
Heidi Olsson
Sustainable Business Hub
e-post: [email protected], tfn: 070-622 01 08