17–20 maj - Öppna Ateljéer

2012
20 april – 20 maj
Presentationsutställning
på Gotlands Konstmuseum,
S:t Hansgatan i Visby.
Entré 50 kr vuxna.
Gratis upp till 20 år.
57
42
55
50 54
56
öppna ateljéer
17–20 maj
gotland
25
23
26
18
16
17
19
Visby
16. Svante Gärdek
17. Eva Bergenwall 18. Zigge Holmgren
19. Christer Mattsson, 20. Angela Duckert
21. Hanne Heftø
22. Daniel Grunditz
23. Astrid Raff
24. Jelena Kimsdotter
25. Anette Blomberg
26. Björn Hammarström
27. Pia Nilert
28. Aira Lee
Nygatan 40
Specksrum 4
Norra Kyrkogatan 20 E
Mellangatan 56
Lännaplan 1D
Klosterbrunnsgatan 8
Berggränd 9
Bogegatan 89
Peter Hardings väg 10
Stjärngatan 2 B
Norra Kyrkogatan 20 B
Östra Tullgränd 10
Järnvägsgatan 8
Öppettider i ateljéerna:
Torsdag 17 maj t o m söndag
20 maj kl 11-18
27
21
Öppettider på Konstmuseet
20 april –20 maj öppet tisdag –
söndag kl 12-16
17 maj – 20 maj öppet varje
dag kl 11-18
20 april – 20 maj
Presentationsutställning
på Gotlands Konstmuseum,
S:t Hansgatan i Visby kl 11-18
Entré 50 kr vuxna.
Gratis upp till 20 år.
22
ÖPPNA ATELJÉER 2012 9
Ett stort och varmt tack till
våra sponsorer!
20
Lokaltidningen Gotlands Allehanda har tillsammans med Destination Gotland, lokala
företag och föreningar, gjort denna årliga
och unika konstupplevelse möjlig.
Förutom Gotlands Allehanda och Destination Gotland vill vi tacka Gotlands Konstmuseum, Visby Airport/Swedavia och
Gotland.net.
24 28
Öppna Ateljéer Gotland i samarbete med Gotlands Allehanda