Avesta 2015-03-10

Ewa Welén, MAS
0226-645546
[email protected]
Uppdaterad 2015-03-10
Reviderat dokument sändes till
[email protected]
Vid hemgång till ordinärt boende
Hemsjukvård
Samordningssköterska
0226-64 54 07
Fax. 0226-64 58 50
Jourtelefon
0226-64 57 77
16.00 – 07.00 alla dagar
07.00-07.00 Helg och röda dagar
0226-64 56 41
Fax. 0226-64 57 95
0226-64 56 42
Fax. 0226-64 56 37
Prata gärna in meddelande på
telefonsvararen så ringer berörd
person upp när hen kommer åter.
Kommunal Rehab
Team Avesta; AT
SG/Fysioterapeut
Team Horndal/By/Fors; AT
SG/Fysioterapeut
Team Krylbo; AT
SG/Fysioterapeut
Team Skogsbo; AT
SG/Fysioterapeut
0226-64 54 62
Fax. 0226–64 59 06
0226-64 56 28
Fax. 0226-64 56 37
0226-64 57 91
Fax. 0226-64 56 47
0226-64 54 48
Fax. 0226-64 56 37
0226-64 57 93
Fax. 0226-64 56 37
0226-64 56 28
Fax. 0226-64 56 37
Hemtjänsten
Horndal/By/Fors
0708-64 51 36
Kornknarren ute
Kornknarren inne
0708-64 51 92
0708-64 51 87
Krylbo 1
Krylbo 2
0708-64 51 60
0708-64 51 47
Rågen inne
Rågen ute
0708-64 51 76
0708-64 51 72
Skogsbo
Biståndshandläggare
Jourmobil
0708-64 52 32
Östra centrala Avesta, Älvbro, Bengtsbo,
Snickarbo
0708-64 51 79
Västra centrala Avesta, Rågen, Karlbergsg,
tryggh.boende
0705-43 18 37
By, Fors, Horndal, Norra Folkärna
0733-64 53 81
0708-64 50 33
Måndag – fredag kl. 8-12, 13-16
Observera att mobilnummer
endast är för lasarettets eget bruk
och inte ska lämnas ut till
allmänheten.
Ewa Welén, MAS
0226-645546
[email protected]
Karlbo, Krylbo, Södra Folkärna, Sol/Måne
tryggh.boende
0708-64 50 85
Skogsbo, Rutbo, Högbo, Nordanö, Grytnäs
församling
0708-64 51 69
Uppdaterad 2015-03-10
Reviderat dokument sändes till
[email protected]
Vid hemgång till Särskilt boende, äldreboende.
Ta alltid kontakt med kommunens sjuksköterska enligt nedanstående nummer.
Efter kl 15.00 och på helger används Jourtelefon.
Telefonnummer till kommunens SÄBO dagtid samt sjuksköterskor 07.30-15.00
Baldersgården;
Frejalunden, Idalunden, Midgården,
Sagalunden
SSK
Björkhagen;
Konvaljen, Liljan, Rosen, Syrenen
SSK
Framnäs;
Fyrklövern, Solsidan
SSK
Skogsgläntan;
Eken, Rönnen,
Björken, Granen, Syrenen, Tallen
SSK
Tallbacken;
Hyttan, Höjden, Smedjan
SSK
Balders serviceboende
SSK
Kornknarrens serviceboende
SSK
Lindhagen kortis
SSK
LSS gruppbostad;
Corneliusgatan, Folkaregatan,
Grytnäsvägen, Hällsängsvägen,
Krylbovägen, Nybyvägen, Torsgatan
SSK
Johannagården Soc.psyk boende
SSK
Jour telefon
Sjuksköterska
0226-64 58 53
0740-345 202
0226-64 53 75
0740-480 045
0226-64 59 15
0746-225 688
0226-64 54 51
0226-64 56 35
0740-350 170
0226-64 59 01
0740-359 089
0226-64 58 61
0740-345 202
0226-645518
0746-225 689
0226-64 54 51
0226-64 54 36 alt 070-335 52 62
0740-350 171
0740-350 171
0746-210 655