Bilder från utflykten till "Astrid på Skäret".

Astrid på skäret
Fotograf: JB Larsson.
Text: Ingrid Larsson
1. Samling för studiebesök.
2. .Samling som ovan.
2/10 - 2013
3. Kent Astorsson visar förlaga till GALTEN.
4. ”Färdig” utställning
5. .Fikapaus
6. .Överlämning av boken om Ringhals.