Schema barnomsorgSKOVDE

SCHEMA
Schema lämnas till skolkontoret och till förskolan, familjedaghemmet
eller fritidshemmet.
Vårdnadshavaren ansvarar för att schemat lämnas till respektive enhet.
Se nästa sida för att få ifyllnadsanvisningar
1
Barnets omsorgstid ändras fr.o.m.
Ange datum för måndag vecka 1
Schemaperioden omfattar
veckor
Ange institution/dagbarnvårdare där barnet är placerat
Vårdnadshavares telefonnummer
Bostad
Arbete/mobil
Personnummer (10 siffror)
Barnets efternamn och tilltalsnamn
Vecka 1
2
Dag
Fr.o.m.
kl
Vecka 2
T.o.m.
kl
Fr.o.m.
kl
T.o.m.
kl
Fr.o.m.
kl
T.o.m.
kl
Dag
Må
Må
Ti
Ti
On
On
To
To
Fr
Fr
Lö
Lö
Sö
Sö
Vecka 3
Dag
Fr.o.m.
kl
Fr.o.m.
kl
T.o.m.
kl
Fr.o.m.
kl
T.o.m.
kl
Dag
Må
Ti
Ti
On
On
To
To
Fr
Fr
Lö
Lö
Sö
Sö
Vecka 5
Dag
T.o.m.
kl
Fr.o.m.
kl
T.o.m.
kl
Fr.o.m.
kl
T.o.m.
kl
T.o.m.
kl
Fr.o.m.
kl
T.o.m.
kl
Fr.o.m.
kl
T.o.m.
kl
T.o.m.
kl
Fr.o.m.
kl
T.o.m.
kl
Fr.o.m.
kl
T.o.m.
kl
Vecka 4
T.o.m.
kl
Må
Fr.o.m.
kl
Fr.o.m.
kl
Fr.o.m.
kl
Vecka 6
T.o.m.
kl
Fr.o.m.
kl
T.o.m.
kl
Fr.o.m.
kl
T.o.m.
kl
Dag
Må
Må
Ti
Ti
On
On
To
To
Fr
Fr
Lö
Lö
Sö
Sö
Fr.o.m.
kl
Snittid användes då schema ej kan anges.
Ange timmar/vecka
3
Dag 06.00 – 22.00
Natt 22.00 – 06.00
Uppgiftslämnare
Lämnade personuppgifter kommer att finnas i register hos Skövde kommun. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med
bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL).
SKF001
Skriv ut
Återställ
Blankettanvisningar
1. Ange från vilket datum den nya omsorgstiden ska gälla. Löper schemat på mer än en vecka,
ska antal veckor i schemaperioden anges. Vid flerveckorsschema måste datum för måndag
vecka 1 anges.
2. Se nedanstående exempel. Angivna tider för lämning och hämtning ska ej rundas av.
3. Så kallad snittid används då fast schema ej går att ange. Snittid beräknas utifrån beräknad
närvaro i genomsnitt per vecka för dag- och nattimmar. Dagtid är kl. 06.00–22.00 och nattid
kl. 22.00–06.00.
Exempel 1
Båda föräldrarna har regelbunden arbetstid mån-fre
kl. 08.00-16.30. Restid tillkommer samt tid för avoch påklädning av barnet.
Exempel 2
Båda föräldrarna har regelbunden arbetstid mån-fre
kl. 08.00-16.30. Restid tillkommer.
Barnet går i skolan kl. 08.00-13.00 (för skolbarn
räknas ej tid i skola med i omsorgstiden).
Vecka 1
Vecka 2
Dag
Fr.o.m.
kl
T.o.m.
kl
Må
07.30
Ti
Fr.o.m.
kl
T.o.m.
kl
Fr.o.m.
kl
T.o.m.
kl
Dag
Fr.o.m.
kl
T.o.m.
kl
Fr.o.m.
kl
T.o.m.
kl
17.00
Må
07.30
08.00
13.00
17.00
07.30
17.00
Ti
07.30
08.00
13.00
17.00
On
07.30
17.00
On
07.30
08.00
13.00
17.00
To
07.30
17.00
To
07.30
08.00
13.00
17.00
Fr
07.30
17.00
Fr
07.30
08.00
13.00
17.00
Lö
Lö
Sö
Sö
Fr.o.m.
kl
T.o.m.
kl
Exempel 3
Ensamstående förälder som vecka 1 arbetar natten mot tisdag och onsdag kl. 21.00-07.00 och sover kl.
07.00-14.00 samt arbetar fredag kl. 07.00-16.00. Vecka 2 arbetar föräldern natten mot mån-, tis- och onsdag kl. 21.00-07.00 och sover kl.07.00-14.00 samt arbetar fredag kl. 07.00-16.00. Restid tillkommer. Barnet går i skola kl. 08.00-13.00 (för skolbarn räknas ej tid i skola med i omsorgstiden).
Vecka 1
Vecka 2
Dag
Fr.o.m.
kl
T.o.m.
kl
Fr.o.m.
kl
T.o.m.
kl
Må
20.30
24.00
Ti
00.00
08.00
13.00
14.30
On
00.00
08.00
13.00
14.30
Fr.o.m.
kl
20.30
To
Fr
24.00
Dag
Fr.o.m.
kl
T.o.m.
kl
Fr.o.m.
kl
T.o.m.
kl
Fr.o.m.
kl
T.o.m.
kl
Må
00.00
08.00
13.00
14.30
20.30
24.00
Ti
00.00
08.00
13.00
14.30
20.30
24.00
On
00.00
08.00
13.00
14.30
06.30
08.00
13.00
16.30
To
06.30
08.00
13.00
16.30
Lö
Sö
T.o.m.
kl
Fr
Lö
20.30
Postadress
Skövde kommun
Skolförvaltningen
541 83 Skövde
Sö
24.00
Besöksadress
Stadshuset
Fredsgatan 4
Skövde
Telefon
0500-49 80 00 vxl
E-postadress
[email protected]