VERKSTADSORDER - ITW Construction Products AB

VERKSTADSORDER
Construction
Products
• Fyll i verkstadsordern noggrant.
• Bifoga verkstadsordern med verktyget – ta en kopia som du behåller.
• Adress till verkstad:ITW Construction Products AB,
Betongvägen 5, 691 42 Karlskoga
• Beställ avhämtning hos din återförsäljare eller ring 08-578 930 30.
FOS 0:- > verktyget är registrerat senast
4 veckor från köpdatum. Fri frakt t.o.r.
Service 1500:- > verktyget är max 5 år från köp-datum
och ej registrerat. Bifoga kvitto/faktura. Frakt ingår ej.
FOS 1500:- > verktyget är registrerat 5
veckor – 5 år från köpdatum. Fri returfrakt.
Garanti 0:-> fabrikations-/tillverkningsfel inom 1 år från
köpdatum. Bifoga kvitto/faktura. Fri frakt t.o.r.
Reparation. Pris varierar beroende på reparationens art.
Frakt ingår ej.
BESTÄLLARE:
Namn:________________________________________________ Postadress:___________________________________________
Organisations/Personnr:_____________________________ _______________________________________________________
Tel:___________________________________________________ _______________________________________________________
E-post:_______________________________________________ _______________________________________________________
FAKTURAMÄRKNING:___________________________________________________________________________________________
FAKTURERINGSADRESS (om annan än beställaren):
Namn:________________________________________________ Postadress:___________________________________________
Tel:___________________________________________________ _______________________________________________________
FAST RETURADRESS (om annan än beställarens):
Namn:________________________________________________ Postadress:___________________________________________
Tel:___________________________________________________ _______________________________________________________
VERKTYG:
Paslode:
IM90Ci
IM90i
IM100Ci
IM50 F18 Lithium
Duo-Fast:
SPIT:
CNP75.1
P370
P390
IM100i
IM65 F16 Lithium
CNP65
KD440GN
Pulsa700P
PPN50Ci
PPN50i
IM65A F16 Lithium
IM350
IM65
IM350+
IM65A
IM45
IM50
PF90S
PSN90
PSN100
IM200
DF90S
Pulsa700E
Pulsa800P+
Pulsa800E
Serienummer:________________________________________ Inköpsdatum:_________________________________________
Inköpsställe:_____________________________________________________________________________________________________
Med leveransen bifogas:
______ st batterier
______ st laddare
______ st väska
______ st adapter
Beställarens underskrift:______________________________Datum:________________________________________________
Kommentar kund:
Kommentar verkstad:
Fylls i av verkstaden:
Mottagarens underskrift:_______________________________Ankomstdatum:________________________________________
08-578 930 30 | ITW Construction Products AB