Framtidens köldmedium är nu här!

Produktnyhet
Vår/Sommar 2014
Framtidens köldmedium är nu här!
Som svensk distributör kan nu Ahlsell
AB leverera framtidens köldmedium
till mobila luftkonditioneringssystem,
DuPont Opteon® YF (HFO-1234yf).
Den avvecklingsplan som EU har beslutat om
avseende fluorerade växthusgaser innefattar
en avveckling av HFC-134a som köldmedium
i personbilar, och från 2017 totalförbjuds
HFC-134a i nya personbilar. Redan idag har
dock många bilproducenter redan gått över till
HFO-1234yf, som har egenskaper som i mångt och mycket överensstämmer med HFC-134a,
men har 350 gånger lägre växthuspåverkan.
Köldmediet köps i köldmediecylinder om 5,6 kg och innefattar en depositionsavgift
för köldmediecylindern på 1395:- (exkl. moms) som krediteras när köldmediecylindern
återlämnas till Ahlsell.
Artikelnummer
7122263
Benämning
R1234yf
Mängd
5,6 kg
Förpackning
Stålcylinder*
* Levereras komplett med vänstergängad adapter för anslutning på köldmediecylinderns anslutning.
Större volymer kan offereras. Kontakta i så fall din säljare på Ahlsell.
Tekniska data:
Handelsnamn
Kemiskat namn
Kemisk formel
Rekommenderad olja
ASHRAE klassificering
Kokpunkt vid 1 atm
Kritisk temperatur
Kritiskt tryck
ODP - Ozonpåverkan
GWP – Växthuspåverkan
GWP påverkan relativt R134a
Opteon®YF (R1234yf)
2,3,3,3-tetrafluoropropene
CH3CF = CH2
Poly Alkylene Glycol-PAG (anpassad för R1234yf) eller Polyolester-POE
A2L – Icke giftig, milt brännbart
-29°C
95°C
34 bar (absolut)
0
4
0,3 %
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. För mer info www.ahlsell.se.