Läs mer om jakthundens dag

JAKTHUNDENS DAG
söndag 12 april 10.00-15.00
Åkulla fritidsområde utanför Varberg
En heldag för alla jakthundsintresserade!
Mentaltest av hund! Testa din hund på Permobjörn !
För bokning kontakta Tomas Lindh 070 260 1990.
Veterinär!
Rashundsklubbar! Lydnadsinstruktörer!
Fodertillverkare! Muntligt omdöme av exteriördomare!
Rashundsparad avslutar dagen kl 14.15.
ALLA skänkta pengar går till Ronald McDonalds hus i Göteborg!
Vi finns på Facebook ”Jakthundens dag i Varberg”
Arrangörer: