Cosinussatsen - Iceclimbers.net

5.2 Triangelsatserna
Cossinussatsen
Sinussatsenℎ


 × sin  × sin  × sin 
=
=
2
2
2
×2
 × sin = × sin = × sin 
×
1

sin sin sin =
=
↔
=
=sin sin sin 

Exempel
Martin ska bestämma vinkeln i en triangel ABC där
 = 103°, = 32 och = 27 .
Martin slår följande uträkning på räknaren
 = sin−1
32 × sin 103°
27
Räknaren svarar med error, vari ligger problemet?
B
27
103°
A
32
C
En käpp i hjulet
Bestäm längden av sidan c i den gröna triangeln.
3,2

42°
4
()

Bestäm storleken av vinklarna A, B och C.

sin sin sin =
=
↔
=
=sin sin sin 
6,3
2,7
6,8

Cossinussatsen
△ 

Pythagoras sats ger
 2 = ℎ2 + − 
2


ℎ
 2 = ℎ2 + 2 − 2 + 2
 2 = 2 − 2 + 2 − 2 + 2

 2 = 2 + 2 − 2
 2 = 2 + 2 − 2 × × cos △ 
Pythagoras sats ger
 2 = 2 + ℎ2
 2 = 2 + 2 − 2 cos 
 2 − 2 = ℎ2

cos = ↔ = × cos 


Exempel
Bestäm längden av sidan c i den gröna triangeln.
()
3,2

42°
4
 2 = 2 + 2 − 2 cos 
Exempel

Bestäm storleken av vinklarna A, B och C.
6,3
2,7

 2 = 2 + 2 − 2 cos 
()
6,8

 2 = 2 + 2 − 2 cos 
Dagens uppgifter
3,9
41°
()

4,4
4. Vi har △ där = 5,4 , = 7,0 
och = 43°. Bestäm längden av sidan .
5. Punkterna A, B och C ligger på ytan till en sfär.
1. Beräkna sidan markerad med .
) Beräkna vinklarna i △ och dess area om
den gula vinkeln är 60°.
2. Bestäm vinklarna i triangeln.
) Beräkna vinklarna i △ och dess area om
den gula vinkeln är 30°.

3,5
2,2
4,0
3. Bestäm vinklarna i den
röda triangeln. Det gråa
strecket delar kubens golv
i två lika stora delar.
Mer uppgifter på s.168-169