Länk till inbjudan

1
1:22
1:23
1:25
1:24
Humledalsfiber bygger nytt bredband för framtiden!
1:26
75% har bestämt sig! Har du?
HÖGTORP
1:6
2:3
4
Idag har drygt 75% av de fastboende i vårt område har anmält sitt intresse att ansluta sig till ett modernt
bredband med hög1:1
hastighet. Men vi behöver bli fler. Oavsett om du är fast boende eller fritidsboende, är du
1
välkommen på vårt öppna möte.
MELLÖSA-MÄLBY
ÖPPET INFORMATIONSMÖTE
Tid: söndagen den 26 april 2015, kl 15-17
HÖGTORP1:6
Plats: Mellösagården, Mellösa. 1:8
FLENMO
1:9
1
1 är välkomna
Alla
1:11
- du som har bestämt dig men vill ändå ställa MELLÖSA-MÄLBY
frågor
- du som inte har tagit ställning än och behöver mer information
- du kanske vill vara med och arbeta för Humledals fibernät
(vi behöver dig som har lust, tid och kompetens)
S
1:6
Kom och träffa oss i styrelsen. Den 26 april har vi ett öppet möte för dig som vill ha ytterligare information och
ställa frågor.
Mer information på vår hemsida: humledalsfiber.se
2:4
1:2
2
2:5
Varmt välkommen! 1:104 1:111
1:3
Styrelsen Humledalsfiber
1:8
1
1:102
11
1:15
1:6
1
1:76
1:102
6
1:102
2
1:7
3
1:6
2
S:1
3
1
1
1:36
S:1
4
:10
2
1:7
1
MELLÖSABY
3:15
1
1:8
4
3:10
1:1
2
BROSTUGAN
1:1
1:17
2:24
4
1:101
1:102
13
1
3:11
2
1:102
1
1:113
1:118
1:37
3:9
3:14
1
2:80
2:113
S:2
2
2:24
3
3:13
3:11
5
MELLÖSAGÅRDEN
S
3:11
1
S:1
5
5:37
5:1
1
1:103
1
5:38
1:82
1
S:
1