CACHEID=04b1b38045bb38cb959cb5cf65e40864;Mark & VA Kavalkaden (pdf)

Mark & VA
6 – 31 oktober 2014
kavalkaden
Kabelbrunnar i lager
Se sidan 11–12.
Fosforfilter
Polonite i lager
Kapmaskin
Se sidan 17.
Se sidan 5.
Sandlåda
Se sidan 10.
NYHET!
Äntligen är den här – nya
Avloppsboken, utgåva 6.
El-artiklar
Se sidan 18.
ag,
d
i
l
l
ä
Best i morgon!
hämta
Olje- och fettavskiljare
din
akta re
t
n
o
K
sälja
Dahl- mer
för
ation
n
i formpris.
och
2
Avskiljarboken finns på alla våra
DahlCenter. Den innehåller allt du
behöver veta om avskiljare.
Hämta ditt exemplar eller beställ
det via din Dahl-säljare.
Art nr: 915 29 96
Avskiljarlarm från Afriso
Spilloljelarm
Högnivålarm Maximelder
Högnivålarm och överfyllnadsskydd
för spilloljetankar, inklusive termistorgivare KR425 i syrafast/rostfritt
material. Anslutning: 1".
Längd: 1 m.
Art nr: 13 34 20
Högnivålarm för slutna tankar och pumpstationer. Består
av en elektronikenhet och en flottörgivare som ger larm
i rätt tid. Optiskt och akustiskt larm vid önskad högnivå.
Kapsling: IP65. Kabellängd: 5 m.
Art nr: 13 30 54
Oljenivålarm för skikt, dämning och slam
Nivålarm för slam
OSA3 nivålarm (inklusive givare ES4, R6 och ES8) till oljeoch bensinavskiljare. Kabellängd: 5 m.
Art nr: 561 96 00
OSA3 nivålarm för slam (inklusive givare ES8) till
slamavskiljare. Kabellängd: 5 m.
Art nr: 13 34 36
Alla priser i kampanjen är angivna exklusive moms och gäller under perioden 6 oktober – 31 oktober 2014.
Vi reserverar oss för tryckfel, slutsålda varor och uteblivna leveranser.
! Oljeavskiljare Certaro
T
E
H
Y
N
Verkstads- och garagepaket
• 1 st oljeavskiljare, Certaro NS6-600, 6 l/s, inklusive nivå- och dämningslarm
• 1 st lock, märkt Avskiljare Separator
• 1 st flytande ram
• 1 st komplett provtagningsbrunn, dimension 160 mm
Behöver ej förankras.
Art nr: 13 33 90
Spol- och tvätthallspaket
• 1 st oljeavskiljare, Certaro NS6-2000, inklusive nivå- och dämningslarm
• 1 st lock, märkt Avskiljare Separator
• 1 st flytande ram
• 1 st komplett provtagningsbrunn, dimension 160 mm
Behöver ej förankras.
Art nr: 13 33 91
Alla priser i kampanjen är angivna exklusive moms och gäller under perioden 6 oktober – 31 oktober 2014.
Vi reserverar oss för tryckfel, slutsålda varor och uteblivna leveranser.
din
akta
Kont -säljare
Dahl mer
för
ation
informpris.
och
3
Avskiljare och tankar från
Vestfold Plastindustri
Utnyttja vårt fördelaktiga samarbetsavtal med en av Nordens största
glasfibertillverkare av tankar. Flertalet produkter finns tillgängliga på lager
hos Vestfold för snabb leverans. Se några exempel:
Slamavskiljare, upp till 12 m³
Fettavskiljare, upp till 12 l/s
Oljeavskiljare, upp till 30 l/s
Oljetankar, upp till 9 m³
Slutna tankar, upp till 12 m³
VPI kan tillverka:
• slamavskiljare och slutna tankar
t o m 100 m³
• stora pumpstationer
• oljeavskiljare t o m 100 l/s
• fettavskiljare t o m 60 l/s
• specialavskiljare/tankar, med mera.
din
akta re
t
n
o
K
sälja
Dahl- mer
för
ation
informpris.
och
4
Alla priser i kampanjen är angivna exklusive moms och gäller under perioden 6 oktober – 31 oktober 2014.
Vi reserverar oss för tryckfel, slutsålda varor och uteblivna leveranser.
Enskilt avlopp
Avloppsboken, utgåva 6, är din guide i miljöhantering av avlopp. Välkommen till en högklassig
katalog som innehåller produkter och information
om enskilt avlopp. Hämta ett exemplar på ditt
DahlCenter eller beställ katalogen via din Dahlsäljare. Art nr: 91 55 10
Fosforfilter Polonite®
Fosforfilter har utvecklats för att komplettera
reningssystem där det finns krav på fosforrening.
Filtren finns i 3 storlekar: 370 kg, 500 kg och 1 000 kg.
Storleken beror på typ av anläggning, antal pe,
användning av avloppet samt önskat bytesintervall.
Vanligast är bytesintervall på 2 år för ett normalhushåll
med 5 personer.
NYHgEeTr!
på la
Fördelar med fosforfilter Polonite®:
På säcken finns en plastficka med röd text: ”OBS
VIKTIGT! Att lämna till
fastighetsägaren”. Där
finns en QR-kod och en
hänvisning till Bioptechs
webbplats, när det gäller
bytes-/serviceavtalet.
Det kommer också att finnas
en installationsanvisning.
• Enda filtermassan verifierad i forskning
• Marknadsledande med över 3 500 installationer
• Robust, underhållsfri och miljövänlig
• Bidrar kraftigt till hygienisering och bakteriefritt
• ut-vatten
Fördelar för fastighetsägaren med
bytesavtal:
• Avtalet hjälper fastighetsägaren att göra regelbundna
• byten, så att reningskraven i tillståndet för anläggningen
• följs.
• Bioptech kontaktar fastighetsägaren när det kan vara
• dags för byten, enligt definerat bytesintervall.
• Fastighetsägaren kan visa upp ett avtal mot kommunen,
• något som skapar trygghet för denne direkt vid
• installationen.
• Mättat filtermaterial återförs till kretsloppet av fosfor.
• Inga kostnader för bytesavtalet – bara fördelar!
Fosforfilter Polonite
Art nr
561 88 48
561 87 13
561 87 14
Modell
303, (370 kg)
301, (500 kg)
302, (1 000 kg)
ler
erhål
Vi lagn filteräve nar!
brun
din
akta
Kont -säljare
Dahl mer
för
ation
informpris.
och
Dimension mm
D = 800, H = 900
D = 840, H = 1 200
D = 1 040, H = 1 650
Alla priser i kampanjen är angivna exklusive moms och gäller under perioden 6 oktober – 31 oktober 2014.
Vi reserverar oss för tryckfel, slutsålda varor och uteblivna leveranser.
5
Produkter för
anslutning till
slamsugningsbilen
Du vet väl om att personer med enskilt avlopp måste
flytta anslutningen till avloppstanken för tömning.
Enligt nya regler från 2012 så får anslutningen som
slamsugningsbilen ska koppla in sig på ligga max 10 m
från vägen. Detta innebär att villaägare med enskilt
avlopp måste installera slang och kopplingar i de fall
anslutningen ligger längre bort än detta avstånd.
Slang Super X Polar
grey
Slangen har låg vikt och är lämplig för slamsugning.
Dimension: 3" (76 mm).
Art nr
Längd
13 31 00
10 m
13 31 01
20 m
NYHgEeTr!
på la
NYHgEeTr!
på la
KenrexLOCKET TM
plastlock för avskiljare
Ett lätt lock för avloppsbrunnar som gör din trädgård
säkrare. Med ett KenrexLock i trädgården slipper du
tampas med tunga, skrymmande lock som har besvärliga
låsanordningar.
din
akta
Kont -säljare
Dahl mer
för
ation
informpris.
och
Fördelar:
• Lätt att lyfta.
• Säker låsning.
• Ligger alltid plant på gräsmattan.
• Underlättar gräsklippning.
• Locket är belastningsprovat för 1,5 ton.
• Locket uppfyller kraven enligt EN 124 klass A15
avseende kapitel 7,8 och 9 gällande konstruktion,
hållfasthet och märkning.
Art nr
Kopplingar till
slamsugning
Art nr
Dimension mm
Kenrex brunnslock
703 06 91
600
Teleskoprör med krage
235 92 94
600
Benämning
Kardankoppling, hane
167 13 01
KVPV 76
Kardankoppling, hona
561 99 11
KMPV 76
Honslutstycke, lock
162 25 39
6
KXM76
Alla priser i kampanjen är angivna exklusive moms och gäller under perioden 6 oktober – 31 oktober 2014.
Vi reserverar oss för tryckfel, slutsålda varor och uteblivna leveranser.
din
akta
Kont -säljare
Dahl mer
för
ation
informpris.
och
Dagvattenhantering
Dagvattenboken finns
på alla våra DahlCenter.
Hämta ditt exemplar eller
beställ boken via din
Dahl-säljare.
Art nr: 915 29 63
Flygt SXM2 GT dräneringspump med nivårör
Flygt Ready 8S med
virvelhjul
Flygt Ready 4 för tuffa
länsjobb
För extra trånga utrymmen – t ex i
källare eller garage. Tack vare nivårör
med flottör ryms pumpen i utrymmen
ned till 200 mm. Bara att ställa ner
eller hänga i ett rep och ansluta med
en slang. Ytterkåpa och motorkåpa
av rostfritt stål. Tre läpptätningar.
Lyfthandtag av glasfiberarmerad
noryl. 1-fas, 1,4 A. Max tryckhöjd:
7 m. Max flöde: 120 l/min. Max
vätsketemperatur: 40 °C. Utlopp
invändig gänga Ø 1 ¼" (32 mm),
10 m kabel med stickpropp.
Passar för avvattning av
byggplatser och industritomter,
länsning av brunnar och schakt
samt som räddningspumpar vid
översvämningar. Hydrauldel i
slitstarkt lättviktsmaterial. Levereras
med slanganslutning R2" och
gängad anslutning G2A. Virvelhjul
med genomlopp för fasta partiklar
upp till 38 mm. Levereras med 10 m
kabel, H07FN-F, med jordad
stickpropp.
Bara att tippa av rätt ner i de värsta
vattenansamlingarna på bygget,
eller i ett schakt som behöver
länsas. Robust, slitstark lättviktskonstruktion i aluminium som ger dig
hög pumpkapacitet i ett lätthanterligt
format. 1-fas, 2,7 A. Max tryckhöjd:
10 m. Max flöde: 240 l/min. Max
vätsketemperatur: 35 °C. Med
monterad slanganslutning utvändig
gänga Ø 2" (50 mm), 10 m kabel
med stickpropp. Kan förses med
lågsugstillsats (art nr: 589 01 32).
Art nr: 589 00 90
Art nr: 589 01 68
Art nr: 589 01 70
Alla priser i kampanjen är angivna exklusive moms och gäller under perioden 6 oktober – 31 oktober 2014.
Vi reserverar oss för tryckfel, slutsålda varor och uteblivna leveranser.
7
KONCEPT
DAHL INFRA
GER VÄG
NÄR DU BYG
Infrakoncept-broschyren
finns på alla våra
DahlCenter. Hämta ditt
exemplar eller beställ det
via din Dahl-säljare.
2011
Infra – när du bygger väg
ta din Dahl-säljare
ngsmaterial och skyltar? Kontak
gni
tän
avs
d
me
lp
hjä
du
r
öve
Beh
a i Norden.
etar med de största tillverkarn
för mer information! Vi samarb
thinder, med mera
• Avspärrning • Vägskyltar • Far
5 st trafikkoner med gul reflex
Kontopp 3 meter
Konen är UV-beständig och tillverkad
av polyeten. Foten består av slitstarkt
gummimaterial och är integrerad med konen.
Höjd: 1 m. Vikt: 5 kg.
Röd/vit.
Kontoppen är flexibel och kan
sträckas ut till 3 m. Varje kontopp
sätts på en vägkon, och dessa
kan sedan kopplas ihop för att
bilda en enhet. Kontoppar är
lämpade för avspärrningar åt flera
håll, för att spärra av ett område,
gata eller liknande.
T
E
H
Y
N ger!
på la
Art nr: 11 24 52
Avstängningsnät/snönät
Detta nät, som är tillverkat av polyeten, är både UV- och
köldbeständigt. Vikt: 200 g/m2. Nätet är lätt att hantera
och montera, och det levereras i rulle, 1 m högt och 50 m
långt.
Drivsnö och drivsand
Snöstängsel stoppar drivsnön effektivt. Vanliga användningsområden är längs vägar och järnvägar för att
stoppa drivsnö. Stängslen kan också med fördel
användas för att förhindra drivsand längs
kusterna.
Avstängning vid arbetsplats
Näten passar också utmärkt vid avstängning
för arbetsplatser. Du lägger ut nätet i önskad
längd för att tydligt märka upp att arbete
pågår och dirigera om exempelvis gångtrafikanter.
Art nr: 11 25
5 40
PP farthinder
Ett lätthanterligt farthinder tillverkat av en gummiblandning.
Varje del innehåller en svart och en vit sektion.• 4 st reflexer
per sida.• 8 st ståldubbar ingår.
1 000 x 380 x 50 mm
Art nr: 11 24 28
Art nr: 11 24 54
8
Alla priser i kampanjen är angivna exklusive moms och gäller under perioden 6 oktober – 31 oktober 2014.
Vi reserverar oss för tryckfel, slutsålda varor och uteblivna leveranser.
Hopfällbar BLF tältskylt vägarbete
1 100 x 1 100 x 1 100 mm, H = 900 mm
Stativet består av aluminium och skylten av väv.
Detta är ett stabilt och starkt varningstält, som
står stadigt tack vare lågt placerad tyngdpunkt.
Levereras med bärväska.
Svensktoppen komplett med
avstängningsbräda
Består av 2 st Svensktoppen, 2 st belastningar
och 1 st avstängningsbräda, 3 m.
Art nr: 11
1 26 54
Art nr: 11 24 74
3 st flaggspel
Reflekterande flaggor i plast, monterade på lina.
Längd: 23 m.
Avstängningsstaket, plan fot med
reflex
Tillverkat av varmförzinkat stål. Kopplas ihop med ett enkelt
handgrepp utan verktyg.
Dimension: L 2 300, H 1 100 mm. Vikt: 19 kg.
Art nr: 32 74 12
Avstängningsstaket, V-fot med
reflex
Tillverkat av varmförzinkat stål. Kopplas ihop med ett
enkelt handgrepp utan verktyg.
Dimension: L 2 500, H 1 038 mm. Vikt: 19 kg.
Art nr: 11 25 01
Art nr: 11 25 10
Alla priser i kampanjen är angivna exklusive moms och gäller under perioden 6 oktober – 31 oktober 2014.
Vi reserverar oss för tryckfel, slutsålda varor och uteblivna leveranser.
9
Thrace TG Grid – Geonät
Detta är ett plattextruderat armeringsnät med fasta
knutpunkter, hög sträckstyrka och styvhet. Vid rätt användning
kommer nätet att tillföra vägen extra styrka, och nätet aktiverar
styrkan utan töjning så att nätet genast tar upp rörelserna som
uppstår i massorna.
Armeringsnätet har tagits fram för att förenkla utläggningen av
både fiberduk och vägarmeringsnät. På den ena sidan av nätet
är en NGS-klassificerad fiberduk monterad, och nätet utgör då
både en separationsduk och ett armeringsnät. Nätet passar för
användning i botten av väg- eller järnvägsfyllningar över mark
med dålig bärförmåga. Dimension: 3,95 x 50 m.
Art nr:
Maskstorlek
mm
Rekommenderad
stenstorlek mm
40 x 40
0–60
66 x 66
20–120
Typ: TG3030S
NYHgEeTr!
din
akta
Kont -säljare
Dahl mer
för
ation
informpris.
och
på la
243 14 96
Typ: TG3030L
243 14 97
Typ: TG3030S Compo N2
241 69 48
40 x 40
0–60
Snökäpp med reflex
26 mm, l = 2 000 mm
Tillverkad av polypropen. 25 st/förpackning.
Art nr: 11 25 04
Sandlåda
Denna sandlådan tillverkas i vakuuminjicerad polyester
med korrugerat lock, vilket ger stabilitet och styrka. Varken
sandlådan eller locket har några råytor; både ut- och insida
är helt släta. Gångjärn, bult och kätting är galvaniserade.
Varje sandlåda har invändigt monterad kätting som stopp för
locket i uppfällt läge. 10 cm höga ”ben” gör att sandlådan lätt
kan flyttas med truck. Den passar särskilt väl på trafikplatser,
busshållplatser, järnvägsstationer, bilparkeringar och torg,
likaså gångbanor.
Sandlådorna levereras i delar:
- Låda
- Lock
- Skruvpåse inkl monteringsanvisning
130 liter
350 liter
Art nr: 30 32 01
10
Art nr: 30 32 02
550 liter
Art nr: 30 32 03
Alla priser i kampanjen är angivna exklusive moms och gäller under perioden 6 oktober – 31 oktober 2014.
Vi reserverar oss för tryckfel, slutsålda varor och uteblivna leveranser.
NYHgEeTr!
på la
630120
630158
630122
630164
630136
630138
630168
Kabelbrunn SW
Den här kabelbrunnen är tillverkad av HDPE. den är
enkelväggig och tål en belastning på 18 ton. Brunnen är
lämplig som slingbrunn eller som skarvpunkt i fibernätet,
alternativt som kollektorbrunn vid bergvärmeanläggning.
Art nr:
1 030 x 695, H = 465
SW1730 Gjutjärnslock FR45
630158
B125
SW1730-10 Förhöjningsbox
630164
Art nr:
Dimension mm
C2 Brunnsektion E600
630122
1 480 x 901, H = 150
C2 Gjutjärnslock 2-delat
630136
B125
C2 Gjutjärnslock 4-delat
–
SW1730-18 Box svart PEH
630168
Denna kabelbrunn är tillverkad i HPDE och testad att tåla
60 ton. Brunnen lämpar sig väl för D400-applikationer,
men kan även användas som sling-/skarvbrunn i
fibernätet. C2 är en sektionsbrunn där sektionerna är 150
mm höga. Välj ett tvådelat B125-lock eller ett fyrdelat
D400-lock som båda är låsbara med pentahead-bult.
Dimension mm
SW1730-18 Kabelbrunn A15 (HDPE-lock)
630120
Kabelbrunn C2
630138
D400
din
akta
Kont -säljare
Dahl mer
för
ation
informpris.
och
–
Alla priser i kampanjen är angivna exklusive moms och gäller under perioden 6 oktober – 31 oktober 2014.
Vi reserverar oss för tryckfel, slutsålda varor och uteblivna leveranser.
11
Kabelbrunn FF
Tillverkad i HDPE. FF-sektionsbrunnen består av
byggbara sektioner om 150 mm som enkelt klickas i
varandra för att skapa det djup man önskar, vilket ger en
flexibel lösning. Plastkonstruktionen är testad och klarar
40 tons belastning.
630160
Art nr:
630128
Dimension mm
FF6060 Brunnsektion D400
630128
715 x 715, H = 150
FF6060 PEH lock
630160
630146
A15
FF6060 Gjutjärnslock FR70
630146
630132
NYHgEeTr!
på la
B125
FF9060 Brunnsektion D400
630152
630132
1 020 x 715, H = 150
FF9060/2436 Gjutjärnslock
630152
B125
FF9060 Gjutjärnslock
630134
630150
B125
630150
FF9090 Brunnsektion D400
630134
1 020 x 1 020, H = 150
FF9090 Gjutjärnslock
630154
630124
630154
B125
FF12267 Brunnsektion
630124
1 345 x 815, H = 150
FF12267 Gjutjärnslock
630140
B125
FF12267 Gjutjärnslock
630140
630142
630142
D400
Kabelbrunn PV2460
Den här brunnen är tillverkad i paneler av HDPE. Det är
en stark konstruktion som är testad till 18 tons vertikal
belastning. Brunnen kommer färdigmonterad med
förbestämt djup och kan inte höjas med förhöjningssektioner i efterhand. Brunnen passar väl som skarv- och
dragbrunn i fibernätet eller som skarvpunkt i ett elnät.
Den används även som slingbrunn vid järnvägen.
630166
Art nr:
Dimension mm
PV2460-18 Box Svart PEH
630166
1 708 x 788, H = 470
PV2460 PEH-lock Svart
630162
630162
A15
PV2460 Gjutjärnslock FR70
630156
B125
630156
12
Alla priser i kampanjen är angivna exklusive moms och gäller under perioden 6 oktober – 31 oktober 2014.
Vi reserverar oss för tryckfel, slutsålda varor och uteblivna leveranser.
din
akta
Kont -säljare
Dahl mer
för
ation
informpris.
och
Mark & VA
M k & VA
Övrigt VA-sortiment
G
PRODUKTKATALO
Utgåva 6
Utgåva 6
Nya Mark & VA-katalogen,
utgåva 6, finns på samtliga
DahlCenter. Naturligtvis kan
du också beställa den av
din Dahl-säljare.
Art nr: 915 29 87
Ulefos VA-rörpropp SB1
Ulefos VVS-rörpropp SA1
Ulefos blockeringspropp för
VA-rör, med dragögla.
Ulefos blockeringspropp SA1 för
VVS-rör, med dragögla.
150–300 mm
Art nr: 113 34 09
46–77 mm
200–400 mm
Art nr: 113 33 97
Art nr: 113 34 10
86–102 mm
300–525 mm
Art nr: 113 33 99
Art nr: 113 34 11
86–153 mm
350–600 mm
Art nr: 113 34 01
Art nr: 113 34 13
143–204 mm
Art nr: 113 34 03
Paket övergångskopplingar
Backventil enkel klaff
Tillverkad av PVC, avsedd för montage på friliggande
rörledning. För fekaliefritt avloppsvatten. Kopplar
samman muff respektive spets.
Testade och godkända enligt svensk standard
SS-EN 681-1. Typgodkända enligt Boverkets Byggregler.
Paketet innehåller:
• 3 st 310 96 17 övergångskoppling reducerande
180-200/145-165
• 3 st 310 96 15 övergångskoppling rak 100-115
• 3 st 310 96 49 övergångskoppling reducerande
195-215/145-165
Dim 110
Dim 160
Art nr: 53 42 80
Art nr: 53 42 82
Art nr: 53 43 40
Alla priser i kampanjen är angivna exklusive moms och gäller under perioden 6 oktober – 31 oktober 2014.
Vi reserverar oss för tryckfel, slutsålda varor och uteblivna leveranser.
13
DT Mobil bränsletank
Tillverkad av PE. Levereras komplett med:
• 12 V-pump
• Påfyllnadsslang 4 m
• Påfyllnadspistol med automatiskt stopp
200 liter
Art nr: 562 40 96
430 liter
Art nr: 562 40 97
Distansskyltar Wejo
14
NYHgEeTr!
på la
Art nr
Benämning
72 06 00
Distansskylt blå
72 06 01
Distansskylt gul
72 06 02
Distansskylt brun
72 06 03
Distansskylt grön
72 06 18
Distansflagga röd, brandpost
72 06 16
Stanslåda
72 06 20
Reflexsiffra 0
72 06 21
Reflexsiffra 1
72 06 22
Reflexsiffra 2
72 06 23
Reflexsiffra 3
72 06 24
Reflexsiffra 4
72 06 25
Reflexsiffra 5
72 06 26
Reflexsiffra 6
72 06 27
Reflexsiffra 7
72 06 28
Reflexsiffra 8
72 06 29
Reflexsiffra 9
72 06 36
Slangklämma 32–52 mm rostfri
72 06 37
Slangklämma 47–67 mm rostfri
72 06 41
Slangklämma 107–127 mm rostfri
72 06 08
Distansstolpe 38/1 500 mm galv ”faxefot”
72 06 10
Distansstolpe 48/2 700 mm galv ”faxefot”
72 06 13
Distansstolpe 38/1 500 mm aluminium
72 06 30
Reflekterande kommatecken
din
akta
Kont -säljare
Dahl mer
för
ation
informpris.
och
Alla priser i kampanjen är angivna exklusive moms och gäller under perioden 6 oktober – 31 oktober 2014.
Vi reserverar oss för tryckfel, slutsålda varor och uteblivna leveranser.
VERKTYG OCH R
FÖRNÖDENHETE
Verktyg och förnödenheter
Handske
fleece/latex,
Novipro
PRODUKTKATALOG
2013
Verktygs- och förnödenhetskatalogen finns på alla våra
DahlCenter. Hämta ditt
exemplar eller beställ via din
Dahl-säljare.
Art nr: 915 29 91
Arbetshandske,
Novipro
Arbetshandske 6010,
svart i 100 %
polyesterfleece,
doppad i latex.
Mjuk och värmande
handske. Lämplig
för arbeten med
våta material där bra
grepp krävs. EN420, EN388 1221, EN511 010.
Strl Small
Arbetshandske 7620
med innerhand i
getnarv och ovanhand
i strech-spandex.
Smidig handske i
mjukt och slitstarkt
material som andas.
För lättare allroundarbeten. EN420, EN388.
Strl Small
Art nr: 91 54 14
Art nr: 91 54 42
Strl Medium
Strl Medium
Art nr: 91 54 15
Art nr: 91 54 43
Strl Large
Strl Large
Art nr: 91 54 16
Art nr: 91 54 44
Strl XLarge
Strl XLarge
Art nr: 91 54 17
Art nr: 91 54 45
Röravskärare
TC 168 PL
NYHgEeTr!
på la
Rothenberger TC 168 PL Ø 110–168 mm. Röravskärare
med automatisk snabbinställning mot rör. Exakt kapning
av PP, PE, PEX, PB, PVDF.
Art nr
Beskrivning
38 52 31
Ø 110–168 mm
Art nr: 38 52 31
Alla priser i kampanjen är angivna exklusive moms och gäller under perioden 6 oktober – 31 oktober 2014.
Vi reserverar oss för tryckfel, slutsålda varor och uteblivna leveranser.
15
Stumsvets Roweld P
160 B
NYHgEeTr!
på la
Rothenberger Roweld P160 B Ø 40–160 mm. Komplett
maskin med 6 st basbackar och 2 st för nära svetsning
men utan reduktionsbackar. Finns i set, art nr 55240.
Hydraulpump med alla anslutningar (slangar). Elektrisk
hyvel (trimmer). Elektronisk reglerbar värmespegel.
Ställning för trimmer och värmespegel. För svetsning av
tryckrörsystem (SDR 41-7,4) PE, PP, PVDF.
Art nr
Beskrivning
38 52 14
Ø 40–160 mm
Artt nr: 38 52 14
A
Reduktionsbackar
Set P160 B
Rothenberger Roweld reduktionsbackar set P 160 B.
Arbetsområde Ø 40–140 mm (40, 50, 63, 75, 90, 110,
125, 140). 1 st set består av 6 st R-backar av varje storlek
och 2 st för nära svetsning av till exempel kopplingar,
T-stycken och vinklar.
Art nr: 38 52 15
Art nr
Beskrivning
38 52 15
Set
NYHgEeTr!
på la
Stumsvets Roweld P
250 B
Rothenberger Roweld P 250 B Ø 90–250 mm. Komplett
maskin med basbackar 6 st och 2 st för nära svetsning
men utan reduktionsbackar. Finns i set, art nr 55241.
Hydraulpump med alla anslutningar (slangar). Elektrisk
hyvel (trimmer). Elektronisk reglerbar värmespegel.
Ställning för trimmer och värmespegel för svetsning av
tryckrörsystem (SDR 41-7,4) PE, PP, PVDF.
Art nr
Beskrivning
38 52 16
Ø 90–250 mm
Art nr: 38 52 16
Reduktionsbackar
Set 250 B
Rothenberger Roweld reduktionsbackar set P 250 B.
Arbetsområde Ø 90–225 mm (90, 110, 125, 140, 160,
180, 200, 225). 1 st set består av 6 st R-backar av
varje storlek och 2 st för nära svetsning av till exempel
kopplingar, T-stycken och vinklar.
16
Art nr
Beskrivning
38 52 17
Set
Art nr: 38 52 17
Alla priser i kampanjen är angivna exklusive moms och gäller under perioden 6 oktober – 31 oktober 2014.
Vi reserverar oss för tryckfel, slutsålda varor och uteblivna leveranser.
Art nr: 38 52 40
Art nr: 38 52 41
NYHgEeTr!
Rörrullar
Rothenberger rörrullar, galvaniserade.
Art nr
Beskrivning
38 52 40
300 kg, Ø 20–315 mm
38 52 41
500 kg, Ø 20–500 mm
38 52 42
700 kg, Ø 20–710 mm
NYHgEeTr!
på la
Art nr: 38 50 10
0
på la
Art nr: 38 52 42
Inspektionskamera
Rocam 3 Multimedia
Inspektionskamera för rör med Ø 50–150 mm och/
eller rör med Ø 150–300 mm. Avtagbar TFT LCD colour
display, 10,4". Inspelning via tangentbord. Kontinuerlig
och utmärkt kontrast och skärpa. Mekanisk nivåreglering
av bilden. 4 x zoomfunktion. Batterikapacitet: 6 h.
Batteri: 12 V, NiMH. Kabellängd: 30 m. Diameter
kamerahuvud: 30 mm. Vikt: 13 kg.
Art nr
Beskrivning
38 50 10
Rocam 3 Multimedia
Kapmaskin
Modell 590L
Kraftig 2 200 W-motor. Hastighet 1 300 varv/min
obelastad. Standardutrustad med en 14" (355 mm)
80-tänders ”långtids”-hårdmetallklinga för kapning av
max 130 mm-rör. Ger rena, nästan gradfria kapsnitt i
stål, koppar, aluminium och plast. Ställbar kapvinkel
0° – 90°. Snabbklämningssystem för snabb hantering.
Spindellåsning för enkelt byte av kapskiva. Vikt 2,3 kg.
Art nr
Beskrivning
917 71 10
230 V, 50 Hz
Art nr: 917 71 10
Alla priser i kampanjen är angivna exklusive moms och gäller under perioden 6 oktober – 31 oktober 2014.
Vi reserverar oss för tryckfel, slutsålda varor och uteblivna leveranser.
17
Tigersågblad för rörkapning
Pica Gel Signalmarkör
Matrix II HSS-tänder med 8 % kobolt. Tålig i-metalldesign
för snabb sågning och lång sågbladslivslängd. Extra
kraftigt blad för noggranna 90° vinkelskär, metallrör,
kanaler, slangar, profiler, vinkeljärn upp till 100 mm, trä
med dolda spikar, 140 mm-blad: upp till 50 mm Ø,
200 mm blad: upp till 100 mm Ø. 5-pack
Gelkrita för alla underlag både ute och inne.
Vit
Art nr: 92 30 21
Blå
Art nr: 92 30 22
Röd
Art nr: 92 30 23
150 mm
230 mm
Svart
Art nr: 92 30 24
Gul
Art nr: 92 30 25
Art nr: 32 52 04
Art nr: 32 52 05
Kabelvinda 40 m, plasttrumma IP44,
Novipro, 2-pol, jordad
Grenuttag av gummi IP44, Novipro,
2-pol, jordad, 16 A
Kabelvinda 40 m för proffs. Med stativ, RDOE-ledning
(H07RN-F) 3 x 1,5 mm2, 4 st jordade uttag med lock och
överbelastningsskydd. Kabelvindan är antitwist (innebär
att de fyra vägguttagen inte snurrar med när kablen
dras in eller ut). Kabelstyrning underlättar upprullning
av kabel. Har även ett unikt märksystem med etikett för
”egendoms”-märkning.
Max belastning: 3 000 W (utrullad)/1 000 W (ihoprullad).
Grenuttag för utomhusbruk: IP44 med lock. Med svart
sladd och stickpropp. Sladd: 0,5 m, 2,5 mm2.
Art nr: 33 39 73
Skarvskydd för kabel utomhus
Hölje som håller fukt och smuts borta från kabelskarvar.
Gul plast.
Art nr: 33 39 72
Art nr: 33 37 67
Glidex Special plast/metall 1 kg
Smörjmedel Novipro
NYHgEeTr!
på la
Novipro silikonbaserat
smörjmedel för användning
till plaströr. 400 gram.
Art nr: 311 51 48
18
En högeffektiv såpaemulsion, som används vid
montering av muffrör och metallrör. Säkrar lätt och
problemfri sammanfogning av muffrör. Har bra
vidhäftningsförmåga i våt/fuktig miljö. Vit/beige
pasta, speciellt utvecklad för plastmuff- och metallrör.
Arbetstemperatur: -5 °C – +40 °C.
Art nr: 311 51 30
Alla priser i kampanjen är angivna exklusive moms och gäller under perioden 6 oktober – 31 oktober 2014.
Vi reserverar oss för tryckfel, slutsålda varor och uteblivna leveranser.
Lutningslaserpaket RL-H4C
1. Robust 2-falls rotationslaser med digital
display
1
Topcon RL-H4C planlaser är ytterligare en produkt som
uppfyller de ökade kraven på arbetsplatsen gällande driftsäkerhet, räckvidd, noggrannhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet.
I kombination med den nya lasersensorn LS-80L så ökar
arbetsområdet till hela 800 meter i diameter, detta är mer än
100 % ökning jämfört med tidigare modeller. Förutom det
fördelaktiga pris-prestanda förhållandet så har RL-H4C ett
antal branschledande funktioner:
• ±2 mm horisontell noggrannhet på 50 m
• Snabb självnivellering upp till ±5 grader
• Längsta drifttiden i sin klass – 100 tim med alkaliska
batterier, 60 tim med Ni-MH laddningsbart batteri
• Kan dessutom drivas direkt med 220 V via standardladdaren
• Batteriet kan också laddas separat med eget laddjack,
lasern kan i mellantiden användas med alkaliska batterier
eller ytterligare laddbar pack
• Manuell lutningsfunktion finns som standard för att kunna
utföra enklare uppdrag
• IP66-skydd mot damm och vatten
• Stora dubbla handtag för enkelt handhavande
• Nydesignad robust transportväska med väl tilltagna
utrymmen
2
2. Planstativ TP-110
• Plant aluminiumstativ med snabblås och bärrem
• Maxhöjd: 155 cm
3/4. Lasermottagare LS-80L med lasermottagarfäste
Den kompakta handmottagaren LS-80L är robust byggd
med lång batteritid. Mottagaren kan även ta emot information om dåligt batteri och driftstörningar på lasern.
Egenskaper:
• Klarar mottagning upp till 770 m
• Justerbar ljudindikering
• 120 timmars drifttid
5. Mätstång, 4 m
5
3
4
Art nr: 32 60 12
Alla priser i kampanjen är angivna exklusive moms och gäller under perioden 6 oktober – 31 oktober 2014.
Vi reserverar oss för tryckfel, slutsålda varor och uteblivna leveranser.
19
DahlCenter från A till Ö
Beställ i dag, hämta i morgon
Beställ i dag så får du godset i morgon av
våra chaufförer eller hos oss på DahlCenter.
Beställ via eShop eller app!
Ladda ner
eShopen i din mobil
www.dahl.se/mibil
www.dahl.se/eshop
Kontakta din Dahl-säljare
2014-337
Välkomen in på något av våra DahlCenter.
Vi finns över hela Sverige, från Ystad till Kriuna.
Arvika 0570-851 70
Borlänge 0243-48 82 80
Borås 033-44 70 40
Enköping 0171-41 76 60
Eskilstuna 016-17 55 30
Falun 023-75 54 80
Gävle 026-54 67 00
Göteborg Gamlestaden 031-337 88 80
Göteborg Hisings Backa 031-742 65 00
Göteborg Högsbo 031-89 11 80
Halmstad 035-18 29 70
Helsingborg 042-16 81 00
Hudiksvall 0650-54 80 50
Hässleholm 0451-423 80
Jönköping 036-30 47 00
Kalmar 0480-42 94 00
Karlskrona 0455-36 88 70
Karlstad 054-85 23 00
Kiruna 0980-645 40
Kristianstad 044-13 78 00
Kungsbacka 0300-56 87 60
Linköping 013-25 46 00
Ludvika 0240-66 92 60
Luleå 0920-20 58 00
Lund 046-32 57 80
Malmö 040-31 41 00
Malmö City 040-672 76 80
Malung 0280-448 90
Norrköping 011-15 72 30
Nyköping 0155-20 21 90
Sandviken 026-24 58 60
Skellefteå 0910-70 33 30
Skövde 0500-44 45 10
Stockholm Arninge 08-630 84 20
Stockholm Bromma 08-627 26 00
Stockholm Danvikstull 08-615 67 70
Stockholm Haninge 08-707 58 90
Stockholm Huddinge 08-608 29 30
Stockholm Kallhäll 08-583 596 40
Stockholm Karlberg 08-696 59 50
Stockholm Sundbyberg 08-629 34 30
Stockholm Årsta 08-681 42 70
Stockholm Älvsjö 08-749 94 60
Stockholm Östermalm 08-459 67 40
Strängnäs 0152-238 60
Sundsvall 060-67 87 10
Söderhamn 0270-737 70
Södertälje 08-550 935 40
Trollhättan 0520-47 35 70
Umeå 090-16 75 00
Upplands Väsby 08-590 046 30
Uppsala 018-68 69 30
Varberg 0340-48 30 30
Vimmerby 0492-168 30
Visby 0498-40 47 80
Västervik 0490-25 66 40
Västerås 021-19 73 00
Växjö 0470-77 54 00
Ystad 0411-55 84 90
Ängelholm 0431-44 43 50
Örebro 019-17 79 00
Örnsköldsvik 0660-567 80
Östersund 063-55 16 40
Alla priser i kampanjen är angivna exklusive moms och gäller under perioden 6 oktober – 31 oktober 2014.
Vi reserverar oss för tryckfel, slutsålda varor och uteblivna leveranser.
dahl.se