Låg främre resektion

Patientinformation
Stomi
är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S.
© 2010-02. Alla rättigheter tillhör Coloplast AB, Kungsbacka. Tryck: Sandstens Tryckeri. Upplaga: 400ex. SP1021.
Låg främre resektion
Coloplast AB
Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 Humlebæk, Denmark
Box 101 71
434 22
Kungsbacka
www.coloplast.com
Växel: 0300-332 50
Kundservice: 0300-332 56
is a registered trademark of Coloplast A/S or related companies.
Fax: 0300-188 66
[email protected]
©2008.06. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.
www.coloplast.se
Låg främre resektion
Patientinformation
Noteringar
Matsmältningssystemet
Matstrupe
Magsäck
Tunntarm (ileum)
Tjocktarm (colon)
sigmoideum
Ändtarm (rectum)
Anus
Låg främre resektion
1. Tumör i ändtarmen
Låg främre resektion används ofta för att avlägsna
tumörer som sitter i mellersta eller övre delen av
ändtarmen.
2. Rektumextirpation
3. Tjocktarmen kopplas samman med anus
Kirurgin kallas ”total mesorectal excition” (TME), vilket
innebär att man tar bort ändtarmen tillsammans med
omgivande mesenterium och lymfkörtlar.
Den återstående delen av tjocktarmen kopplas samman
med anus. Ibland föredras en tillfällig avlastande loopileostomi.