ELLE Mat & Vin – prislista och utgivningsdagar 2015

Matglädje med mersmak
ELLE mat & vin har en unik position på marknaden.
Med en varm inbjudande ton attraherar vi både
läsare, annonsörer och samarbetspartners. Vi är bäst
på festmat, vardagsglamour och lyxig hälsomat.
ELLE mat & vin ger dig de goda stunderna.
ellematovin.se
facebook.com/ElleMatVin
Upplaga och räckvidd
Upplaga: 39 800 varav 17 100 pren
Räckvidd samtliga: 113 000
Läsarinformation
Könsfördelning: 83% kvinnor, 17% män
Snittålder: 45 år, 25-59 år (69%)
Snitt hushållsinkomst/år: 549 500 kr
Övriga Sverige 49%
Stockholm 28%
Göteborg 13%
Malmö 10%
Suzanne Ribbing
Chefredaktör
Läskvalitet
Medelvärde lästid: 73,2 min
Läser antal gånger: 5,2
Sparar ett halvår eller längre: 87%
Utgivningsdag avser dagen då tidningen finns i butik. Prenumeranter får tidningen 1-3 dagar innan.
Utgivningsplanen är preliminär och kan komma att ändras.
UTGIVNINGS- OCH MATERIALDAGAR 2015
ANNONSPRISER
Nr
Vecka Utdag
Mtrl.dag
Format
StorlekPris
1
2
3
4/5
6
7
8
2
10
16
23
31
38
46
3 dec
26 jan
9 mar
27 apr
22 jun
10 aug
5 okt
Uppslag
450 x 297 mm
79 000:-
Helsida
225 x 297 mm
44 000:-
Liggande 1/2-sida
225 x 148 mm
26 500:-
Stående 1/2-sida
112 x 297 mm
26 500:-
2:a omslag
225 x 297 mm
52 500:-
3:e omslag
225 x 297 mm
49 000:-
4:e omslag
225 x 297 mm
52 000:-
8 jan
5 mar
16 apr
4 jun
30 jul
15 sep
10 nov
MATERIALADRESS
http://in.aller.se/annons.
OBS: Lägg till 5 mm utfall på alla format.
Begärd placering: +15 %
Advertorial: + 20 %
Partner Promotion: Annonspris (netto) x2 + produktionskostnad
Guidelines för advertorials hittar du på aller.se/koncept