K11 Marknad målgrupp mål - Företagsekonomi på riktigt

K11 Marknad målgrupp mål Allt e3 företag gör för a3 nå befintliga och nya kunder -­‐ marknadsföring Marknad •  En plats där köpare och säljare möts, exempelvis: –  I en affär –  På e3 torg –  På internet Målgrupp •  Den eller de kundgrupper som företaget har valt a3 rikta sig Jll. •  Olika sä3 för a3 dela in, segmentera målgrupper: •  Kön, ålder, boende, bostadsort, förmögenhet, inkomst, intressen, utbildning, yrke, ideologi, religion… •  Målgrupp vid B2B: Bransch, storlek, ort, land Specifikt, och avse exempelvis en reklamkampanj
Mätbart, kunna utvärderas
Accepterat av medarbetarna
Realistiskt, vara möjligt att uppnå
Tidsbegränsat, finnas ett slutdatum
DISKUSSION •  1 PRISET PÅ JEANS –  Vad är det som gör a3 vissa kunder betalar 1 999 kr för e3 par jeans när de kan köpa e3 annat par för 199kr? •  HUR SER ETT SMART MÅL UT? –  Försök a3 formulera e3 smart mål för dina studier i företagsekonomi. •  MARKNADSFÖRING UTANFÖR SVERIGE –  Vilka speciella problem kan uppstå när man ska marknadsföra en produkt utomlands och använder sig av den reklam företaget ha_ i Sverige?