Tillsammans - Lions Quest

Tillsammans
Grundskolan
(F-9)
Lions Quest erbjuder kurser för personal i förskolan,
grundskolan och gymnasieskolan samt för barn- och
ungdomsledare och föräldrar. Kurserna handlar om
socialt och emotionellt lärande, värdegrundsarbete
samt förebyggande arbete mot bland annat mobbning
och droger.
Kursen för grundskolan omfattar två dagar. Under dagarna varvas teori och praktik
med diskussioner om socialt och emotionellt lärande (SEL).
Grundskolans personal får ett användbart verktyg för att kunna arbeta systematiskt,
långsiktigt och praktiskt med barnen för att utveckla färdigheter i:
•
•
•
•
•
•
Att arbeta tillsammans
Att visa respekt för sig själv och andra
Att ta ansvar
Att fatta positiva och sunda beslut
Att visa uppskattning
Att sätta mål
Målgruppen för kursen är alla vuxna som arbetar med och omkring eleverna i grundskolan. Kurskostnaden är 44 000 kr + moms för 20 - 35 deltagare. Kursdokumentation ingår.
I samarbete med företaget Elevator AB kan vi även erbjuda ett utvärderingsverktyg för att följa upp och mäta det förebyggande arbete som har gjorts i skolan. Mer
information finns på www.elevator.nu.
För ytterligare information om Tillsammans-programmet är du välkommen att
kontakta Lions Quest-kontoret. Kontaktinformation finner du nedan.
Geijersvägen 24
Telefon: 08-744 59 00 Fax: 08-726 92 00
112 44 Stockholm
E-post: [email protected]
www.lions-quest.se