Boo Miljö- och Naturvänner

Boo Miljö- och Naturvänner
www.boonatur.se
Höstprogram 2012
Du kan bli medlem i Boo Miljö- och Naturvänner vid någon av våra aktivitetsträffar eller genom att sätta
in årsavgiften på plusgiro 98 98 83-4 eller bankgiro 825-2371. Medlemsavgiften är 50 kronor/år från och
med i år. Upplysningar om föreningens verksamhet kan Du få av ordföranden Kerstin Lundén 715 60 24
eller av sekreteraren Per Kvarnfors 747 82 71 eller genom att gå in på vår hemsida www.boonatur.se
Onsdag
22 augusti
20.00-22.30
Fladdermusvandring i Orminge
Va, finns det fladdermöss här? Vi får lära oss massor om dessa mystiska djur, som
”i hemlighet” finns runt om oss. Vi får även möjlighet att höra hur de låter med hjälp
av elektronisk utrustning. Vandringen går från Orminge Centrum mot Myrsjöns
festplats. Sebastian Bolander, ekolog och Tom Arnbom, ekolog, guidar oss.
Samling: Orminge centrum (utanför Pressbyrån)
Upplysningar: Martin Olgemar 070-509 47 85
Söndag
2 september
10.00-13.00
Wiboms gamla trädgård
Trädgården, som ligger i Kummelnäs mellan Näckdjupet och Sågsjön, anlades av
amatörbotanisten Einar Wibom från 1927 och framåt. Trädgården är artrik, men har
förvildats och står nu inför en upprustning. Föreningen har fått i uppdrag att göra
en skötselplan med syfte att värna de botaniska värdena och att göra området mera
tillgängligt för allmänheten. Kom gärna och ge dina synpunkter.
Carl-Cedric Coulianos och Kerstin Lundén guidar. Ta med matsäck.
Samling: Korsningen Solviksvägen-Spångvägen. Buss 421 från Orminge C mot
Vikingshill till hållplats Badhusvägen, promenera ca 600 m.
Bilparkering finns vid Sågsjöbadet.
Upplysningar: Kerstin Lundén 715 60 24 070-47 00 160
Söndag
30 september
10.00-14.00
Skarpnäs – blivande naturreservat
i Nacka-Värmdökilen
Vi tittar på den gamla skogens höga naturvärden, spanar in signalarter, mossor, lavar,
tickor och ev matsvampar. Med guidning av Tomas Fasth, biolog, och Ronny Fors,
Naturskyddsföreningen i Nacka, rör vi oss genom olika biotoper i markerna kring
Krokträsken, Svartpotten, Vittjärn och Danmarks ängar och från Övre Glasbrukssjön
genom sprickdalslandskapet ner mot kustlinjen.
Ta med svampkorg, lupp, kikare och matsäck.
Samling och avslut vid parkeringen vid Sjöängsvägens slut. Buss 471 eller 444 från
Slussen, hållplats Nämdöstigen.
Upplysningar: Olle Robin 715 88 21
Lördag
13 oktober
10.00-14.00
Holkverkstad i Orminge Centrum
Vi tillverkar fågelholkar och berättar om olika holktyper, hur man sätter upp och sköter
holkar. Vi håller till utanför entrén till COOP Extra. Kom, ung som gammal, och hjälp
till att göra holkar för mesfåglar, trastar, trädkrypare och ugglor. Vi visar också holkar
för fladdermöss, humlor och steklar. Senare under hösten sätter vi upp holkarna i något
av naturreservaten i Boo.
Plats: Orminge Centrum utanför COOP Extra
Upplysningar: Per Kvarnfors 747 82 71
Söndag
11 november
10.00-13.00
Gärdesuddens naturreservat
Vi håller ängsmarken öppen med ringbarkning av träd som ska fällas och avverkar nu
döda aspar. Fågelholkarna, som föreningen satte upp vid Gärdesudden hösten 2011, ska
inventeras och skötas om. Vi grillar vid elden, så tag med dryck och gärna en såg till
arbetet. Vi bjuder på grillkorv och bröd.
Samling vid Gärdesudden eller busshållplats Kummelnäs vändplan (Gula sidorna 51
B6). Buss 471 från Slussen med byte till buss 421 i Orminge Centrum.
Upplysningar: Per Kvarnfors 747 82 71
Onsdag
5 december
19.00-21.30
BooM 30 år – en tillbakablick på 30 års miljövårdsarbete
En helkväll om naturen i Boo, som börjar med att Carl-Cedric Coulianos, BooM´s
förste och meste ordförande berättar om sitt engagemang och arbete under åren från
1982 och framåt. Olle Robin, naturfotograf, berättar och visar närbilder av insekter
fångade i Ormingenaturen. Kerstin Lundén, ordförande i BooM, blickar framåt.
I pausen mellan föredragen bjuder vi på frukt, te/kaffe och födelsedagstårta.
Plats: Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats
Telegramvägen.
Upplysningar: Kerstin Lundén 08-715 60 24, 070-47 00 160
Söndag
9 december
10.00-13.00
Fågelholksförsäljning på Boo Hembygdsförenings julmarknad
Plats: Boo hembygdsgård i Orminge, Nämdöstigen 1. Närmaste busshållplats är
Nämdöstigen eller Telegramvägen.
Upplysningar: Per Kvarnfors 747 82 71
Vårprogram 2013
Onsdag
23 januari
19.00-21.00
Trädvård
Träden på våra naturtomter och i de anlagda villaträdgårdarna har många värden för den
enskilde tomtägaren och ekologiskt utgör de tillsammans en stor och viktig del i
kommunens grönstruktur. Arborist Daniel Daggfelt, Trädmästarna AB, föreläser om
hur vi bäst vårdar träden för att hålla dem friska? Ska vi beskära, i så fall när och hur?
Vad händer med träden, när vi förändrar livsvillkoren ljus, vatten, marknivå etc som vid
byggnation i närheten? Kompendium i trädvård kommer att finnas till försäljning.
Samarr. med Nacka-Värmdö Trädgårdssällskap. Te/kaffe i pausen.
Plats: Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats
Telegramvägen.
Upplysningar: Kerstin Lundén 715 60 24, 070-47 00 160
Angivna sluttider är cirkatider