ParkNews - mars - Sahlgrenska Science Park

Cadila investerar i Biopolymers utveckling
Biopolymer Products forskning på Sahlgrenska Science Park är av stort intresse för den
indiska läkemedelskoncernen Cadila Pharmaceuticals Ltd. Med siktet inställt på att skapa
nytta och möta medicinska behov har företagen nu ingått ett spännande samarbete.
Företagen fattade tycke för varandra år 2013, då
företrädare för Cadila besökte Sahlgrenska Science Park
på initiativ av Business Region Göteborg. Fortsatta
kontakter har lett fram till ett avtal som innebär att
utvecklingsarbetet och alla kliniska tester för Biopolymers
medicinska tillämpningar förläggs i Indien. Samtidigt
finns förhoppningar om att en ökad produktion av
musseladhesivt protein kan skapa fler arbetstillfällen i
Västsverige. Protein från musslor binder starkt och fäster
bra, en stor fördel inom sårläkningsområdet.
”Samarbetet kommer till nytta både för patienter och samhället eftersom tiden till marknad
kan kortas. Ett stort bolag har många, många fler resurser och Cadila Pharmaceticals emotser
våra behov med bravur. På sikt kan vi dessutom få tillgång till ett enormt kontaktnät för att
sälja produkterna”, säger Björn Strandwitz, VD för Biopolymer Products of Sweden.
Företaget använder sig av musslor från västkustpärlan Mollösund. Ur 100 kg musslor utvinns
1 kg musselfot och efter reningsprocesser i flera steg utvinns 1 gram protein. Råvaran
kommer i färskfryst form till Sahlgrenska Science Park, där Biopolymers laboratoriearbete
med framställningsprocessen tar drygt en vecka.
Framöver kommer musseladhesivt protein i flytande form sen att successivt skickas till Indien
för vidare utveckling. Forskarna i Göteborg kommer också att fortsätta producera ett särskilt
lim som redan rönt viss uppmärksamhet. Snabb läkning och snyggare operationsärr står högt
på mångas önskelista.
”I Sverige är vi erkänt duktiga innovatörer med hög
kompetensnivå. Att limma istället för att sy är en fantastisk
möjlighet. Det går mycket snabbare och vi har indikationer
på att det möter fler medicinska behov. Nu tar vid ett stort
steg vidare i utvecklingsarbetet, där ett internationellt
utbyte idag är helt nödvändigt. Vi ser fram emot ett nära
samarbete i Indien och att kunna dra nytta av varandras
kompetenser”, säger Björn Strandwitz.
Biopolymer Products startade år 1999 och har idag tre
anställda. Cadila Pharmaceuticals Limited startade år 1951
och har nu verksamhet i över 90 länder.
PARKNEWS mars 2015
Sida 1 av 4
Framtidens intubationsträning är här
Medicinteknikföretaget Mittep, som coachas av Sahlgrenska Science Park, har nu genomfört
sin första försäljning. Det handlar såklart om Anestetix, ett banbytande redskap för interaktiv
intuberingsträning, som nu finns på Göteborgs universitets kliniska träningscenter.
Att kunna intubera snabbt och säkert är oerhört viktigt inom vården. Inom anestesi- och
akutsjukvård intuberar man ofta, med olika förutsättningar att kunna frigöra patientens
luftvägar. Att upprätthålla en hög kunskapsnivå är A och O. På Göteborgs universitets kliniska
träningscenter utbildas läkare, sjuksköterskor och specialistsköterskor och där ligger man nu steget före när det gäller
intubationsträning med modern teknik.
Phillip Mittermaier som utvecklat Anestetix-simulatorn är själv
anestesiläkare och verksam vid Drottning Silvias Barn- och
ungdomssjukhus i Göteborg, tillika VD för Mittep.
”Att kunna träna i lugn och ro på exempelvis svåra luftvägar
eller barnintubation är en stor fördel. Simulatorn är
programmerad med olika scenarion av varierande
svårighetsgrad och speglar verkliga förhållanden. Det är
insidan som räknas”, säger Philipp Mittermaier.
Han har fått många positiva kommentarer om den
verklighetstrogna insidan på den 3D-utskrivna intubationsdockan som kopplas till en dator eller motsvarande för
successiv feedback kring utförandet. Framtiden är redan här!
Fokus på eHälsa?!!
Har du en idé till en eHälsoprodukt? Eller kommit en bit på väg? Besök oss gärna under Vitalis
– Nordens största mötesplats inom eHälsa – som går av stapeln i Göteborg den 22-24 april.
Välkommen till monter B10;24! Kanske vill du även delta i Connect2Capital via Business
Region Göteborg?
Sahlgrenska Science Parks skräddarsydda
eHälsoprogram riktar sig till dig som på egen
hand, i team med andra eller i samarbete med
universitet eller ett annat företag vill bygga upp
din idé till ett livskraftigt företag.
Vi erbjuder bolag och projekt specifik expertis
på lokal och nordisk basis, med globalt fokus.
Idag är Sahlgrenska Science Park en del av
Nordic Connected Health – Star track – och
via oss deltar du i ett stort nordiskt kluster av
entreprenörer inom eHälsa som regelbundet
träffas.
Vill du spetsa kunderbjudandet och bättre förstå det regulatoriska landskapet för din lösning,
till exempel hantering av data, hälsoekonomi och etiska frågeställningar? Eller testa
genomförbarheten och tekniken av/rörande din lösning? Hör av dig till Anders Persson,
[email protected]
PARKNEWS mars 2015
Sida 2 av 4
Följsamhet via ICT/eHälsa
Det västsvenska företaget Mevia har nu beviljats
verifieringsmedel från Vinnova, inom ramen för BIO-X.
Finansieringen, liksom coachningen från Sahlgrenska Science
Park, gäller ett forskningsprojekt med fokus på att utveckla
intelligenta läkemedelsförpackningar anpassade för
hemsjukvården.
”Detta är ett fantastiskt första steg! Vi tror att det finns en
enorm potential och nytta för många människor och genom
att utveckla en anpassad lösning kommer vi mycket närmare
slutanvändarna, säger Jesper Hassel, VD för Mevia.
Intelligenta läkemedelsförpackningar kan göra det enklare att
följa behandlingar och risken för att viktig medicin glöms bort
minskar. Patienten skulle till exempel kunna få påminnelser via
sms och anhöriga eller hemtjänsten skulle kunna se på distans
när tabletten tas ur förpackningen. På så sätt kan följsamheten
för viktig behandling öka.
På väg till England i april?
Anglonordic Life Science Conference XII den 23 april närmar sig.
Sahlgrenska Science Park deltar i detta intressanta möte tillsammans
med ett antal företag, inom ramen för internationaliseringsprogrammet
Bridge. Nätverksbyggande är viktigt och de flesta bolag som deltar via
oss har även tagit chansen att vara med i utställningen.
Är du intresserad av vårt erbjudande kring internationalisering? Hör av
dig till Ted Ternander, [email protected]
Go Life in Future Ortopaedics
Sahlgrenska Science Park är medarrangör av
den allra första GoLife-kongressen i Göteborg
den 10–12 december 2015. Välkommen till
Go Life in Future Orthopaedics – Frontiers in
musculoskeletal tissue engineering and
regenerative medicine. Det finns redan nu ett
stort intresse för världskongressen som går av
stapeln på Svenska Mässan och Gothia Towers.
OBS! Deadline för abstracts är den 1 maj 2015!
För mer information, se www.golife2015.se
PARKNEWS mars 2015
Sida 3 av 4
10-årsjubileum för Park Annual
Vi planerar som bäst för årets innovationsevent torsdagen den 17 september 2015. I år blir
detta ett heldagsmöte för alla med intresse för life science och äger rum kl. 10.00–17.00 på
Wallenbergs konferenscentrum i Göteborg. Goda nätverksmöjligheter finns såväl under
dagen som vid efterföljande mingelbuffé.
Vill du anmäla dig redan nu eller se filmerna från 2014? På www.parkannual.se kan du se alla
filmade föredrag, inklusive UK at Park Annual, via rubriken past annuals. Hoppas att vi ses på
10-årsjubileet den 17 september!
Studentresurs i sommar eller i höst?
Sahlgrenska School of Innovation and Entrepreneurship (SISE)
har många duktiga studenter som kan bli en tillgång framöver.
Via Venture Inc. finns möjligheten att låta ett tvärvetenskapligt
studentteam ta sig an olika företagsspecifika utmaningar i höst.
Inom masterprogrammet Business Creation and Entrepreneurships
in Biomedicine (tidigare GIBBS) söker man nu såväl praktikplatser
som sommaranställning. För mer information, kontakta Bowman
Heiden, [email protected]
Glad Påsk!
PARKNEWS mars 2015
Sida 4 av 4