PM Stora Fjälltopploppet

 PM FJÄLLTOPPLOPPET 18/4 2015 Tävlingsexp: Vinterstudion på skidstadion i Bruksvallarna. Öppet fredag 17/4 kl. 18.00­20.30 och lördag 18/4 från kl 07.00. Tävlingsplats:
Skidstadion i Bruksvallarna. Nummerlappar:
Hämtas vid tävlingsexpeditionen. Öppettider se ovan. Lagledarmöte:
Fredag 17/4 kl. 19.00​
Plats:​
Hotell Bruksvallsliden ( Gillestugan ) Klasser/Distans Starttid:
H 19­20
31 km start kl. 11.00 H 17­18
31 km start kl. 11.05 D 21
31 km start kl. 11.10 D 19­20
31 km start kl. 11.15 D 17­18
31 km start kl. 11.20 H/D motion
31 km start kl. 11.25 H 21
35 km start kl. 11.30 OBS! ​
Vid dåligt väder kan bansträckningen ändras till lågterräng. Åkteknik:
Fjälltopploppet: ​
Fri teknik Startform:
Masstart Seedning:
Åkarna inplaceras i olika startled utifrån FIS seedningslistor. Ingen seedning i motionsklasserna Tidtagning: OBS! Medtag eget chip. Gäller endast svenska åkare. SSF​
​
Timing​
. Tidtagning sker genom chipet som är kopplat till startnumret. Fäst chipet runt ena vristen. Start tillåts ej utan chip. Om ett lånat chip tappas bort, debiteras deltagaren 500 kr. Efteranmälan:
Efteranmälan i mån av plats tas emot senast fredag 17/4 kl. 20.30. OBS! Inga anmälningar tas emot på tävlingsdagen. Ej återlämnad nummerlapp debiteras deltagaren med 500 kr Vätskekontroller: 31 km­banan​
efter ca 10 km, ca 15 km och ca 22 km. 35 km­banan​
efter ca 14km, ca 19km och ca 26km. Överdrag:
De tävlande får själva ombesörja omhändertagande av överdragskläder vid start – mål. Dusch/Omkl:
Hotell Bruksvallsliden, hämta polletter i receptionen. Säkerhet:
Sjukvård:
Tänk på att tävlingen går i högfjällsterräng, anpassa kläder därefter. Tänk även på att ta på solglasögon. Tävlande som bryter måste meddela detta till tävlingsexpedition. Sjukvårdspersonal finns på skidstadion Kontakta tävlingsexp. 076­8074199 Prisutdelning:
I målområdet Lördag ca. Kl. 14.30. Priser:
Fjälltopploppet 20% erhåller pris Träningstipendierna betalas ut till den tävlandes klubb. 1:a pris D21/H21
5.000:­ 2:a pris D21/H21
3.000:­ 3:a pris D21/H21
2.000:­ 4:e pris och uppåt samt H/D 17­18, H/D 19­20, D/H­motion erhåller nyttopriser. Tävlingsorg:
Tävlingsledare: Magnus Myhr / 070­3820212 Bitr. tävlingsledare: Mikaela Sundbaum / 073­0406200 Sekretariat: Cristina Persson / 076­8074199 Banchef Mikaela Sundbaum / 073­0406200 Tidtagningschef:
Staffan Lidén / 070­3480956 TD: Henrik Ilhamn / 070­2374821 Bitr.TD: Magnus Elmkvist / 070­3296002 Tävlingsjury:
Henrik Ilhamn Magnus Myhr Magnus Elmkvist Tävlingsregler:
FIS tävlingsregler gäller för tävlingsklasserna. För motionsklasserna gäller Svenska skidförbundets tävlingsregler. Deltagande sker på egen risk.