Program Kemikalienätverksmöte 25 april 2015

Program
Kemikalienätverksmöte 25 april 2015
9:30
Morgonfika
10:00-10:30 Välkomna & presentationsrunda – vilka är vi alla – Ylva Grudd, samordnare
10:30-11:00 Presentation av VRL 2015-2018 och allmän frågestund om riksföreningens
kemikaliearbete – Ulrika Dahl, chef miljögifter
11:00-12:30 Information och utbildning inom årets och nästa års fokusområde: kosmetika
och hygien – Cecilia Hedfors, sakkunnig
Övrig verksamhet 2015 – Cecilia
12:30-13:30 Lunch
13:30-14:30 Verksamhetsdiskussion: Vad vill vi göra tillsammans år 2016 och framåt? –
Cecilia
14:30-15:00 Fika, mingel och öppen diskussion – alla
15:00-15:30 Hur ”nätverkar” vi på ett bra sätt; demokrati, kommunikation, material, möten,
etc.? – Ylva
15:30-16:00 Sammanfattning och avslutning – Ylva
Plats: Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr, Stockholm
Anmälan: Till [email protected] senast den 16 april (glöm inte att ange
om du har allergier eller specialkost)
Kostnad: Vi kan ersätta boende och resa för max 30 personer, och representanter för
kemikaliearbetsgrupper har företräde. Lunch och fika bjuder vi på!
Varmt välkomna!!