Protokoll fört vid BK Björkens styrelsemöte 2015-04-15

Protokoll fört vid BK Björkens styrelsemöte 2015-04-15
Närvarande:
Hans-Olov Gustafsson (v.ordf.)
Åsa-Lena Ståhl
Gunilla Bengtsson
Odd Stokka
Jonas Dahlgren
Anders Fryklund
Hans-Göran Larsson
Frånvarande:
Bo Danielsson (ordf.)
Krister Persson
1.
Godkännande av dagordning
Godkändes
2.
Föregående protokoll
Godkändes
3.
Meddelanden
Inga inkomna meddelanden
4.
Rapport från respektive ansvarsområde
- Utbildning och rekrytering. ANDERS ska kontakta IKSU
angående nybörjarkurs på Universitetet.
- Tävlingsverksamhet och datorfrågor. JONAS har allt
under kontroll.
- Tävlingsledare. HANS-OLOF ska ha ett möte med alla
utbildade tävlingsledare.
- Lokal- och hyreskontakter. ODD har fått ytterligare
dörrnycklar från OK samt fått OK att fixa toaletten
i källaren.
- Köks- och fikaverksamheten. GUNILLA och ÅSA-LENA
har ordnat bemanningen i köket under helgen SM-semi
spelas.
- Fest- och trivselarrangemang. Ingen rapport då
KRISTER inte var närvarande.
- Materialansvar och brickläggning. HANS-GÖRAN
rapporterar att trots den stora mängden brickor
fungerar brickläggningen.
5.
Sommarens bridgevecka.
Spelas 6 juli - 11 juli
6.
Spel under sommaren
Från den 1 juni t.o.m 31 augusti spelar vi på klubben
söndagar kl. 17.30 tisdagar kl. 12.00 och kl. 18.30.
Undantag vecka 28 då Bridgeveckan spelas.
7.
Medlemsbrev
Kommer inom kort.
8.
Budget och ekonomi
Enligt Åsa-Lena är läget under kontroll.
9.
Övriga frågor
Under MAJ månad har vi inget spel på måndagar.
Ni som vill spela Div. 3 ska anmäla er till
[email protected] senast den 25 april.
10.
Nästa möte
Den 20 maj klockan 17.30
11.
Avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat.
Justeras:
............................................
Gunilla Bengtsson (sekr.)
..............................................
Hans-Olof Gustafsson (v. ordf.)