psykiatristöd.se

psykiatristöd.se
- webbtjänst med aktuell, kvalitetssäkrad
medicinsk och administrativ information från
vårdprogram för psykiatri
”Snyggt, användarvänligt och föredömligt
kortfattat och tydligt.”
Psykolog inom neuropsykiatrisk verksamhet
Om du vill veta mer
www.psykiatristöd.se
Kontakta redaktionen
[email protected]
Vad är psykiatristöd.se
Psykiatristöd.se är en webbtjänst som innehåller aktuell och
kvalitetssäkrad medicinsk och administrativ information från
regionala vårdprogram för psykiatri i Stockholms läns landsting.
Innehåll
Innehållet bygger på regionala vårdprogram i Stockholms läns
landsting.
Januari 2012 innehåller webbplatsen följande vårdprogram
• Schizofreni och andra psykossjukdomar
• Ätstörningar
• ADHD, utvecklingsstörning och
autismspektrumtillstånd
• Suicidnära patienter
Syfte
Webbplatsen ska bidra till att innehållet i de regionala
vårdprogrammen och läkemedelsrekommendationerna från
Stockholms läns läkemedelskommitté blir lättillgängliga och att
informationen sprids på ett effektiv sätt.
Fördelar
• Det kliniska arbetet underlättas genom att
webbplatsen tillhandahåller aktuell,
vetenskapligt värderad information som är säker och lätt att använda.
• Patienters och närståendes delaktighet i vården ökar
• Befolkningen i länet får en likvärdig vård genom ökad användning av de regionala riktlinjerna
Kvalitetssäkring av innehållet
Innehållet kvalitetsgranskas av
• Specialitetsrådet i psykiatri
• Stockholms medicinska råd
• Expertråd inom Stockholms läns
läkemedelskommitté
• Programansvariga inom Centrum för
psykiatriforskning
Målgrupp
Webbplatsen vänder sig i första hand till personal inom
vuxenpsykiatrisk vård men är tillgänglig för all personal
inom hälso- och sjukvården samt patienter, brukare och
närstående.