MEQ 2 vt11 final.pdf - Ping-Pong

Sida: 0
Tentamensnummer:………………………………………………………..
MEQ fråga 2
10 p
Tentamen i Klinisk Medicin
vt 2011
Anvisning:
Frågan är uppdelad på 5 sidor samt detta försättsblad. Poäng anges vid varje
delfråga. Börja besvara frågorna från sidan 1.
Du får bara ha en sida uppvänd åt gången, dvs besvara sid 1 färdigt innan sid
2 kan besvaras och så vidare. Du får INTE gå tillbaka till tidigare sidor. Varje
sida innehåller uppgifter som krävs för besvarande av frågorna där.
Skriv Ditt tentamensnummer på alla sidor.
Sida: 1
Tentamensnummer:………………………………………………………..
Tidigt på morgonen under en nattjour kommer en 72-årig man i ambulans till akutmottagningen. Han
har varit ordentligt magsjuk sedan två dygn och knappt fått i sig vare sig mat eller dryck men däremot
sina mediciner. I journalen ser du att han sedan tidigare har både tablettbehandlad diabetes och
hypertoni och är bypassopererad för ca 10 år sedan.
Aktuella läkemedel: Enalapril 20 mg 1x1, Seloken zoc 100 mg 1x1, Metformin 500 mg 1+2+2,
Simvastatin 40 mg 1x1
Han verkar nu ganska medtagen och du och sjuksköterskan sätter snabbt igång att arbeta.
Status
AT: Allmänpåverkad, takypnoisk. Gråblek hudfärg. Vaken och orienterad men orolig. Saturation 97%
utan O2. Inga perifera ödem.
Hjärta: RR utan hörbara biljud, frekvens 110.
Lungor: normala andningsljud.
BT: 78/48
1.
Vilka differentialdiagnoser överväger du utifrån de uppgifter i status och anamnes du har? Ange två av
de mest sannolika. (1p)
2.
Vilka statusuppgifter saknar du för att bättre kunna bedöma patienten utifrån dina diagnosalternativ?
Ange de tre du anser mest relevanta. (1p)
3.
Utöver blodstatus, Na, K, Krea och CRP som redan är på gång; vad vill du ta för blodprover? Ange tre
viktiga prover! (1p)
Sida: 2
Tentamensnummer:………………………………………………………..
Tidigt på morgonen under en nattjour kommer en 72-årig man i ambulans till akutmottagningen. Han har varit
ordentligt magsjuk sedan två dygn och knappt fått i sig vare sig mat eller dryck men däremot sina mediciner. I
journalen ser du att han sedan tidigare har både tablettbehandlad diabetes och hypertoni och är
bypassopererad för ca 10 år sedan.
Aktuella läkemedel: Enalapril 20 mg 1x1, Seloken zoc 100 mg 1x1, Metformin 500 mg 1+2+2,
Simvastatin 40 mg 1x1
Han verkar nu ganska medtagen och du och sjuksköterskan sätter snabbt igång att arbeta.
Status
AT: Allmänpåverkad, takypnoisk. Gråblek hudfärg. Vaken och orienterad men orolig. Saturation 97% utan O2.
Inga perifera ödem. Hjärta: RR utan hörbara biljud, frekvens 110.
Du misstänker att pat sannolikt är gravt uttorkad efter två dygns magsjuka. Med tanke på hans
medicinering och diabetes kan han t.o.m. ha utvecklat en acidos. Du ser till att labproverna även
omfattar glukos och std-bik, dessutom kontrollerar du en artärgas. Status kompletteras också:
Andningsfrekvens 20, temp 36,2°, torra slemhinnor i munnen
Buk: adipös och mjuk, generellt ömmande
När labsvaren kommer avslöjar sig följande värden: Hb 121, LPK 14,4, CRP 64, std-bik 9, glukos
10,2, K 7,1, Krea 991. Du har precis innan dess fått svaret på artärgasen i handen: pH 7,13, pCO2 2,39,
pO2 15,8, HCO3 6, laktat 10,6, saturation 97%.
Du ser att patienten har flera potentiellt farliga avvikelser i labstatus.
4.
Vilken typ av acidos har patienten? Motivera utifrån status och labresultat. (1p)
5.
Man kan tänka sig två olika och i det här fallet troligen samverkande mekanismer som bakgrund till
patientens njursvikt. Vilka? Motivera! (2p)
6.
a) Vilken är den första och viktigaste behandlingsåtgärden du nu vidtar? (0,5p)
b) Var ska patienten vårdas? (0,5p)
Sida: 3
Tentamensnummer:………………………………………………………..
En 72-årig man kommer i ambulans till akutmottagningen. Han har varit ordentligt magsjuk sedan två dygn och knappt fått i
sig vare sig mat eller dryck men fått i sig sina mediciner. Han har sedan tidigare både tablettbehandlad diabetes och hypertoni
och är bypassopererad för ca 10 år sedan. Aktuella läkemedel: Enalapril 20 mg 1x1, Seloken zoc 100 mg 1x1, Metformin 500
mg 1+2+2, Simvastatin 40 mg 1x1
Status
AT: Allmänpåverkad, takypnoisk. Gråblek hudfärg. Vaken och orienterad men orolig. Saturation 97% utan O2. Inga perifera
ödem.
Hjärta: RR utan hörbara biljud, frekvens 110.
Lungor: normala andningsljud.
BT: 78/48
Du misstänker att pat sannolikt är gravt uttorkad efter två dygns magsjuka. Med tanke på hans medicinering och diabetes kan
han t.o.m. ha utvecklat en acidos.
Konpletteraden status och lab:
Andningsfrekvens 20, temp 36,2°, torra slemhinnor i munnen
Hb 121, LPK 14,4, CRP 64, std-bik 9, glukos 10,2, K 7,1, Krea 991. Du har precis innan dess fått svaret på artärgasen i
handen: pH 7,13, pCO2 2,39, pO2 15,8, HCO3 6, laktat 10,6, saturation 97%.
Du kontaktar narkosjouren som ganska snabbt är på plats på akuten för att bedöma patienten som nu
har hunnit få nästan 2 l Ringer-Acetat utan att ha blivit bättre alls. Ni bestämmer att patienten ska
fortsätta vårdas på IVA och samlar snabbt ihop all nödvändig utrustning för att ta er dit. Just när ni
rullar in genom dörren på IVA förlorar patienten medvetandet och du kan inte känna någon puls. På
den portabla övervakningsskärmen patienten är uppkopplad mot syns
följande:
7.
Vad har patienten för rytm? (0,5p)
8.
a) Vilken åtgärd ska utföras så fort som möjligt? (0,5p)
b) Vilka övriga åtgärder ingår i A-HLR behandlingen? Ange de tre mest basala momenten. (1p)
Sida: 4
Tentamensnummer:………………………………………………………..
Pat har slagit över i VF och defibrilleras. Dessutom larmar ni om hjälp och påbörjar kompressioner
och inblåsningar enligt A-HLR-algoritmen.
9.
Vilket läkemedel ges alltid vid HLR och vilken är dess huvudsakliga effekt i kroppen vid hjärtstopp?
(1p)
Sida: 5
Tentamensnummer:………………………………………………………..
Epilog:
Patienten slog över till sinusrytm efter defibrillering. Han vårdades en dryg vecka på IVA för sin
acidos och organsvikt och kunde efter ytterligare två veckors vård skrivas ut till hemmet med ny
behandlingsregim och uppdaterade kunskaper för sin diabetes. Idag har han en nästintill normal
njurfunktion och mår bra.