Untitled - Byggmax

1. Börja montering av innerdörr med att lägga ut karmsidor och överstycke på ett
plant underlag så att gångjärnen hamnar på rätt sida.
2. Förborra och fäst överstycket i karmsidorna med träskruv.
3. För att karmen ska kunna justeras i våg och lod, så ska urtaget i väggen vara
något större än karmens yttermått.
4. Med tröskelplatta fås en lagom luftgenomströmning mellan
rummen även när dörren är stängd. Tröskelplattan läggs dit när karmen står på
plats.
5. Fixera karmen i överkant med kilar.
6. Karmens gångjärnssida ska linjera väggen.
7. Kontrollera att karmen står i lod med hjälp av ett vattenpass.
8
Mät karmens diagonaler för att kontrollera att alla hörn är rätvinkliga.
9. Förborra med flatborr och fäst fyra karmskruv med karmskruvsnyckel i karmens
gångjärnssida.
10. Kontrollera lod och diagonaler.
11. Klicka i dörrbladet i karmens snäppgångjärn.
12. Dra ut och vrid låskolven så att den passar till urtaget i karmen.
13. Fäst och justera karmsidan med karmskruv.
14. Vänd på karmskruvsnyckeln och justera skruvarna så att avståndet mellan
dörr och karm blir lika stort runt om.
15. Böj ut blecken i urtaget för låskolven, så att dörrbladet sluter tätt mot karmen i
stängt läge.
16. Sätt plastlock över borrhålen.
17. Montera trycke.
18. Och täck skarven mellan karm och vägg med foder.