PS 860 och PS 870 är fortfarande stommen i Försvarsmaktens

PS 860 och PS 870 är fortfarande stommen i Försvarsmaktens strilsystem.
Inom F 13 forna ansvarsområde finns för tillfället två PS 860 och fem PS 870. Två av de
senare är grupperade på Gotland.