Krokom 1 - Motorkollo

Skicka som Epost
Skriv ut
Ansökan till Motorkollo
Datum / Tid
Välj vilket motorkollo du vill delta på
Krokom 13 - 22 Juni "Nybörjare"
Krokom 1 - 10 Augusti "Juniorer med licens"
Samtycke
Härmed godkänner jag att Krokoms Motorklubb lagrar mina inmatade uppgifter.
Uppgifterna du angett lagras för att kunna administrera din ansökan.
Krokoms Motorklubb kommer inte att lämna ut uppgifterna till tredje part.
Tillgängligheten inom organisationen är begränsad.
Tillgång till uppgifterna beviljas endast till de verksamhetsansvariga som inom motorkollos organisation,
behöver uppgifterna för genomförandet av motorkollos verksamhet.
Krokoms Motorklubb
"Motorkollo"
Dvärsättsvägen 2
835 41 Dvärsätt
[email protected]
Personuppgifter
Personnummer (12 siffror):
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Adress 2:
Postnummer 2:
Ort 2:
Hem telefon:
Mobiltelefon:
Mailadress:
2011-02-22 14:59:50
Målsmans godkännande krävs för att anmäla sig till motorkollo
Målsmans godkännade
Målsman 1
Förnamn:
Efternamn:
Mobil:
Mailadress:
Målsman 2
Förnamn:
Efternamn:
Mobil:
Mailadress:
Matallergi:
Ja
Nej
Medicinskt tillstånd vi bör känna till? *
Observera att denna information inte kommer att användas i urvalsprocessen,
men är ytterst viktig för att vi ska ha möjlighet att hantera alla eventuella situationer på plats,
genom att vara så förberedda som möjligt och att besitta all information.
Motorkollo är en stressig miljö och kan påverka olika människor på olika sätt,
om ni har funderingar kontakta oss gärna innan och fråga.
Vi kommer inte att acceptera att information medvetet undanhålls oss och om det uppdagas,
att anmälan varit oärlig förberhåller vi oss rätten att vidta åtgärder.
DELTAGARAVGIFT
Viktigt om deltagaravgiften
Motorkollo kommer att ta i mot din anmälan
när du får bekräftelsen från oss att du är antagen till Motorkollo
så måste du betala in hela summan på 2000 kr som bekräftelse till din plats
Pengarna måste vara inne senast den 7 juni.
annars går platsen vidare till någon annan på reservlistan
Tack på förhand!